Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
22 maja 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 22 maja

2016 – Od 14 do 22 maja, w Bazylice Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro, miała miejsce Narodowa Pielgrzymka Miłosierdzia, zorganizowana przez Konferencję Episkopatu Wybrzeża Kości Słoniowej z okazji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Uroczystej Eucharystii na zakończenie pielgrzymki przewodniczył kard. Jean Pierre Koutouan, a współkoncelebrowali z nim m.in. ks. Józef Lasak, prowincjał polskiej Prowincji Chrystusa Króla wraz z ks. Grzegorzem Młodawskim, sekretarzem ds. Misji. Msza św. poprzedziła oficjalne rozpoczęcie adoracji wieczystej i modlitwy o pokój przed ołtarzem Pax et Bonum w Bazylice. We Mszy uczestniczyło 25 000 pielgrzymów.

Bazylika stała się trzecim z 12. miejsc na świecie, gdzie znajduje się Centrum Modlitwy (adoracji Najświętszego Sakramentu) w intencji pokoju na świecie. Ołtarz nosi nazwę „Donum Caritas et Pax” – Dar Miłości i Pokoju. Powstał w gdańskiej pracowni artystycznej Mariusza i Kamila Drapikowskich. Został on ofiarowany miejscowej wspólnocie przez radomskie Stowarzyszenie Communita Regina Della Pace i pobłogosławiony przez pap. Franciszka podczas audiencji ogólnej 24 VI 2015. Ołtarz wieczystej adoracji znajduje się w krypcie i stanowi jedną z 12 gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju. Zawiera relikwie św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej, apostołów Bożego Miłosierdzia.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1925 – Rozpoczęła swe obrady V Kapituła Generalna Stowarzyszenia. Skoncentrowała się na podziale administracyjnym Stowarzyszenia oraz na działalności apostolskiej w myśl wskazań Wincentego Pallottiego. W drugim dniu obrad (23 V) wybrano generała Stowarzyszenia ks. Petera Rescha (rządził Stowarzyszeniem w latach 1925-31). Ojcowie kapitulni określi granice prowincji w Brazylii i w Niemczech oraz na nowo podkreślili potrzebę gorliwości w pozyskiwaniu współpracowników. Przyjęto godło i pieczęć Stowarzyszenia, zaprojektowane przez Karola Dick’a; nie zastosowano się tu ściśle do zaleceń Wincentego Pallottiego, ze względu na zalecenia heraldyczne, to jednak wyrażono w nich ideę powszechności i gorliwości apostolskiej. Kapituła zakończyła się 4 czerwca. Wzięło w niej udział 20 księży.

1934 – Uczniowie klasy IIIa z Collegium Marianum na Kopcu wybrali się na wycieczkę na Babią Górę. Prowadził ją w dniach 21-22 maja ks. prefekt Czesław Wędzioch.

1937 – W archikatedrze warszawskiej kl. Stanisław Jaworski przyjął święcenia subdiakonatu z rąk bpa Stanisława Galla.

1938 – Ks. Józef Jankowski z Krucjatą Eucharystyczną chłopców wybrali się na wycieczkę do lasów zaborowskich.

1941 – W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Alfons Stefan Mayer, zarządca niemiecki w Ołtarzewie, zarządził bielenie drzew w ogrodzie i kopanie dołów pod nową bramę przed domem. Tego dnia, ludzie tłumnie przybywający na Mszę św. do kaplicy seminaryjnej obserwowali pallotynów zatrudnionych przy tych pracach.
Mayer, po aresztowaniu pallotynów 16-17 V, ogłosił najpierw, że nikomu nie wolno opuszczać domu bez jego osobistego zezwolenia i bez wydanej przez niego specjalnej przepustki. Ponadto domagał się, aby każdy przynosił mu antyniemieckie ulotki, grożąc przy tym, że inaczej spowoduje aresztowanie wszystkich mieszkańców domu. Ku jego zdumieniu żadnej ulotki nikt mu nie przyniósł. Mayer słowa dotrzymał, gdy nikt mu nie przyniósł ulotek, wezwał gestapo. 23 V nastąpiło trzecie z kolei aresztowanie.

1946 – Caritas Akademicka w Gdańsku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie otrzymała z darów amerykańskich żywność, odzież i obuwie.
– W pallotyńskim domu w Gdańsku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie założono telefon.

1951 – Na prośbę przełożonej generalnej sióstr miłosierdzia m. Róży Kłobukowskiej z 27 II 1951, generał Stowarzyszenia, ks. Wojciech Turowski wyznaczył ks. Stanisława Suwałę na postulatora procesu beatyfikacyjnego s. Faustyny Kowalskiej. Wicepostulatorami byli pallotyni: ks. Jan Maćkowski 1951-52, ks. Alojzy Żuchowski 1952-59, ks. Alojzy Misiak 1952-59 i ks. Mieczysław Leszczyński 1956-59.

1954 – W pallotyńskim kościele w Wałbrzychu odbyła się uroczystość 60-lecia jubileuszu kapłaństwa ks. kanonika Wiktora Kulukasa, kapelana szpitala w Wałbrzychu. W uroczystości wzięli udział wszyscy kapłani dekanalni. Jubilat odprawił Mszę św. dziękczynną, podczas której kazanie wygłosił rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, ks. Aleksander Zienkiewicz (+1995, sługa Boży).

1957 – W dniach 22 V-5 VI, ks. prowincjał Stanisław Czapla przebywał we Francji. Odwiedził tam wszystkie pallotyńskie domy, z wyjątkiem Beaulieu. Z Francji wyjechał do Niemiec i Szwajcarii, a stąd do Rzymu.

1962 – Ks. prowincjał Eugeniusz Weron przewodniczył Komisji maturalnej na Kopcu.

1963 – Uroczystości pogrzebowe ks. Bronisława Wiatera, duszpasterza polonijnego we Francji, założyciela i dyrektora Polskiego Gimnazjum Królowej Apostołów w Chevilly, superiora regii francuskiej 1946-49, redaktora prasy katolickiej, odbyły się najpierw w polskim kościele w Amiens, a potem w Osny, gdzie został pochowany na cmentarzu pallotyńskim. Uroczystościom pogrzebowym w Amiens przewodniczył ks. superior regii Alojzy Misiak. Był obecny ks. Doal, wikariusz generalny diecezji, dziekani księży polskich w Pas-de-Calais (region Nord-Pas-de-Calais), liczni księża polscy i francuscy, delegacje polskich stowarzyszeń. W kaplicy gimnazjalnej w Osny mszę celebrował ks. Leon Bemke, a ks. Misiak wygłosił kazanie. Ks. szambelan Augustyn Gałęzowski, dziekan polskiego dekanatu paryskiego i przedstawiciel PMK we Francji odprawił egzekwie przy trumnie, a ks. Misiak poprowadził kondukt żałobny na pallotyński cmentarz na Kalwarii.

1971 – W dniach 22-23 maja gościem Ołtarzewa był pan rektor Uniwersytetu Poznańskiego z małżonką i córką. Towarzyszył im rektor pallotyńskiego domu z Poznania, ks. Szczepan Barcikowski. Pan Rektor był kolegą ze szkoły średniej ks. Józefa Lisiaka w Chełmnie.

1972 – Do siedziby Zarządu Prowincjalnego w Warszawie wpłynęło formalne zaproszenie od biskupa rwandyjskiego Jeana Baptisty Gahamanyi’ego do podjęcia misji w Rwandzie. Tydzień później, na Radzie Prowincjalnej doszło do zasadniczej debaty na temat przyjęcia misji. Nie zastanawiano się nad problemem czy podejmować misje, bo to ustalono już rok wcześniej na Kapitule Prowincjalnej, ale debatowano, gdzie misjonować i w jakim wymiarze. Propozycja bowiem nie wypłynęła tylko od biskupa Rwandy, ale pojawiła się także prośba od biskupa Erexim w Brazylii, od prowincjała brazylijskiej Prowincji Santa Maria oraz ponowiona propozycja podjęcia pracy w Tanzanii. Rada Prowincjalna opowiedziała się za trzema pierwszymi propozycjami, a negatywnie podeszła do misji w Tanzanii (teren misji Prowincji Irlandzkiej). Rada stanęła na stanowisku, że należy podjąć misje w Rwandzie, wysłać kilku księży do bpa João Aloysia Hoffmanna w diecezji Erexim oraz do Mato Grosso – terenu działania brazylijskiej Prowincji Santa Maria.

1972 – Profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego ks. Ferdinand Klostermann (+1982) mówił do profesorów i alumnów naszego Seminarium o dyskusjach, jakie toczyły się wówczas na Zachodzie Europy na temat kapłaństwa. Tłumaczem z języka niemieckiego był ks. Anastazy Bławat SAC.
– Trwał drugi dzień wizytacji bpa Władysława Miziołka w parafii ołtarzewskiej. Wizytator spotkał się z członkami wspólnoty seminaryjnej. W krótkim przemówieniu zachęcał do pełnej realizacji kapłaństwa na wzór o. Kolbe i naszego Założyciela. Wspomniał też o pewnych niebezpieczeństwach na drodze ku realizacji powołania. Biskup wyraził swoje uznanie dla naszego seminarium. W godzinach wieczornych udzielił sakramentu bierzmowania ok. 250 osobom.
Złamano po raz pierwszy tradycyjny dzień „Rozesłania apostołów”, dlatego że biskup Miziołek chciał się spotkać ze wspólnotą seminaryjną.
– Przystąpiono do renowacji dachu na najwyższej kondygnacji gmachu seminaryjnego. W miejsce eternitu, dach pokryto nową blachą.

1973 – Seminarium odwiedził ks. Czesław Wędzioch SAC z Francji, który przyjechał na prymicje ks. Ryszarda Domańskiego SAC, jako jego wujek.

1975 – Ks. Paweł Góralczyk wyjechał do RFN, aby pogłębić znajomość języka niemieckiego, zebrać materiały do pracy doktorskiej i skorzystać z wypoczynku.

1975 – W Olpe zmarł Johannes Baptist Rosenthal SAC, emerytowany bp Queenstown z Afryki Południowej.
Urodził się 17 III 1903 w Oberveischede, 1 V 1925 złożył pierwszą profesję w Stowarzyszeniu, 2 VII 1929 przyjął święcenia kapłańskie, w 1930 wyjechał na misje do Afryki Południowej. 9 II 1940 został prefektem apostolskim Queenstown w Afryce Południowej. 9 IV 1948 został podniesiony do rangi wikariusza apostolskiego i 23 V tr. konsekrowany na tytularnego bpa Syedra, a 11 I 1951 ustanowiony bpem Queenstown. 3 II 1972 (16 II 1971) zrezygnował z biskupstwa ze względów zdrowotnych. Ostatnie lata spędził w Olpe, gdzie zmarł po długiej chorobie. Był uczestnikiem Soboru Watykańskiego II. Pochowany został w kościele św. Cyriaka w Rhode.

1976 – Rada Prowincjalna wyraziła zgodę na wyjazd ks. Henryka Cabały na misje do Rwandy. Zaraz po święceniach (20 V 1976) odbył krótki kurs języka francuskiego w Belgii i udał się do pracy misyjnej w Rwandzie, gdzie przez 26 lat pracował na licznych placówkach (1977-94, 1996-2000).

1977 – Sumę odpustową w Ołtarzewie ku czci Królowej Apostołów odprawił ks. proboszcz Stanisław Martuszewski SAC z Ożarowa Mazowieckiego. Kazanie wygłosił ks. Czesław Parzyszek.
– Złoty Jubileusz Domu Ołtarzewskiego święcili współpracownicy pallotyńscy. Uroczystą Mszę św. dla nich odprawił o godz. 12:00 Ksiądz Prowincjał i wygłosił też homilię. Pod koniec Mszy współpracownicy dokonali odnowienia aktu ofiarowania na służbę apostolską. We Mszy św. wziął udział ks. prowincjał Martin Juritsch z RFN. Po Mszy św. rozpoczęła się w sali pod kościołem akademia przeznaczona dla współpracowników.

1977 – Bp siedlecki Jan Mazur poświęcił nowy kościół pw. św. Józefa w Celinach. Do wybudowania kościoła (w miejsce drewnianego) i plebanii oraz rozkwitu kultury w Celinach przyczynił się ks. Witold Hadziewicz.
W kościele był już na ten moment stały marmurowy ołtarz, prezbiterium zostało wyłożone marmurem, założono posadzkę i stacje drogi krzyżowej.
W uroczystości uczestniczył ks. Eugeniusz Weron, profesor seminarium ołtarzewskiego.

1978 – Ołtarzew odwiedził bp Joachim Ruhuna (+1997), z diecezji Ruyigi w Burundi.
– Ks. Stanisław Rudziński z br. Adamem Fułkiem rozpoczęli prowadzenie rekolekcji zamkniętych w Łaźniewie.
– Do Ołtarzewa został skierowany br. Stanisław Kowalczyk. Pełnił on obowiązki kierowcy Seminarium. Na tym stanowisku zastąpił br. Jana Cupra, którego przeniesiono do Warszawy.

1982 – Uroczystość Królowej Apostołów. Seminarium gościło ks. Alojzego Żuchowskiego, wicegenerała Stowarzyszenia. Przewodniczył on liturgii świątecznej i głosił homilię.
– Ks. Feliks Folejewski celebrował w kościele Wizytek w Warszawie Mszę św. o Królowej Apostołów dla współpracowników ZAK. W wydarzeniu tym uczestniczył chór seminaryjny z Ołtarzewa.

1983 – W katedrze w Pontoise, we Francji, diakoni z Regii Miłosierdzia Bożego: Leszek Bajor (+1994) i Remigiusz Kurowski przyjęli święcenia kapłańskie z rąk ordynariusza tej diecezji, bpa André Rousseta (†1994).

1986 – Gośćmi Seminarium byli: ks. prof. René Coste, prof. teologii z Katolickiego Instytutu z Tuluzy z Francji, który opowiadał o teologii wyzwolenia oraz ks. Stanisław Kardasz, polski himalaista, ratownik GOPR i uczestnik wielu wypraw wysokogórskich, a także legendarny duszpasterz Solidarności i proboszcz parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu.

1989 – Gościem Seminarium był ks. dr Winfried Wermter, przełożony Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Od jesieni tego roku trzech seminarzystów zgromadzenia zamieszkało i rozpoczęło studia w Ołtarzewie.

1990 – Pan Krzysztof Zanussi przywiózł do Seminarium swój film pt. „Paradygmat, czyli potęga zła” (prod. 1985). Po obejrzeniu filmu rozpoczęła się dyskusja na temat treści tego dzieła i całej twórczości znakomitego reżysera.

1996 – Na prośbę redakcji „Kosyniera Bukowskiego”, Rada Miasta i gminy Buk podjęła uchwałę o nadaniu ks. Ignacemu Cieślakowi, misjonarzowi w Rwandzie, tytułu obywatela honorowego miasta Buk. Uroczyste wręczenie ks. Cieślakowi ww. uchwały odbyło się 11 VIII 1996 w Dobieżynie. W 2004 nadano jego imię Szkole Podstawowej w Dobieżynie.

1998 – W godzinach wieczornych, w szpitalu w Pruszkowie zmarł ks. Marian Sobczyk (ur. 1928 w Studziannej, w diecezji sandomierskiej), rekolekcjonista, misjonarz w Rwandzie 1973-94, delegat prowincjała w Rwandzie 1973-76, ojciec duchowny Seminarium w Ołtarzewie.
Zawsze żył misjami i chciał tam nadal wracać po ostatniej wojnie domowej, ale zdrowie mu na to już nie pozwoliło. Wiele pytał o rozwój misji i prac Stowarzyszenia. Był współzałożycielem „Z Kraju Tysiąca Wzgórz”, biuletynu polskich misjonarzy pracujących w Rwandzie. Kochał kapłaństwo i szanował każde powołanie. Wygłosił niejedną konferencję o kapłaństwie, osadzoną na głębokich fundamentach wiary. Pozostał wierny przyrzeczeniom złożonym w Stowarzyszeniu. Gdziekolwiek był, zawsze w duchu charyzmatu Założyciela włączał się w życie wspólnot apostolskich. Był bardzo ceniony za pracowitość, kompetencje i dobrą organizację pracy. Solidnie przygotowywał kazania i nauki rekolekcyjne.
„Przez kilka ostatnich lat dzielił się swoim doświadczeniem i głębią życia duchowego z alumnami ołtarzewskiego Seminarium, służąc im poprzez funkcję ojca duchownego. Ojciec Marian pozostanie w naszej pamięci jako pełen pokoju i radości świadek Bożej Ewangelii. Niech Pan Bóg wynagrodzi jego apostolski wysiłek pełnią uczestnictwa w chwale świętych” (z Kroniki ołtarzewskiej).

2003 – maj – Z inicjatywy ks. Marka Kujawskiego powstało Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu. Opieka hospicyjna jest sprawowana przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, także w święta, w promieniu 50 km od siedziby. Hospicjum opiera się wyłącznie na wolontaryjnej posłudze członków. Świadczy wsparcie medyczne, psychologiczne, psychoonkologiczne, duszpasterskie i socjalne.

2004 – W Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej k. Końskich bp radomski Zygmunt Zimowski udzielił święceń kapłańskich dk. Arturowi Stępniowi (juniorowi). Parafia Czarna jest rodzinną parafią neoprezbitera. W uroczystości wzięli udział: rodzina, współbracia, bliscy i znajomi. Gest nałożenia rąk na głowę neoprezbitera wykonali także jego koledzy kursowi. Seminarium reprezentowała delegacja, na czele z ks. rektorem Marianem Kowalczykiem, rodakiem neoprezbitera. Następnego dnia neoprezbiter A. Stępień odprawił w Czarnej Mszę św. prymicyjną.

2004 – Pierwszy bp łowicki Alojzy Orszulik współkonsekrował w Łowiczu swojego następcę, ks. Andrzeja Dziubę. Głównym konsekratorem był kardynał Józef Glemp, prymas Polski, zaś drugim współkonsekratorem Henryk Muszyński, abp metropolita gnieźnieński. Bp Dziuba przyjął święcenia biskupie i odbył ingres do katedry. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Soli Deo” (Samemu Bogu).

2011 – W dniach 21-22 V w Konstancinie-Jeziornie odbyło się sympozjum Instytutu Pallottiego. Tematyka spotkania dotyczyła idei Miłosierdzia Bożego obecnej w refleksji św. Wincentego Pallottiego. Prelegentami byli: ks. Roman Forycki (Miłosierdzie Boże w życiu i pismach św. Wincentego Pallottiego), ks. Leszek Woroniecki (Logika miłosierdzia w życiu świętych) oraz ks. Bogusław Szpakowski (Jak być miłosiernym w spotkaniu ze sobą i innymi?). Uczestniczyło ok. 130 osób.

2013 – Podczas Zebrania Prowincjalnego we Friedbergu w Niemczech, austriacko-niemiecka Prowincja Serca Jezusowego postanowiła przekazać w darze Ruchowi Szensztackiemu sanktuarium wraz z miejscem pielgrzymkowym wokół niego, położone w okolicy Vallendar-Szensztat, z okazji 100. rocznicy tego miejsca, która przypadła w 2014.
„Wraz z tym darem pallotyni chcą powierzyć kaplicę Matki Bożej Szensztackiej, z okazji 100-lecia tego miejsca pielgrzymkowego, w nadziei, że wiele osób będzie mogło w przyszłości doświadczyć bliskości Matki Bożej i uzdrowienia oraz inspirującej mocy tego miejsca” (ks. Helmut Scharler, przełożony prowincjalny).

2013 – W kościele pallotynów w Lublinie została odprawiona Msza św., której przewodniczył ks. Zdzisław Słomka. Zakończyła ona sympozjum: „Uduchowiona młodość. Chiara Luce Badano (1971-1990)”, zorganizowane przez Instytut Teologii Duchowości KUL oraz Ruch Focolari. Po wspólnej Eucharystii Maria Teresa i Ruggero Badano, rodzice bł. Chiary Luce, którym towarzyszyli: Chicca Coriasco, przyjaciółka Chiary oraz jej brat – Francesco Coriasco, podzielili się wyjątkowym świadectwem mówiącym o postaci bł. Chiary Luce Badano.

2015 – W Ołtarzewie, w dniach 21-22 V, Centrum Teologii Apostolstwa Pallottianum i Wyższe Seminarium Duchowne zorganizowały międzynarodowe sympozjum teologiczne pod hasłem: Czystość serca. Wśród prelegentów byli ks. prof. dr Martin Lintner z Brixen – prezes Europejskiego Stowarzyszenia Teologii Katolickiej, s. dr Benedette Zorzi z Ankony, ks. dr hab. Rastislav Adamko z Ružomberoka, ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz z Poznania oraz dr Dobrochna Maria Bach-Golecka z Warszawy. Spośród pallotynów referaty wygłosili: ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk – dyrektor Centrum Teologii Apostolstwa, współorganizator sympozjum, ks. prof. UKSW dr hab. Franciszek Mickiewicz, ks. dr Mirosław Mejzner, ks. dr Krzysztof Marcyński. Aleksandra i Marcin Stachurscy oraz Agnieszka i Ireneusz Tracz wygłosili świadectwa o miłości małżeńskiej i miłości rodzicielskiej.

2018 – Ks. Stanisław Flis SAC, duszpasterz marynarzy, otrzymał Akt Nadania Honorowego Członkowstwa Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny