Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
2 marca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 2 marca

1939 – Wybór Ojca Świętego Piusa XII. Podczas konklawe w Watykanie na Stolicę Piotrową został wybrany dotychczasowy sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Eugenio Pacelli, który obrał imię Pius XII.

Wszyscy mieszkańcy Ołtarzewa, zebrani przy aparacie radiowym, wysłuchali tej informacji, a następnie udali się do kaplicy, by tam odśpiewać dziękczynne „Te Deum”.

„Ilustrowany Kurier Codzienny” pisał: „Nowo wybrany Ojciec Święty Pius XII, będąc przed laty nuncjuszem papieskim w Monachium, utrzymywał bliski kontakt z mieszkającymi tam Polakami i rokrocznie w święto narodowe 3 Maja odprawiał uroczyste nabożeństwo w kościele św. Ludwika. W nuncjaturze za czasów Pacellego bywało bardzo dużo Polaków, a przede wszystkim członkowie polskiego konsulatu w Monachium”.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1939 – Tego dnia pallotyńscy klerycy złożyli w Seminarium warszawskim egzaminy przed przyjęciem diakonatu.

1946* – marzec – Ks. Albin Łukiewski, ekonom prowincjalny, zabiegał o zabezpieczenie majątku pallotyńskiego po niemieckich współbraciach w Reszlu i Klewnie. Zapisał, że w Klewnie „pole jest zaniedbane całkowicie, stodoły puste bez sprzętu i zwierząt”. Skierował pismo do magistratu w Reszlu o odzyskanie konwiktu, tzw. „Philippinum”, przy ul. Mazurskiej 56, sprzedanego ok. 1936 pod naciskiem władz hitlerowskich przez niemiecką Prowincję Trójcy Świętej.

1972 – Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego powiadomiło Biuro Badań Statystycznych przy Wyższym Seminarium Duchownym z siedzibą w Otwocku (w piśmie nazwano Zakładem), że „nie stawia przeszkód w sprawie utworzenia Zakładu Socjologii Religii przy Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie z siedzibą w Otwocku”.

1972 – Rekolekcje dla młodzieży w parafii ołtarzewskiej prowadził ks. Stanisław Rękawek.

1973 – Ks. wiceprowincjał Jan Pałyga wyświetlił dla wspólnoty ołtarzewskiej film nakręcony w Rwandzie („a raczej przezrocza”) oraz przedstawił powody podjęcia misji w Afryce przez polską Prowincję Chrystusa Króla.

1978* – Podczas Mszy św. koncelebrowanej ks. prowincjał Józef Dąbrowski wprowadził w posługę lektora alumnów kursu trzeciego oraz akolity – alumnów kursu czwartego; on też wygłosił okolicznościową homilię. 

– Wieczorem tego dnia rozpoczęły się trzydniowe rekolekcje zamknięte dla rodziców alumnów, którzy przyjęli wyżej wymienione posługi. Rekolekcje prowadził ks. Bogdan Boniewicz. Zakończyły się 5 marca. Tego dnia, po Mszy św. (uczestniczyli w niej rodzice i synowie-alumni) nastąpiło spotkanie rodziców z piosenką religijną i refleksją na temat tajemnicy powołania kapłańskiego – w całości przygotowane przez synów dla rodziców.

1978 – Wielki Post – Alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie, w każdą sobotę i niedzielę Wielkiego Postu, przedstawili Misterium Męki Pańskiej. Klerycy Ołtarzewa, swoim talentem pisarskim, reżyserskim i aktorskim, po dzień dzisiejszy, podtrzymują tę tradycję Seminarium. W 2017 teatr seminaryjny obchodził swoje 60.lecie.

Fotografie z Misterium Męki Pańskiej w Ołtarzewie w 1978 zob. pod 12 lutego 2020

1979 – Seminarium odwiedził ks. Zenon Modzelewski, superior Regii Miłosierdzia Bożego we Francji.

1980 – Podczas Mszy św. koncelebrowanej ks. prowincjał Henryk Kietliński dokonał wprowadzenia alumnów w posługę lektoratu i akolitatu. On też wygłosił okolicznościowe kazanie. 

– Wieczorem tego dnia ks. prowincjał uczestniczył w Misterium Męki Pańskiej, przygotowanej przez alumnów Seminarium.

1983 – W kaplicy Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi w Świdrze przy sanktuarium MB Trzykroć Przedziwnej, w miejscu pracy ks. Michała Kordeckiego SAC, odbył się pierwszy etap pogrzebu tego kapłana. „Potrafił zginać grube żelazne pręty, lecz trzciny nadłamanej nie dołamał” – tak syntetycznie ujął sylwetkę duchową zmarłego ks. Roman Forycki w kazaniu wygłoszonym podczas Mszy w Świdrze, sprawowanej pod przewodnictwem miejscowego proboszcza Włodzimierza Jabłonowskiego. Słowa te właściwie oddają moc ciała i zarazem subtelność ducha ks. Michała. 

Po uroczystościach żałobnych w Świdrze, przewieziono szczątki ks. Kordeckiego do Ołtarzewa. Cała wspólnota zgromadziła się na żałobnych Nieszporach, a wieczorem klerycy rozpoczęli rekolekcje w dwóch grupach, prowadzonych przez: ks. Józefa Lisiaka (kursy I-II, V) i ks. Józefa Czachora (kursy III i IV, przygotowujące się do wprowadzenia w posługę lektora i akolity). Nocne godziny wypełniło czuwanie przy szczątkach zmarłego Kapłana.

1983 – Zmarła s. Rosa Juda (ur. 1896 na Śląsku), pallotynka, misjonarka w Afryce Południowej, asystentka generalna. 

Pierwszą profesję złożyła 9 IX 1922 w Limburgu. Od 1923 wraz z innymi siostrami wyjechała do Afryki Południowej i rozpoczęła pracę w szkolnictwie. W latach 1962-68 należała do Zarządu Generalnego, a po zakończeniu kadencji wróciła do Afryki.

1987 – Alumni Seminarium w Ołtarzewie spotkali się z aktorem filmu i teatru, p. Wacławem Kowalskim (+27 X 1990 w Brwinowie), znanego z roli Kazimierza Pawlaka w komediowej trylogii: „Sami swoi”, „Nie ma mocnych”, „Kochaj albo rzuć”.

2000 – Bp Edward Dajczak poprowadził rekolekcje wielkopostne dla alumnów (część z nich przygotowywała się do wprowadzenia w posługę lektora i akolity). Tematem rekolekcji było: Prawdziwe świadectwo życia, jakim mamy dzielić się z tymi, którzy nas otaczają.

2010 – W dniach 2-4 III, w podparyskim Osny, rozpoczęło się Zebranie Regionalne francuskiej Regii Miłosierdzia Bożego, na które zjechali się prawie wszyscy członkowie Regii i pracujący w jej strukturach oraz ks. wicegenerał Zenon Hanas. Gośćmi Zebrania byli też prowincjałowie polskich prowincji – ks. Kazimierz Czulak i ks. Józef Lasak.

Zebranie Regionalne rozpoczęło się w kaplicy College St. Stanislas Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. wicegenerała Zenona Hanasa, w której uczestniczyły również siostry pallotynki. Następnie, na początku sesji przedpołudniowej ks. Wicegenerał wygłosił przesłanie do uczestników oraz przekazał przewodniczenie obradom ks. regionałowi Leszkowi Woronieckiemu. 

W następnym dniu wystąpił bp Jean Yves Riocreux, ordynariusz diecezji Pontoise, na której terenie pracuje 1/3 pallotynów Regii. Biskup wygłosił referat o sytuacji Kościoła we Francji i przewodniczył Mszy św. Na sesji przedpołudniowej omawiano plany dotyczące pallotyńskich domów w Montmorency i w Paryżu, a na sesji popołudniowej dyskutowano nad tematem centralnym XX. Zebrania Generalnego oraz nad modelami wyborów w SAC. 

Podczas ostatnich sesji dokonano zmian w Statutach Regii, wybrano skład Komisji Pośrednictwa i Arbitrażu oraz delegata na Zebranie Generalne wraz z jego zastępcą.

Na koniec zebrania swoje podsumowania przedstawili ks. superior Leszek Woroniecki oraz ks. wicegenerał Zenon Hanas.

Papież Pius XII (1939 – 1958)

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny