Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
23 czerwca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 23 czerwca

2018 – Odbyła się konsekracja kościoła pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ostrołęce.

Świątynia, mimo swego funkcjonowania w Kościele rzymskokatolickim przez prawie 120 lat, nie była do tej pory konsekrowana. Dopiero staraniem ks. proboszcza Michała Borowskiego SAC została podjęta inicjatywa Dedykacji świątyni. Obrzędu poświęcenia kościoła dokonał bp łomżyński dr Janusz Stepnowski.

Na tej uroczystość obecny był ks. Zenon Hanas, przełożony prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księży Pallotynów), liczni kapłani pracujący w tej parafii, parafianie, sympatycy V Pułku Ułanów Zasławskich i mieszkańcy Ostrołęki oraz goście z okolic i całej Polski.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1925 – Pięciu pallotyńskich diakonów z Kopca wyjechało do Krakowa, aby złożyć egzamin przed prezbiteratem.

1929 – W Lublinie święcenia kapłańskie z rąk bpa Adolfa Józefa Jełowickiego, sufragana lubelskiego, przyjął diakon Władysław Siwek (+1963).

1957 – Ks. Stanisław Martuszewski objął obowiązki rektora domu seminaryjnego w Ołtarzewie (do 1960).

1958 – Ks. Marian Sobczyk został mianowany proboszczem w pallotyńskiej parafii św. Wawrzyńca w Poznaniu i ojcem duchownym wspólnoty. Po 12 latach gorliwej pracy na własną prośbę został zwolniony z funkcji proboszcza i przeznaczony do pracy rekolekcyjno-misyjnej. 5 VI 1971 uzyskał nominację na rektora domu i kościoła w Szczecinie.

1958 – Ks. Jan Pawlik został skierowany na profesora fonetyki w Seminarium Duchownym w Ząbkowicach Śląskich, a od 5 IX 1959 na profesora dykcji i śpiewu gregoriańskiego w Seminarium w Ołtarzewie.

1963 – W Wadowicach, w kościele parafialnym, odbyły się uroczystości pokanonizacyjne św. Wincentego Pallottiego. Rozpoczęły się one procesyjnym wprowadzeniem obrazu i relikwii Pallottiego oraz umieszczeniem ich w głównym ołtarzu kościoła. Ks. Edward Zacher (†1987), administrator parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach, odprawił Mszę w asyście kilku pallotynów. Na zakończenie uroczystości, wieczorem 23 VI Mszę sprawował ks. Mikołaj Kuczkowski (†1995), kanclerz kurii krakowskiej w obecności Karola Wojtyły, sufragana krakowskiego i wikariusza kapitulnego archidiecezji. Po mszy Wojtyła podkreślił aktualność idei św. Wincentego, tj. obowiązku apostolstwa świeckich katolików i konieczną ich współpracę z hierarchią kościelną.
Fotografie zob. w oddzielnym poście

1963 – Konsekracja biskupia Władysława Jędruszuka, bpa pomocniczego diecezji pińskiej (tytularny Clysma); od 1967 był administratorem apostolskim polskiej części diecezji pińskiej.
Podczas okupacji niemieckiej kl. Władysław Jędruszuk studiował w Seminarium w Ołtarzewie.

1972 – Ks. Wiktor Bartkowiak wyjechał głosić rekolekcje siostrom pasterkom w Pniewitem k. Chełmna.

1980 – Ks. prowincjał Henryk Kietliński przed wyjazdem na wizytację do Stanów Zjednoczonych i Brazylii, odwiedził Seminarium w Ołtarzewie.

1982 – Dekretem ks. delegata Henryka Hosera br. Stanisław Bieś został mianowany ekonomem domu centralnego na Gikondo w Kigali (Rwanda) i pomocnikiem administratora delegatury ks. Józefa Barana.

1985 – Na Białorusi zmarła s. Bronisława Soból (ur. 1913), pallotynka.

2002 – Ks. Bogdan Boniewicz razem z ks. Witoldem Zdaniewiczem obchodzili w Ołtarzewie i 29 VI w Warszawie, złoty jubileusz kapłaństwa.

2003 – Podczas Mszy św. arcybiskup Pragi, kardynał Miloslav Vlk (+2017) powierzył trosce duszpasterskiej Prowincji Chrystusa Króla i Delegatury w Słowacji, Sanktuarium i parafię w Stara Boleslavi w Republice Czeskiej. Oficjalną pracę duszpasterską w Czechach zainaugurowali współbracia z Polski i Słowacji przy licznie zgromadzonych księżach i wiernych. Stara Boleslavi jest miejscem męczeńskiej śmierci św. Wacława i należy do najstarszych sanktuariów w Czechach. Kardynał wypowiedział m.in. słowa: „Powierzamy wam naszą Częstochowę”.

2008 – W Otwocku konsekrację wieczną złożyli klerycy:
=z Prowincji Chrystusa Króla: Łukasz Ciupa, Krzysztof Kralka, Wojciech Sadłoń, Grzegorz Wiktor, Łukasz Żaba – na ręce ks. prowincjała Józefa Lasaka;
=z Prowincji Zwiastowania Pańskiego: Tomasz Kawczyk, Jarosław Kmiecik – na ręce ks. prowincjała Kazimierza Czulaka.

2009 – W Ołtarzewie, na ręce ks. prowincjała Józefa Lasaka złożyli profesję wieczną klerycy: Błażej Benisz, Rafał Czekalewski, Dominik Kaczmarek, Przemysław Krakowczyk, Grzegorz Kurp, Sławomir Peklanský, Krystian Piotrowski, Mirosław Rowicki, Michał Siennicki, Radosław Varga. …
Klerycy z Prowincji Zwiastowania Pańskiego: Łukasz Kluska, Grzegorz Łysek, Aliaksandr Sushynski – na ręce ks. prowincjała Kazimierza Czulaka

2012 – O godz. 11.00, w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach odprawiona została Msza pogrzebowa za śp. ks. Mirosława Zadrożnego, pracownika Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach. Celebrowało ją 70 kapłanów pod przewodnictwem ks. prowincjała Józefa Lasaka. Wśród koncelebransów byli współbracia, m.in. z Ukrainy, Brazylii, Belgii, Barbadosu, Kanady, Demokratycznej Republiki Konga. Obecni byli również bracia z Rwandy. Homilię pogrzebową wygłosił ks. Czesław Parzyszek. Przed eksportą ks. Mirosława pożegnali: prowincjał Lasak, wiceprowincjał ks. Lesław Gwarek, ks. Feliks Folejewski, ks. proboszcz z Ząbek Andrzej Kopczyński, przełożona generalna sióstr od Aniołów Jolanta Radzik oraz przedstawicielka rodziny. Następnie złożono doczesne szczątki zmarłego do grobu w kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu parafialnym w Ząbkach; spoczął obok grobu br. Michała Borowskiego (†2009). W uroczystościach pogrzebowych obok rodziny, wspólnoty pallotyńskiej wzięły udział siostry od Aniołów, michalitki, pallotynki, służki, niepokalanki, siostry wspomożycielki dusz czyśćcowych oraz pracownicy świeccy Sekretariatu Misyjnego, wydawnictwa i drukarni Apostolicum.

2013 – W dniach 23 VI – 7 VII ks. Adam Golec przeprowadził wizytację Delegatury Prowincji Chrystusa Króla w Kolumbii i Wenezueli.

2013 – W kościele Zesłania Ducha Świętego przy ul. Żeromskiego w Otwocku została odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynna za 100 lat życia ks. Stanisława Martuszewskiego (urodził się 8 VII 1913), wieloletniego duszpasterza, ojca duchownego rektora i przełożonego prowincjalnego.
Ks. Martuszewski jesienią 2000 przybył do Otwocka (ul. Żeromskiego). Tu jako emeryt podejmował jeszcze różne prace duszpasterskie i apostolskie. Tam też zmarł 31 XII 2013.

2013 – W nocy z soboty 22 VI na niedzielę 23 VI, do Bazyliki Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro (Wybrzeże Kości Słoniowej) dostali się włamywacze; z zakrystii zabrali niektóre rzeczy m.in. kadzielnicę papieską z łódką, a z tabernakulum dwie podstawki na hostię i 7 pokrywek od cyboriów.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny