Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
2 października 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 2 października

1980 – Położono kamień węgielny z Grobu św. Piotra Apostoła, poświęcony przez pap. Pawła VI oraz wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowego kościoła pw. Miłosierdzia Bożego i plebanii w Ożarowie Mazowieckim. Aktu tego dokonał kard. Stefan Wyszyński. Towarzyszył mu bp Jerzy Modzelewski, przewodniczący Komisji Budowy Kościołów w Archidiecezji Warszawskiej. W wydarzeniu tym brali udział alumni pallotyńscy z Ołtarzewa.

Architektami świątyni byli: Leszek Klejnert i Jan Maliszewski. Budową kierował inż. mgr Franciszek Bednarz. Bezpośrednią opiekę nad budową ze strony Stowarzyszenia mieli: ks. Czesław Ramusiewicz, ks. Tadeusz Okręglicki i ks. Eugeniusz Feldo. Kościół wzniesiono „jako pomnik wdzięczności Miłosierdziu Bożemu, za ocalenie naszego narodu z nawałnicy drugiej wojny światowej”.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1837 – Ks. Wincenty Pallotti w liście do kard. Carla Odescalchiego, wikariusza papieskiego, poinformował o powstaniu w Rzymie Kolegium dla Misji Zagranicznych. Pierwsi kandydaci zamieszkali przy kościele Świętego Ducha na Via Giulia, gdzie Pallotti był od 1834 rektorem. Kardynał udzielił „zgody i wszelkiego błogosławieństwa”.

1860 – Zamknięto proces informacyjny ks. Wincentego Pallottiego. Rozpoczęto go już 18 II 1852, wkrótce po śmierci Pallottiego.

1932 – Ks. wicesuperior Franciszek Kilian wyjechał do parafii w Piastowie, gdzie bp Antoni Szlagowski, sufragan warszawski, odbywał wizytację kanoniczną.

1937 – Tego dnia Ołtarzew odwiedzili: ks. Jan Kapcia SAC, ks. Alojzy Hassa SAC, studenci na Uniwersytecie Warszawskim i dwie siostry pallotynki z Rajcy k. Nowogródka.

1938 – Ks. Stanisław Szulmiński wziął udział w Ogólnopolskim Kongresie Dziecka (Warszawa, 2-4 X 1938). Kongres podkreślał potrzebę rozwijania przez wszystkie instytucje pomocy na rzecz rodziny i stanowił okazję do konfrontacji stanu i potrzeb opieki nad dzieckiem w Polsce międzywojennej. Mobilizował „całe społeczeństwo do walki o prawa dziecka oraz przyspieszenia prac ustawodawczych i budowy nowoczesnego systemu opieki nad dzieckiem”.

1938 – Na odpust parafialny do Błonia wyjechał z Ołtarzewa ks. Norbert Pellowski, ekonom domu i ks. Franciszek Kilian, profesor Seminarium (celebrował sumę odpustową).

1939 – Do Warszawy wkroczyły oddziały niemieckie, po uprzedniej kapitulacji stolicy (28 IX). Tego dnia ks. Stefan Treuchel, jako zakładnik niemiecki został uwięziony na Pawiaku, gdzie przebywał do 15 X. Po wyjściu z więzienia związał się z konspiracją wojskową, jako kapelan Związku Walki Zbrojnej. W V 1940 został kapelanem Szpitala Czerwonego Krzyża przy ul. Smolnej 6 na Powiślu.

1939 – Do pallotyńskiego domu przy ul. Długiej w Warszawie przybyli bracia i postulanci, którzy uszli z Berezy Kartuskiej przed wojskiem sowieckim. Ks. rektor Franciszek Pauliński, nie mogąc sobie poradzić z utrzymaniem tak wielkiej liczby współbraci i gości spoza Stowarzyszenia, porozsyłał braci po pallotyńskich placówkach, do domów sióstr zakonnych, do ks. proboszcza w Mińsku Mazowieckim (przyjął kilku braci), do znajomych i domów rodzinnych.

1950 – Ks. rektor Eugeniusz Weron uroczyście celebrował Mszą św. początek roku seminaryjnego w Ołtarzewie, wygłaszając również kazanie, w którym wskazał na Pallottiego, jako uczonego. To za jego przykładem i pod opieką Maryi do nieba wziętej, członkowie domu seminaryjnego powinni podejmować wszelkie prace.

1966 – W Częstochowie odbyło się sympozjum dla laikatu poświęcone problematyce Bożego Miłosierdzia. Prelegentami byli: ks. dr Michał Sopoćko, ks. Stanisław Cinal SAC, ks. Lucjan Balter SAC, o. Piotr paulin i ks. Stanisław Wierzbica SAC.

1967 – Posesja w Lublinie na Sławinku (al. Warszawska 48) przeszła formalnie na własność Stowarzyszenia. Posesja ta już w 1958 została nabyta przez pallotyńskich księży studentów KUL. Zakupili ją prywatnie na swoje nazwiska. Dom przeznaczony był na mieszkania dla wykładowców i studentów KUL.

1968 – Bp Bruno August Hippel SAC, ordynariusz diecezji Oudtshoorn w Afryce Południowej (od 1951), zrezygnował z biskupstwa. Otrzymał wtedy tytuł bpa tytularnego Vardimissa. Zmarł 7 XI 1970 w Pinelands. Został pochowany w Oudtshoorn. Biskup Hippel uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II.

1973 – Archiwum Prowincjalne (z siedzibą w Ołtarzewie) zatrudniło pierwszą pracownicę, s. Władysławę Podwórną, pallotynkę. Pracowała w Archiwum do 1975.

1974 – W Seminarium odbyła swoje zebranie Podkomisja Wychowania (powstała w ramach Prowincjalnej Komisji Studiów i Wychowania). Na jej czele stał ks. Jan Korycki.

1975 – W dniach 30 września – 2 października wykłady w Seminarium zostały odwołane. W tym czasie klerycy pracowali od godz. 8:00 do 12:00 i od 14:00 do 17:30 przy: kopaniu ziemniaków, zrywaniu jabłek i orzechów, porządkowaniu domu, strzyżeniu grabów, w ogrodzie oraz nad scenografią do sztuki „Piłat”.

1976 – W Ulesiu (powiat Legnica) odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. Jakuba Krzyszczuka (Jacques Crisou), duszpasterza we Francji, dyrektora szkoły drukarskiej w Osny, radcy i ekonoma regii, dyrektora drukarni w Osny, redaktora Editions du Dialogue. W uroczystościach uczestniczył ks. superior Zenon Modzelewski i ks. rektor Józef Sadzik. Z Ołtarzewa wyjechało na pogrzeb czterech księży. Po Mszy szczątki zmarłego spoczęły w grobie rodzinnym na cmentarzu komunalnym w Ulesiu.

1976 – W Ołtarzewie, w kościele wypełnionym w całości wiernymi, odprawiono Mszę św. pogrzebową za śp. lekarza Jarosława Bokszańskiego, który sprawował opiekę lekarską w Seminarium. Koncelebrze przewodniczył ks. wicerektor Stanisław Orlicki. Homilię wygłosił ks. Bogdan Boniewicz.

1977 – W Seminarium odbył się Dzień skupienia: grupy współpracowników oraz grupy powołaniowej 15 chłopców, prowadzonej przez ks. Czesława Parzyszka.

1979 – Ks. prof. Lucjan Balter wziął udział w inauguracji roku akademickiego punktu konsultacyjnego Akademii Teologii Katolickiej w Gorzowie Wielkopolskim.

1982 – W Poznaniu odbyły się uroczystości pogrzebowe br. Franciszka Kowalcze. Mszę koncelebrowało ponad 20 księży. Była ona dziękczynieniem Bogu za życie, powołanie, ofiarną pracę, ciche cierpienie i wszelkie dobro br. Franciszka. Mszy przewodniczył i homilię wygłosił ks. wiceprowincjał Czesław Parzyszek. Zmarły został pochowany w pierwszej kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu junikowskim w Poznaniu.

1983 – Ks. prowincjał Henryk Kietliński obchodził w Ołtarzewie jubileusz 25.lecia kapłaństwa. Przewodniczył uroczystej Mszy św., podczas której homilię wygłosił ks. rektor Roman Forycki. Mówił w niej o wielkości kapłaństwa, a następnie ukazał zasługi jubilata dla Stowarzyszenia, a szczególnie dla Polskiej Prowincji. Po obiedzie klerycy przedstawili program artystyczny.

1984 – Ks. dr Wolfgang Hoffmann SJ, redaktor niemieckiego czasopisma „Die Katholischen Missionen”, wybitny znawca problemów religii islamskiej, miał w Ołtarzewie wykład, a następnie odpowiadał na stawiane mu pytania.

1985 – W Ołtarzewie odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Józefa Tureckiego, profesora i dyrektora Collegium Marianum, ekonoma prowincjalnego, profesora Seminarium w Ołtarzewie. Mszy koncelebrowanej przez ponad 100 kapłanów przewodniczył i homilię wygłosił ks. prowincjał Czesław Parzyszek. Pod koniec mszy przemówił ks. dziekan Jan Górny. Ks. Józef został pochowany na ołtarzewskim cmentarzu parafialnym w kwaterze pallotyńskiej. Na cmentarzu zabrał głos m.in. salezjanin, wikariusz z miejscowości rodzinnej zmarłego.

1987 – Nowym wicerektorem domu ołtarzewskiego został ogłoszony ks. dr Kazimierz Więsyk. Rektorem na kolejną kadencję pozostał ks. dr Kazimierz Czulak.

1988 – Reprezentacja Seminarium ołtarzewskiego a pierwszy kurs filozofii tegoż Seminarium, rozegrały mecz w piłkę nożną. Wygrały „Dziadki” stosunkiem 10 do 1.

1989 – Rozpoczął się w Ołtarzewie nowy rok akademicki 1989/1990.

– W gablocie na trzecim piętrze domu głównego ukazał się pierwszy numer „ŚcieRnika”, kleryckiej gazetki zawierającej różne wiadomości, informacje, opinie i recenzje z dnia powszedniego Seminarium ołtarzewskiego. Gazetkę redagowali: kl. Jerzy Chłopeniuk i kl. Adrian Galbas.

1990 – Goście Seminarium: bp Herbert Nikolaus Lenhof (+2017) SAC, ordynariusz diecezji Queenstown i ks. superior Barry John Reabow SAC z Regii św. Józefa – obydwaj z Republiki Południowej Afryki – spotkali się z klerycką grupą misyjną.

1993 – Rozpoczęcie zajęć w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Nowy jest rektor Seminarium, ks. Bogusław Szpakowski, nowa jest cała rada domowa, a także ojcowie duchowni: ks. Marian Sobczyk i ks. Zygmunt Falczyński; jest nowy prefekt alumnów – ks. Dariusz Smolarek i nowi profesorowie: ks. Tadeusz Nazar i ks. Stanisław Tylus.

1995 – Nowy rok akademicki w Ołtarzewie rozpoczęło 146. alumnów pallotyńskich, 6. kleryków ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa oraz 12. ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Równocześnie nowym prefektem studiów został ks. Marian Kowalczyk, a prefektem kursów teologicznych – ks. Tomasz Skibiński. Liturgistą seminaryjnym mianowano ks. Alfreda Dyra. Ojciec duchowny, ks. Zygmunt Falczyński wyjechał na roczne stypendium zagraniczne i wobec tego ks. Julian Warzecha i ks. Paweł Góralczyk otoczyli opieką duchową dwa kursy: III i VI.

2000 – W Instytucie Polonijnym KUL-u odbyła się uroczystość wręczenia tomu „Studiów Polonijnych” ks. prof. Romanowi Dzwonkowskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin. Był to też wyraz wdzięczności za jego pracę naukową w Instytucie Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym w latach 1977-1990. Księgę Jubileuszową wręczył Jubilatowi ks. prof. Edward Walewander, kierownik tegoż Instytutu, który podkreślił wielkie zasługi ks. Dzwonkowskiego dla badań nad Polonią i do dziejów Kościoła katolickiego za wschodnią granicą. Na ceremonii obecni byli: były ordynariusz lubelski abp Bolesław Pylak, bp Ryszard Karpiński biskup pomocniczy lubelski, ks. prof. Walerian Słomka, ks. prof. Stanisław Kowalczyk, prof. Ryszard Bender i wielu innych.

2000 – Ks. prof. Marek Starowieyski, wybitny patrolog i wykładowca w Ołtarzewie, obchodził w Seminarium 40. rocznicę święceń kapłańskich i 20.lecie wykładów z patrologii w Ołtarzewie (1975-95). Wydarzenia to zaznaczono Eucharystią, której przewodniczył sam Jubilat. Uczestniczył w niej następca na katedrze patrologii w Ołtarzewie, ks. prowincjał Tomasz Skibiński. Ks. Starowieyski przed błogosławieństwem końcowym odczytał modlitwę, którą umieścił na swoim jubileuszowym obrazku, a w której zawierzył dalsze lata swojego życia Matce Najświętszej.

Inną okazją do spotkania było przekazanie przez ks. Profesora bibliotece seminaryjnej kilkuset tomów kolekcji patrystycznej Jean’a Paul’a Migne’a. Ks. Starowieyski przeprowadził także dwa wykłady, inicjując w ten sposób nowy semestr pracy naukowej alumnów.  

2011 – W Tenango del Aire odbył się II Kongres Miłosierdzia Bożego, podczas którego zaprezentowano pierwszy numer „Apostoła Miłosierdzia Bożego” w języku hiszpańskim.

2016 – W hotelu Mazurkas Travel w Ożarowie Mazowieckim odbył się Galowy Koncert kończący V Zjazd Chórów Polonijnych z okazji 72 rocznicy upadku Powstania Warszawskiego, pod hasłem „Chwała Poległym”.

2018 – W dniach 1 – 2 października odbył się w Ołtarzewie Jesienny Zjazd Doradczy Rektorów, Proboszczów, Dyrektorów i Sekretarzy Prowincji Chrystusa Króla.

Rozpoczął się popołudniowym spotkaniem uczestników Zjazdów Prowincji Chrystusa Króla i Prowincji Zwiastowania Pańskiego z ks. generałem Jacobem Nampudakamem, ks. wicegenerałem Józefem Lasakiem i ks. radcą Martinem Manusem.

Kolejnym punktem programu Zjazdu były obrady członków Prowincji Chrystusa Króla w sali, w tzw. Łączniku (przedstawiciele prowincji poznańskiej obradowali w innym miejscu).

Spotkanie Prowincji Chrystusa Króla moderował ks. sekretarz prowincjalny Grzegorz Kurp. Wystąpili na nim: ks. prowincjał Zenon Hanas, ks. administrator prowincjalny Tomasz Pławny, oraz prowincjalny inspektor ochrony danych osobowych ks. Witalij Gorbatych.

Uczestnicy Zjazdu mogli wieczorem obejrzeć występ zespołu „La Pallotina” i uczestniczyć w poświęceniu nowej sali w tzw. Łączniku.

Mszy św. (we wspomnienie Aniołów Stróżów) przewodniczył ks. Jacob Nampudakam, przełożony generalny.

Sesję rozpoczęła prezentacja „Lineamentów XXIV Zebrania Prowincjalnego” przez ks. Grzegorza Kurpa, sekretarza prowincjalnego. Ks. Artur Stępień, radca prowincjalny i delegat Ks. Prowincjała na Ukrainie zdał relację ze swojej pracy.

Po krótkiej przerwie w obradach o swojej działalności informowali współbraci: ks. Jan Korycki (dyrektor Ośrodka Postulacji SAC przy Zarządzie Prowincjalnym w Warszawie i postulator spraw kanonizacyjnych i beatyfikacyjnych), ks. Rafał Czekalewski (Pallotyńskie Centrum Młodzieży Apostoł), ks. Krzysztof Czapla (Sekretariat Fatimski), ks. Grzegorz Młodawski (Sekretariat Misyjny Prowincji Chrystusa Króla), ks. Jan David (Czechy i Słowacja), ks. Wiesław Guła (dyrektor nowicjatu pallotyńskiego z Ząbkowicach Śląskich), ks. Krzysztof Kralka (ewangelizator i rekolekcjonista z Lublina), ks. Wojciech Świderski (Jeziorna), ks. Wojciech Jurkowski (Zakopane), ks. wiceprowincjał Waldemar Pawlik, ks. administrator prowincjalny Tomasz Pławny, ks. Kazimierz Więsyk (Austria) i ks. Edmund Robek (wicedyrektor Instytutu Statystyki Kościoła).

Ks. Mirosław Mejzner, rektor domu i Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie mówił o działalności wspólnoty seminaryjnej i projektach na przyszłość. Ks. Prowincjał Zenon Hanas podziękował za poświęcony czas i przybycie oraz za wygłoszone treści na Zjeździe. Podziękowania skierował też pod adresem ks. Grzegorza Kurpa, sekretarza prowincjalnego, za przygotowanie Zjazdu, a także ks. Mirosława Mejznera, gospodarza miejsca.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny