Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
24 maja 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 24 maja

1973 – Pallotyńscy misjonarze wybierający się do Rwandy, byli z wizytą pożegnalną u Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Prymas ofiarował im ikonę Matki Bożej Częstochowskiej, którą zabrali do Rwandy. Powiedział też do nich: „Dał Bóg łaskę powołania misyjnego i na pewno wyrówna to nowymi powołaniami. I tego Wam Najmilsi, Księdzu Prowincjałowi i całej wspólnocie Stowarzyszenia Apostolstwa [Katolickiego] życzę, aby praca Ojców jak najszybciej obfitowała nie tylko na misjach, ale i w Polsce. Żeby wasza, drodzy Ojcowie praca, o której będziecie informowali i swoich współbraci, i wychowanków, była pobudką i zachętą dla innych”.

– W tym samym dniu księża: Henryk Kazaniecki i Jacenty Waligórski odjechali pociągiem do Paryża (o godz. 12.57). Na dworcu Warszawa Gdańska misjonarzy żegnali: przedstawiciele Zarządu Prowincjalnego, księża, bracia, klerycy z Ołtarzewa, rodziny misjonarzy i młodzież. Zasadnicza grupa misjonarzy udających się do Rwandy odjechała z Warszawy 31 maja.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1966 – Ks. prowincjał Stanisław Martuszewski skierował do współbraci list informujący o jego pobycie w Rzymie. Przekazał w nim pozdrowienia i wdzięczność ks. generała Wilhelma Möhlera za modlitwy w intencji jedności Stowarzyszenia i za troskę o zachowanie tej jedności w polskiej prowincji, informował o zaproszeniu generała do Polski i o specjalnej audiencji – którą razem z ks. radcą Franciszkiem Bogdanem – otrzymał u pap. Pawła VI. W liście nadmieniał też o pobycie w Regii Miłosierdzia Bożego we Francji.

1971 – Bp kielecki Jan Jaroszewicz przekazał Stowarzyszeniu parafię św. Karola Boromeusza w Kielcach.

1971 – Ks. Roman Dzwonkowski, rektor naszego Seminarium, uczestniczył w Krakowie u Jezuitów, w Dniu skupienia rektorów zakonnych seminariów duchownych w Polsce.

1972 – Ks. Franciszek Bogdan przywiózł z Rzymu projekt „Ustaw”, opracowany przez Zarząd Generalny Stowarzyszenia.
– Ks. Bogdan rozpoczął przygotowania do podjęcia wykładów z teologii moralnej w Seminarium w Ołtarzewie w nowym roku akademickim.

1976 – Ordynariusz łomżyński Mikołaj Sasinowski zlecił pallotynom opiekę nad sanktuarium maryjnym w Hodyszewie. Jednocześnie ten biskup starał się o koronację obrazu koronami papieskimi. Starania te zakończyły się powodzeniem i 20 X 1977 pap. Paweł VI napisał m.in.: „Mocą zatem tego pisma i naszą powagą apostolską zezwalamy Czcigodnemu Bratu, wyżej wspomnianemu, aby w Naszym imieniu i Naszą powagą oraz według przepisanych ceremonii i formuł nałożył drogocenną koronę na obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, znajdujący się w kościele hodyszewskim”.

1976 – W Wadowicach na Kopcu, w dniach od 24 do 28 maja, odbywały się rekolekcje dla braci, w których uczestniczyli m.in. współbracia z Ołtarzewa.

1978 – Mszę św. z błogosławieństwem prymicyjnym dla uczestników rekolekcji zamkniętych w Łaźniewie odprawili księża neoprezbiterzy: Jan Kwidziński, Jan Kot i Roman Kalita.

1984* – W Warszawie odbyło się Zebranie Księży Rektorów i Proboszczów. Ks. prowincjał Czesław Parzyszek poddał pod dyskusję problem zachowania lub likwidacji małych placówek. Głosowanie orientacyjne opowiedziało się za pozostawieniem tych placówek, ale sugerowano, aby je rozbudowywać i tworzyć w nich życie wspólnotowe czy urządzać w nich rekolekcje zamknięte.

1988 – Kongregacja ds. Kultu Bożego wystawiła dokument, w którym potwierdziła fakt koronacji statuy MB Fatimskiej z Krzeptówek, koronami przywiezionymi z Fatimy. Tego aktu dokonał 21 X 1987 pap. Jan Paweł II na placu Bazyliki św. Piotra w Rzymie, po zakończeniu audiencji generalnej.

1989 – Na Uniwersytecie Gregoriańskim odbyła się obrona pracy doktorskiej ks. Tadeusza Wojdy: „Le correnti missiologiche di Münster e di Louvain”. Członkami komisji egzaminacyjnej byli: ks. Adam Wolanin, promotor pracy, oraz recenzenci – ks. J. Lopez-Gay, dziekan Wydziału Misjologii i ks. A. Roest Crollius.
Ks. Wojda w prezentacji pracy podkreślił, że nie chodziło mu o ukazanie historii kształtowania się misjologii jako nauki, ale o wskazanie bogactwa myśli teologiczno-misyjnej z początku XX wieku, jako wciąż aktualnej i ważnej dla obecnych prądów misyjnych. Obie szkoły (lub prądy), Münster i Louvain, uważane są za kolumny misjologii przedsoborowej. Ks. Wojda, dokonując w swej pracy porównania teorii obu szkół z podstawowymi dokumentami współczesnej myśli misyjnej Kościoła („Ad gentes” i „Evangelii nuntiandi”), ukazał ogromny wkład obu tych szkół w rozwój katolickiej myśli misyjnej. Obie szkoły, choć posiadały pojęcia własne, czasem różne od siebie, to jednak wzajemnie uzupełniały się, dając bardzo bogaty obraz teologii misyjnej Kościoła, aktualnej w większości do dnia dzisiejszego.

1990 – Siedem nowicjuszek ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości (kalkucianki) złożyło w kościele seminaryjnym w Ołtarzewie swoje pierwsze śluby w zgromadzeniu. Uroczystościom przewodniczył bp Alojzy Orszulik SAC.

1994 – Rady Prowincjalne obydwu polskich prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ostatecznie uzgodniły i przyjęły w głosowaniu „Umowę między Prowincją Chrystusa Króla a Prowincją Zwiastowania Pańskiego odnośnie do Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie”.
(pkt 2.) Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie jest wspólnotą miejscową wspólną dla obu prowincji. Seminarium w wypełnianiu swojej misji kieruje się wskazaniami Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu, Prawa Stowarzyszenia i zapisami niniejszej umowy.
(pkt 3.) Wspólnotę Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie tworzą członkowie Stowarzyszenia przynależący do Prowincji Chrystusa Króla i do Prowincji Zwiastowania Pańskiego i służy ona – jako wspólnota miejscowa i instytucja wychowawczo-dydaktyczna obydwu prowincjom.

1998 – W ołtarzewskich zewnętrznych uroczystościach odpustowych Królowej Apostołów homilię wygłosił ks. Bogdan Boniewicz. Zwrócił w niej uwagę wszystkim obecnym na poczucie odpowiedzialności za zbawienie bliźnich.

1999 – Wspólnota seminaryjna otrzymała figurkę Najświętszej Marii Panny z Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceiçāo Aparecida w Brazylii. Dokument rektora Sanktuarium z Aparecida nosi datę 20 maja 1999.

2003 – W szpitalu w Otwocku zmarł ks. Kazimierz Trypus (ur. 1932 w Mojsikach k. Wysokiego Mazowieckiego, w parafii Waniewo, w diecezji łomżyńskiej), rekolekcjonista, misjonarz w Rwandzie 1973-81, duszpasterz na Ukrainie 1999-2002.
Jako kapłan pozostał wierny nauce Kościoła i Tradycji. Promieniował żywą wiarą, którą wyniósł z domu rodzinnego i którą nieustannie rozwijał. Był człowiekiem otwartym, szczerym i przyjacielskim, a jednocześnie twardym dla siebie i nienarzekającym. Chętnie sprawował sakramenty święte. Powierzone obowiązki i zadania duszpasterskie wykonywał sumiennie, rzetelnie i wytrwale, angażując się w nie z całą energią, zapałem i umiejętnościami. Łatwo nawiązywał kontakty z ludźmi i stosunkowo szybko zjednywał ich sobie. Nie lubił sztywnych struktur ani przesadnych formalności. Cieszył się każdym, kto do niego przychodził, stawiając pytania i pilnie słuchając. Przede wszystkim żył misjami i interesował się rozwojem i działalnością Stowarzyszenia i polskich prowincji. Niewiele posiadał i umiał dzielić się z potrzebującymi. Utrzymywał serdeczne kontakty z okolicznym duchowieństwem diecezjalnym.

2004 – Neoprezbiterzy odprawili prymicje w Ołtarzewie. Mszy św. przewodniczył ks. Artur Stępień, prefekt kursu, a kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Marek Tomulczuk.

2008 – Abp Henryk Hoser, sekretarz pomocniczy Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych, został mianowany przez pap. Benedykta XVI biskupem diecezjalnym warszawsko-praskim. Ingres do bazyliki katedralnej św. Michała i św. Floriana w Warszawie odbył 28 VI tr.

2011 – W katedrze w Pelplinie nastąpiło uroczyste zamknięcie procesu beatyfikacyjnego II grupy polskich męczenników z okresu II wojny światowej. Uroczystościom przewodniczył bp pelpliński Jan Bernard Szlaga. Wzięli w niej udział członkowie Trybunału Rogatoryjnego, wicepostulatorzy i goście. Dokumentacja podpisana przez bpa pelplińskiego, następnie opieczętowana, została oficjalnie przekazana do Kongregacji ds. Kanonizacyjnych w Watykanie, gdzie prowadzony jest dalszy etap procesu beatyfikacyjnego.

2017 – W parafialnym kościele Santo Angelo w Novo Airão (Amazonia, Brazylia), w kaplicy Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, ks. Zbigniew Lewandowski SAC poświęcił tablicę pamiątkową ku czci ks. Józefa Maślanki SAC (+2017), który ten kościół zbudował w 1989 i przy nim pracował.
Na tablicy napisano: „Księdzu Józefowi Michałowi Maślance SAC (1933-2017), misjonarzowi rzeki Rio Negro w ciągu 43 lat, obywatelowi honorowemu miasta Novo Airão, założycielowi dzielnicy Auxiliadora, wielkiemu przyjacielowi biednych, Wdzięczni Parafianie, Mieszkańcy, Pallotyni, Przyjaciele”.

2018 – W liturgiczne święto Jezusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana (czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego), w naszej parafii św. Wincentego Pallottiego w Warszawie odbyła się Msza św. prymicyjna pallotyńskich neoprezbiterów (Maciej Krzywiński SAC, Marcin Majewski SAC, Tomasz Kotulski SAC, Wojciech Winek SAC). Ten ostatni przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny