Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
19 kwietnia 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 19 kwietnia

2009 – W święto Miłosierdzia Bożego kard. Miloslav Vlk (+18 III 2017), abp praski i prymas Czech, odwiedził kościół pielgrzymkowy w Slavkovicach. Zarząd Prowincji Chrystusa Króla reprezentowali: ks. Józef Nowak oraz ks. Tomasz Pławny; obecny był ks. Dariusz Latuszek, delegat Delegatury na Słowacji i w Czechach. Kardynał w kazaniu podkreślił znaczenie orędzia Miłosierdzia Bożego dla naszych czasów.

Kościół Miłosierdzia Bożego w Slavkovicach poświęcił w 2006 bp brneński Vojtěch Cikrle. W kościele znajdują się relikwie św. Siostry Faustyny, a w głównym ołtarzu – kawałek materiału, nasiąkniętego krwią ze stygmatów Ojca Pio. Obraz Miłosiernego Jezusa poświęcił do kościoła w Slavkovicach pap. Benedykt XVI. Administracyjnie Slavkovice są częścią Nowego Miasta na Morawach, w odległości 70 km od Brna.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1924 – W Rzymie, w Wielką Sobotę, w bazylice św. Jana na Lateranie, dk. Tomasz Mącior otrzymał święcenia kapłańskie z rąk abpa Giuseppe Palicy, wicegerenta diecezji rzymskiej.

1950 – kwiecień i maj – W Wadowicach na Kopcu i w Sucharach władze państwowe przejęły nasze pola i zabudowania gospodarcze.

1950 – Zawarto umowę z firmą Elzyt w sprawie tynkowania domu w Ołtarzewie. Już tego dnia nadszedł transport z rusztowaniami, które złożono przed frontem domu.

1971 – Ks. Edmund Winklarz został skierowany do pracy w Biurze Badań Statystycznych przy WSD w Ołtarzewie z siedzibą w Otwocku, w charakterze redaktora, z zamieszkaniem w Otwocku. Zatrzymując obowiązki redaktora w Zakładzie Socjologii Religii w Otwocku, 14 VIII 1974 został przeniesiony do Warszawy i podjął pracę duszpasterską w kaplicy sióstr franciszkanek od cierpiących znajdującej się przy ul. Wilczej 7. Pełnił też obowiązki referenta prowincjalnego ds. misji ludowych i rekolekcji (do 1976).

1971 – W Ołtarzewie zamieszkał na dłuższy pobyt (do 7 czerwca) Kazimierz Serocki, kompozytor i pianista (+1981 w Warszawie). W pracy nad nowym utworem korzystał z naszych organów w kościele i ciszy domu seminaryjnego. Ustalono, że z organów mógł swobodnie korzystać podczas rekreacji południowej i wieczornej.

1974 – W Centre du Dialogue w Paryżu wystąpił bp Władysław Rubin, sekretarz generalny Synodu Biskupów.

1975 – W Ołtarzewie odbyło się spotkanie animatorów wspólnot misyjnych, w którym wzięło udział ok. 20 osób.

1977 – W dniach 19-21 kwietnia w Ołtarzewie przebywało 23 kleryków z seminarium z Ratyzbony (RFN).

1978 – Seminarium odwiedził belgijski misjonarz z Burundi, członek zgromadzenia Ojców Białych.

1980 – Ks. Tadeusz Puton został skierowany do pracy w Regii Miłosierdzia Bożego we Francji. 15 V tr. przeszedł do Regii.

1983 – Seminarium wraz z parafianami pielgrzymowało do Pruszkowa, gdzie z okazji Roku Odkupienia nawiedzono wędrującą kopię Wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Tam koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. rektor Roman Forycki, a homilię wygłosił ojciec duchowny Seminarium, ks. Józef Czachor. Liturgię uświetnił swym śpiewem chór seminaryjny.
– Wieczorem seminaryjne kino zaprezentowało film polskiej produkcji pt. „Ryś”, zrealizowany na podstawie powieści Jarosława Iwaszkiewicza: „Kościół w Skaryszewie”.

1988 – Bogdan Krawczyk i Krzysztof Pakulski wraz z zespołem zakończyli realizację zdjęć do seminaryjnej opowieści o świętym Pawle.

1989 – Seminarium ołtarzewskie pożegnało śp. pana Tadeusza Stachurskiego, który przez 41 lat służył Seminarium. Zmarł w 66. roku życia. W pogrzebie uczestniczyli księża, bracia, siostry zakonne i klerycy wspólnoty seminaryjnej.

1993 – Zmarła s. Józefa Glamowska (ur. 1922 w Suchej k. Świecia, w parafii Lubiewo, w diecezji chełmińskiej), pallotynka. Początkowo służyła wspólnocie jako zawodowa krawcowa w Domach Dziecka i zakładzie krawieckim w Lidzbarku Warmińskim. Później pracowała w zakrystii w Piszu i Częstochowie. Kiedy wykryto u niej nowotwór płuc już w stanie zaawansowanym, przyjęła tę wiadomość jako Boże zrządzenie i ze spokojem mówiła o tym. Cieszyła się, że mogła jeszcze ostatnie miesiące życia przebywać we wspólnocie. Była osobą bardzo pogodną, pracowitą, uczynną i zgodną we wspólnocie.

1994 – Podczas bratobójczej wojny domowej w Rwandzie, na placu kościelnym parafii w Kansi zamordowano ponad 1000 osób z plemienia Tutsi.
Podczas tej wojny domowej zginęło ok. 100 księży i biskupów. Po wojnie oskarżano duchowieństwo o współpracę w mordowaniu ludzi. System oskarżania był bardzo prosty. Proboszcz, u którego chronili się Tutsi, miał dwa wyjścia: wpuścić ludzi do kościoła albo pozostawić na placu przykościelnym. Jeśli dał im schronienie w świątyni, siepacze z organizacji Interahawne wrzucali granaty do kościoła i wszyscy ginęli. Tak więc proboszcz ułatwiał morderstwo. W drugim przypadku, gdy pozostali na placu, byli mordowani maczetami i znów oskarżano proboszcza o sprzyjanie ludobójstwu, bo gdyby umożliwił schronienie w kościele, to być może bojówki by ich nie zaatakowały.

1998 – 19/20 kwietnia – Parafię i wspólnotę seminaryjną w Ołtarzewie nawiedził obraz Jezusa Miłosiernego. Obraz nawiedzał wszystkie parafie archidiecezji warszawskiej, przygotowując wiernych na wkroczenie w trzecie tysiąclecie Kościoła Jezusa Chrystusa.
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego (19 kwietnia), po Mszy św. odpustowej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim, której przewodniczył Prymas Polski Józef kard. Glemp, i w której uczestniczyła również delegacja kleryków i księży pallotyńskich z Seminarium, parafia i wspólnota ołtarzewska przywitała obraz Jezusa Miłosiernego. Następnie odbyła się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bpa Piotra Jareckiego, który podczas homilii skierował słowa zachęty do pełnego zawierzenia i zaufania Panu Bogu. W godzinach wieczornych odbyło się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, a o północy Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. rektora Mariana Kowalczyka. W modlitewnej kontemplacji wizerunku Jezusa Miłosiernego trwano do godzin wieczornych dnia następnego, kiedy po nabożeństwie „Godziny Golgoty” oraz Mszy św., sprawowanej przez proboszcza tutejszej parafii, ks. Mariana Muchy oraz księży koncelebrujących, nastąpiło zawierzenie parafii i wspólnoty seminaryjnej Miłosierdziu Bożemu oraz pożegnanie obrazu i przekazanie go parafii w Zaborowie.

2001 – W dniach 19-20 kwietnia odbyło się w Ołtarzewie międzynarodowe sympozjum naukowe pt. „Na nowo rozpoczynać od Chrystusa (Nowa ewangelizacja Europy w Nowym Tysiącleciu chrześcijaństwa)”. W sympozjum wzięli udział przedstawiciele Austrii, Ukrainy, Słowacji, Niemiec i Polski. Rozpoczęła go Eucharystia pod przewodnictwem abpa Józefa Życińskiego, metropolity lubelskiego. „Wypłynięcie na głębię, to o wiele trudniejsze niż pozostanie na suchym piasku plaży. Nie bójmy się tej głębi na progu Trzeciego Tysiąclecia” – mówił abp Życiński w homilii.
Podczas sympozjum wygłoszono następujące referaty:
– abp prof. dr hab. Józef Życiński (Lublin), „Pomiędzy eurosceptycyzmem a eurofobią. Jana Pawła II wizja Europy”.
– Patrick Maghien, przedstawiciel Unii Europejskiej przy Rządzie RP, mówił o wartościach duchowych, które są fundamentem naszej tradycji, ważnych w budowaniu wspólnej Europy.
– o. Wojciech Jędrzejewski OP (Warszawa), „Pan otworzył mi ucho – a ja się nie cofnąłem”. Słyszeć, żeby móc mówić – refleksje na temat nowej ewangelizacji”.
– prof. Rainald Tippow (Wiedeń), „Czy katolicka formacja dorosłych w Europie Zachodniej jest dziś jeszcze możliwa?”
– przedstawiciele ruchów ewangelizacyjnych: Centrum Ewangelizacji Krasiłov (Ukraina) – o. Piotr Kurkiewicz OFMCap oraz dyrektor ICPE (Częstochowa), mówili o „Radości głoszenia Jezusa”.
– ks. Jan Jędraszek SAC (Święta Katarzyna), „Jezus Chrystus: wczoraj – dziś – zawsze. Modlitwa za Europę”.
20 kwietnia
– prof. Zygmunt Kubiak (Warszawa), „Nowy brewiarz Europejczyka…”.
– ks. dr Kazimierz Czulak SAC (Rzym), „Miejsce i rola Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w nowej ewangelizacji Europy”.
– „Jak ewangelizować lepiej? Dyskusja panelowa z udziałem gości” – prowadził ks. dr Zenon Hanas SAC (Warszawa). Prelegenci przedstawiali cechy religijności państw, w których pracują.
– Słowo końcowe wygłosił ks. prowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ks. Tomasz Skibiński (Poznań). Sympozjum zakończyła Eucharystia pod przewodnictwem ks. prowincjała Prowincji Chrystusa Króla, ks. Czesława Parzyszka (Warszawa). W homilii mówił o pragnieniu jedności w sercach ludzi Trzeciego Tysiąclecia. „Ut unum sit”.
– Wieczorem 19 kwietnia wystąpił z koncertem zespół SARUEL z Łodzi – jedna z inicjatyw Salezjańskiego Ruchu Ewangelizacyjnego.
Sympozjum jest organizowane corocznie z okazji Dni św. Wincentego Pallottiego. Jest ono inicjatywą kleryków seminarium w Ołtarzewie.

2008 – W dniach 18-19 IV w Konstancinie-Jeziornej miało miejsce sympozjum na temat: „Duchowość św. Wincentego Pallottiego jako odpowiedź na wyzwania czasów”, które było zorganizowane przez Instytut Pallottiego w Polsce. W sympozjum wzięło udział ponad 120 osób.
18 IV ks. Jan Kupka, dyrektor rzymskiego Instytutu św. Wincentego Pallottiego, mówił o drodze duchowej św. Wincentego. 19 IV s. Teresa Paszkowska, kierownik Katedry Duchowości Życia Konsekrowanego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim podzieliła się refleksją na temat: „Charyzmat św. Wincentego Pallottiego w przeszłości i w przyszłości”.

2009 – W dniach 14-19 IV ks. Zenon Hanas, pierwszy radca generalny, zwizytował wspólnotę pallotyńską w Korei Południowej w Delegaturze Prowincji Zwiastowania Pańskiego.
Pracowało tam wówczas pięciu księży i jeden brat w dwóch miejscach: w Bundang-Dong (diec. Suwon) i Yangdeogwon (diec. Chunchon). W domu w Bundang Dong jest kaplica z przeznaczeniem na modlitwę, adorację, liturgię i spotkania różnych grup. W Yangdeogwon budowany jest dom i sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
Pallotyni koncentrują się na duchowej formacji grup świeckich Apostołów Bożego Miłosierdzia. Wydają też co miesiąc 6000 egzemplarzy biuletynu „Apostoł Bożego Miłosierdzia” dla rodzin koreańskich, żyjących w różnych częściach świata. Obchody uroczystości Bożego Miłosierdzia w drugą niedzielę po Wielkanocy gromadzą ok. 2000 osób. Głównym celebransem tego roku był ordynariusz diecezji Suwon bp Mathias Ri Iong-hoon. Pallotyni tłumaczą na język koreański pisma św. Wincentego Pallottiego, dotyczące Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego i przygotowują materiały do formacji kandydatów do Stowarzyszenia i Zjednoczenia.

2009 – W Niedzielę Miłosierdzia Bożego odbyło się w Osny 62. święto Miłosierdzia Bożego. Przewodniczył abp paryski Jean kard. Vingt-Trois. Obecni byli bp z Pontoise, Jean Yves Riocreux, bp Maurice Konan Kouassi z Daloa z Wybrzeża Kości Słoniowej, ks. superior Leszek Woroniecki, ks. Eugeniusz Małachwiejczyk – prezes Stowarzyszenia Miłosierdzia Bożego we Francji i wielu innych kapłanów z Polski. Przybyli klerycy Seminarium z Ołtarzewa. W sumie w uroczystościach uczestniczyło ponad 4000 wiernych.

2012 – Prezydent Rzeczpospolitej Bronisław Komorowski wręczył ks. Andrzejowi Gładyszowi Złoty Krzyż Zasługi. Uroczystość odbyła się w rezydencji ambasadora Polski w Lizbonie. Podczas spotkania głowy państwa polskiego ze środowiskiem polonijnym, prezydent wręczając odznaczenie podkreślił, że jest to wyraz uznania władz państwowych dla zasług kapłana na rzecz integracji środowisk polonijnych w Portugalii.
Ks. Andrzej Gładysz, ur. w 1940, po studiach muzycznych we Wrocławiu, po święceniach kapłańskich w 1987, pracował w Portugalii od 1988 do 2011, gdzie pełnił funkcje krajowego duszpasterza Rodzin Nazaretańskich i długoletniego kapelana tamtejszej Polonii. Od 2011 posługiwał duszpastersko w Sanktuarium Fatimskim na Krzeptówkach w Zakopanem, a od 2019 w Otwocku (dom przy ul. Żeromskiego).

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny