Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
2 grudnia 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 2 grudnia

2018 – W dniach 1-2 grudnia, w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie, odbyło się XX Sympozjum Instytutu Pallottiego, poświęcone „Franciszkańskim inspiracjom w duchowości św. Wincentego Pallottiego”. Według zapowiedzi Instytutu, Sympozjum to otwarło cykl tematów podejmujących refleksję nad głównymi szkołami duchowości, jakie kształtowały powołanie Założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

W pierwszym dniu Sympozjum wygłoszono następujące referaty: „Elementy franciszkańskie w duchowej drodze św. Wincentego Pallottiego” (kl. Michał Owczarz SAC), „Cnoty franciszkańskie u św. W. Pallottiego” (ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek SAC), a następnego dnia: „Osimo i Alwernia. Porównawcza perspektywa doświadczeń duchowych” (s. Monika Jagiełło SAC), „Św. Franciszek z Asyżu i św. Wincenty Pallotti przed Bogiem na podstawie wydarzeń i pism” (o. dr Tadeusz Starzec OFMCap).

Ostatnim punktem Sympozjum była Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił o. Gabriel Bartoszewski OFMCap.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1910 – Sekretarz generalny Stowarzyszenia, ks. Arthur Wynen, powiadomił w liście ks. Alojzego Majewskiego, że Rada Generalna nie wyraziła zgody na założenie w Polsce pallotyńskiej drukarni. W liście ks. Wynen powoływał się na negatywne doświadczenia prowincji limburskiej.

1919 – Ks. Augustine Bogdanski z niemieckiej Prowincji Trójcy Świętej został radcą Polskiej Regii oraz profesorem filozofii, języka hebrajskiego i teologii dogmatycznej – najpierw w Wadowicach na Kopcu, a następnie od marca 1920 w nowo otwartym domu w Nakle n. Notecią i ponownie na Kopcu (do czerwca 1924).

1929 – W Ołtarzewie nowicjusze rozpoczęli pakowanie czasopism i opłatków, które zostały przesłane pallotyńskim abonentom w Ameryce.

– Do Ołtarzewa przybył na stałe z Suchar br. Alojzy Chowaniec.

1932 – Br. Leon Pliszka został przeniesiony z Ołtarzewa do Warszawy (dom przy ul. Skaryszewskiej).

1933 – W dniach 1 – 2 grudnia, podczas misji świętych, które w Babicach prowadzili redemptoryści, spowiadali tam pallotyni z Ołtarzewa: ks. Augustyn Rolbiecki i ks. Norbert Pellowski (1 XII), ks. rektor Alfons Męcikowski i ks. senior Alojzy Majewski (2 XII).

1934 – Członkowie ołtarzewskiego KSM (Katolickie Stowarzyszenie Mężów) przedstawili w Ożarowie, w sali u p. Mikuckiego, sztukę teatralną pt. „Uśmiech Matki Boskiej”. Z domu ołtarzewskiego obejrzeli ją współbracia: ks. rektor Alfons Męcikowski, ks. Norbert Pellowski, br. Franciszek Brzykcy i br. Błażej Niedziela.

1935 – Ks. prałat Feliks de Ville, dziekan praski, przeprowadził wizytację kościoła pallotyńskiego na Pradze w Warszawie. „Dokonałem lustracji świątyni bardzo porządnie utrzymanej i w ostatnim roku odmalowanej. Szczególnie piękne jest tu tabernakulum, estetycznymi i bogatymi konopeami przykryte. Nabożeństwa dodatkowe według „Porządku nabożeństwa archidiecezji”. Z konferencji z Ks. Rektorem i z osobistych moich obserwacji wynika, że Księża Pallotyni pracują tu na Skaryszewskiej bardzo wydajnie. Jest tu trzech kapłanów. Prowadzą następujące organizacje: Krucjata Eucharystyczna – złożona z 20 chłopców, 5 kandydatów i 35 dziewcząt; Bractwo Apostolstwa Modlitwy – liczące 20 mężczyzn; Arcybractwo Matek Chrześcijańskich – liczące 79 osób; Sodalicja chłopców – licząca 15 członków (bardzo dzielnych); Sodalicja dziewcząt – licząca 26 członkiń; Rozkrzewienie Wiary – liczy tu 600 członków i jest najlepiej ze wszystkich w Warszawie postawione; Dzieło Dziecięctwa Jezus; Dzieło św. Piotra Apostoła. Działają tu też dwie biblioteki – Sodalicji chłopców i ogólna. Od 1 stycznia br. pallotyni zaopatrzyli 109. chorych. Komunikantów od 1 stycznia rozdano 28.000″ („Wiadomości Polskiego Okręgu Stowarzyszenie Księży Pallotynów”, 1935).

W tym czasie pallotyni prascy prowadzili jeszcze kapelanię u Sióstr Marianek, 21 serii rekolekcji i 5 serii misji ludowych.

1936 – W Ołtarzewie odbyło się spotkanie ks. prowincjała Jana Maćkowskiego, ks. radcy i ekonoma prowincjalnego Albina Łukiewskiego i p. inżyniera w sprawie budowy gmachu seminaryjnego. Budowa kościoła i gmachu seminaryjnego w Ołtarzewie rozpoczęła się wiosną 1937.

Prace budowlane prowadzono pod nadzorem inż. Alfonsa Wędrychowskiego. Budowę prowadzono sposobem gospodarczym. Wykonawcami byli głównie bracia, pomagali klerycy i księża.

1945 – Kl. Karol Kurek przyjął w Sucharach pallotyńską sutannę z rąk ks. Alojzego Żuchowskiego, mistrza nowicjatu. Karol, po szkole powszechnej, do której uczęszczał w Zembrzycach k. Suchej Beskidzkiej, uczył się w Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach. W 1938 uzyskał maturę (razem z Karolem Wojtyłą; z nim też ukończył w 1937 w Targanicy przysposobienie wojskowe). Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie (1938-1944), gdzie otrzymał niższe święcenia. Podczas wojny przebywał w Zembrzycach. Na skutek przeziębienia zapadł na cardiopathię, która stała się przeszkodą do przyjęcia święceń wyższych w Seminarium krakowskim. Po względnej poprawie zdrowia został przyjęty do pallotynów (23 XI 1945).

1949 – W Rzymie odbył się powtórny obrzęd otwarcia grobu Wielebnego Wincentego Pallottiego (pierwszy dokonał się w 1906). W wydarzeniu brali udział członkowie domu generalnego, eksgenerałowie (G. Cardi, P. Resch), przedstawiciele poszczególnych domów pallotynów i pallotynek, urzędowi przedstawiciele Kongregacji i inni goście, jak np. bp Józef Gawlina, ks. prałat Bolesław Filipiak, ks. prałat Arthur Wynen SAC, ks. Herbert Kramer, generał Zgromadzenia Przenajdroższej Krwi. Wyjęte szczątki Pallottiego nie posiadały prawego ramienia i lewej stopy, które zostały odłączone od korpusu przy pierwszym otwarciu.

1951 – Ks. Ludwik Broda i ks. Konstanty Kobielus przeprowadzili jednodniowe rekolekcje dla dziewcząt w Urszulinie (Ołtarzew).

1956 – Do Paryża przyjechał ks. Kazimierz Domagalski i rozpoczął tu kurs języka francuskiego.

1958 – Ks. Wojciech Turowski został mianowany na 6 lat deputatem spraw dyscyplinarnych Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie przez Kongregację ds. Seminariów i Uniwersytetów.

1962 – Ks. prowincjał Eugeniusz Weron dokonał uroczystego poświęcenia polichromii w kościele w Ząbkowicach Śląskich. „O godzinie 16.00 wierni wypełnili szczelnie kościół, udekorowany dodatkowo różnokolorowymi szarfami i wieńcami. Rozpoczęła się uroczysta Msza św. z asystą, celebrowana przez Księdza Prowincjała. Chór kleryków wykonał liturgiczne śpiewy gregoriańskie oraz Mszę polifoniczną pod batutą ks. Leona Niechoja SAC. Po Mszy św. przemówił serdecznie do wiernych Ksiądz Prowincjał. Przedstawił zadanie sztuki kościelnej jako środka prowadzącego dusze do Boga. Nawiązał do nawrócenia się do wiary Raissy oraz Jakuba Maritain, najsłynniejszego współczesnego myśliciela katolickiego, pod wpływem oglądania dzieł sztuki w katedrze w Chartres. Sztuka kościelna, piękno domu Bożego, ma ułatwić ludziom nawiązanie kontaktu z Bogiem. Pod koniec przemówienia Ksiądz Prowincjał podziękował serdecznie twórcy polichromii w Ząbkowicach, ks. Janowi Młyńczakowi [SAC], inicjatorom i zarazem głównym organizatorem, i wykonawcom prac oraz, z szczególnie serdecznym podziękowaniem, zwrócił się mówca do wiernych świeckich, którzy swoją osobistą pracą oraz pomocą finansową realizowali skutecznie z członkami domu we współdziałaniu, przy renowacji domu Bożego. Po przemówieniu odbyło się właściwe poświęcenie polichromii kościelnej”.

1977 – W Ołtarzewie, w finałowym meczu w piłkę siatkową o Puchar przechodni im. kl. Henryka Kęsego, zwyciężyła reprezentacja kursu piątego.

1979 – W pierwszą niedzielę Adwentu, w Ołtarzewie odbył się Dzień skupienia dla pallotyńskich współpracowników, który prowadził ks. Feliks Folejewski oraz Dzień skupienia dla grupy powołaniowej, którym kierował ks. Paweł Góralczyk. Uczestnicy tych konferencji mogli obejrzeć sztukę „Ogniste węgle”, wystawianą przez alumnów Seminarium ołtarzewskiego.

1981 – W szpitalu w Chełmnie zmarł ks. Roman Ruchaj (ur. 1917 w Białożewinie, w parafii św. Marcina w Górze – obecnie dzielnica Żnina, w archidiecezji gnieźnieńskiej). Cenił sobie łaskę kapłaństwa ponad wszystko. W testamencie napisał: „Wszystko, co mam najcenniejszego, a tym jest kapłaństwo, które zawdzięczam Stowarzyszeniu – oddaję Stowarzyszeniu. Nawet Msze św. przepisane naszymi Ustawami – gdyby było kiedyś wielką trudnością dla Stowarzyszenia – proszę ograniczyć je do minimum za mą duszę”. Jako kapłan wyróżniał się gorliwością apostolską i troską duszpasterską.

1990 – W pierwszą niedzielę Adwentu, w czuwaniu na Jasnej Górze brali udział klerycy, członkowie Grupy Misyjnej Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie: Grzegorz Rydzewski, Tadeusz Kowalski, Lesław Smentoch i Jarosław Superson.

2003 – Dziekanem alumnów Seminarium w Ołtarzewie został wybrany kl. Krzysztof Gardas z IV roku. Wybór został dokonany już w pierwszym głosowaniu.

2004 – W Ołtarzewie, podczas jesiennego Zebrania Doradczego 2004 debatowano m.in. nad programem przygotowania Peregrynacji relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która odbyła się w Ołtarzewie 30 maja 2005.

2007 – Odbyła się konsekracja biskupia ks. Séamusa Freemana SAC, ordynariusza Ossory (Irlandia).

Séamus Freeman urodził się 23 II 1944 w Mullinahone w Irlandii, 12 IX 1965 złożył pierwszą profesję w prowincji irlandzkiej, 12 VI 1971 przyjął święcenia kapłańskie w Thurles. Studiował historię na Uniwersytecie w Dublinie, teologię w Saint Patrick’s College w Thurles i psychologię na Uniwersytecie Katolickim w Waszyngtonie. W 1975 został rektorem kościoła św. Sylwestra in Capite w Rzymie, pozostając równocześnie członkiem Rady Prowincjalnej Prowincji Irlandzkiej, a w 1981 rektorem Pallottine College w Thurles.

W latach 1983-89 był radcą generalnym, 1989-82 wicegenerałem, a 1992-2004 – pełnił urząd przełożonego generalnego Stowarzyszenia, 2004-07 proboszcza rzymskiej parafii św. Wincentego Pallottiego w Pietralata.

14 IX 2007 został mianowany bpem Ossory, 29 VII 2016 złożył rezygnację z biskupstwa. Powodem rezygnacji był stan zdrowia; cztery lata wcześniej przeszedł udar mózgu.

2015 – Rada Prowincjalna ustanowiła pierwszego rektora wspólnoty miejscowej Prowincji Chrystusa Króla w Wiedniu. Został nim ks. Kazimierz Więsyk. Ustanowiono też radę wspólnoty (ks. Stanisław Korzeniowski, Artur Stępień senior). Wspólnocie przy Quellenstrasse 197 podporządkowano wszystkich polskich współbraci z Austrii. Decyzję reorganizacji ogłoszono 3 XII.

— Rada Prowincjalna przyjęła też rezygnację ks. Jana Oleszki z funkcji kierownika pielgrzymki Grup „17-tych”.

2015 – W konstancińskim CAM odbyło się przedświąteczne spotkanie (opłatkowe) Stowarzyszenia Generałów Policji RP. Uczestników spotkania zaszczycił swoją obecnością ordynariusz polowy, bp Józef Guzdek, który został honorowym członkiem tegoż Stowarzyszenia. Uroczystości uświetniła Orkiestra i Chór Reprezentacyjny Policji.

2017 – W Warszawie, w wieku 93 lat zmarł prof. Jerzy Kłoczowski, historyk Kościoła, związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie kierował Katedrą Historii Średniowiecznej i Katedrą Historii Kultury Polskiej oraz Instytutem Geografii Historycznej Kościoła w Polsce. Był też dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. Założył i kierował Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej.

W latach 1990-92 był senatorem I kadencji. Był kawalerem Orderu Orła Białego (2004) i Virtuti Militari.

1. Jerzy Kłoczowski występował trzy razy w Centrum Dialogu w Paryżu: 7 VI 1991 mówił na temat: „Polska a kraje Europy środkowo-wschodniej”; jeszcze tego roku wspominał Stefana Kisielewskiego (+27 IX), w wieczorze poświęconym jego pamięci, a 12 XI 1993 wygłosił referat pt. „Polska i Europa środkowo-wschodnia”.

2. Pallotyńskie wydawnictwo z Paryża, Editions du Dialogue, wydało Jerzemu Kłoczowskiemu „Dzieje chrześcijaństwa polskiego”, t. 1-2, Paryż 1987, 1991 (red. techniczny Witold Urbanowicz SAC).

3. Był promotorem pracy magisterskiej ks. Tadeusza Glińskiego SAC („Opinia Długosza o Kongregacjach Kanoników Regularnych”, Lublin 1968), która częściowo została opublikowana jako: „Fundatorzy klasztorów w opinii Długosza” („Summarium”. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL 1974, 51-55) oraz „Kanonicy Regularni (Bożeciołki) w opinii Długosza” (w: „Studia z dziejów Kościoła Bożego Ciała w Krakowie”, red. Zbigniew Jakubowski, Kraków 1977, 189-204).

2018 – W dniach 1-2 grudnia, w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie odbyło się XX. Sympozjum Instytutu Pallottiego, poświęcone „Franciszkańskim inspiracjom w duchowości św. Wincentego Pallottiego”. Według zapowiedzi Instytutu, Sympozjum to otwarło cykl tematów podejmujących refleksję nad głównymi szkołami duchowości, jakie kształtowały powołanie Założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

W pierwszym dniu Sympozjum wygłoszono następujące referaty: „Elementy franciszkańskie w duchowej drodze św. Wincentego Pallottiego” (kl. Michał Owczarz SAC), „Cnoty franciszkańskie u św. W. Pallottiego” (ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek SAC), a następnego dnia: „Osimo i Alwernia. Porównawcza perspektywa doświadczeń duchowych” (s. Monika Jagiełło SAC), „Św. Franciszek z Asyżu i św. Wincenty Pallotti przed Bogiem na podstawie wydarzeń i pism” (o. dr Tadeusz Starzec OFMCap). Ostatnim punktem Sympozjum była Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił o. Gabriel Bartoszewski OFMCap.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny