Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
19 października 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 19 października   

1984 – Funkcjonariusze SB uprowadzili ks. Jerzego Popiełuszkę, kapelana warszawskiej „Solidarności”, obrońcę praw człowieka, którego później okrutnie torturowali i zamordowali.

Ks. Popiełuszkę pochowano przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. W pogrzebie, 3 listopada 1984, wzięło udział ok. 800 tys. wiernych oraz blisko tysiąc księży. Mszy żałobnej przewodniczył prymas Józef Glemp.

Od dnia pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki jego grób stał się miejscem masowych pielgrzymek i modlitwy. Sława świętości i męczeństwa rozszerzała się nie tylko na Polskę, ale i na cały świat i trwa nadal. Przy grobie ks. Popiełuszki modlił się w 1987 papież Jan Paweł II, a 2005 kard. Ratzinger – późniejszy papież Benedykt XVI.

W 1997 rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza Popiełuszki. Uroczystości beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki odbyły się 6 czerwca 2010 w Warszawie na Placu Piłsudskiego. Mszy św. beatyfikacyjnej przewodniczył abp Angelo Amato, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, który w imieniu pap. Benedykta XVI odczytał akt beatyfikacyjny. Wraz z nim mszę beatyfikacyjną koncelebrowało ok. 100 kardynałów, arcybiskupów i biskupów oraz 1,6 tys. kapłanów.

W 2018 Sejm uchwalił ustawę ustanawiającą Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Jest on obchodzony 19 października jako święto państwowe uchwalone w hołdzie „bohaterom, niezłomnym obrońcom wiary i niepodległej Polski”.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1924 – Od 12 do 19 października trwały na Kopcu rekolekcje dla kleryków profesów, braci profesów i kleryków po drugim roku nowicjatu. Rekolekcje prowadził ks. superior Alojzy Majewski i ks. rektor Wojciech Turowski. Ostatniego dnia rekolekcji profesi czasowi złożyli swoją konsekrację na ręce ks. superiora Majewskiego.

1925 – Na Kopcu klerycy rozpoczęli rok akademicki 1925/1926. Mszę św. o godz. 8.00 celebrował ks. rektor Alfons Męcikowski.

1927 – Na ręce ks. Tomasza Mąciora wieczną profesję złożyli klerycy: Kazimierz Buchwald i Władysław Czubek.

1929 – Dotychczasowy magister nowicjatu w Ołtarzewie, ks. Walerian Siuda, został przeniesiony do domu w Warszawie. Zastąpił go ks. Bernard Pawłowski.

1937 – Do Ołtarzewa został skierowany z Suchar br. Klemens Petka. Wykonywał tu prace stolarskie.

– Ks. Stanisław Szulmiński uczestniczył w kursie homiletycznym w Warszawie.

1966 – W dniach 19-20 X odbyła się milenijna pielgrzymka-wycieczka seminarium ołtarzewskiego na trasie Ołtarzew-Częstochowa-Piekary Śląskie-Katowice-Chorzów.

1967 – Ks. Feliks Folejewski został przeniesiony z Ołtarzewa do Warszawy i skierowany wyłącznie do pracy w duszpasterstwie Ruchu Apostolskiego „Rodzina Rodzin”, która stała się jego pasją życia (rozpoczął pracę w Ruchu w 1966).

1972 – W pallotyńskim domu na Surcouf w Paryżu odsłonięto witraże Jana Lebensteina (+1999). „Po południu, przy nowej kaplicy 23 rue Surcouf, robotnicy zdjęli deski od ulicy i ukazały się przez to witraże w oknach. Ludzie z zaciekawieniem przyglądają się tym obrazom, szczególnie wieczorem, kiedy nowa kaplica jest oświetlona” (z kroniki domu).

1975 – Seminarium w Ołtarzewie odwiedził ks. Jan Płoński z Regii Miłosierdzia Bożego we Francji.

– U sióstr urszulanek w Ołtarzewie odbył się jubileusz 50. lecia życia zakonnego jednej z sióstr. Głównym celebransem był ksiądz proboszcz Józef Turecki. We Mszy św. wzięli udział: ks. Stanisław Charchut i ks. Kazimierz Nowak.

1977 – W Ołtarzewie odbyła się próba sztuki teatralnej pt. „Święty Paweł” Wojciecha Bąka, w reżyserii kl. Bogusława Szpakowskiego.

1980 – Ks. Ryszard Halwa SAC (wówczas diakon) powołał do życia Grupę „SOS dla Poczętego Życia”. Zadaniem ruchu jest obrona życia dzieci poczętych. Ruch był jednym z najstarszych grup tego typu, powstałym jeszcze w Polsce Ludowej i obejmował teren całego kraju.

Grupa SOS gromadziła osoby z różnych środowisk społecznych. W swoich parafiach miały one spotkania, na których pogłębiano wiedzę na temat określonych celów. Obok wspólnych modlitw organizowano nabożeństwa i spotkania poświęcone trosce o życie, a także  przygotowywano wystawy i gazetki. Każda grupa działała w ścisłej łączności z hierarchią kościelną.

Fundacja Ruchu „SOS dla Poczętego Życia” powstała w 1989 i została założona przez ks. R. Halwę. Wydaje ona czasopismo „Moja Rodzina”, redagowane przez ks. Halwę, podobne w treści do przedwojennej „Rodziny Polskiej”.

Cenna jest działalność edukacyjna Ruchu i Fundacji, poświęcona tematyce obrony życia. W jej ramach ks. Halwa organizował wiele sympozjów i kongresów, nawet o zasięgu międzynarodowym. Kongresy te, organizowane często w Niepokalanowie czy w Warszawie, skupiały wybitnych specjalistów z dziedziny genetyki, psychologii i innych.

W ramach Fundacji powstało kilka ośrodków, m.in. w Bysławiu k. Tucholi, gdzie znalazły schronienie matki i dzieci, które nie miały miejsca zatrzymania. Fundacja prowadziła schronisko na szczycie Chrobaczej Łąki, czy od 2001 na terenie Puszczy Kampinoskiej ośrodek „Doliny Słońca” w Piaskach Królewskich – dom dla matek i dzieci.

1985 – Zarząd Prowincjalny w Warszawie otrzymał zezwolenie na budowę domu Stowarzyszenia w Czarnej. Dom ten otrzymał później nazwę „Damaria”.

1986 – Lubelski bp pomocniczy Jan Śrutwa dokonał poświęcenia placu pod budowę kościoła Wieczerzy Pańskiej w Lublinie.

1989 – Dekretem ks. generała ks. Jerzy Dobkowski i ks. Jerzy Szozda zostali włączeni do Regii Miłosierdzia Bożego.

1989 – Alumni Seminarium ołtarzewskiego pracowali przy budowie kościoła w Ożarowie Mazowieckim, w pracach porządkowych i kosmetycznych.

1991 – Gościem Seminarium w Ołtarzewie był aktor, reżyser i pedagog, Jan Machulski (+2008), utytułowany profesorem przez prezydenta RP. Na spotkaniu wieczornym ze wspólnotą seminaryjną dzielił się opowiadaniami „zza kulis teatru”. W kronice Ołtarzewa zapisał takie słowa: „Ogromnie się cieszę, że mogłem się spotkać z tak wspaniałymi słuchaczami. Dużo radości z Waszej pracy – życzy Jan Machulski”.

1994 – W Ołtarzewie odbyła się inauguracja roku akademickiego 1994/1995. Eucharystii przewodniczył ks. prof. dr hab. Jan Łach, rektor ATK. Koncelebrowało z nim ponad 25. kapłanów, wśród nich byli przełożeni, profesorowie, wykładowcy i moderatorzy Seminarium. W homilii ks. prof. Łach wskazał na konieczność odnowienia duchowego, jaką odczuwa coraz więcej katolików oraz, co za tym idzie, na potrzebę rzetelnej formacji kandydatów do kapłaństwa – za przykładem św. Pawła i w myśl adhortacji „Pastores dabo vobis”. Podczas sesji inauguracyjnej sprawozdanie z minionego roku akademickiego złożył ks. dr Jacek Nowak, nowy prefekt studiów. Wykład inauguracyjny pt. „Informacja, symulacja i sztuczna inteligencja – implikacje filozoficzne”, wygłosiła pani dr hab. Anna Latawiec. Immatrykulowano 25. kleryków pallotyńskich pierwszego roku oraz trzech ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich i tyluż ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Całość uroczystości uświetnił zespół wokalny „Il Canto”.

2014 – Ks. Lesław Gwarek, radca prowincjalny i sekretarz ds. Misji w Prowincji Zwiastowania Pańskiego, wygłosił w Niedzielę Misyjną kazanie w Odivelas (Lizbona). Prowadził tam tydzień misyjny dla współbraci z brazylijskiej prokury Regii Matki Bożej Miłosierdzia.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny