Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
22 lipca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 22 lipca

2008 – Do pracy misyjnej na Barbados przybyli pallotyni z polskiej Prowincji Chrystusa Króla. Była to godzina 15.00, godzina Bożego Miłosierdzia, kiedy na lotnisku wylądowali księża: Łukasz Kopaniak, Piotr Kalinowski, Andrzej Rosiak i Artur Zalewski.

„Na zewnątrz czekała nas prawdziwa niespodzianka. Wysoko podniesiony transparent, witający nas w dwóch językach, po angielsku i ku naszemu zaskoczeniu – po polsku. Kilkadziesiąt osób wzbudzając zainteresowanie licznych turystów, żywiołowo nas witało, na czele z Księdzem Arcybiskupem, kapłanami, siostrami i świeckimi – przedstawicielami różnych wspólnot, które głównie przygotowały to gorące przyjęcie”.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1815 – Na Uniwersytecie Sapienza Wincenty Pallotti zdobył stopień magistra z języka greckiego.

1932 – Rano na Kopcu, bracia i klerycy-nowicjusze rozpoczęli żniwa.

1937 – Ołtarzew odwiedził nowy wikariusz parafii w Żbikowie, ks. Tadeusz Stefankiewicz. Obejrzał kaplicę w parku oraz budujący się dom seminaryjny.

1945 – Ks. Franciszek Madej odprawił pierwszą mszę w kaplicy w baraku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Gdańsku . Mieściła się ona w jednym z trzech baraków, które zajął ks. Stanisław Wierzbica. Staraniem ks. Wierzbicy wymalowano ten barak, wstawiono okna, zbudowano wieżyczkę i uporządkowano teren.

1950 – „Święto narodowe PKWN. Robotnicy nie pracują przy budowie. Gospodarz wyjechał w pole na skutek radiowego ogłoszenia, że prac żniwnych nie trzeba przerywać, lecz został przez milicję spędzony” (z kroniki Ołtarzewa).

1951 – Ks. Henryk Kronkowski (1884 – 1964), były generał armii rosyjskiej i „białych”, nauczyciel we Francji, odprawił w Lens (Francja) uroczyste prymicje kapłańskie, w otoczeniu uczniów, wychowanków, kolegów i przyjaciół. Sam dobrze zdawał sobie sprawę, że kapłaństwo ma wymiar służebny, dlatego pisał: „Jestem kapłanem, więc muszę oddać w służbie Bogu i bliźniemu wszystkie moje siły. A Bóg sam powie: dosyć!”. Na krótko przed święceniami pisał w prośbie do ks. superiora: „Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jestem godzien tej łaski, że nie posiadam jeszcze dostatecznej wiedzy teologicznej, że jestem stary, lecz całym sercem miłuję Boga, pragnę mu służyć wiernie, ufam w Jego dobroć nieskończoną, w pomoc Pana Jezusa Chrystusa i Matki Przenajświętszej, naszego Błogosławionego Wincentego Pallottiego, że obowiązek swój kapłański uczciwie spełnię. […] Rzucone kiedyś w ogniu bitwy wołanie o ratunek zostało wysłuchane, ale na myśl nie przyszłoby nigdy, że Matka Boża wybrała mnie już wtedy na sługę swojego Syna” (ks. Alojzy Misiak).

1967 – W dniach 19-22 VII w prowincji polskiej przebywał ks. generał Wilhelm Möhler. Przełożony generalny sugerował m.in., aby w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie utworzono katedrę teologii laikatu, aby nasze domy były bardziej otwarte na ludzi świeckich, „ponieważ nasz styl życia jest za bardzo zakonny, a my jesteśmy stowarzyszeniem apostolskim” (protokół z posiedzenia Rady Prowincjalnej z udziałem ks. Wilhelma Möhlera).

1971 – Państwo Marzyńscy z Warszawy w towarzystwie profesorstwa Kulskich z Kalifornii z USA zwiedzili Ołtarzew.

1974 – W Paryżu języka francuskiego uczyli się trzej księża neoprezbiterzy, kandydaci na misje do Rwandy: Tadeusz Bazan, dr Henryk Hoser i Antoni Myjak. Koszta związane z pobytem tych księży (i diakonów – od 25 VI do VIII) pokrył Regionalny Sekretariat ds. Misji.

1975 – Rano ks. lekarz Henryk Hoser odleciał z Warszawy do Rwandy, by podjąć tam pracę misyjną. Pożegnanie ks. Hosera we wspólnocie ołtarzewskiej odbyło się dzień wcześniej.

1976 – W dniach 22-25 lipca, w Ołtarzewie przebywała wycieczka dzieci, młodzieży i starszych z Francji, na czele z ks. Alojzym Misiakiem SAC na czele. Grupa zwiedzała Polskę.

1979 – lipiec/sierpień – W okresie wakacyjnym dokonano w Ołtarzewie następujących spraw gospodarczych:

– otwarto nowoczesną kuchnię parowo-elektryczną, która wymagała przeróbki kilku pomieszczeń piwnicznych i samej kuchni;

– doprowadzono centralne ogrzewanie do szeregu pomieszczeń piwnicznych;

– przerobiono dawną stodołę przy ul. Kierbedzia i przystosowano ją na cele ogrodnicze oraz na magazyny;

– zakupiono nowe meble do szeregu pomieszczeń w domu głównym i w domu braci;

– odnowiono i umeblowano pomieszczenia byłej ciemni fotograficznej ks. Jana Stefanowskiego, przeznaczając je na pokoje gościnne.

1981 – W Spring Hill Cemetery w Huntington (Wirginia Zachodnia) pochowano ks. Augustine Bogdanski’ego, profesora Seminarium na Kopcu i radcę polskiej regii, profesora w domach pallotyńskich w USA, rekolekcjonistę, kapelana szpitali. Dzień wcześniej odprawiono za niego Mszę pogrzebową. Przewodniczył jej ks. Francis Hueller.

1982 – W San Prisco k. Caserty zmarła m. Anna Sardiello (ur. 1894 w Francavilla Fontana k. Brindisi; w świecie Karolina), założycielka Sióstr Eucharystek od św. Wincentego Pallottiego. Wspólnota sióstr została założona w 1951 w mieście San Prisco, 30 km na północ od Neapolu. „Poświęcamy się miłości i kultowi Eucharystii ożywiającej wszystkie nasze prace i działania apostolskie, działalność społeczną i edukację. Poprzez ewangeliczną miłość i modlitwę adoracji, uwielbienia i zadośćuczynienia, wynagradzamy za niewierności osób konsekrowanych”. 9 VI 1973 eucharystki uzyskały oficjalne uznanie kościelne, a 22 VII 2014 rozpoczął się diecezjalny proces beatyfikacyjny m. Anny.

1992 – W Szczecinie zmarł ks. Jerzy Romanowicz (ur. 1928 w Starosielcach, obecnie osiedle Białegostoku, w archidiecezji wileńskiej). Ostatnie lata życia ks. Jerzego były już naznaczone chorobą, ale w miarę możliwości pracował wśród współpracowników i w konfesjonale w Gdańsku przy ul. Elżbietańskiej (1979-84) oraz w Szczecinie (1984-92).

Ksiądz Jerzy szczególną troską otaczał powołania kapłańskie i zakonne, towarzysząc powołanym modlitwą, dobrym sercem i przyjaźnią. Cieszył się każdym nowym kandydatem i smucił każdym odejściem z szeregów pallotyńskich. Co roku przyjeżdżał do Ołtarzewa na święcenia kapłańskie, nawet gdy był słaby. Hasłem jego życia i apostolskiej posługi były słowa: „Caritas Christi urget nos”. Z Chrystusową miłością i radością ewangeliczną szedł więc do dzieci, młodzieży, rodzin i osób starszych. W całym swoim życiu – w zdrowiu i chorobie – głosił Chrystusa, sprawując Najświętszą Ofiarę i rozgrzeszając w sakramencie pojednania. Dawał świadectwo miłości ukrzyżowanej, bo jego kapłaństwo obfitowało licznymi cierpieniami. Były to nagłe i częste wyjazdy do szpitala, nieprzespane noce i godziny pełne lęku. W zasadzie jego kapłaństwo było drogą przez cierpienie.

2008 – Do pracy misyjnej na Barbados przybyli pallotyni. Była to godzina 15.00, godzina Bożego Miłosierdzia, kiedy na lotnisku wylądowali księża: Łukasz Kopaniak, Piotr Kalinowski, Andrzej Rosiak i Artur Zalewski.

„Na zewnątrz czekała nas prawdziwa niespodzianka. Wysoko podniesiony transparent, witający nas w dwóch językach, po angielsku i ku naszemu zaskoczeniu – po polsku. Kilkadziesiąt osób wzbudzając zainteresowanie licznych turystów, żywiołowo nas witało, na czele z Księdzem Arcybiskupem, kapłanami, siostrami i świeckimi – przedstawicielami różnych wspólnot, które głównie przygotowały to gorące przyjęcie”.

2012 – Na Karczówce w Kielcach, bp Kazimierz Gurda celebrował Mszę św. z okazji jubileuszu 50-lecia kanonizacji św. Wincentego Pallottiego. W uroczystości uczestniczył prowincjał Prowincji Chrystusa Króla ks. Józef Lasak, prowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego ks. Adrian Galbas oraz księża pallotyni i wierni z Czarnej, Radomia, Wrzosowa, Mazowszan, Świętej Katarzyny i z parafii kieleckiej pallotynów, przy ulicy Fosforytowej. W celebrację jubileuszu (Karczówka przeżywała go w dniach 21-23 VII) została wpisana peregrynacja relikwii, którą był Krzyż św. Wincentego Pallottiego. Parafianie przygotowali także okolicznościową ekspozycję poświęconą patronowi parafii, świętemu Wincentemu Pallottiemu, którą usytuowali w kaplicy bocznej świątyni. W niedzielę, 22 VII, w kościele przez cały dzień Słowo Boże głosił ks. prof. Czesław Parzyszek. Kaznodzieja omawiając życie i działalność św. Pallottiego, wskazał na aktualne problemy naszej Ojczyzny.

2013 – We Wrzosowie zmarł ks. Klemens Rusin (ur. 1930 w Gorzowie, w parafii Bobrek k. Oświęcimia, w archidiecezji krakowskiej). W 1959 został skierowany do pracy duszpasterskiej w Chełmnie. Następnie jako ekonom posługiwał w Zakopanem-Kościelisku (od 1961), Szczecinie (od 1962; został mianowany tam ojcem duchownym domu – 1962) i Kisielicach (1 III – XII 1966). Od 7 XII 1966 objął kapelanię u pasterek w Pniewitem k. Chełmna. Posługę tę sprawował do VIII 1972, kiedy został skierowany na duszpasterza wspólnoty we Wrzosowie, z którą związał się na ponad 20 lat, pełniąc na przemian urząd wicerektora (od 1975 do 1984 i od 30 IX 1987) i rektora (od 30 VIII 1984). 25 VIII 1994 został przeniesiony na duszpasterza do Zakopanego, jednak już 1 VI 1995, za zgodą przełożonych, przybył do Czarnej, także w charakterze duszpasterza.

2018 – Abp Henryk Hoser, emerytowany bp warszawsko-praski, na czas nieokreślony i ad nutum Sanctae Sedis (do dyspozycji Stolicy Apostolskiej), został mianowany wizytatorem apostolskim w Medjugorie.

2018 – W Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie miał miejsce II Festyn Rodzinny. Poświęcono figurę św. Józefa i oddano mu powstający tam „Ośrodek Terapeutyczny dla osób uzależnionych i pomocy rodzinie”. Zostały też poświęcone dla Sanktuarium dwa sztandary.

2019 – W Szpitalu Praskim pw. Przemienienia Pańskiego w Warszawie zmarła s. Helena, Benedeta, Szaniawska (ur. 4 lipca 1934 w Jankowie, gm. Łaskarzew), pallotynka. Pierwszą profesję złożyła 5 sierpnia 1954 w Sucharach.

Pochowana została w kwaterze pallotynek na cmentarzu parafii św. Józefa, Warszawa Ursus-Solipce (ul. Ryżowa).

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny