Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
24 rocznica pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II na Krzeptówkach

7 czerwca 1997 – Pap. Jan Paweł II sprawował Mszę św., wygłosił kazanie i konsekrował świątynię Niepokalanego Serca Maryi na zakopiańskich Krzeptówkach, w czasie VI pielgrzymki do Polski (ks. Mirosław Drozdek SAC był organizatorem i gospodarzem wizyty Ojca Świętego na Krzeptówkach). W swojej homilii papież wyraził wdzięczność za tę świątynię i prowadzoną tutaj modlitwę w jego intencji.Sanktuarium na Krzeptówkach zostało wybudowane w latach 1987-92 jako wotum dziękczynne za cud ocalenia życia pap. Jana Pawła II, za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej, po zamachu z 13 maja 1981.Podczas konsekracji kościoła papież powiedział: „Sanktuarium na Krzeptówkach jest mi w najszczególniejszy sposób bliskie i drogie. Za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej życie zostało mi na nowo darowane. Przybyłem do was, aby wam podziękować za waszą dobroć, pamięć i modlitwę, która tu trwa nadal. Dziękuję wszystkim za tę świątynię. Zawiera ona waszą miłość do Kościoła i papieża”. Konsekracja odbyła się w liturgiczne wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. „Wasze Sanktuarium […] łączą bliskie więzi duchowe z Fatimą […] Orędzie Fatimskie […] wyrasta wprost z Ewangelii […] Ma ono na celu przemianę wewnętrzną człowieka, pokonanie w nim grzechu i umocnienie dobra, pomoc w zdobywaniu świętości […] Orędzie Fatimskie tchnie miłością Serca Matki […] Niepokalane Serce Maryi […] zostało dla nas otwarte na Kalwarii słowami […] Niewiasto oto syn Twój […]. Oto Matka twoja […] Odtąd największą troską jej Niepokalanego Serca jest wieczne zbawienie wszystkich ludzi”.W wydarzeniu tym uczestniczyło ponad 90. alumnów Seminarium w Ołtarzewie; 20. z nich tworzyło papieską służbę liturgiczną tej uroczystości. Nad całością liturgii czuwał, przygotowywał i prowadził próby, ks. dr Jacek Nowak.Ks. Drozdek był nie tylko budowniczym, ale i głównym projektantem wnętrz kościoła MB Fatimskiej oraz pozostałych obiektów sanktuaryjnych wraz z parkiem fatimskim, w którym znajduje się słynny ołtarz papieski ze stadionu Wielkiej Krokwi (odprawiał na nim papież Mszę 6 VI 1997). Obok ołtarza w 2004 został odsłonięty pomnik przedstawiający papieża Jana Pawła II w towarzystwie sekretarza, abpa Stanisława Dziwisza, autorstwa Czesława Dźwigaja (drugi pomnik papieża stoi przed sanktuarium). W 2005 w Sanktuarium powstała kaplica upamiętniająca śmierć papieża (od czasu wyboru papieża Benedykta XVI w Sanktuarium jest nieustanna modlitwa w jego intencji).

ks. Stanisław Tylus SAC