Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
2 sierpnia 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 2 sierpnia

1946 – Powstanie Regii Miłosierdzia Bożego we Francji. Utworzona regia przyjęła tytuł Miłosierdzia Bożego jako podziękowanie Bogu za opatrznościowe przetrwanie wojny i obozów koncentracyjnych w Niemczech.

Superiorem mianowano ks. Bronisława Wiatera. Funkcję tę pełnił do 1949, gdy z powodów zdrowotnych zrzekł się jej, jeszcze przed upływem kadencji.

W skład regii weszły trzy domy: Chevilly, Osny we Francji i Montevideo w Urugwaju. Do domu w Chevilly należeli księża: Bronisław Wiater – superior regii, Piotr Oramowski – radca regionalny i rektor domu, Stefan Treuchel – radca regionalny, Alojzy Misiak – radca regionalny i prefekt studiów, Stanisław Suwała – magister nowicjatu, Brunon Marciniak i Józef Liszewski – ksiądz-nowicjusz oraz Alfons Sarrach – alumn-nowicjusz. Do domu należeli także bracia: Władysław Święs, Bronisław Pajewski i trzej nowicjusze –  Stanisław Kędzierski, Antoni Marszałek i Leon Bąkowski.

Skład domu Osny stanowili księża: Czesław Wędzioch – radca regionalny, Julian Zblewski – rektor domu, Bernard Pawłowski, Jan Wroński oraz bracia: Ignacy Wszołek i Piotr Kasprzak.

W Montevideo byli wtedy księża: Józef Chudziński – rektor domu i Józef Kotlęga.

Do regii należeli jeszcze: w Rzymie, w domu generalnym – ks. Cezary Jurkiewicz i br. Józef Meka; w Paryżu ks. Franciszek Cegiełka – rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji; w Afryce Południowej – brat Ludwik Krajniewski (szpital w Glen Grey); w Urugwaju – ks. Wincenty Stolz (parafia Vergara); w Szwecji – ks. Franciszek Bobrowski (Sveljunga); w Anglii księża: Ignacy Olszewski (Sealand in Chester), Józef Zawidzki (Newton) i Leon Bemke (Alyth) – kapelani wojskowi; w Niemczech – ks. Walerian Pączek (Wentorf) i w USA ks. Franciszek Wadowski (Brooklyn NY) oraz ks. Mieczysław Curzydło (Wading River NY).

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1932 – W Jaroszowicach sumę odpustową (na Matkę Bożą Anielską) odprawił ks. Józef Socha, a kazanie wygłosił ks. Czesław Wędzioch.

1936 – W Sucharach święcenia kapłańskie z rąk bpa Antoniego Laubitza, sufragana gnieźnieńskiego, przyjęli diakoni: Józef Jankowski (+1941, błogosławiony), Ludwik Broda (+1988), Leon Chamier-Gliszczyński (w diecezji, +1996), Józef Jarząb (+1942), Jan Kapcia (w diecezji, +1990), Joachim Lichy (w diecezji, +1986), Augustyn Werochowski (+1985).

1945 – Od początku sierpnia 1945 do wiosny 1946 br. Dawid Bieliński z br. Janem Maciejewskim urządzali wyprawy do Piły i okolic, przeprowadzając raz lub dwa razy w tygodniu konie, które następnie sprzedawali gospodarzom, kupcom i instytucjom państwowym w Sucharach i okolicy.

1965 – Kard. Stefan Wyszyński przyjął od Wydawnictwa Pallottinum Biblię Tysiąclecia. Pierwsze  egzemplarze Biblii wręczył Ks. Prymasowi ks. Piotr Granatowicz SAC, dyrektor Pallottinum. Dzień wręczenia Biblii Prymasowi przyjmuje się za dzień ukazania Biblii Tysiąclecia.

1973 – W Warszawie zmarł br. Stanisław Lis (ur. 1930 w Zalesicach, w parafii Wierzbica, w diecezji sandomierskiej). Pełnił obowiązki w kancelarii i zakrystii w pallotyńskich domach w Częstochowie, Ząbkowicach Śląskich, a od 1968 do śmierci w Warszawie. Był człowiekiem obowiązkowym, ofiarnym i troszczącym się o sprawy Stowarzyszenia we wszystkich domach, w których przebywał. W ostatnich miesiącach i tygodniach życia wiele cierpiał, mając świadomość, że jest to nieuleczalna choroba (nowotwór). Ze spokojem i pełnym oddaniem się woli Bożej przygotował się na śmierć i bardzo pragnął, aby jak najszybciej nastąpiło jego spotkanie z Bogiem.

1976 – W Gdańsku zmarła s. Bogusława Gnerowicz (ur. 1928 w Ilnie koło Kalisza), pallotynka, katechetka. Przez długie lata pracowała przy parafii Chrystusa Króla w Gdańsku jako wykwalifikowana katechetka, przekazując dzieciom i młodzieży zasady wiary i podstawy moralności chrześcijańskiej. Za swoją gorliwą i długoletnią pracę katechetyczną została odznaczona przez papieża Pawła VI krzyżem Benemerenti. Otrzymała go z rąk ordynariusza gdańskiego Lecha Kaczmarka.

2008 – Ks. Wiesław Lenart objął funkcję proboszcza parafii Wieczerzy Pańskiej i rektora wspólnoty w Lublinie. Dotychczas był proboszczem parafii św. Wincentego Pallottiego i rektorem domu w Kielcach (od 2006).

2009 – Ks. Henryk Kietliński, harcerz, łącznik Zgrupowania AK „Obroża”, kapelan środowisk powstańczych, został odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, podczas spotkania z kombatantami, które odbyło się w Parku Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego.

Podczas uroczystości prezydent odznaczył ludzi związanych z Powstaniem Warszawskim oraz pracą na rzecz kultury polskiej. „Powstanie Warszawskie jest dziś mitem, bo do tego mitu urosło” – powiedział wręczając powstańcom odznaczenia państwowe Lech Kaczyński. Prezydent podkreślił heroizm żołnierzy powstania. – „Nie zdarzyło się, by tysiące na ogół młodych, a często bardzo młodych ludzi ruszyło do walki przeciwko uzbrojonej po zęby, świetnie wyszkolonej i zaprawionej w wojnie armii” – powiedział.Szerzej i fotografię zob. w oddzielnym poście

2014 – Dla upamiętnienia 125. rocznicy urodzin ks. Szczepana Gracza SAC (2 VIII 1888 w Sypniewie k. Złotowa), władze miasta Lęborka, burmistrz i starosta, władze lęborskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i franciszkanie konwentualni, kustosze Sanktuarium św. Jakuba, zorganizowali uroczystą celebrację drugiego i trzeciego sierpnia. Reprezentantem prowincjała na tych uroczystościach był ks. Janusz Łuczak, radca prowincjalny. Szczególnym punktem uroczystości była wspólna modlitwa przy obelisku poświęconym pamięci ks. Gracza.

2016 – W Krakowie zmarł kard. Franciszek Macharski (ur. 20 maja 1927 w Krakowie), abp krakowski w latach 1979-2005. Kardynał uczestniczył w wielu wydarzeniach związanych z życiem pallotyńskim (np. święcenia kapłańskie, koronacja obrazu w Hodyszewie, erygowanie parafii, poświęcenie kościoła, udział w sympozjach i Zjeździe Polskim w Osny). Za wszelką posługę i troskę o podtrzymywanie dobrych relacji ze Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego należy się zmarłemu Księdzu Kardynałowi nasza pamięć. Requiescat in pace!

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny