Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
20 listopada 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 20 listopada

1985 – listopad – Ukończona została budowa kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Gdańsku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Zakończono też prace związane z wystrojem wnętrza świątyni.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1856 – Tego dnia Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego liczyło 28 członków: 5 księży, 9 kleryków, 6 uczniów gimnazjalnych i 8 braci.

1921 – Dom Stowarzyszenia i gimnazjum zostały przeniesione z Nakła n. Notecią do Suchar.

Mieszkańcy Suchar zbudowali trzy triumfalne bramy z napisem: „Serdecznie witamy”, a drogę do budynku wyścielili zielenią. Natomiast gimnazjaliści, przed wejściem, na werandzie przed domem, pod kierunkiem br. Gustawa Lipińskiego SAC, zagrali na instrumentach dętych marsza „Bartosza”, a na koniec pieśń zatytułowaną „Ciebie na wieki wychwalać będziemy”. Przed domem, ks. rektora Augustyna Zarazę, powitał wójt gminy wraz z przedstawicielami wioski.

1924 – Od 16 do 20 listopada trwały na Kopcu rekolekcje dla uczniów Collegium Marianum. W tym czasie klerycy wyjechali na Śląsk z kolportażem kalendarzy.

– listopad – Na Kopcu odbyła się konsulta regionalna, trwająca przez cały tydzień. Przybył na nią ks. Augustyn Zaraza, rektor Suchar.

1927 – Bp Stanisław Rospond, sufragan krakowski, poświęcił sztandar przeznaczony dla Związku Misyjnego wychowanków Collegium Marianum na Kopcu i odprawił Mszę św. pontyfikalną. Wieczorem wychowankowie Collegium urządzili przedstawienie misyjne  „Andaluma”, na które zaproszono dużo gości, m.in. księży z okolicy Wadowic.

1939 – Na Kopiec został skierowany br. Kazimierz Szafrański. Poprzednio, od 1936 pracował w administracji w Warszawie.

1954 – W Ząbkowicach Śląskich br. Alojzy Figier złożył wieczną profesję na ręce ks. Ignacego Jabłońskiego.

1967 – Do domu w Kościelisku przybył br. Franciszek Ciesielka. Jako zakrystianin pracował tu do 1971.

1976 – Ks. Kazimierz Trypus zakończył urlop w Polsce i powrócił na misje do Rwandy. Tego dnia wyleciał do Paryża.

1977 – W niedzielę Chrystusa Króla, w Ołtarzewie, chłopcy –  kandydaci do Stowarzyszenia, spotkali się ze swoim opiekunem, ks. Stanisławem Cholewą. Przybyła też grupa młodzieży z Koszalina.

– Grupa współpracowników z Warszawy miała też w Seminarium swój dzień skupienia.

1979 – W Ołtarzewie, w dniach 19-20 listopada, odbyło się dwudniowe Sympozjum Ekumeniczne dla kleryków wszystkich seminariów duchownych w Polsce. W pierwszym dniu Sympozjum wygłoszono następujące referaty: „Historia ruchu ekumenicznego” (ks. dr Stefan Moysa-Rosochacki SJ, +2007), „Ruch ekumeniczny w Kościele metodystów” (ks. prof. Witold Benedyktowicz, +1997), „Ekumenizm w prawosławiu” (dr Jan Anchimiuk, +2017), „Ruch ekumeniczny i jego perspektywy w oczach ewangelika reformowanego” (ks. Bogdan Tranda, +1996), „Dążenia ekumeniczne w kościele baptystów” (Michał Stankiewicz, +1985). Następnego dnia ks. prof. Waldemar Gastpary (+1984) miał referat pt. „Ekumenizm w Kościele ewangelicko-augsburskim”, a po nim nastąpiła praca w grupach. Po sprawozdaniach z tych prac, bp Władysław Miziołek dokonał podsumowania Sympozjum.

W pierwszym dniu Mszy św. przewodniczył i wygłosił homilię bp Władysław Jędruszuk, w dniu drugim  – bp Władysław Miziołek. Cały program Sympozjum przygotowała Wspólnota Ekumeniczna działająca przy Seminarium w Ołtarzewie. W Sympozjum wzięło udział 70 alumnów z seminariów diecezjalnych i zakonnych w Polsce.

1979 – Ks. Lucjan Balter wyjechał do Rzymu, by z ramienia Sekretariatu Episkopatu ds. Jedności Chrześcijan wziąć udział w obradach Krajowych Sekretariatów ds. Jedności Chrześcijan.

1979 – Ks. Stanisław Orlicki rozpoczął na Kopcu rekolekcje dla braci pallotyńskich.

1982 – W Ołtarzewie, ks. Józef Czachor  prowadził w dniach 16 – 20 listopada rekolekcje dla kursu VI. przed ich święceniami diakonatu.

1983 – Uroczystość Chrystusa Króla – Odbyła się uroczystość poświęcenia placu pod budowę nowego kościoła pw. Królowej Apostołów na Młodzianowie w Radomiu. Dokonał tego bp pomocniczy z Sandomierza, Walenty Wójcik.

1983 – W Ołtarzewie odbyło się pożegnanie ks. Jana Koryckiego, wyjeżdżającego do Rzymu – został wybrany radcą generalnym. Po przemówieniach ks. Witolda Zdaniewicza, Juliana Warzechy i kl. Józefa Gwozdowskiego, ks. Jan Korycki opowiedział o swoich związkach z Seminarium. Na koniec spotkania w duecie wystąpili: ks. Kazimierz Czulak – skrzypce i ks. Julian Warzecha – pianino.

– Tego dnia chór seminaryjny śpiewał w naszym kościele przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie.

1984 – Seminarium w Ołtarzewie uczciło dniem pamięci zmarłego nagle, 11 lipca tr., kl. Grzegorza Rudnika, ks. Jerzego Popiełuszki i zmarłych pallotynów.

Mottem rozważań dnia było: „dawanie świadectwa prawdzie oraz zwyciężanie zła dobrem”. W konferencji ojca duchownego został wyeksponowany moment „niewiadomej” w życiu (nikt nie wie, kiedy przyjdzie mu zdać sprawę ze swego, krótkiego czasem, życia). Medytacje poprzedzające tajemnice różańca zostały zaczerpnięte z tekstów ascetycznych i modlitewnych, które pozostawił Grzegorz.

1987 – „Mając na uwadze sugestie Księdza Generała SAK i informację Zebrania Prowincjalnego Polskiej Prowincji SAK z 1986 r., o dokonaniu w perspektywie czasu od 5 do 10 lat podziału prowincji”, Rada Prowincjalna ustanowiła pierwszą oficjalną Komisję ds. Podziału Polskiej Prowincji Chrystusa Króla. Tworzyli ją księża: Alojzy Żuchowski jako przewodniczący, Stanisław Gawryło (ówczesny radca prowincjalny), Piotr Taras, Kazimierz Czulak i Bogusław Szpakowski. Komisja miała rok czasu, aby zebrać doświadczenia innych zgromadzeń zakonnych i przygotować na najbliższe Zebranie Prowincjalne konkretny projekt podziału prowincji.

1993 – W Kibeho, w rok po wmurowaniu kamienia węgielnego pod Sanktuarium, biskup diecezji Gikongoro, Augustin Misago, poświecił tymczasową kaplicę, urządzoną w jednej z sypialń uczennic szkoły.

Kompleks Sanktuarium (w tym nowo budowana kaplica na miejscu zniszczonej w 1994, w czasie wojny domowej) otrzymał wezwanie Matki Bożej Bolesnej, a jego budowę rozpoczęto dopiero w styczniu 2002.

1993 – W Chojnicach zmarła s. Wojciecha Stachnik (ur. 1912 w Pietrzejowej, obecnie osiedle miasta Ropczyce, w diecezji krakowskiej), pallotynka. Przez wszystkie lata pracowała w służbie zdrowia i opiekowała się chorymi, a przez ostatnie prawie 30 lat w Chojnicach. Po zapoznaniu się z ostatnią diagnozą spokojnie przygotowała się na odejście. Zmarła w domu wśród współsióstr.

1998 – Gościem wspólnoty ołtarzewskiej był ks. prof. Fabio Ciardi ze zgromadzenie Oblatów Maryi Niepokalanej, profesor zwyczajny w Instytucie Teologii Życia Konsekrowanego „Claretianum” w Rzymie i wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Spotkał się z alumnami oraz wygłosił konferencję i komentarz do swojej książki pt. „Znak wspólnoty. Refleksje nad życiem zakonnym” (Pallottinum 1998), która omawia zadania wspólnoty życia konsekrowanego.

2003 – Br. Lech Kosiński został naznaczony archiwistą Regii Miłosierdzia Bożego.

2008 – Ks. Edmund Robek otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nadany mu decyzją prezydenta RP za wybitne zasługi dla niepodległej Ojczyzny. Wręczenia dokonał minister Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Władysław Stasiak. W uroczystości w Belwederze wziął udział wicemarszałek Senatu, Zbigniew Romaszewski, posłowie Sejmu, pracownicy Kancelarii Prezydenta. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego reprezentował ks. Jerzy Firczyk, rektor wspólnoty w Ząbkach.

2011 – Bp Kazimierz Ryczan konsekrował kościół pw. św. Wincentego Pallottiego w Kielcach przy ul. Fosforytowej. W uroczystości tej brali udział: ks. radca Waldemar Pawlik, ks. Aleksander Orzech, budowniczy i wieloletni proboszcz, byli proboszczowie i księża posługujący w tym miejscu, duchowni z dekanatu i współbracia z innych domów.

2012 – Została ogłoszona pozytywna opinia Kongresu Teologów o cnotach Sługi Bożej Elisabetty Sanny Porcu (†1857).

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny