Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
20 czerwca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 20 czerwca

20 czerwca 2018 – Z inicjatywy ks. Jarosława Rodzika SAC, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski odwiedził pallotynów pracujących w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie. Podczas krótkiego spotkania zaprezentowano misje pallotyńskie. Krótkie świadectwo o posłudze na Ukrainie wypowiedział ks. Stanisław Firut SAC. Pan Marszałek podziękował za posługę misyjną i podtrzymywanie polskości pośród Polaków na Ukrainie.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1926 – niedziela – W katedrze na Wawelu w Krakowie, święcenia kapłańskie z rąk abpa krakowskiego Adama Stefana Sapiehy, przyjęli diakoni: Wiktor Krakor (+1958), Albin Łukiewski (+1968), Walerian Siuda (+1953), Wincenty Stolz (+1969), Stanisław Wierzbica (+1977). Diakon Franciszek Pauliński z powodu choroby (przebywał w szpitalu wadowickim) nie otrzymał prezbiteratu.
Wieczorem, podczas kolacji nastąpiło uroczyste powitanie neoprezbiterów na Kopcu, na które złożyły się: śpiewy, muzyka, deklamacje i przemówienie ks. superiora Wojciecha Turowskiego.

1932 – Do Rajcy k. Nowogródka przybyli pozostali pallotyni (ks. wicesuperior Franciszek Kilian – celem uporządkowania spraw i porządku domu; br. Leon Derda, br. Ignacy Wszołek – obaj z domu na Krakowskim Przedmieściu). „Dostajemy się do wsi Rajca, a naszego domu jednak nie widać. Jest on dobrze ukryty w gęstwinie drzew i krzewów, otula go wspaniały park, słynny na daleką okolicę. Za to na przeciwległym wzgórzu zauważamy małą, ale architektonicznie piękną świątynię, zbudowaną w stylu weneckim […]. Kościół ten należał pierwotnie do unitów, ale następnie został przemocą zabrany […] i do obecnej chwili pozostaje w rękach prawosławnej Cerkwi[…]. Do naszej posiadłości wjeżdża się przez dobrze utrzymaną bramę przed nasz dom mieszkalny, nazywany tutaj pałacem. Zachowały się jeszcze pewne znaki dawnej świetności. Ucierpiał wiele w czasie pierwszej wojny światowej od Niemców, którzy tutaj ulokowali swój sztab generalny. Wejście do domu osłania piękna kolumnowa weranda. Wewnątrz domu wszędzie ubóstwo misjonarskie, gdzie dawniej za p. Wereszczaka w komnatach tych przewalał się iście książęcy przepych. Tu miały prawo bytu tylko najcenniejsze meble, a ściany zapewniały przecenne obrazy, antyki”.
Ks. Franciszek Kilian przebywał w Rajcy zaledwie kilka tygodni, zastąpił go na stanowisku rektora domu ks. Józef Kotlęga, który przyjechał tu już w IV 1932. Ks. Kotlęga pełnił tu funkcję rektora domu i duszpasterza parafialnego, dojeżdżając do kaplic w Wałówce, Cząbrowej (znana z poematu „Pan Tadeusz” jako Sopliców) i Sienieżyc. Ponadto uczył religii w szkole. Utrzymywał też dobre relacje z prawosławnymi i ich duchownym.

1935 – W parafii w Żbikowie dzieci przystąpiły do Pierwszej Komunii świętej. Ks. Norbert Pellowski pomagał proboszczowi w tej uroczystości. Z terenu Ożarowa i Ołtarzewa pallotyni przygotowali w kaplicy parkowej do Komunii 103 dzieci. W procesji eucharystycznej Bożego Ciała w Żbikowie wzięli udział bracia ołtarzewscy (podczas procesji padał rzęsisty deszcz).

1936 – Na zakończenie roku szkolnego ks. Norbert Pellowski odprawił w kaplicy parkowej w Ołtarzewie Mszę św. o godz. 9:00.

1937 – Bp Antoni Szlagowski, podczas wizytacji pasterskiej w Białej Rawskiej, udzielił subdiakonowi Stanisławowi Jaworskiemu święceń diakonatu.

1965 – niedziela – W Ołtarzewie, przy udziale dużej liczby gości, święcenia kapłańskie z rąk Zygmunta Choromańskiego, bpa pomocniczego archidiecezji warszawskiej, przyjęli diakoni: Stanisław Kobielus (+2020), Marian Lesner (+1994), Józef Słowik (w diecezji, +2013) i Edward Trzeciak (w diecezji).
Wraz z nimi święcenia diakonatu otrzymali klerycy: Józef Czachor, Leszek Malewicz, Henryk Popławski i Jan Tulo.

1965 – niedziela – W Ołtarzewie, w czasie oktawy Bożego Ciała, wokół kościoła seminaryjnego odbyła się procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy.

1971 – Do Ołtarzewa przyjechał ks. Stefan Treuchel z Francji, który od czasów okupacji niemieckiej, aresztowania i zesłania do niemieckiego obozu koncentracyjnego, nie był w Polsce.
– Alumni kursu pierwszego z ks. rektorem Romanem Dzwonkowskim urządzili pielgrzymkę do Niepokalanowa.

1972 – Ks. Franciszek Bogdan powrócił z Rzymu i zamieszkał w Ołtarzewie. Ponownie zaczął wykładać w Seminarium teologię moralną.

1974 – Zakończenie Oktawy Bożego Ciała w Ołtarzewie. Ostatnią procesję eucharystyczną poprowadził ks. Edward Daniel, proboszcz Ołtarzewa i podziękował wszystkim uczestnikom za towarzyszenie Chrystusowi podczas wszystkich procesji.
– Ks. Stanisław Rudziński uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim magisterium z teologii pastoralnej. Z tej okazji wieczorem złożono mu życzenia i gratulacje.

1978 – Ks. Anastazy Bławat i ks. Witold Zdaniewicz uczestniczyli na Akademii Teologii Katolickiej w Ogólnopolskim Sympozjum Pastoralnym (20-21 czerwca) na temat: „Antropologiczne kategorie trzeźwości”.

1980 – Ks. rektor Ołtarzewa, Roman Forycki, wyjechał do Zakopanego z referatem dla uczestników Studium Apostolskiego na temat: „Kapłaństwo w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego.

1987 – Wybrany został nowy Zarząd domu Osny Drukarnia: ks. Andrzej Tkacz – rektor, ks. Alojzy Misiak – pierwszy radca i ks. Jan Wroński – drugi radca. 6 VII wybrany Zarząd rozpoczął oficjalnie swoje urzędowanie.

1988 – Ze względu na pogarszający się stan zdrowia, ks. Henryk Dziura złożył rezygnację z pełnionych funkcji rektora i proboszcza w Kielcach.

1990 – Na placówkę do Szczecina został skierowany ks. Marian Bartos. Był tam członkiem zarządu domowego, duszpasterzem w parafii i ojcem duchownym junioratu braci. Tam też zmarł w 2001.

1995 – Biskup ełcki Edward Samsel, znając zainteresowania i doświadczenie pracy w harcerstwie ks. Marka Strzeleckiego, mianował go diecezjalnym duszpasterzem harcerzy.

1998 – Z 20 na 21 czerwca odbył się w Ołtarzewie dzień skupienia i zakończenie pracy formacyjnej w roku akademickim 1997/98. W czasie wieczornego nabożeństwa, refleksją na temat pracy formacyjnej podzielił się ks. rektor WSD Marian Kowalczyk. W swej wypowiedzi nawiązał do powizytacyjnego listu Księży Prowincjałów, ukazując zadania i cele dla przyszłorocznej pracy formacyjnej w Seminarium.

2003 – Wspólnota seminaryjna spotkała się z o. Adamem Somorjai, węgierskim benedyktynem z opactwa Pannonhalma. Przedstawił on działalność ewangelizacyjną Kościoła na terenie Węgier.

2010 – S. Bernadeta Turecka, członkini Sekretariatu Generalnego ZAK (od 2004) i sekretarz generalny pro tempore (od 2009), wybrana przełożoną prowincjalną Polskiej Prowincji Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, objęła swój urząd.

2010 – Rozpoczęło się Dyrektorium dla księży wyświęconych w latach 1981-87. Moderatorami dyrektorium byli ks. Marek Chmielniak i ks. Mariusz Małkiewicz, sekretarze ds. formacji obu prowincji.

2012 – W szpitalu powiatowym w Wołominie zmarł ks. Mirosław Zadrożny (ur. 1933 w Jeleniach, w parafii Jelonki, (powiat Ostrów Mazowiecka), w diecezji łomżyńskiej), magister nowicjatu, pracownik Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach.
Ksiądz Zadrożny znalazł w Sekretariacie Misyjnym, a przy nim również w Sekretariacie ds. Ewangelizacji Wschodu, nie tylko upragnione miejsce, ale nade wszystko odkrył swoje „nowe misyjne powołanie”. Stając się niejako „cichym misjonarzem w cieniu wielkich i różnorodnych dzieł misyjnych”, potrafił bezgranicznie oddać się na służbę Kościoła misyjnego oraz pallotyńskich dzieł misyjnych i reewangelizacyjnych. Z tych też względów, przybywających do Ząbek misjonarzy darzył zawsze wielkim szacunkiem i otaczał szczególną troską, zarówno w wymiarze materialnym, gdy jeszcze był przełożonym i wicerektorem wspólnoty w Ząbkach, jak i duchowym, wspierając ich codzienną modlitwą indywidualną, wspólnotową, a także cierpieniem ostatnich lat życia.

2013 – W Apostolicum Ząbki wydano książkę „Turowski. Patriota, kapłan, pallotyn” (seria „Victores”). Jest to wznowienie publikacji ks. Franciszka Bogdana („Ksiądz Wojciech Turowski”, Editions Notre Famille Paris 1963), uzupełnione m.in. przez ks. Jana Koryckiego.

2015 – Zgodnie z dekretem, ks. Franciszek Gomułczak przejął obowiązki postulatora generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Został on mianowany postulatorem 12 V 2015. Dotychczasowy postulator ks. Jan Korycki pozostał dalej w Rzymie, poświęcając się procesom kanonizacyjnym i beatyfikacyjnym, które były w toku oraz wprowadzając swojego następcę w obowiązki. Ks. Gomułczak, po okresie wprowadzenia (nauka języka, kurs dla nowych postulatorów), zajął się głównie nowymi procesami.

2015 – W dniach 15-20 VI w Konstancinie-Jeziornie odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie formacyjne dla braci Stowarzyszenia, zorganizowane przez Sekretariat Generalny ds. Formacji. Uczestniczyło w nim 45 braci, w większości z obu polskich prowincji. Obecni byli także bracia z prowincji niemieckiej, obu prowincji brazylijskich i z regii rwandyjskiej. Wziął w nim udział sekretarz generalny ds. formacji ks. François Harelimana.

2016 – Ks. Adam Kraszewski, proboszcz parafii Maria Regina w Bogocie został mianowany dziekanem dekanatu obejmującego 6 parafii w centralnej części stolicy Kolumbii. Nieco wcześniej pallotyni objęli kolejną parafię pw. Opatrzności Bożej w Bogocie. Proboszczem nowej parafii został ks. Grzegorz Majewski.

2016 – W Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie rozpoczęło się pallotyńskie Dyrektorium. Jego uczestnikami byli księża wyświęceni w latach 1974-84 oraz bracia, którzy w tych latach złożyli wieczną konsekrację. Organizatorami byli sekretarze ds. formacji z prowincji warszawskiej – ks. Waldemar Pawlik i poznańskiej – ks. Janusz Łuczak. W Dyrektorium wzięło udział ponad 50. współbraci.

2017 – W Oignies (Francja), ks. Stanisław Jurkowski SAC obchodził 61. rocznicę kapłaństwa. W uroczystości uczestniczył jego rektor domu – ks. Jerzy Zawierucha i superior Regii Miłosierdzia Bożego, ks. Aleksander Pietrzyk. Ks. Jurkowski przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Zygmunta Choromańskiego – 24 VI 1956.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny