Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
19 czerwca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 19 czerwca

1958 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk Zygmunta Choromańskiego, bpa pomocniczego archidiecezji warszawskiej, przyjęli diakoni: Stanisław Charchut, Kazimierz Dynarski (+1990), Stanisław Gawryło (+2008), Rudolf Grzesiczek (w diecezji), Henryk Kietliński (+2017), Eugeniusz Klimiński, Józef Kołodziejczyk (+2004), Jerzy Maj (+2018), Zenon Modzelewski (+1996), Stanisław Niewiarowski (+2012), Eugeniusz Piskorek (+2007), Jan Porębski (+2002), Franciszek Wielgosz (+2014), Franciszek Wycisk (wystąpił), Jan Zubek (+2014).

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1924 – Sumę w Boże Ciało w kaplicy na Kopcu celebrował ks. rektor Wojciech Turowski. Uroczystość uświetnił czterogłosowy chór. Procesja eucharystyczna, z powodu terenu zalanego wcześniej deszczem, odbyła się w kaplicy. Kaplicę przystrojono girlandami, drzewkami i brzozowymi gałązkami.

1927 – Na Kopcu w Wadowicach, w niedzielę po Bożym Ciele, odprawiono w ogrodzie sumę i procesję eucharystyczną.

1928 – Grupa chłopców z Krucjaty Eucharystycznej z Pragi wraz z ks. Tomaszem Mąciorem i br. Ignacym Wszołkiem odwiedziła Ołtarzew.

1934 – Niemiecki pallotyn ks. Eugenius Weber, rektor domu gdańskiego, odwiedził Ołtarzew w drodze powrotnej do Gdańska. Ks. Weber wracał do swego domu z wypoczynku na Kopcu.
– Ministranci z br. Błażejem Niedzielą odbyli wycieczkę do Zaborowa, do lasów kampinoskich.

1940 – Po klęsce Francji, ks. Leon Bemke, kapelan 2. Warszawskiego Pułku Artylerii Lekkiej w 2. Dywizji Strzelców Pieszych, przekroczył wraz ze swoją dywizją granicę Szwajcarii, gdzie został internowany do końca 1944. Tam pomagał miejscowym księżom w duszpasterstwie parafialnym. Pełnił też obowiązki duszpasterza licznych obozów, do których docierał pieszo lub na rowerze. Był współzałożycielem i współpracownikiem czasopisma „Pod Prąd”. Od 1942 był także kapelanem internowanych polskich żołnierzy studentów w Winterthurze k. Zurychu (studiowali na uniwersytecie i politechnice w Zurychu), Fryburgu (uniwersytet) i St. Gallen (wyższa szkoła handlowa). Objął nadto opieką duszpasterską polski szpital chirurgiczno-wewnętrzny w Wiesendangen k. Winterthuru (otwarty 10 IX 1941). W opactwie benedyktyńskim w Einsiedeln uczestniczył w zjazdach katolickich, w których brali udział przedstawiciele wszystkich polskich obozów internowania.

1940 – W Tucquegnieux w Lotaryngii został aresztowany ks. Franciszek Bobrowski (przebywał tam stale od IX 1939) i wywieziony do więzienia w Briey, a potem do Nancy. Po wyroku sądowym został przewieziony do obozu w Compiègne, a następnie w 1942 do Oranienburga (Sachsenhausen) pod Berlinem.

1941 – Gestapo usunęło z Ołtarzewa swego donosiciela, sprawcę aresztowania pallotynów, człowieka świeckiego, Alfonsa Stefana Mayera, który dawniej był powstańcem wielkopolskim, a przed wojną kolporterem prasy pallotyńskiej.

1947 – Ks. Stanisław Czapla otworzył w Poznaniu księgarnię „Dobra Książka”. Po odejściu ks. Czapli na stanowisko prowincjała, kierownikiem księgarni został ks. Ludwik Bajgrowicz. W Poznaniu ks. Czapla otworzył też nowe wydawnictwo (drugie obok Ołtarzewa). Początkowo mieściło się w jadalnym pokoju domu poznańskiego, potem wydawnictwo i drukarnię przeniesiono do częściowo spalonego baraku. Pierwszym ich dyrektorem został ks. Roman Len, mianowany na to stanowisko 1 X 1947.

1949 – Na terenie Collegium Marianum w Wadowicach rozwiązano, jak we wszystkich szkołach w Polsce, Związek Harcerstwa Polskiego. W tym dniu na zakończenie działalności ZHP, kopieccy harcerze uczestniczyli we Mszy św., a wieczorem zorganizowali ostatnie ognisko połączone z przyrzeczeniem harcerskim.

1951 – W kościele seminaryjnym w Ołtarzewie, święcenia diakonatu z rąk bpa Zygmunta Choromańskiego otrzymali klerycy: Stanisław Leśniak, Kazimierz Jekiełek, Tadeusz Czulak, Stanisław Marszał i Stefan Bajda.

1953 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk Zygmunta Choromańskiego, bpa pomocniczego archidiecezji warszawskiej, przyjęli diakoni: Czesław Górski (wystąpił), Stefan Gromadzki (wystąpił), Antoni Pęksa (+1997), Marian Sobczyk (+1998), Henryk Styczeń (+2005), Fabian Zawacki (+2012).

1955 – W Ołtarzewie ks. Augustyn Zaraza obchodził złoty jubileusz kapłaństwa (17 VI w Sucharach), podczas którego zachęcał wszystkich do realizowania najpiękniejszego hasła: „Caritas Christi urget nos”. Spośród gości na uroczystościach był obecny Jerzy Zawieyski i duża grupa dobrodziejów z Warszawy. Ostatnie miesiące życia Jubilat spędził w Wałbrzychu, będąc kapelanem sióstr w Szczawnie-Zdroju. Tam też zmarł 27 XII 1956.

1955 – niedziela – Ks. Jan Kosiedowski wyruszył z Wałbrzycha do Sanktuarium Matki Bożej w Wambierzycach z doroczną pielgrzymką dzieci i ich rodziców. W pielgrzymce wzięło udział ok. 400 osób. Podczas sumy w Wambierzycach wałbrzyski chór dziecięcy śpiewał pieśni maryjne i eucharystyczne. Po sumie pielgrzymi odprawili Drogę krzyżową, zwiedzili ruchomą szopkę i samą bazylikę.

1965 – Pallotyni w Poznaniu wyprowadzili się z 3-pokojowego mieszkania na piętrze przy ul. Wolsztyńskiej 29 (willa państwa Plucińskich); pallotyni mieszkali tam od 1945, a następnie przenieśli się na ul. Przybyszewskiego 30; po nich na parter wprowadziły się pallotynki, dotychczas mieszkające przy ul. Bednarskiej 7.
Dom ten zakładał ks. Ludwik Krawczyk, który dzięki kontaktom z Kazimierzem Plucińskim, uzyskał 12 XII 1945 zgodę sufragana poznańskiego, bpa Walentego Dymka, na założenie domu pallotyńskiego w Poznaniu.

1966 – Biskup Zygmunt Choromański udzielił święceń kapłańskich w Ołtarzewie. Przyjęli je diakoni: Józef Czachor, Leszek Malewicz (+2008), Henryk Popławski (wystąpił) i Jan Tulo (wystąpił). Równocześnie święcenia subdiakonatu otrzymali klerycy: Jerzy Błaszczak, Edward Daniel i Józef Żemlok. W uroczystościach wzięła m.in. udział 40-osobowa grupa esperantystów, wśród których pracował ks. Roman Forycki i neoprezbiter ks. Henryk Popławski.

1966 – Odbył się odpust w parafii Najśw. Serca Jezusa w Ząbkowicach Śląskich. Ceremonii wmurowania i poświęcenia „Tablicy Tysiąclecia” dokonał ks. prałat Aleksander Oberc (†1992) z Wrocławia. Wygłosił też kazanie i wyświetlił dla wiernych film z uroczystości milenijnych w Gnieźnie, Poznaniu i Częstochowie.

1966 – W Neviges („Westfalska Częstochowa”) w Niemczech, odbyły się uroczystości milenijne z udziałem nuncjusza, abpa Corrado Bafile i kilku innych biskupów. Uroczystości zorganizowali chrystusowcy. Brało w niej udział ponad 10 000 Polaków z RFN. W pielgrzymce Polaków z Francji uczestniczył ks. Czesław Wędzioch. Na Górze Maryi wmurowano „pamiątkową tablicę-pomnik świętego Milenium”, którą odsłonił bp pomocniczy z Kolonii Wilhelm Cleven (†1983). Przemawiał po polsku i niemiecku bp Franz Hengsbach z Essen (†1991). W procesji z Najświętszym Sakramentem z kościoła na Górę Krzyżową brał udział ks. Wędzioch, a po procesji wygłosił podniosłą mowę.

1971 – Diakon Kazimierz Jacaszek rozpoczął w Ołtarzewie rekolekcje przed święceniami kapłańskimi, których udzielił mu bp Jerzy Stroba w naszym kościele w Szczecinie, 27 czerwca tr.

1972 – O. Czesław Kudroń (+2011), redemptorysta z Warszawy, rozpoczął w Ołtarzewie pierwszą serię rekolekcji dla księży pallotyńskich. Druga seria rekolekcji rozpoczęła się 26. i trwała do 30 czerwca.

1976 – Ks. Józef Chudziński, duszpasterz polonijny z Urugwaju, obchodził uroczyście w Osny złoty jubileusz kapłaństwa. Wzięli w nich udział niemal wszyscy członkowie regii, a kazanie na temat kapłaństwa wygłosił ks. Czesław Wędzioch. Jego superior napisał w liście z tej okazji: „Pełniąc obowiązki rektora domu w Montevideo oraz proboszcza w parafiach Montevideo, w Vergarze i w Toledo – dał ksiądz wyraz swojej postawie gorliwego duszpasterza, zapobiegliwego organizatora i niestrudzonego budowniczego”.
Podobne uroczystości jubileuszowe odbyły się w Urugwaju – w parafii w Toledo i w kościele polskim w Montevideo.

1977 – O godzinie 9:00 rozpoczęła się w Ołtarzewie niedzielna Msza św., koncelebrowana pod przewodnictwem ks. dra Kazimierza Nowaka, który wyjechał do Rwandy. Homilię wygłosił ks. Jan Porębski. Na końcu Mszy św. przemawiał ks. Nowak. Podczas wspólnego obiadu w refektarzu z rodziną ks. Nowaka, przemawiał ks. rektor Jan Korycki, przedstawiciel grupy misyjnej kleryków oraz brat ks. Nowaka. Ostatnie pożegnanie z Ołtarzewem ks. Kazimierza Nowaka nastąpiło dopiero 29 czerwca.

1978 – Ks. Stanisław Mika, proboszcz i rektor domu w Kisielicach, przeszedł do Częstochowy na duszpasterza.

1983 – W Częstochowie, podczas II pielgrzymki do Polski, Ojciec Święty Jan Paweł II odprawił o godz. 10.00 uroczystą Mszę św. na Jasnej Górze, z okazji 600-lecia cudownego Obrazu Madonny z Dzieciątkiem, a po południu kolejną Mszę oraz wziął udział w posiedzeniu Episkopatu Polski. Wieczorem ofiarował klasztorowi na Jasnej Górze pokrwawiony pas, który miał na sobie w dniu zamachu 13 maja 1981.
W Częstochowie, na Jasnej Górze, Papież powiedział w homilii: „Naród jest prawdziwie wolny, gdy może kształtować się, jako wspólnota określona przez jedność kultury, języka i historii. Państwo jest suwerenne, jeśli rządzi społeczeństwem i jeśli pozwala narodowi realizować właściwą mu tożsamość. To pociąga za sobą m.in. stworzenie odpowiednich warunków rozwoju w zakresie kultury, ekonomii i innych dziedzin życia społecznej wspólnoty”.
W Częstochowie Ojciec Święty przebywał od popołudnia 18 czerwca (powitanie w katedrze częstochowskiej, później spotkanie z młodzieżą na Jasnej Górze) do 20 czerwca (nocleg po przylocie z Poznania i Katowic) i do rana 21 czerwca (przelot do Wrocławia).

1996 – Prowincja Zwiastowania Pańskiego erygowała wspólnoty Stowarzyszenia w Berezie Kartuskiej i Woronowie na Białorusi.

1999 – Zmarł bp Jean Baptiste Gahamanyi, biskup diecezji Butare w Rwandzie.
Ur. się w 1920. Święcenia kapłańskie przyjął 15 sierpnia 1951 w diec. Kabgayi. w Rwandzie. 11 września 1961 został mianowany bpem Astrida w Rwandzie (od 1963 nazwa diecezji: Butare); konsekrację biskupią przyjął 6 stycznia 1962. Od 2 stycznia 1997 był emerytowanym biskupem Butare. Zmarł 19 czerwca 1999.
Dzięki jego zabiegom pallotyni polscy rozpoczęli w 1973 misje w Rwandzie.

2003 – W hospicjum Caritas w Płocku zmarł ks. Franciszek Gal (ur. 1929 w Pieniążkowicach, w parafii Odrowąż Podhalański, w archidiecezji krakowskiej), magister nowicjatu braci, rekolekcjonista, od 1972 kapłan w diecezji płockiej, kanonik.
Był skromnym, inteligentnym i przedsiębiorczym kapłanem, z duszą organizatora i budowniczego świątyni. Dbał również o kościół w sanktuarium maryjnym w Żurominie. Utrzymywał bardzo dobre stosunki z kapłanami sąsiednich parafii (Ligowo, Tłuchowo, Bożewo i Kurowo).

2004 – W Wiedniu, kard. Christoph Schönborn OP, udzielił święceń kapłańskich diakonowi Arturowi Stępniowi (seniorowi).

2005 – W Ząbkowicach Śląskich, w dniach 19-24 VI, odbyło się spotkanie kontynentalne wyższych przełożonych Stowarzyszenia z Europy.

2011 – Na zakopiańskich Krzeptówkach, bpowi Bronisławowi Biernackimu z Ukrainy, została uroczyście przekazana figura Matki Bożej Fatimskiej. Odbyła ona następnie peregrynację po wszystkich naszych domach na Ukrainie oraz we wszystkich parafiach diecezji odesko-symferopolskiej. Po peregrynacji figura trafiła do naszej parafii w Odessie.
Do tej pory figura ta pielgrzymowała po parafiach diecezji: łowickiej, sandomierskiej i drohiczyńskiej w Polsce.

2015 – Rada Generalna podjęła decyzję o przekształceniu Regii Świętej Rodziny w Prowincję Świętej Rodziny w Rwandzie – Republice Demokratycznej Konga. Termin przekształcenia ustalono na 27 XII 2015.

2016 – W parafii pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Otwocku, a następnie 3 lipca w rodzimej parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie, ks. Józef Czachor obchodził złoty jubileusz kapłaństwa.
Patrząc na minione lata i poszczególne dni możemy śmiało powiedzieć, że Jubilat był ikoną Chrystusa, że był wiernym naśladowcą św. Wincentego Pallottiego, że promieniował swoją gorliwością kapłańską. Już przed święceniami kapłańskimi pisał: „Mam i chcę być wszystkim dla wszystkich, aby jak najwięcej ludzi zbliżyć do Boga, oddany Bogarodzicy Maryi, mojej Matce i wspomożycielce, jako apostoł Jezusa Chrystusa z woli Ojca Przedwiecznego, uległy Duchowi Świętemu” („Mój ideał osobisty”).
„Przyznam, że zawsze podziwiałem u ks. Józefa optymizm wobec życia, szczerość, wylewność i usłużność, a także spokój i praktyczne nastawienie do każdych warunków życia. Często mogłem zauważyć naszego Jubilata jako człowieka wyciszonego i oddającego się modlitwie w samotności. Pamiętam te przechadzki w okolicach seminarium ołtarzewskiego z różańcem w ręku” (Stanisław Tylus SAC).

2017 – Abp Tadeusz Wojda SAC, metropolita białostocki, był gościem domu Zarządu Prowincjalnego w Warszawie i rano z miejscową wspólnotą domową odprawił Mszę św.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny