Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
23 marca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 23 marca

2008 – Niedziela Zmartwychwstania – W Ząbkowicach Śląskich, w godzinie Apelu Jasnogórskiego, zmarł br. Piotr Wąsik (ur. 1912 w Jodłówce, w diecezji tarnowskiej). Pośród wielu pozytywnych cnót i cech br. Piotra, które doskonalił przez całe życie, należy podkreślić jego pokorę, rozmodlenie, pracowitość, szacunek dla przełożonych i każdego człowieka, cierpienie znoszone przez długie lata w cichości serca. Całe swoje serce wkładał w pracę w ogrodzie, która dostarczała swoich plonów dla całej wspólnoty, a także była dzielona z innymi. Kochał ziemię i jej rytm zmian pór roku. Wiele razy powtarzał słowa: „trzeba wyruszać, siać i sadzić”. Mimo ciężkiej pracy nigdy nie opuszczał ćwiczeń duchownych. Jego codzienną lekturą było Pismo Święte, Prawo Stowarzyszenia, modlitewnik do św. Józefa i modlił się na różańcu. Mimo że mało mówił i należał raczej do tych, którzy słuchają, miał osobliwe poczucie humoru. Był człowiekiem bezpretensjonalnym i nie posiadał postawy roszczeniowej. Gdy nadeszła wiadomość o jego śmierci, ludzie mówili, że „to był Boży człowiek”, dobry i wierny swemu powołaniu, którym go Bóg obdarzył.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1936 – Od 23 do 25 marca pallotyni prowadzili rekolekcje dla szkoły powszechnej w Ożarowie – Ołtarzewie.

1942 – Na prośbę ks. prowincjała Jana Maćkowskiego Rada Generalna Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego zatwierdziła tytuł Chrystusa Króla przyjęty przez Polską Prowincję Stowarzyszenia.

1951 – Stolica Święta zarządziła kolejną wizytację całego Ruchu Szensztackiego. Na wizytatora wyznaczono o. Sebastiana Trompa SJ (†1975, profesor Gregorianum). Wizytacja rozpoczęła się 23 III 1951, a została zakończona 3 VIII 1953. Jednak już w 1951 ks. Kentenich został wysłany do pallotyńskiego domu w Milwaukee, w Stanach Zjednoczonych, gdzie skierowano go do pracy wśród niemieckich emigrantów (pracował tam w latach 1951-65). Zabroniono mu również utrzymywania jakiegokolwiek kontaktu z założonym przez siebie Dziełem. Ks. Wojciech Turowski był przeciwnikiem takiego rozwiązania sprawy, co miało później wpływ na jego odsunięcie od kolejnych wyborów na przełożonego generalnego.

1953 – W szpitalu w Glen Grey w RPA zmarł br. Ludwik Krajniewski (ur. 1891 w Grzybnie (Griebenau), w diecezji chełmińskiej), misjonarz w Afryce Południowej, członek Regii Miłosierdzia Bożego.
W 1928, po powrocie z USA został przydzielony jako ogrodnik do Ołtarzewa, skąd udawał się dwukrotnie do Francji w 1931. Wraz z dwoma innymi braćmi (Władysław Nalborski †1978, Jan Szulz) rozprowadził wśród polskich emigrantów 10 000 egzemplarzy „Kalendarza Królowej Apostołów” na rok 1932 i pozyskiwał prenumeratorów dla pallotyńskich czasopism oraz sprzedawał polskie książki. Po powrocie do kraju pracował w warszawskiej drukarni na Krakowskim Przedmieściu. W 1934 udał się na misje do Afryki Południowej.
Ks. Alojzy Majewski cenił br. Ludwika za humor i umiejętność załatwiania różnych spraw. Współbracia z Afryki Południowej podkreślali jego wzorowe życie, męstwo w znoszeniu dolegliwości i bólu oraz spełnianie z zamiłowaniem i znajomością obowiązków ogrodnika. Wicesuperior Regii Afryki Południowej w liście do ks. generała napisał: „Brak nam będzie jego. Brak ten odczuwać będzie szczególnie szpital misyjny w Glen Grey. Na miłość naszą i szacunek zasłużył sobie śp. brat Ludwik swym wzorowym życiem […] Ktokolwiek przychodził do naszego szpitala, podziwiał jego pracę i jej rezultaty. Wszyscy członkowie regii chętnie wypełnią wszystkie zobowiązania w stosunku do jego duszy, jak to jest w zwyczaju w naszym Stowarzyszeniu i ponadto chętnie o nim pamiętać będą w modlitwie i przy ołtarzu. Diecezja nasza i regia wyrażają swe serdeczne podziękowanie prowincji i regii, które pozwoliły śp. bratu Krajniewskiemu tak długo pracować w naszej misji” (Wspomnienie pośmiertne). Br. Ludwik był wujem ks. Jana Maćkowskiego (1902-52), prowincjała pallotynów.

1968 – Ks. Bernard Baumgart opuścił Oignies we Francji, gdzie pełnił funkcję pomocnika (wikariusza) w parafii i udał się do Polski. 8 X tr. został kapelanem sióstr misjonarek Świętej Rodziny w Głodzinie (woj. koszalińskie).

1972 – Ks. Eugeniusz Klimiński wyjechał z kilkuosobową grupą młodzieży z ATK do Poznania, aby tam wspólnie z nimi głosić rekolekcje dla młodzieży poznańskiej.
– Z rekolekcjami do Zakopanego wyjechał ks. Józef Kołodziejczyk.

1973 – W Ołtarzewie odbyła się plenarna debata nad przygotowaną do druku książką o św. Wincentym Pallottim i pallotynach polskich, ks. Tomasza Bielskiego SAC. Księża: Roman Forycki, Lucjan Balter i Eugeniusz Weron zgłosili wiele uwag i sugestii. Autora poparł tylko ks. Tadeusz Gliński.

1978 – Ks. Franciszek Cegiełka został mianowany rektorem domu i kustoszem sanktuarium Dzieciątka Jezus (Infant Jesus Shrine) w North Tonawanda (rektorstwo objął 15 IV), wokół którego zorganizował życie religijne, m.in. ruch pielgrzymkowy z całego stanu Nowy Jork, kaplicę o wystroju nawiązującym do objawień s. Faustyny Kowalskiej (ołtarze, witraż Jezusa Miłosiernego). Zostało ono poświęcone 20 I 1979 przez miejscowego bpa Edwarda Heada.

1978 – W Wielki Czwartek, przy nowym ołtarzu „soborowym” i w odnowionym prezbiterium, została odprawiona po raz pierwszy Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył ks. rektor Jan Korycki, w otoczeniu 15. księży oraz diakonów i alumnów. Z nowej ambony po raz pierwszy wygłosił homilię ks. proboszcz Józef Turecki.

1981 – Klerycy z Ołtarzewa: Sławomir Karpiński, Maciej Bąkowski, Tadeusz Smarzewski, Walter Rachwalik z ks. Janem Kwidzińskim brali udział w nocnej adoracji w kościele Chrystusa Króla przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie. Głównym celem adoracji nocnej, z 22 na 23 marca, było wyproszenie potrzebnych łask dla Ojczyzny.

1987 – Reprezentacja naszego Seminarium w składzie: kl. Kazimierz Pac, kl. Zbigniew Wasiński, kl. Dariusz Śliwiński i kl. Tomasz Pławny, pokonała reprezentację Seminarium warszawskiego 14:6 w tenisa stołowego.

1987 – W szpitalu w Suresnes zmarł ks. Teodor Kocjan (ur. 1924 w Niewiadomiu Górnym (ob. dzielnica Rybnika), w parafii Radoszowy, w ówczesnej administracji apostolskiej Śląska Polskiego), profesor Collège St. Stanislas w Osny, duszpasterz polonijny we Francji i w USA, członek Regii Miłosierdzia Bożego. W testamencie napisał m.in.: „Matce Najświętszej, której oddałem się bez zastrzeżeń w młodości, niech będzie cześć i chwała za Jej opiekę nade mną i prowadzenie mnie ustawicznie do Boga” (15 I 1973).

1992 – W dniach 22-23 marca odbył się w Seminarium zjazd powołaniowy, na który przybyło ok. 150 młodych ludzi z całej Polski, aby wspólnie modlić się i zastanawiać nad swoją przyszłością.

1998 – Gościem Seminarium był prof. dr hab. Karol Karski, prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, kierownik Katedry Teologii Systematycznej Kościołów Reformacji, autor wielu publikacji teologicznych, licznych artykułów popularnonaukowych z zakresu ekumenizmu. Tematem spotkania była kwestia ekumenicznego dialogu Kościoła rzymskokatolickiego ze wspólnotą ewangelicko-augsburską.

1999 – Prowincja Zwiastowania Pańskiego erygowała dom w Tenango del Aire w Meksyku.

2001 – Delegacja pod przewodnictwem bpa Pawła Sochy, biskupa pomocniczego diecezji zielonogórsko-gorzowskiej wraz z ks. Władysławem Nadybałem przybyła do Pragi, skąd za zgodą kard. Miroslava Vlka, ordynariusza praskiego, przywiozła partykuły relikwii Pięciu Braci Męczenników do kościołów pod ich wezwaniem, w tym dla budowanego sanktuarium w Międzyrzeczu.

2001 – W Warszawie, w kościele Chrystusa Króla przy ul. Skaryszewskiej, została odprawiona Msza św. za śp. ks. Tadeusza Okręglickiego, dyrektora drukarni Pallottinum II, dyrektora wydawnictwa Apostolicum 1993, której przewodniczył bp łowicki Alojzy Orszulik. W koncelebrze wzięli udział dyrektorzy i przedstawiciele zaprzyjaźnionych wydawnictw (Pallottinum, Michalineum, sióstr loretanek, franciszkanów z Niepokalanowa), pracownicy Apostolicum i Sekretariatu Misyjnego SAC, pallotynki, ks. proboszcz z Ząbek, burmistrz Ząbek i reprezentanci firm współpracujących z wydawnictwem i drukarnią.

2007 – W Mysłowicach-Janowie, w parafii rodzinnej zmarłego br. Waldemara Paszka, odbyła się druga stacja jego uroczystości pogrzebowych. We mszy pogrzebowej w Mysłowicach uczestniczyli współbracia pallotyńscy i rodzina zmarłego (rodzice, siostra z rodziną). Kazanie wygłosił ks. prowincjał Kazimierz Czulak. Zmarły został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny