Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
24 listopada 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 24 listopada 

1957 – Ks. dziekan Zygmunt Szelążek rekoncyliował kościół pw. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie i odprawił w nim Mszę św., pierwszą od 1525 (po 432 latach). Kazanie wygłosił radca prowincjalny, ks. Franciszek Bogdan SAC.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1848 – W Rzymie obalono rządy papieskie. Po zamordowaniu Pellegrino Rossiego, ministra sprawiedliwości, rewolucjoniści wkrótce oblegli Kwirynał, co zmusiło pap. Piusa IX do opuszczenia Rzymu i ucieczki na wygnanie do Gaety, na terytorium Królestwa Obojga Sycylii.

29 I 1849, po raz pierwszy w historii Państwa Kościelnego, odbyły się powszechne wybory. Rezultatem wyborów było ogłoszenie konstytucji i proklamowanie 9 II 1849 Republiki Rzymskiej. Na czele republiki stanął tymczasowy triumwirat, w skład którego weszli Carlo Armellini, Giuseppe Mazzini i Aurelio Saffi.

1876 – Po śmierci ks. Raffaela Melii (11 XI 1876), generała Stowarzyszenia w latach 1856-62 i długoletniego duszpasterza w Anglii, „Catholic Times” tak napisał o nim: „Można podziwiać jego ogromne pragnienia i głębokiego ducha modlitwy. […] w Anglii spędzał swoje dni na nieustannej modlitwie. Nigdy nie spał więcej niż 4 godziny. We wszystkich przedsięwzięciach był ekstremalnie gorliwy jak nowicjusz, nigdy nie pozwolił sobie na pracę, której najpierw by dobrze nie przygotował. Żył pośród ludzi ubogich, służąc w konfesjonale, gdzie pozostawał z godną podziwu uwagą, nawet do późna w nocy. Był dobrze znany papieżowi Piusowi IX, który nazwał go «świętym człowiekiem». Przez tych, którzy przychodzili do niego po radę, «był uważany za świętego»”.

1920 – W Limburgu kl. Wojciech Turowski złożył wieczną profesję.

1935 – Ks. Norbert Pellowski brał udział w akademii z okazji 100.letniej rocznicy założenia Krucjaty Eucharystycznej w kościele św. Floriana na Pradze.

– Siostra Jadwiga Leszczyńska, urszulanka, wyświetliła po nieszporach, w sali obok ołtarzewskiej kaplicy parkowej, przeźrocza.

1940 – W transporcie więźniów z Pawiaka do obozu koncentracyjnego w Auschwitz przybył ks. Stefan Treuchel. Jednak już 12 XII tego roku przewieziono go do Dachau. Nosił numer 22 217. W obozie tym był przedmiotem pseudonaukowych eksperymentów medycznych.

– 1942 – Tego dnia ks. Treuchelowi wszczepiono malarię.

1941 – Rano, tuż przed rozpoczęciem wykładów, do Seminarium w Ołtarzewie wpadło gestapo i aresztowało kl. Mariana Marcinkowskiego z archidiecezji poznańskiej. Nakazano przedstawić dokładny wykaz mieszkańców domu seminaryjnego. Możliwe, że powodem aresztowania było nielegalne przekroczenie przez kleryka granicy, z Kraju Warty, wcielonego do Rzeszy, do Generalnego Gubernatorstwa. Ks. prowincjał Jan Maćkowski obawiając się kolejnych aresztowań i mając na uwadze uwięzienie pallotynów z maja tr., poprosił kleryków-gości o poszukanie sobie innego miejsca na studiowanie teologii. Znalazło to zrozumienie wśród alumnów-gości. Niektórzy z nich co jakiś czas przyjeżdżali do Ołtarzewa, by u profesorów zdawać egzaminy z zakresu teologii.

1949 – W Ołtarzewie inżynier Wyganowski rozpoczął wykładanie marmurem prezbiterium i ołtarza głównego.

1951 – W dniach 22 – 24 listopada odbył się w Ołtarzewie zjazd pallotyńskich księży wychowawców.

– Ks. Franciszek Bogdan wygłosił dwa wykłady w ramach kursu przedmałżeńskiego, zorganizowanego w Warszawie przez Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego.

1969 – Br. Stanisław Wesołowski przybył na Kopiec i pozostał tu do śmierci w 2000 roku, wykonując pracę ogrodnika.

1974 – W Ołtarzewie 34 osoby zostały przyjęte do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Inicjatorem tego rodzaju akcji był ks. Stanisław Rudziński, pracujący wśród dobrodziejów pallotyńskich.

1975 – O funkcji słowa jako środka komunikacji mówił w wykładzie w Ołtarzewie ks. prof. Janusz Stanisław Pasierb (+1993) z ATK, poeta, historyk i znawca sztuki.

1977 – Klerycy ołtarzewscy: Stanisław Stawicki i Józef Ciupak wzięli udział w Sympozjum misjologicznym w Poznaniu, zorganizowanym przez Koło Naukowe przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Sympozjum odbyło się pod hasłem: „Na cały świat”.

1978 – Gościem Seminarium w Ołtarzewie była wybitna aktorka teatru i filmu, Maja Komorowska-Tyszkiewicz. Na spotkaniu mówiła o swojej działalności artystycznej i odpowiadała na szereg pytań związanych z podejmowaną problematyką w filmach Krzysztofa Zanussiego.

1980 – Ołtarzew odwiedziło małżeństwo aktorów z Miejskiego Teatru Wybrzeże z Gdańska, Halina i Jerzy Kiszkisowie. W wieczorze poezji, poświęconym twórczości laureata literackiej Nagrody Nobla, Czesława Miłosza, uczestniczyli także państwo Zagórscy z Warszawy, przyjaciele Miłosza.

1980 – Wieczorem rozpoczęła się w Ołtarzewie wizytacja kanoniczna ks. prowincjała Henryka Kietlińskiego. Po modlitwie w kościele seminaryjnym ks. Prowincjał wygłosił słowo wstępne do rozpoczynającej się wizytacji. Jej zakończenie nastąpiło 5 grudnia.

1983 – W Ołtarzewie odbyło się Sympozjum katechetyczne dla katechistów z pallotyńskich placówek duszpasterskich pt. „Ku odnowionej metodzie katechetycznej”. W Sympozjum uczestniczyli też klerycy V i VI roku.

1984 – Z inicjatywy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego odsłonięto w nawie bocznej kościoła św. Jakuba Apostoła w Lęborku tablicę upamiętniającą postać i czyny ks. Szczepana Gracza SAC (według projektu Sławoja Ostrowskiego). Jej poświęcenia dokonał pomocniczy bp koszalińsko-kołobrzeski Tadeusz Werno, w obecności wiceprowincjała Henryka Kietlińskiego i miejscowej wspólnoty franciszkanów konwentualnych. Na tablicy umieszczono słowa ks. Gracza: „Żyjmy tak – abyśmy tego nie żałowali”, będące dewizą jego życia.

1990 – listopad – Polska prowincja objęła parafię Boram w  diecezji Wewak, w Papui-Nowej Gwinei, wraz z domem dla wspólnoty. Pierwszym proboszczem został ks. Marian Wierzchowski. Pomagał mu ks. Krzysztof Morka, delegat prowincjała w latach 1990-92.

1991 – W Ołtarzewie, w uroczystość Chrystusa Króla Mszy św. wspólnotowej o godzinie 10:30 przewodniczył ks. prof. Eugeniusz Weron. On też wygłosił homilię, nawiązując w niej do teologii obrazu Chrystusa, królującego w koronie cierniowej.

1996 – Ks. Wojciech Pietrzak przewodniczył w Ołtarzewie Mszy św. z racji uroczystości Chrystusa Króla. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja z okazji nadania przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego tytułu profesorskiego dla ks. Juliana Warzechy. Na kolacji byli obecni: ks. prof. Roman Bartnicki, rektor ATK i ks. prof. Jan Łach, poprzedni rektor ATK.

1997 – Nieszporami, którym przewodniczył ks. Czesław Parzyszek, rozpoczęła się wizytacja kanoniczna Seminarium i domu ołtarzewskiego przez Księży Prowincjałów obydwóch Prowincji. Wizytacja zakończyła się 5 grudnia.

2000 – Relikwie bł. ks. Józefa Stanka zostały przeniesione z cmentarza Powązkowskiego do dolnego kościoła Chrystusa Króla w Warszawie. Uroczystości tej przewodniczył Józef kard. Glemp, a w wydarzeniu brali udział przedstawiciele Kościoła i państwa, pallotyni i pallotynki oraz krewni błogosławionego.

2002 – W Ołtarzewie, w Uroczystość Chrystusa Króla, Słowo Boże na Mszy św., o niezwykłym królestwie Chrystusa, wygłosił ojciec duchowny Seminarium ks. Roman Forycki.

2003 – W Ołtarzewie Mszy św. przewodniczył ks. Stanisław Kuraciński, sekretarz ds. Misji Prowincji Chrystusa Króla. Po Mszy św. Grupa misyjna i chętni spotkali się z Gościem.

2006 – W macierzystym domu w Wadowicach na Kopcu rozpoczęły się obchody jubileuszu 100.lecia obecności pallotynów na ziemiach polskich. Ojciec duchowny WSD w Ołtarzewie, ks. Roman Forycki, wygłosił konferencję na temat hasła przewodniego całego Roku Jubileuszowego: „Ożywiać wiarę, rozpalać miłość, jednoczyć wysiłki”. Referat pt. „100.lecie obecności pallotynów na ziemiach polskich (1907-2006)”, przedstawił ks. Stanisław Tylus. Punktem centralnym uroczystości była Eucharystia koncelebrowana przez przybyłych pallotynów pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego.

2006 – Ks. Mieczysław Ignacy Curzydło zamieszkał w domu opieki prowadzonym przez siostry św. Józefa w Rochester, gdzie miał zapewnioną pomoc medyczną i możliwość celebrowania Eucharystii. Tam w 2009 obchodził 70-lecie święceń kapłańskich, w obecności prowincjała ks. Kazimierza Czulaka i współbraci z North Tonawanda. Tam też zmarł w 2011.

2006 – W Otwocku zmarł ks. Tadeusz Nazar (ur. 1938 w Obrowcu, w parafii Hrubieszów, w diecezji lubelskiej), doktor teologii, profesor Seminarium, rekolekcjonista. Od 1996 mieszkał w Otwocku, pełniąc funkcję kapelana szpitala MSW, potem duszpasterza sióstr zakonnych. Ostatnie lata chorował, dość często przebywając w szpitalach. Czas cierpienia był dla niego bardzo dokuczliwy.

Najgłębszym jego pragnieniem była troska o wychowanie dzieci i młodzieży. Kochał ład i porządek; wszystko w jego pokoju miało swoje miejsce. Troszczył się, jak potrafił, o biednych, opuszczonych i pokrzywdzonych.

2008 – W dniach 19 – 24 XI, ks. Zenon Hanas, I radca generalny, odbył oficjalną wizytę w pallotyńskiej wspólnocie w Tenango del Aire w Meksyku (40 km od stolicy kraju), przynależącej do Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Do końca lipca tr. współbracia pracowali w dwóch w parafiach leżących na terenach pobliskich diecezji stolicy kraju.

W 2002 biskup diecezji Valle de Chalco erygował przy naszej parafii S. Juan Baptista w Tenango del Aire Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, powierzone opiece naszego Stowarzyszenia. Sanktuarium nawiedzane jest w ciągu roku przez licznych pielgrzymów, a punktem kulminacyjnym jest zawsze uroczystość Bożego Miłosierdzia. W 2008, uroczystościom przewodniczył nuncjusz apostolski w Meksyku, abp Christophe Pierre oraz ordynariusz miejsca bp Luis Artemio Flores Calzada. Wzięło w nich udział 15 000 pielgrzymów.

2013 – W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – patronalną uroczystość prowincji i kościoła parafialnego – w naszej świątyni przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie, odbyła się uroczysta Msza św., która zgromadziła przedstawicieli wspólnoty pallotyńskiej na czele z przełożonym generalnym z Rzymu, ks. Jacobem Nampudakamem (wygłosił też homilię) oraz przełożonymi obu polskich prowincji: ks. prowincjałem Józefem Lasakiem i ks. prowincjałem Adrianem Galbasem. Obecni byli członkowie Zarządu Prowincji Chrystusa Króla, a także ks. wiceprowincjał z Poznania, Lesław Gwarek oraz przedstawiciele duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego, księża pobliskich parafii, pallotynki i przedstawicielki innych żeńskich zgromadzeń zakonnych.

Z tegoroczną uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata dobiegł końca w Kościele Rok Wiary, ogłoszony przez pap. Benedykta XVI w roku ubiegłym. Do tego wydarzenia odniósł się w swoim liście do współbraci ks. prowincjał Józef Lasak, zaznaczając, że podwoje wiary są dla nas zawsze otwarte i potrzeba, aby jeszcze bardziej były otwarte, gdyż wiara jest nieustannym pielgrzymowaniem.

2018 – Podczas konferencji poświęconej „Roli szlachty w odzyskaniu niepodległości”, zorganizowanej przez Związek Szlachty Polskiej, Oddział w Warszawie, m.in. ks. Stanisław Tylus przedstawił działalność duchowieństwa, a szczególnie biskupów, w procesie tworzenia się niepodległej Ojczyzny.

2019 – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata to także dzień odpustu naszego kościoła parafialnego oraz patronalne święto warszawskiej Prowincji Pallotynów.

Mszy św. o godzinie 12.00 przewodniczył ks. Adrian Galbas, wyższy przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli okolicznych wspólnot pallotyńskich na czele z ks. prowincjałem Zenonem Hanasem SAC, przełożonym Prowincji Chrystusa Króla. W obchodach nie zabrakło przedstawicieli duchowieństwa diecezjalnego, sióstr pallotynek i innych zgromadzeń zakonnych, członków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego i licznych wiernych.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny