Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
21 października 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 21 października 

1987 – Papież Jan Paweł II na placu Bazyliki św. Piotra w Rzymie, po zakończeniu audiencji generalnej, ukoronował statuę Matki Bożej Fatimskiej z Krzeptówek, koronami przywiezionymi z Fatimy (dokument podpisany 22 X 1987 przez papieża Jana Pawła II z pieczęcią Segreteria particolare di Sua Santità; wydarzenie odnotowało „L’Osservatore Romano” 22 X 1987, „La cronaca”, s. 4; oficjalny dokument potwierdzający to wydarzenie został wystawiony przez Kongregację ds. Kultu Bożego z 24 V 1988).

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1918 – Ks. Michael Kolb, prowincjał niemieckiej Prowincji Świętej Trójcy, skierował pismo do kard. Adolfa Bertrama, bpa wrocławskiego, w którym prosił do zgodę na erygowanie domu w Ząbkowicach Śląskich. Dopiero po zapewnieniu prowincjała, że placówka będzie jedynie konwiktem dla gimnazjum dla wschodniej części Niemiec i że dotychczasowe kwesty nie będą zwiększane, otrzymał zgodę na piśmie wystawionym 28 marca 1919.

1922 – Na Kopcu ks. Augustine Bogdanski zorganizował chór męski i mieszany.

1923 – Na Kopcu br. Tomasz Przewoźny złożył wieczną profesję na ręce ks. Alojzego Majewskiego. Klerycy profesi czasowi ponowili też swoją konsekrację.

1924 – W Wadowicach wieczną profesję na ręce ks. Alojzego Majewskiego złożyli klerycy: Józef Chudziński, Bernard Pawłowski, Antoni Purol i Tomasz Sobieraj.

1934 – Tego dnia przypadła w Polsce Niedziela misyjna. W modlitwę Kościoła w Polsce, włączyła się też kaplica parkowa w Ołtarzewie.

1938 – W Ołtarzewie wyświetlono po raz pierwszy film pt. ….(?), którego tematem była praca pallotyńskich misjonarzy w Afryce Południowej. Film obejrzeli członkowie domu, „cieśle, murarze, blacharze, stolarze, monterzy i p. Żychliński” (z kroniki). Wyświetlono również film dokumentalny: „Sprowadzenie relikwii św. Andrzeja Boboli”.

Dzień wcześniej sprowadzono do Ołtarzewa z Niemiec nowy aparat filmowy.

1945 – Ks. Franciszek Bogdan został mianowany duszpasterzem akademickim w Gdańsku.

– Tego dnia Szkoła Pielęgniarska w Gdańsku rozpoczęła rok szkolny uroczystym nabożeństwem w pallotyńskiej kaplicy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Kazanie wygłosił ks. Franciszek Bogdan.

1951 – Ks. Ludwik Broda rozpoczął misje ludowe w Wyrzysku (pow. Piła).

1965 – Abp krakowski Karol Wojtyła wydał oficjalną decyzję rozpoczęcia procesu informacyjnego s. Faustyny Kowalskiej. Bp Julian Groblicki, sufragan krakowski przewodniczył uroczystej sesji rozpoczynającej proces informacyjny o życiu i cnotach Siostry Faustyny. Przewodniczącym Trybunału został ks. prał. Józef Szczotkowski, promotorem wiary – ks. Jerzy Mrówczyński (zmartwychwstaniec) i ks. Walerian Moroz (michalita); sędziami: ks. prał. Stanisław Dąbrowski, o. Ludwik Piechnik SI, o. Anzelm Kubit (franciszkanin), o. Bonawentura Kadeja, notariuszami: ks. Augustyn Dziędziel (salezjanin), o. Antoni Dabija SI, ks. Stefan Marszowski.

W czasie 75 sesji Trybunału przesłuchano 45 świadków, zebrano pisma i przeprowadzono proces o braku kultu publicznego. Zakończenie procesu nastąpiło 20 IX 1967 na uroczystej sesji, której przewodniczył metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła. Po Mszy św. i podpisaniu akt procesu w  kaplicy arcybiskupiej w Krakowie, członkowie Trybunału przybyli w pielgrzymce do grobu sługi Bożej Siostry Faustyny, który po ekshumacji od 25 XI 1966 znajdował się w kaplicy  klasztoru Zgromadzenia w Krakowie-Łagiewnikach. Akta procesu zostały  przekazane do Kongregacji dla Spraw Świętych, która 31 I 1968 oficjalnym dekretem otwarła proces beatyfikacyjny Sługi Bożej. Funkcję postulatora pełnił ks. Antoni Mruk SJ profesor Gregorianum w Rzymie (od 18 II 1967), a wicepostulatorem był pracujący w Polsce już w latach procesu diecezjalnego o. Izydor Borkiewicz OFMConv. Kongregacja dla Spraw Świętych od samego początku w tym procesie postępowała bardzo ostrożnie wiele razy zasięgając opinii Kongregacji dla Spraw Wiary oraz Konferencji Episkopatu Polski.

1968 – Rozpoczęła się Nadzwyczajna Kapituła Generalna (21 X 1968 – 7 III 1969), która miała opracować pallotyńskie Ustawy według wskazań Soboru Watykańskiego II i zaleceń tejże Kapituły (podobny cel miało XIII. Zebranie Generalne z 1971 i XIV. Zebranie z 1977). Kapituła wprowadziła zmiany do aktualnie obowiązujących Konstytucji oraz tzw. Dokumenty, na bazie których miano opracować przyszłe Prawo Podstawowe. Ks. Alojzy Żuchowski przygotował schemat na Kapitułę, na której był delegatem i podczas której został mianowany członkiem prawno-technicznej komisji do rewizji pallotyńskiego prawa. Z Polski obecni byli: ks. prowincjał Stanisław Martuszewski i jako delegaci: ks. Roman Dzwonkowski, br. Ignacy Forycki oraz ww. ks. A. Żuchowski. Specjalnie został zaproszony ks. Józef Wróbel, wybitny znawca pism św. Wincentego Pallottiego.

1974 – Wieczorem w Ołtarzewie ks. Zygmunt Rut rozpoczął rekolekcje dla pallotyńskich braci.

1975 – Została przerwana tradycja zwycięstw Seminarium w Ołtarzewie w meczach piłki siatkowej z reprezentacją Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Tym razem padł wynik 3:1 dla gości.

1976 – Reprezentacja pallotyńskiego Seminarium pokonała w piłce nożnej reprezentację Seminarium warszawskiego 5:2.

1977 – Do Rzymu na Zebranie Generalne odlecieli rano z Okęcia: ks. Franciszek Bogdan i br. Tadeusz Robak.

1979 – W Niedzielę Misyjną wielu alumnów ze Wspólnoty Misyjnej wyjechało do Kielc (pięciu kleryków z ks. Zenonem Bazanem), Radomia (czterech), Włoch (trzech), Ożarowa Mazowieckiego (trzech) i pojedynczo do kościołów w Warszawie.

– W dniach 20-21 października w Seminarium w Ołtarzewie, młodzież z Podkowy Leśnej razem ze swoim duszpasterzem, ks. Leonem Kantorskim (+2010), odbyła swój Dzień skupienia.

1981 – W Ołtarzewie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 1981/1982. Liturgii przewodniczył bp Władysław Miziołek, przy współudziale: ks. prowincjała Henryka Kietlińskiego, generała Ojców Szensztackich, o. Emila Ergmana oraz wyższego przełożonego Instytutu w Polsce, o. Przemysława Lutyńskiego. Rektor Seminarium ołtarzewskiego, ks. Roman Forycki, przywitał ich nawiązując do realizacji wspólnej nam idei św. Wincentego Pallottiego. Wśród uczestników byli także: ks. Czesław Parzyszek, dziekan dekanatu pruszkowskiego ks. Jan Górny, ks. profesor Jan Łach, ks. prof. Marek Starowieyski, ks. prof. Antoni Kurek, p. Halina Olszewska, p. J. Wojcieszek, ks. prof. Franciszek Bogdan, ks. Jan Papkała, ks. Roman Dzwonkowski, ks. Eugeniusz Skarżyński, ks. Edmund Daniel, ks. Józef Świerkosz, ks. Stanisław Kobielus, ks. Tadeusz Nazar, ks. Mieczysław Olech, mistrz nowicjatu, rodzeństwo Müllerowie z RFN (Ballen), organizujący pomoc materialną dla Seminarium. W powitalnym przemówieniu ks. Rektora Seminarium przedstawieni zostali: nowy wicerektor WSD, ks. Jan Korycki, drugi ojciec duchowny ks. Józef Lisiak, drugi prefekt alumnów teologii ks. Julian Warzecha. Ks. Rektor złożył podziękowanie za pracę na rzecz Seminarium dotychczasowemu wicerektorowi i wykładowcy ks. Janowi Papkale. Referat inauguracyjny wygłosił prof. Franciszek Adamski na temat: „Sytuacja moralno-ekonomiczna polskiej rodziny w obecnej dobie”.

1982 – Mszy pogrzebowej br. Dawida Bielińskiego przewodniczył jego młodszy brat Franciszek (1917-2005), kapłan w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny, który w słowie wstępnym wyznał, że właśnie zmarłemu bratu zawdzięcza swoje powołanie kapłańskie (w okresie okupacji Franciszek studiował gościnnie w Ołtarzewie). Mszę sprawowało ok. 30 kapłanów – pallotynów i diecezjalnych z dekanatu ząbkowickiego. Kościół po brzegi wypełnili bracia, nowicjusze i miejscowi wierni. Była to msza dziękczynna za życie, powołanie, ofiarną pracę i wszelkie dobro, które spłynęło przez br. Dawida. Homilię wygłosił ks. wiceprowincjał Czesław Parzyszek. On też poprowadził procesję na cmentarz. Zmarły został pochowany w kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu w Ząbkowicach Śląskich.

1989 – Bp Stanisław Kędziora (+2017) przewodniczył uroczystej Mszy św. inaugurującej nowy rok akademicki 1989/1990. Rozpoczęło go 161 alumnów. Wykład inauguracyjny pt. „Św. Wincenty Pallotti prekursorem ruchu kościelnego”, wygłosił ks. Jacek Wierzba.

1989 – Po południu odbyła się konsekracja nowo wybudowanego górnego kościoła-wotum w Ożarowie Mazowieckim. Dokonał tego Józef kard. Glemp Prymas Polski. Ponieważ wybudowany kościół dedykowano Miłosierdziu Bożemu, zmieniono tytuł parafii na to miano.

1990 – Czesław Niemen (+2004), kompozytor, piosenkarz, legenda polskiej muzyki, wystąpił z koncertem „Chwalcie Pana w jego świątyni” w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim. Zebrane pieniądze z koncertu przeznaczone zostały na fundusze SOS.

1991 – Inauguracja roku akademickiego 1991/1992 w Ołtarzewie. Koncelebrowanej Mszy w języku łacińskim przewodniczył ks. wicegenerał Séamus Freeman, duży przybył do Polski na wizytację kanoniczną. Homilię w kontekście Wieczernika wygłosił ks. Jan Kupka, radca generalny. W wykładzie inauguracyjnym ks. dr Jacek Nowak mówił o przestrzeniach liturgicznych w celebracji Wigilii Paschalnej. Wśród gości był m.in. rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie ks. dr hab. Stanisław Kur, rektor ATK ks. prof. dr hab. Jan Łach, a także przełożony Kongregacji Przenajdroższej Krwi Chrystusa i przełożony Stowarzyszenia Misji Afrykańskich oraz burmistrz Ożarowa Mazowieckiego (po raz pierwszy) i duchowny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

1991 – W Belwederze prezydent RP Lech Wałęsa wręczył ks. Lucjanowi Balterowi akt nominacji profesorskiej (przyznano mu ją 28 VII 1991). Był pierwszym profesorem, który z rąk prezydenta Wałęsy otrzymał nominację profesorską i pierwszym pallotyńskim profesorem Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej.

1992 – W Ołtarzewie kurs drugi przygotował otrzęsiny kursu pierwszego. Było dużo zabawy i śmiechu w temacie epok muzycznych.

1992 – W Otwocku, przy słonecznej pogodzie, odbył się pogrzeb ks. Zygmunta Ruta, sekretarza prowincjalnego, rekolekcjonisty. Mszy koncelebrowanej przez ok. 60 kapłanów przewodniczył prowincjał ks. Czesław Parzyszek. On też wygłosił pożegnalną homilię. Na cmentarzu przemówiła m.in. przedstawicielka wspólnot ZAK, wyrażając wdzięczność ks. Zygmuntowi, zwłaszcza za rekolekcje. Spoczął w kwaterze pallotyńskiej na Katolickim Cmentarzu Komunalnym przy ul. M. Andriollego w Otwocku.

1994 – Alumni Seminarium w Ołtarzewie spotkali się z o. Maciejem Ziębą OP. Przedstawił on temat: „Kościół a liberalizm”. Mówiąc o zjawiskach życia publicznego, politycznego, ekonomicznego, wskazywał na elementy pozytywne liberalizmu, zaznaczając, że liberalizm jest sprawą złożoną, że kapitalizmu czy liberalizmu nie można z góry potępiać, wprowadzając tanie podziały. „Nie robię nic innego, jak tylko powtarzam to, co można przeczytać w „Centessimus annus” – zaznaczył.

1996 – W Ołtarzewie rozpoczęto nowy rok akademicki 1996/1997. Mszy św. o 9:00 przewodniczył ks. Séamus Freeman, przełożony generalny Stowarzyszenia, a homilię wygłosił ks. Jan Kupka, wicegenerał. W wydarzeniu inauguracji uczestniczyli członkowie Rady Generalnej, którzy rozpoczęli wizytację generalną Stowarzyszenia w Polsce: ks. Giuseppe Leonardi, ks. Sergio Mario Schaub, ks. Wolfgang Weiss, ks. Jan Korycki oraz obydwaj polscy Prowincjałowie, a także Przełożeni z Instytutów, z których alumni studiowali w naszym Seminarium. Wykład inauguracyjny pt. „Normy prawne i etyczne w reklamie” wygłosił ks. Zenon Hanas. 43. alumnów kursu pierwszego otrzymało indeksy (wśród nich pięciu należało do Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, a trzech do zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa). Podczas sesji inauguracyjnej występował klerycki zespół „Pataja”.

Wieczorem odbyły się otrzęsiny studentów pierwszego roku, w formie kabaretu przedstawiającego szlachtę polską z XVII w. Kabaret obejrzał także ks. Generał.

1996 – Rozpoczęła się wizytacja generalna Prowincji Zwiastowania Pańskiego; trwała do 20 XI.

1999 –  W ramach ogólnopolskich rozgrywek międzyseminaryjnych drużyna piłkarska Seminarium ołtarzewskiego odniosła zwycięstwo nad klerykami z Seminarium w Drohiczynie. Wynik meczu 3:2.

2009 – Ks. Stanisław Zyglewicz z racji zdrowotnych przeniósł się z Francji do Polski i od 17 XI zamieszkał u siostry w Tulcach pod Poznaniem, będąc pod troskliwą opieką siostrzenicy Jadwigi Dziarskiej i rodziny oraz lekarzy. Mieszkał tam do końca swych dni (+2016).

2013 – Oficjalną działalność rozpoczął Pallotyński Sekretariat Fatimski na Ukrainie. Głównym zadaniem Sekretariatu jest upowszechnianie orędzia fatimskiego.

2017 – W kościele seminaryjno-parafialnym pw. Królowej Apostołów w Ołtarzewie pięciu alumnów otrzymało święcenia w stopniu diakonatu. Szafarzem święceń był bp Artur Miziński, sekretarz generalny Komisji Episkopatu Polski.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny