Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
21 marca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 21 marca

2007 – Erygowano wspólnotę Stowarzyszenia na Brooklynie NY, drugi dom Prowincji Zwiastowania Pańskiego w USA, należący do Delegatury Dzieciątka Jezus. Pierwszym rektorem został ks. Andrzej Kurowski (od 1 III 2007).

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1927 – Kuria Metropolitalna Warszawska wyraziła zgodę na założenie pallotyńskiego domu w Ołtarzewie. 24 III 1927 podpisano kontrakt kupna domu i posiadłości. 8 IV pierwsi pallotyni przybyli tu na stałe.

1935 – W Ołtarzewie rozpoczęto budowę drewnianej stajni.

1938 – W Ołtarzewie zlikwidowano kaplicę w tzw. Willi (dom p. Rowińskiej).

1942 – W niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym w Auschwitz zmarł br. Jan Wąsik (ur. 1907 w Jodłówce, w parafii Rzezawa, w diecezji tarnowskiej). W Stowarzyszeniu pełnił funkcje mechanika i kierowcy w Ołtarzewie. Gestapo aresztowało go 16 V 1941 i przez Pawiak dostał się do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie zginął 21 III 1942 w nieznanych okolicznościach. Był oznaczony numerem obozowym 16772.
Wraz z nim w Ołtarzewie został aresztowany i wywieziony do Auschwitz jego krewny Józef Wąsik, który utrzymywał się przy Seminarium jako robotnik (ur. 22 VI 1923 w Jodłówce, nr obozowy 16771, †12 I 1942).

1946 – Niemieccy pallotyni z Prowincji Trójcy Świętej, z domu przy ul. Piastowskiej w Ząbkowicach Śląskich: ks. Jakob Ebel †1960, br. Josef Bertsch †1963 i ks. Joachim Faulde †1956 (ten ostatni dołączył do dwóch pierwszych we IX 1945, przybywając z Limburga), otrzymali od polskich władz nakaz opuszczenia Polski.
Główny dom przy ul. Piastowskiej był zajęty wtedy przez wojsko sowieckie (Rosjanie byli tam do czerwca 1946).

1948 – Kopiec, dawnym zwyczajem, gościł pielgrzymów udających się do Kalwarii Zebrzydowskiej. Kompania liczyła 150 osób. Wszyscy przystąpili do sakramentów świętych.
– Ks. Leon Cieślak prowadził rekolekcje wielkopostne w Barwałdzie.

1956 – Ks. Stanisław Suwała, postulator procesu beatyfikacyjnego s. Faustyny Kowalskiej, ustanowił ks. Mieczysława Leszczyńskiego wicepostulatorem sprawy beatyfikacji s. Faustyny w USA.

1958 – Na KUL ks. Tomasz Bielski zdobył stopień naukowy doktora w zakresie teologii orientalnej (promotorem był ks. prof. Bogusław Waczyński), na podstawie pracy „Eklezjologia Włodzimierza S. Sołowjewa” (Lublin 1957; jej fragmenty zostały opublikowane w „Rocznikach Teologiczno-Kanonicznych” 1960, nr 2, 70-88).

1958 – W Ząbkowicach Śląskich, komisja kwalifikacyjna w składzie: ks. Jan Strauch i p. prof. Romuald Sroczyński (+2006), wykonała po raz pierwszy utwory na nowo zainstalowanych organach w kościele. Instrument montowała firma „Jarzymowski i Ska”.

1971 – Ks. Tadeusz Gliński rozpoczął rekolekcje wielkopostne w Gostyninie, w diecezji płockiej. Pracował tam jako wikariusz ks. Franciszek Gal, pallotyn, który od końca 1969 przebywał ad experimentum w diecezji płockiej.

1974 – Do Ołtarzewa na Misterium Męki Pańskiej według tekstów Romana Brandstaettera przybyli alumni z Seminarium diecezjalnego w Siedlcach (blisko 70 osób: obecni byli już na obiedzie) oraz z Płocka i Warszawy – ogółem wszystkich kleryków-gości było 150.

1976 – Seminarium w Ołtarzewie pożegnało ks. Tadeusza Korbeckiego, który po wakacjach w Polsce wyleciał do Brazylii.

1978 – W kościele ołtarzewskim usunięto ambonę, zastępując ją amboną przy prezbiterium.
– Swoje imieniny w Seminarium w Ołtarzewie obchodził ks. prowincjał Józef Dąbrowski. O godz. 18:00 przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej i wygłosił homilię. Kurs pierwszy alumnów przygotował wieczór artystyczny. Życzenia ks. Prowincjałowi złożył ks. rektor Jan Korycki, uwydatniając w przemówieniu ważniejsze momenty z czasów prowincjalatu ks. Dąbrowskiego; swoje życzenia ks. Dąbrowskiemu złożył też przedstawiciel kleryków.
– Na Święta Wielkanocne przyjechał do kraju ks. Lesław Gwarek, przebywający na studiach w Rzymie.
– Członkowie Prowincji otrzymali „Katalog Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni)”, opracowany przez ks. Stanisława Wojtyłę SAC, Warszawa 1977 (stan z 1 X 1977).

1980 – Wspólnota domu ołtarzewskiego spotkała się z „zakonnicą z gitarą”, s. Magdaleną (Barbarą) Ponichter nazaretanką, byłą członkinią zespołu „Filipinki”, która opowiadała o swoich piosenkach, a także wykonała kilka utworów.
Siostra Magdalena stworzyła jedną z najpiękniejszych polskich piosenek patriotycznych: „Polskie kwiaty”.

1982 – Ks. Leon Niechoj został wprowadzony w urząd proboszcza wiedeńskich parafii: Świętego Krzyża, św. Katarzyny Sieneńskiej i Królowej Pokoju. Ks. Niechoj uzyskał austriackie obywatelstwo i traktował Wiedeń jako swoją nową ojczyznę. Nawet po przeniesieniu w 1993 do domu pallotyńskiego na Mönchsberg w Salzburgu darzył Wiedeń tym samym uczuciem.

1993 – W Ołtarzewie, w dniach 20-21 marca odbył się Zjazd powołaniowy. Przyjechało ok. 160 chłopców z całej Polski. Przybyli też księża odpowiedzialni za Dzieło powołań w Prowincji Chrystusa Króla: Edward Grudziński, Janusz Kilar, Józef Olech, Krzysztof Wojda, Piotr Jankowski, Jacek Jezierski oraz ks. Henryk Kietliński. Dni te były wypełnione modlitwą, rozmowami, poznawaniem Seminarium od wewnątrz, spotkaniami z alumnami i księżmi.

1998 – Do Ołtarzewa na Misterium Męki Pańskiej przybyli alumni z Seminarium białostockiego, pod opieką Ks. Prefekta i Ojca Duchownego.

2002 – W Gnieźnie zmarła s. Jolanta Gumna (ur. 1917 w Dobrojewie, w parafii Ostroróg, w archidiecezji poznańskiej), pallotynka. Posługiwała w ogrodzie w Nowym Dworze Gdańskim i Lidzbarku Warmińskim. W tym miejscu pracę łączyła z katechizacją, do której przygotowywała się na kursie katechetycznym w Gietrzwałdzie. Następnie zdobyła przygotowanie pielęgniarskie i pracowała przy chorych w szpitalach w Poznaniu i Gdańsku-Wrzeszczu, a przez 30 lat w domu starców w Ziębicach. Mając 76 lat przeszła do Gniezna, gdzie pomagała w miarę sił przy budowie nowicjackiego domu.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny