Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
20 września 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 20 września

2000 – Alumni, którzy dzień wcześniej złożyli w Rzymie wieczną konsekrację, wraz ze swymi wyższymi przełożonymi: ks. Kazimierzem Czulakiem i ks. Czesławem Parzyszkiem, wzięli udział w audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra, w czasie której Ojciec Święty Jan Paweł II zwrócił się do nich ze specjalnym pozdrowieniem: „Serdecznie pozdrawiam obecnych tu Księży Pallotynów z obu polskich Prowincji. Życzę, aby jubileuszowy pobyt w Wiecznym Mieście był szczególnym czasem łaski, odnowienia ducha apostolskiego i charyzmatu, jaki 150 lat temu pozostawił nam wasz święty założyciel Wincenty Pallotti. Niech wam Bóg błogosławi”.

Cześć alumnów nawiedziła tego dnia polski cmentarz wojskowy na Monte Cassino.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1655 – Klasztor bernardyński na Karczówce został doszczętnie zrabowany przez wojska szwedzkie.

1817 – Kl. Wincenty Pallotti otrzymał diakonat w Archibazylice Laterańskiej z rąk kard. wikariusza generalnego diecezji rzymskiej, Giulio Maria della Somaglia (+1830), archiprezbitera Bazyliki.

1822 – Ks. Wincenty Pallotti ze względów zdrowotnych przez kilka tygodni przebywał w San Silvestro de Montecompatri.

1835 – Ks. Wincenty Pallotti został oficjalnie mianowany zwyczajnym spowiednikiem Kolegium Propagandy Wiary, z miesięcznym wynagrodzeniem 12. skudów, które Wincenty zawsze ofiarowywał na cele misyjne.

1913 – W Wadowicach na Kopcu profesję wieczną złożył br. Jan Mielewski (+1921).

1924 – lato – Na Kopcu w infrastrukturze gospodarczej zbudowano nową stodołę, zmodernizowano budynek chlewni i pokryto go nowym dachem, a we frontowym budynku gospodarstwa urządzono pralnię (do tej pory mieściła się w piwnicach budynku).

1931 – Na poświęcenie kościoła do Frydrychowic pojechali z Kopca: ks. rektor Leon Bemke i ks. Władysław Baumgart. Neobarokowy kościół pw. św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała zbudowano w latach 1929-31, według planów śląskiego architekta Henryka Szołdry. Poprzedni, drewniany kościół spłonął 8 września 1929.

1933 – W Collegium Marianum na Kopcu powstała biblioteka profesorska. Posiadała ona „pokaźną kolekcję różnych książek”.

1934 – „Tymczasowym spirytuałem” (ojcem duchownym) w Collegium Marianum był ks. Stanisław Czapla. Do jego zadań należało m.in. głoszenie niedzielnych nauk dla kleryków i gimnazjalistów. Ustanowiony prawnie spirytuał, ks. Stanisław Wierzbica, przebywał jeszcze w Niemczech.

1935 – W dniach 17-20 września wizytację generalną w Ołtarzewie przeprowadził ks. Franciszek Kilian. 20 września rozpoczął wizytację domu warszawskiego.

1938 – Nowym kierownikiem budowy gmachu seminaryjnego i kościoła w Ołtarzewie został br. Roman Rżysko (po br. Janie Postrzedniku, który został skierowany do Suchar).

1941 – Ks. Josef Kentenich jako „wróg państwa” został aresztowany i uwięziony w więzieniu gestapo w Koblencji. 13 III 1942 wywieziono go do obozu koncentracyjnego w Dachau.

1950 – Licealiści ołtarzewscy wyjechali do Warszawy, „w celu zwiedzenia Zoologu i muzeum botanicznego. Prowadzą: ks. Krawczyk i ks. Kloc” (kronika).

1966 – Br. Bolesław Gawryś został przeniesiony z Wałbrzycha do Częstochowy. Pracował tam do 1975.

1966 – Wydawnictwo Société d’Editions Internationales opublikowało książkę Abla Moreau (+1977) pt. „Reglements de comptes”.

1966 – Ks. Czesław Pietrzak, po rezygnacji z funkcji rektora domu Osny Collège, został przydzielony do Wydawnictwa SEI (Société d’Éditions du Internationales) z siedzibą w Paryżu, gdzie był redaktorem w dziale adiustacji. Nadal spełniał obowiązki profesora Collège St. Stanislas w Osny.

1967 – Na uroczystej sesji, której przewodniczył metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła, zakończono diecezjalny proces beatyfikacyjny s. Faustyny Kowalskiej. Po Mszy św. i podpisaniu akt procesu w kaplicy arcybiskupiej w Krakowie, członkowie Trybunału przybyli w pielgrzymce do grobu sługi Bożej Siostry Faustyny, który po ekshumacji od 25 XI 1966 znajdował się w kaplicy klasztoru Zgromadzenia w Krakowie-Łagiewnikach. Akta procesu zostały  przekazane do  Kongregacji ds. Świętych.

1972 – Dom paryski na Surcouf odwiedził ks. Nicholas Gorman, przełożony generalny Stowarzyszenia.

1973 – W Ołtarzewie odbyło się zebranie nowego zarządu Instytutu Apostolskiego w składzie: ks. Roman Forycki przewodniczący, ks. Tadeusz Gliński zastępca, ks. Eugeniusz Weron członek i ks. Stanisław Chabiński sekretarz.

1974 – Ks. Janusz Pasierb wystąpił w Centrum Dialogu w Paryżu z tematem: „Chrześcijaństwo a współczesny kształt kultury polskiej”.

1976 – Seminarium w Ołtarzewie gościło zespół młodzieżowy z Lipska, który uzyskał wyróżnienie na Sacrosongu w Lublinie (16 – 20 IX). Zespół zaprezentował alumnom pallotyńskim kilka swoich utworów.

1978 – Ks. Józef Jażdżewski został przeniesiony ze Szczecina do Chełmna. Służył ofiarnie Stowarzyszeniu i Kościołowi, nawet w czasie choroby chciał być pożyteczny i spieszył do konfesjonału lub odpisywał na listy współpracowników. Ostatnie cztery tygodnie życia spędził w szpitalu w Chełmnie. Zmarł 7 VI 1981 w Domu Opieki w Mgoszczu.

1979 – Klerycy w Ołtarzewie zakończyli wykopki ziemniaków. Zwieńczeniem tej akcji było ognisko, bigos i śpiew przy gitarze.

1981 – W Ząbkowicach Śląskich br. Józef Górowicz obchodził swój jubileusz 50-lecia konsekracji, na który przybyli współbracia z różnych domów pallotyńskich. Mszy koncelebrowanej przewodniczył prowincjał ks. Henryk Kietliński.

1983 – Kamień węgielny pod budowę nowego skrzydła domu poświęcono w Ząbkowicach Śląskich. Poświęcenia gmachu dokonano w 1987.

1986 – W Santa Maria w Brazylii rozpoczął się Kongres Wyższych Przełożonych Stowarzyszenia. Uczestnicy Kongresu dyskutowali nad projektem programu wychowawczego dla dyrektorów okresu wstępnego. Odniesiono się do niego pozytywnie i zasugerowano kilka uzupełnień. Projekt na polecenie ks. generała Martina Juritscha przygotował ks. Jan Korycki. Kongres zakończył swoje obrady 4 X.

1991 – W Centre du Dialogue w Paryżu ks. Eugeniusz Dutkiewicz wygłosił odczyt na temat: „Godność umierania – wyzwanie dla Kościoła i współczesnej medycyny”. Wcześniej ks. Dutkiewicz poprowadził doroczne rekolekcje dla pallotynów we Francji.

1992 – W Ołtarzewie klerycy: Piotr Banach, Jacek Bilik (+2012), Marek Borowski, Ireneusz Chmielowski, Andrzej Delik, Marek Demczuk, Jan Domian, Krzysztof Dudzik, Wiesław Guła, Wojciech Juszczuk, Tadeusz Kowalski, Andrzej Kozdrój, Piotr Krakowiak, Janusz Łuczak, Ryszard Łukomski (+), Dariusz Matyga, Krzysztof Miner, Marek Rogeński, Dariusz Walasek, Andrzej Walczuk, Mirosław Włodarczyk i Andrzej Zieliński, złożyli wieczną konsekrację na ręce ks. wiceprowincjała Henryka Kietlińskiego.

1995 – Ks. Kazimierz Czulak, po pożegnaniu w rodzinnej parafii w Międzybrodziu Bialskim (10 września), wyjechał via Poznań do Kamerunu, gdzie w pallotyńskim Seminarium Duchownym, w Instytucie Filozofii, w Jaunde, prowadził zajęcia dydaktyczne.

2004 – Zarząd Regii Miłosierdzia Bożego odbył sesję wyjazdową na Litwę (Wilno) i do Polski (Warszawa, Kraków, Poznań, Częstochowa).

2009 – W Novo Airão (Brazylia) ks. Józef Maślanka obchodził uroczyście 50.lecie kapłaństwa. Przewodniczył wtedy Mszy św., a współkoncelebransami byli abp Manaus Luiz Soarez Vieria i bp Elói Róggia SAC z prałatury Borba, z którym wielokrotnie spotykał się w czasie wspólnej pracy misyjnej w Amazonii. Abp Vieria w homilii przypomniał rolę kapłana, wziętego z ludu i posłanego do ludu, która nie jest zaszczytem lecz służbą na rzecz głoszenia miłości. Taką właśnie służbę wypełniał w swoim życiu kapłan Józef. Wśród innych kapłanów sprawujących razem Mszę św. byli: ks. Jan Stawicki, superior Regii Matki Bożej Miłosierdzia – wyraził Jubilatowi wdzięczność za pallotyńskie świadectwo i niezłomną pracę misyjną, ks. Czesław Zając, ks. Jan Sopicki, ks. Artur Karbowy i ks. Stanisław Krajewski.

2018 – W Jacarezinho, w swojej rezydencji, zmarł Konrad Walter SAC, emerytowany biskup Jacarezinho, w stanie Parana, w Brazylii. Przynależał do pallotyńskiej prowincji św. Pawła Apostoła w Brazylii

Urodził się 19 VI 1923 w Bichishausen (ob. dzielnica Münsingen w Badenii-Wirtembergii) w Niemczech. Wstąpił do pallotynów, składając tam 21 IX 1953 pierwszą profesję. Święcenia kapłańskie przyjął 2 XII 1956 w Santa Maria. 1 XII 1977 został mianowany biskupem pomocniczym Jacarezinho, w stanie Parana, w Brazylii i otrzymał stolicę tytularną Lysinia. Konsekrację biskupią przyjął 2 II 1978 z rąk Carmine Rocco, ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Brazylii.

Współkonsekratorem był m.in. Pedro Filipak (ur. 1920, zm. 10 VIII 1991) – brazylijski biskup polskiego pochodzenia, ordynariusz diecezji Jacarezinho. 9 VI 1982 bp Walter został administratorem, a 26 XI 1984 koadiutorem Jacarezinho. 10 VIII 1991, po śmierci bpa P. Filipaka objął rządy w diecezji Jacarezinho.

5 VII 2000 pap. Jan Paweł II przyjął jego rezygnację z urzędu, złożoną ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego.

2019 – W Gnieźnie zmarła s. Estera Stachnik pallotynka (ur. 14 września 1930, zm. 20 września 2019).

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny