Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
22 listopada 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 22 listopada   

2020 – Dziś Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Dzień odpustu naszego kościoła Chrystusa Króla przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie oraz patronalne święto pallotyńskiej Prowincji Chrystusa Króla.

Uroczystość Chrystusa Króla – który jest Alfą i Omegą, początkiem i kresem wszystkiego, nieśmiertelnym Panem nieba i ziemi. W Nim wszystko zostało stworzone i w Nim wszystko znajdzie swe dopełnienie. Tę mesjaniczną i królewską godność, wspominaną w rozmaitych uroczystościach roku kościelnego, czcimy dziś osobną uroczystością.

Ustanowił ją w 1925 pap. Pius XI i uzasadnił encykliką „Quas primas”. Początkowo obchodzono ją w ostatnią niedzielę października, ale po reformie kalendarza w 1969 przeniesiono na ostatnią niedzielę roku liturgicznego.

Tytuł Chrystusa Króla przyjęła też Polska Prowincja Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Na prośbę ks. prowincjała Jana Maćkowskiego przyjęty tytuł został 23 III 1942 zatwierdzony przez Radę Generalną Stowarzyszenia.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1930 – Ołtarzewskie Koło Naukowe Kleryków odbyło swe posiedzenie, które miało charakter akademii ku czci św. Cecylii, patronki chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych.

1933 – W Wałbrzychu (Waldenburgu) kard. Adolf Bertram, metropolita wrocławski, konsekrował kościół pw. św. Franciszka z Asyżu. Trzynawowy kościół w stylu halowym zbudowano w okresie międzywojennym. Parafia pod tym samym wezwaniem powstała w 1888. Polscy pallotyni przejęli parafię w 1945 za zgodą ks. infułata Karola Milika, administratora apostolskiego z Wrocławia. Ludność tamtejsza przybyła ze wschodnich terenów Polski oraz z Francji i Niemiec. Pod względem religijnym była to ludność zaniedbana, a nawet antyklerykalna, szczególnie ta przybyła z Francji. W początkowym okresie pobytu pallotynów w Wałbrzychu sprawowano kult także w języku niemieckim oraz obsługiwano parafie, w których brakowało księży.

Od stycznia 1944 do 1946 przebywał w Wałbrzychu ks. Anton Wycisk SAC, z niemieckiej Prowincji Trójcy Świętej, który za współpracę z Polakami w Letniewie (ob. Gdańsk), musiał opuścić swoją parafię i przenieść się do Wałbrzycha.

1937 – Kl. Jan Pęzioł złożył w Ołtarzewie wieczną profesję (przyśpieszoną ze względu na święcenia) na ręce ks. Stanisława Wierzbicy.

– Ks. Józef Jankowski rozpoczął naukę religii w szkole w Mosznie-Wsi (gmina Brwinów).

1939 – Z racji trudnego porozumiewania się z różnymi prowincjami Stowarzyszenia, Rada Generalna udzieliła na okres wojny nadzwyczajnych władz wyższym przełożonym. Uprawnienia te rozszerzono jeszcze 12 VII 1941.

1943 – W szpitalu w Krakowie zmarł br. Franciszek Tarnówka (ur. 1905 w Chrząstowicach, w parafii Gołaczewy, w diecezji kieleckiej). Przez wiele lat pracował w warszawskiej drukarni (do 1938). Pod koniec pobytu w Warszawie był kolporterem. Pracę tę kontynuował po przeniesieniu do Collegium Marianum w Wadowicach. Pomagał też w kuchni i piekarni.

W X 1943 poddał się w Krakowie operacji chirurgicznej wyrostka robaczkowego, po której czuł się dobrze. Na trzy dni przed opuszczeniem szpitala zmarł nagle z powodu zakrzepu krwi. Spoczął na cmentarzu pallotyńskim w Wadowicach.

1948 – Ks. prowincjał Stanisław Czapla otrzymał list od kard. Stefana Adama Sapiehy, w którym metropolita krakowski polecił dotychczasowe Gimnazjum Prywatne na Kopcu w Wadowicach, prowadzić odtąd jako Niższe Seminarium Duchowne. Powodem takiej decyzji arcybiskupa była postępująca w Polsce antyklerykalizacja życia politycznego.

1948 – Ks. Alfons Kremzer, mistrz nowicjatu braci w Sucharach, został mianowany rektorem tamtejszego domu, na miejsce dotychczasowego rektora, ks. Stanisława Hereśniaka, który jako administrator parafii Samsieczno udał się na stałe do tej miejscowości.

1962 – W dniach 20-22 XI odbyły się w Kościelisku dni skupienia dla rekolekcjonistów różańcowych, zorganizowane przez ks. Stanisława Czaplę. Ks. Czapla zadbał, aby każdy z rekolekcjonistów miał do dyspozycji figurkę MB Fatimskiej, z którą wędrował po Polsce. Osobiście sprowadził je z Fatimy. Sam ks. Czapla jeździł z rekolekcjami różańcowymi i przeprowadzał nabożeństwa fatimskie.

1964 – W Kielcach br. Franciszek Chytry obchodził jubileusz 50-lecia profesji. Mszę celebrował ks. radca Józef Wróbel. 15 XI swój jubileusz br. Chytry obchodził też w Ołtarzewie.

1972 – Inżynier z warszawskich Zakładów Prefabrykatów spotkał się z alumnami Seminarium w Ołtarzewie. Tematem spotkania była praca, kontakty międzyludzkie, różne trudności w dużym zakładzie przemysłowym przy kierowaniu ludźmi i produkcją. Spotkanie wywiązało długą i ożywioną dyskusję.

1973 – Nocą z 21 na 22 listopada odbyło się czuwanie modlitewne przed obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze. Wspólnota ołtarzewska polecała Bogu przez ręce Maryi sprawy Kościoła, szczególnie Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Stowarzyszenia i Seminarium. W jasnogórskim czuwaniu uczestniczyło 26 kleryków, ks. Roman Forycki, ks. Michał Kordecki, br. Jan Klimczyk i br. Mieczysław Mystkowski. Jasnogórskiemu czuwaniu towarzyszyła modlitwa księży, braci, kleryków i sióstr w kościele seminaryjnym w Ołtarzewie. Wieczorem pierwszego dnia wspólnota seminaryjna adorowała Najświętszy Sakrament. Adorację zakończył o godz. 21:00 Apel Jasnogórski. Nabożeństwu przewodniczył ks. prefekt Czesław Parzyszek.

1975 – Na Karczówce, w dniach 18-22 listopada, ks. Bogdan Boniewicz, ojciec duchowny Seminarium w Ołtarzewie, prowadził dla 16. alumnów rekolekcje przed diakonatem.

1977 – Od 8 do 22 listopada przebywał w Polsce na zaproszenie ks. prowincjała Józefa Dąbrowskiego abp Vincent Nsengiyumva (+8 VI 1994), ordynariusz archidiec. Kigali, przewodniczący Konferencji Episkopatu Rwandy i Burundi. Abp przyleciał z Rzymu, gdzie uczestniczył w Synodzie Biskupów. Na lotnisku Okęcie powitali go: ks. Jan Pałyga wiceprowincjał, ks. Czesław Ramusiewicz administrator prowincjalny, ks. Stanisław Kuraciński sekretarz do spraw misji oraz ks. Alojzy Orszulik dyrektor Biura Prasowego Episkopatu Polski. Celem wizyty było omówienie dalszej współpracy Kościoła w Rwandzie z polską Prowincją Chrystusa Króla, a w szczególności z archidiecezją Kigali, odwiedzenie rodzin księży misjonarzy, tj. Józefa Barana, Ignacego Cieślaka, Ryszarda Domańskiego, Henryka Hosera, Henryka Kazanieckiego i Aleksandra Pietrzyka. Abp w towarzystwie ks. Ramusiewicza lub ks. Kuracińskiego odwiedził szereg placówek pallotyńskich: Warszawę, Ołtarzew, Kielce, Radom, Częstochowę, Ząbkowice Śląskie, Poznań, Szczecin, Suchary, Chełmno i obie placówki w Gdańsku. Wszędzie tam przewodniczył w koncelebrach i przemawiał do zgromadzonych wiernych. Oprócz tego odwiedził Niepokalanów, Jasną Górę, Oświęcim, siostry w Mariówce k. Opoczna, pallotynki na Górce w Gdańsku. Złożył wizytę biskupom: W. Miziołkowi w Warszawie, Janowi Gurdzie i E. Materskiemu w Kielcach, F. Musielowi w Częstochowie, M. Przykuckiemu w Poznaniu, J. Gałeckiemu w Szczecinie, Lechowi Kaczmarkowi w Gdańsku – tam też zwiedził Westerplatte. 11 listopada złożył wizytę ministrowi Kazimierzowi Konkolowi w Urzędzie ds. Wyznań w Warszawie. Arcybiskup posługiwał się językiem francuskim, włoskim lub niemieckim; jako tłumacz towarzyszyła mu franciszkanka misjonarka Maryi, s. Szeptycka, licząca lat 80, z czego 43 poświęciła pracy misyjnej poza granicami Polski.

1977 – Ks. Lothar Roos, prof. katolickiej nauki społecznej i antropologii na Uniwersytecie w Moguncji miał w Ołtarzewie wykład pt. „Katolicka nauka społeczna a praktyka społeczna”.

– Seminarium w Ołtarzewie odwiedził ks. proboszcz Jan Krapan z Ukrainy. Na spotkaniu z alumnami opowiadał o swojej pracy duszpasterskiej.

– Ks. Bogdan Boniewicz, ojciec duchowny Seminarium, rozpoczął rekolekcje dla alumnów przed święceniami diakonatu.

1978 – Alumni ołtarzewscy: Józef Ciupak, Jerzy Kowalewski i Jacek Wierzba wzięli udział w sympozjum zorganizowanym przez Koło Naukowe Teologów w Poznaniu. Koło działało przy tamtejszym Wyższym Seminarium Duchownym.

1979 – Ks. Henryk Hoser, misjonarz z Rwandy, przebywający w tym czasie w Polsce, odwiedził Ołtarzew i spotkał się ze wspólnotą seminaryjną.

1981 – W uroczystość Chrystusa Króla Mszy św. w Ołtarzewie przewodniczył ks. rektor Roman Forycki. W czasie Mszy chór seminaryjny wykonał po raz pierwszy „Modlitwę” Stanisława Moniuszki z opery „Flis”. Tego samego dnia chór śpiewał też o godz.18:00 w kościele Chrystusa Króla przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie, gdzie centralnej Mszy św. przewodniczył ks. prowincjał Henryk Kietliński.

– Młodzież parafii ołtarzewskiej wystawiła na scenie seminaryjnej premierową sztukę Zofii Kossak „Gość oczekiwany”. Reżyserem był kl. Andrzej Jasiński, scenografię wykonali: kl. Józef Gwozdowski i kl. Ryszard Pasieka, a opracowanie muzyczne – kl. Andrzej Pelc; za światło odpowiedzialni byli: kl. Bolesław Konewka i kl. Andrzej Narwojsz.

1981 – Klerycy ołtarzewscy: Marek Kujawski i Józef Pac, w dniach 19-22 listopada, brali udział w „Spotkaniu ze Słowem”, przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Spotkanie zgromadziło kleryków z wszystkich prawie seminariów duchownych w Polsce oraz przedstawicieli ATK i KUL. Wygłoszono na nim następujące referaty: „Wspólnotowe spotkanie z Pismem Świętym w Kościele protestanckim” (Jan Kus, pastor metodystów), „Wspólnotowe spotkanie ze Słowem” (ks. prof. Michał Peter), „Katecheza biblijna” (ks. prof. Jan Charytański), „Aby Pismo Święte było moje” (ks. dr Marian Wolniewicz). W ramach warsztatów uczestnicy spotkania wybrali się do teatru.

1991 – Rada Generalna, po zapoznaniu się z wnioskami wizytatorów Prowincji Chrystusa Króla, wyraziła swoje stanowisko odnośnie do przekształcenia (takie sformułowanie zaczęło się pojawiać w oficjalnych dokumentach Rady Generalnej) polskiej prowincji. Pismo Rady Generalnej nosiło tytuł: „Deklaracja Rady Generalnej SAK odnośnie do przekształcenia Polskiej Prowincji Chrystusa Króla”. W „Deklaracji” Rada Generalna opowiedziała się za podziałem na dwie prowincje. Polecała też, aby przekształcenie zakończyć w czasie obecnego trzechlecia Rady Prowincjalnej. Ponadto, prosiła o klarowne rozwiązanie ośmiu problemów, które zostały wyszczególnione w „Deklaracji”, a także delegowała ks. Jana Kupkę do towarzyszenia Radzie Prowincjalnej w końcowym etapie przekształcenia.

1998 – W uroczystość Chrystusa Króla, Wspólnota Seminaryjna w Ołtarzewie podczas Mszy św. dziękowała Bogu za 90 lat pracy pallotynów na ziemiach polskich. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Zygmunt Rutkowski.

2008 – We Lwowie odbył się ingres do katedry nowego abpa Mieczysława Mokrzyckiego, długoletniego sekretarza papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI. Na ingres przybył przełożony prowincji Chrystusa Króla, ks. Józef Lasak, sekretarz do spraw Ewangelizacji Wschodu, ks. Grzegorz Młodawski i wicesekretarz ks. Zdzisław Wdziekoński, który był kolegą rocznikowym abpa Mokrzyckiego w Seminarium lubelskim. Aktywny udział w ingresie brali klerycy naszego pallotyńskiego seminarium we Lwowie.

2008 – W Poznaniu zmarł ks. Stanisław Gawryło (ur. 1934 w Kalinówce Królewskiej, w parafii Kalinówka Kościelna, w archidiecezji wileńskiej). Był profesorem w NSD w Wadowicach i w seminarium w Ołtarzewie, redaktorem i wicedyrektorem wydawnictwa Pallottinum, radcą prowincjalnym 1987-90. Ksiądz Stanisław od szeregu lat pochylał się nad przekazem Biblii, ksiąg liturgicznych i dokumentów Kościoła. Był zaangażowany w życie wspólnoty i otwarty na każdego człowieka. W kontaktach z innymi był delikatny i taktowany. W 2008 przeżywał złoty jubileusz święceń kapłańskich.

2008 – W wieku 72. lat zmarła p. Anna Murza z Białegostoku, animatorka wspólnoty ZAK w tym mieście od 1984. Kilkanaście lat wcześniej p. Anna w porozumieniu z ks. proboszczem Stanisławem Andrukiewiczem zainicjowała w parafii Świętego Ducha w Białymstoku wieczystą adorację i razem z nim założyła Instytut Apostolstwa Jezusa Eucharystycznego.

Akt poświęcenia się Bogu w ZAK złożyła 24 XI 1990 w Ołtarzewie. Od 25 lat uczestniczyła dwa razy w roku w rekolekcjach rejonowych dla wspólnot ZAK, jak również w rekolekcjach ogólnopolskich dla animatorów wspólnot ZAK. W 2005 była uczestniczką Międzynarodowego Kongresu ZAK w Konstancinie.

2011 – Pallotyński Sekretariat Misyjny na Słowacji zorganizował po raz pierwszy, od 22 XI do 2 XII, spotkanie rodziców z projektu Adopcji Serca ze Słowacji z ich adoptowanymi dziećmi z Rwandy i Demokratycznego Konga. W odwiedzinach dzieci w Rwandzie uczestniczyło 16 osób ze Słowacji.  Kulminacyjnym punktem programu pielgrzymki było uczestnictwo w uroczystej Mszy św. w Kibeho, w Sanktuarium Matki Słowa.

Misyjny Sekretariat Delegatury św. Cyryla i Metodego realizuje projekt Adopcji Serca od 2004. W 2011 słowacki Sekretariat wspierał 1345 dzieci z Rwandy, Demokratycznego Konga, Filipin, Brazylii, Indii i Kamerunu.

2013 – Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu obchodziła jubileusz 80.lecia konsekracji kościoła. Wziął w nich udział bp świdnicki Ignacy Dec.

2013 – Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu obchodziło 10. rocznicę powstania. Mszy św. w kościele św. Józefa przewodniczył bp radomski Henryk Tomasik. W  koncelebrze uczestniczyli: ks. Jakob Nampudakam, generał pallotynów, ks. Józef Lasak, przełożony Prowincji Chrystusa Króla, ks. Zygmunt Rutkowski, proboszcz parafii św. Józefa oraz ks. Marek Kujawski, założyciel i duszpasterz hospicjum.

W homilii bp Tomasik mówił, że gest miłości bliźniego, składany szczególnie w trudnych chwilach jego życia, jest wielkim darem składanym Bogu i człowiekowi. Dziękował też „Bogu za dobro, które uobecnia się przy łóżkach ciężko chorych, przez posługę całej wspólnoty związanej z Hospicjum Królowej Apostołów”.

2013 – W Montmorency, w dniach 17-22 XI ks. Adrian Galbas, przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego, poprowadził doroczne rekolekcje. Temat rekolekcji: „Człowiek wierny otrzymuje siłę, powierzając się w ręce Boga wiernego” (Lumen fidei, 10). (×××)

2015 – W dniach 12 – 22 XI radca generalny, ks. Martin Manus oraz prokurator generalny ks. Vitaliy Gorbatykh, pojechali na Ukrainę z wizytą pastoralną. Odwiedzili oni prawie wszystkie wspólnoty pallotyńskie na Ukrainie, rozmawiając ze współbraćmi o sytuacji rodzin, rannych, uchodźców, dzieci, o wielu innych problemach i cierpieniach. Wyjazd delegacji był realizacją projektu współpracy z parafiami pallotyńskimi na  Ukrainie, który podjęli wyżsi przełożeni naszych prowincji i regii w Europie, podczas spotkania kontynentalnego w 2015. Wtedy jednogłośnie wyrażono zgodę na rozpoczęcie projektu solidarności z ofiarami wojny na Ukrainie. Rada generalna powierzyła koordynowanie tego projektu ks. Manusowi, sekretarzowi generalnemu ds. apostolstwa. Wizytę zorganizowali oraz stale towarzyszyli wizytatorom: ks. Stanisław Kantor, delegat Prowincjała i ks. Jurij Siciński.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny