Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
2 września 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 2 września

1952 – W Wadowicach na Kopcu odbył się pogrzeb ks. Jana Maćkowskiego, superiora polskiej regii 1934, pierwszego prowincjała 1935-47, radcy prowincjalnego, profesora Seminarium.

Oficjum za zmarłych poprowadzili klerycy z pobliskiego Karmelu. Mszę św. odprawił ks. prałat Leonard Prochownik (†1963), słowo Boże wygłosił prowincjał ks. Stanisław Czapla, a kondukt pogrzebowy na cmentarz poprowadził ks. kanonik Franciszek Miśkowiec, miejscowy proboszcz.

W uroczystościach pogrzebowych wzięli licznie udział współbracia pallotyńscy, karmelici, duchowieństwo diecezjalne, siostry z różnych zgromadzeń zakonnych, rodzina i świeccy z różnych stron Polski. Zmarły został pochowany na cmentarzu pallotyńskim obok grobu ks. Alojzego Majewskiego.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1929 – Ks. Alojzy Majewski i ks. Alfons Męcikowski wyjechali z Ołtarzewa na nową placówkę do Chełmna. Ks. Męcikowski był tam pierwszym rektorem domu (1929-30). Dom początkowo mieścił się przy ul. Kościuszki 4, a od 3 IV 1930 przy ul. Dworcowej 24, na miejscu dawnej kręgielni i strzelnicy.

1931 – W Collegium Marianum na Kopcu rozpoczęto uroczyście rok szkolny. Sumę odprawił ks. rektor Leon Bemke w asyście ks. Franciszka Paulińskiego i ks. Wędziocha, który wygłosił referat „O wiośnie Boga”.

1935 – Ciekawostka z branży kulinarnej zapisana przez kronikarza z Ołtarzewa: „Po raz pierwszy podano na kolację kukurydzę – kaczany”. Słowo kaczan pochodzi z języka rosyjskiego i oznacza kolbę kukurydzy.

1939 – Do Ołtarzewa dotarli uciekinierzy z Suchar i Chełmna.

Z Suchar przybył ks. Józef Bogdan wraz z nowicjuszami. Dom w Sucharach zajęli we wrześniu Niemcy i przeznaczyli dla młodzieży hitlerowskiej.

Rano swoim samochodem przyjechali członkowie domu chełmińskiego: ks. rektor Alfons Męcikowski, ks. Józef Wiekiera i br. Antoni Bandzmiera. Wszyscy mieli udać się dalej na wschód, w kierunku Berezy Kartuskiej.

1947 – Ks. Tadeusz Płonka powrócił na stałe z Wawra do domu przy ul. Skaryszewskiej. W Wawrze był kapelanem felicjanek od 5 lutego 1947.

1958 – Ks. Włodzimierz Mozolewski podjął obowiązki pomocnika magistra braci w Ołtarzewie i pełnił je do 1960.

1963 – Ks. Stanisław Zyglewicz rozpoczął pracę w Sądzie Metropolitalnym w Warszawie jako notariusz i zamieszkał w Ołtarzewie. W tym czasie, jeszcze w 1963, podjął obowiązki duszpasterskie w parafii św. Wawrzyńca w Warszawie, a od stycznia do czerwca 1964 pomagał duszpastersko w parafii w Tarchominie (od soboty po południu oraz w niedziele i święta; prowadził też dwie lekcje religii dla młodzieży). W 1964 zamieszkał ponownie w Otwocku, by rok później przenieść się do Ołtarzewa (ponieważ w Otwocku umieszczono Studium Pastoralne). Rozpoczął też studia teologii moralnej w Akademii Teologii Katolickiej. Obowiązki notariusza przestał pełnić w 1966; skierowano go wtedy kolejny raz do Otwocka.

1976 – Rekolekcje dla alumnów rozpoczynających nowy rok akademicki i przygotowujących się do odnowienia konsekracji poprowadził ks. Edmund Boniewicz, rektor domu w Otwocku.

1977 – Do Ołtarzewa przybył z Lublina, po ukończeniu studiów z teologii biblijnej i uzyskaniu doktoratu, ks. Julian Warzecha. Temat jego rozprawy doktorskiej brzmiał „Znaczenie terminu mišpat w „Psałterzu” . Ks. Warzecha został mianowany wykładowcą Pisma Świętego w pallotyńskim Seminarium.

1978 – Nastąpiła zmiana na urzędzie rektora domu i seminarium w Ołtarzewie. Ustępującego ks. Jana Koryckiego zastąpił ks. Roman Forycki, profesor filozofii w tymże seminarium. Ks. Forycki tym czasie podjął zajęcia zlecone i wykłady z filozofii religii w ATK.

W skład Zarządu Domu weszli: ks. Jan Papkała – wicerektor, ks. Feliks Folejewski – ojciec duchowny, ks. Stanisław Charchut – prefekt studiów, ks. Paweł Góralczyk – prefekt alumnów. Ekonomem Seminarium pozostał nadal ks. Stanisław Orlicki. Ustępujący Zarząd Domowy tworzyli: ks. rektor Jan Korycki, ks. wicerektor Stanisław Orlicki, ojciec duchowny ks. Bogdan Boniewicz, prefekt studiów ks. Witold Zdaniewicz, prefekt alumnów ks. Czesław Parzyszek. Podczas obiadu przemawiał ks. prowincjał Henryk Kietliński, ustępujący rektor ks. Jan Korycki, nowo mianowany rektor ks. Roman Forycki i dziekan alumnów kl. Jerzy Kożuch.

1980 – O godz. 18.00, w kościele polskim Wniebowzięcia NMP Paryżu, została odprawiona Msza pogrzebowa za śp. ks. Józefa Sadzika (zgodnie z jego życzeniem), przy licznym udziale przyjaciół i znajomych. Przybył sekretarz episkopatu Francji. Kazanie wygłosił ks. Zenon Modzelewski, superior regii. We Mszy uczestniczyło ok. 30 księży. Świątynia była pełna ludzi.

– Tego samego dnia w kościele św. Anny w Warszawie została odprawiona za niego Msza św., w której brało udział liczne grono jego przyjaciół, m.in. Zbigniew Herbert i Jerzy Krzysztoń.

Ks. Sadzik pochowany został 4 IX na cmentarzu parafialnym w Sułkowicach.

1982 – Ks. kapelan Józef Kloc został przeniesiony z Izabelina do Ołtarzewa. W Izabelinie był od 1976 kapelanem Sióstr Rodziny Maryi (do 1984) i jednocześnie pełnił funkcję sekretarza i wykładowcy Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego (pełnił ją przez 20 lat, do 1996). W Ołtarzewie ks. Kloc przebywał tylko do 13 października 1982 i został przeniesiony do Ożarowa Mazowieckiego, służąc pomocą proboszczowi i rektorowi domu do 1984.

1983 – Do pracy duszpasterskiej w North Tonawanda w Stanach Zjednoczonych przybył ks. Władysław Grabowski.

1990 – Rekolekcje w Osny dla członków Regii Miłosierdzia Bożego poprowadził ks. Roman Tkacz, sekretarz Sekretariatu ds. Apostolstwa z Polski.

1991 – Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Lublinie zainaugurowało rok szkolny 1991-92. Mszy św. inaugurującej rok szkolny przewodniczył bp Piotr Hemperek. W uroczystości uczestniczyli m.in. ks. wiceprowincjał Henryk Kietliński, który wygłosił kazanie, ks. proboszcz Jerzy Błaszczak, ks. Janusz Dyl oraz prefekt szkoły ks. Tomasz Pławny.

Tego dnia Liceum rozpoczęło wynajmować pomieszczenia salek katechetycznych w naszym nowym domu przy Al. Warszawskiej 31 w Lublinie.

1998 – wrzesień – Alumni drugiego roku nowicjatu pod kierownictwem ojca duchownego ks. Andrzeja Biernackiego, przygotowywali się w Czarnej, pod opieką Matki Bożej Wychowawczyni, do złożenia pierwszej konsekracji czasowej w Stowarzyszeniu.

– Do Seminarium przybyli nowicjusze pierwszego roku, którzy zakończyli Okres wstępny we wspólnotach formacyjnych w Ząbkowicach Śląskich oraz w Wadowicach.

1999 – Rektorem domu na Surcouf w Paryżu został ks. Jan Kostkiewicz, pierwszym radcą ks. Witold Urbanowicz, drugim radcą – ks. Eugeniusz Małachwiejczyk, a ekonomem br. Lech Kosiński.

Rektorstwo w Osny (Château) objął ks. Jerzy Zawierucha. Ks. Jerzy Szozda został wicerektorem, a drugim radcą ks. Krzysztof Hermanowicz.

Ks. Piotr Kopitzara rozpoczął pracę w Alzacji, w Aspach-le-Haut.

2004 – Grupa 27. pallotyńskich nowicjuszy z obu prowincji przybyła na stałe do Ołtarzewa, jak nakazywała tradycja, prosto z całonocnego czuwania na Jasnej Górze. Rozpoczęli oni we wrześniu pierwszy rok studium filozofii.

2017 – Ks. diakon Rafael Moura de Oliveira z Regii Matki Bożej Miłosierdzia (Brazylia) przyjął święcenia kapłańskie.

2018 – 75.lecie szkoły w Osny (1943-2018). Szkoła, jako Polskie Gimnazjum Królowej Apostołów, powstała w połowie października 1943 w Chevilly, oddalonym 18 km od Orleanu. Ks. Bronisław Wiater był pierwszym dyrektorem szkoły w latach 1943-46. Gimnazjum to posiadało prawa szkół francuskich i opierało się na programie humanistycznym. Szkoła w 1950 została przeniesiona do Osny k. Paryża.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny