Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
25 czerwca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 25 czerwca

2011 – W Mostowie k. Koszalina (na trasie Koszalin – Bobolice), na skutek tragicznego wypadku drogowego, zmarł ks. Roman Forycki (ur. 1936 w Wilczym Błocie (obecnie Wilcze Błota), w parafii Stare Polaszki, w diecezji chełmińskiej).

Ksiądz Roman był wybitnym polskim znawcą i propagatorem charyzmatu pallotyńskiego i teologii apostolstwa. Włożył znaczny wkład w rozwój dzieł związanych z wieloma miejscami kultu i zgromadzeniami zakonnymi. Miał poczucie humoru, zawsze był uśmiechniętym, a przy tym pokornym człowiekiem. Podczas spotkania z nim odnosiło się wrażenie, że szybuje gdzieś wysoko, ze swoim sakramentalnym słowem: „dlaczego”. Był cenionym kierownikiem życia duchowego i spowiednikiem, a także wzorem modlitwy i życia kapłańskiego.

„Bóg zabiera człowieka do siebie w najlepszym dla niego momencie. Był wzorem, inspiracją w naszym codziennym, wspólnotowym życiu. Ks. Roman Forycki jest kapłanem i apostołem do końca nieznanym” (abp Henryk Hoser SAC).

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1923 – Na Kopcu neoprezbiter, ks. Augustyn Rolbiecki odprawił pierwszą cichą Mszę św. o godz. 7:00. W tym czasie chór gimnazjalistów zaśpiewał kilka utworów.

1925 – Na Kopcu zakończyły się egzaminy maturalne w Collegium Marianum. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja; grała kapela skrzypkowa. Ks. rektor Wojciech Turowski wygłosił przemówienie, na które w imieniu kolegów odpowiedział maturzysta Muszyński.

1929 – W dniach 24 – 25 czerwca bracia i nowicjusze ołtarzewscy urządzili sobie całodniowe wycieczki do Puszczy Kampinoskiej.

1938 – Ołtarzew odwiedził ks. prowincjał Jan Maćkowski, w towarzystwie dwóch pallotyńskich księży: Michała Muszyńskiego i Leona Foryckiego, którzy ukończyli studia na Uniwersytecie Warszawskim. Ks. Muszyński ukończył filologię polską i kurs pedagogiczny, zakończone tytułem magistra, a ks. Forycki – historię i kurs pedagogiczny, uwięńczone dyplomem magistra historii.

1956 – W Ochotnicy ks. Stanisław Jurkowski odprawił Mszę św. prymicyjną.
Święcenia kapłańskie przyjął 24 VI 1956 w Ołtarzewie z rąk bpa Zygmunta Choromańskiego.

1966 – Rada Prowincjalna powołała Komisję ds. Studiów w składzie: ks. dr Józef Wróbel (przewodniczący), ks. dr Witold Zdaniewicz, ks. mgr Roman Forycki (sekretarz) i ks. mgr Lucjan Balter.

1973 – W Rzymie, w dniach 21-23 i 25 VI – 4 VII odbył się Zjazd Wyższych Przełożonych, który ustanowił komisję do rewizji tekstu Konstytucji. Ostateczny tekst nowych Konstytucji promulgował 8 IX 1973 ks. generał Nicholas Gorman i postanowił w dołączonym liście, że wprowadzenie go w życie na okres próby nastąpi 22 I 1974.

1973 – Seminarium odwiedził ks. Leon Niechoj, były proboszcz Ołtarzewa, który 6 IV 1970 wyjechał do Weimaru, by objąć opieką duszpasterską pracujących Polaków w Ilmenau (przeniósł się tam na stałe w X 1973). Kiedy od jesieni 1971 pojawiły się w diecezji erfurckiej duże grupy polskiej młodzieży, pracującej w niemieckich zakładach pracy, ks. L. Niechoj organizował kolejne placówki duszpasterskie, około kilkunastu. Ks. Leon od początku przyjazdu do NRD pomagał też w duszpasterstwie niemieckim (pomoc w dekanacie Weimar, w parafii Weimar-Schöndorf, jako kapelan i spowiednik w domu starców w Weimarze, zastępstwo wakacyjne w pallotyńskim Gadebusch w Meklemburgii).

1974 – Na naukę języka francuskiego przyjechało do Paryża trzech diakonów z Ołtarzewa, kandydatów na misje do Rwandy: Józef Baran, Zbigniew Pawłowski i Aleksander Pietrzyk.

1975 – W Otwocku zmarł ks. Edward Wilk (ur. 1929 w Zawadzie, w diecezji tarnowskiej), notariusz prowincjalny, rekolekcjonista, kurator ruchu „Rodzina Rodzin”.
Pracował na różnych polach apostolskich. Był najpierw w Otwocku duszpasterzem i kapelanem szpitala, następnie przez 6 lat notariuszem Rady Prowincjalnej, a potem przez 7 lat kuratorem ruchu „Rodzina Rodzin” (od 1961). Pełnił funkcję rektora domu w Warszawie, a potem ojca duchownego dla księży w studium pastoralnym w Gdańsku (ul. Elżbietańska 1). W lecie 1972 pojawiły się u niego objawy choroby. Ostatnie miesiące jego życia były naznaczone wielkimi cierpieniami, które przeżywał z głęboką wiarą, jednocząc swe boleści z cierpiącym Chrystusem i ofiarowując je za Stowarzyszenie i polską prowincję.
Przyjmował z wdzięcznością wszelkie dowody pamięci i życzliwości. Szczególne zainteresowanie okazywał mu Stefan kard. Wyszyński, gdy z okazji jubileuszu domu otwockiego w IV 1975 odwiedził go i podarował mu artystycznie wykonany różaniec.

1996 – W Warszawie, w kościele przy ul. Skaryszewskiej, Mszy św. w intencji zmarłego ks. Zenona Modzelewskiego (+30 V 1996), superiora Regii Miłosierdzia Bożego we Francji, przewodniczył abp Józef Kowalczyk – nuncjusz apostolski w Polsce, a homilię wygłosił bp Alojzy Orszulik; koncelebrowali prowincjałowie polscy, ks. Marian Faleńczyk, superior Regii Miłosierdzia Bożego, zaproszeni goście i współbracia pallotyńscy.

1999 – Na drugą kadencję superiora Regii Miłosierdzia Bożego został wybrany ks. Henryk Hoser, jego zastępcą – ks. Remigiusz Kurowski, drugim radcą – ks. Leszek Woroniecki, ekonomem – ks. Marian Faleńczyk, a sekretarzem – ks. Krzysztof Hermanowicz.

2001 – Dokonało się przekształcenie Editions du Dialogue w Parole et Dialogue.

2001 – Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się obrona doktoratu ks. Stanisława Janika. Temat pracy, z zakresu katolickiej nauki społecznej, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Władysława Piwowarskiego, brzmiał: „Wieś i rolnictwo w nauczaniu społecznym Kościoła. Doktryna i zastosowanie na przykładzie Polski”.

2003 – W Gossau (Szwajcaria), w dniach 21-25 VI, odbyło się Europejskie Spotkanie Kontynentalne Wyższych Przełożonych i ich Delegatów.

2007 – W Gdańsku zmarła s. Zyta Lubczyńska (ur. 1932 w miejscowości Łąg, w powiecie chojnickim), pallotynka. Przez całe swe życie zakonne s. Zyta posługiwała w kuchni. W 2002 zakończyła 44. letnią posługę w kuchni i przeszła na zasłużony odpoczynek. Jak wielokrotnie powtarzała, godziny pracy w kuchni zamieniła na trwanie przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie w kaplicy domu w Gdańsku przy ul. Malczewskiego. S. Zyta nie rozstawała się niemal z różańcem.

2009 – Po długoletnich staraniach została zakupiona działka z zabudowaniami w Kijowie. Parafia Chrystusa Króla Wszechświata w Kijowie została utworzona w 1996. Początkowo w parafii nie było żadnego proboszcza. Od 1998 do 2000 w swoim mieszkaniu na VI piętrze odprawiał parafialne Msze św. ks. Andrzej Mucha, a następnie zastąpił go w tych obowiązkach ks. Wiesław Pęski.

2014 – Odbyły się uroczystości pogrzebowe br. Bolesława Gawrysia. Msza św. pogrzebowa została odprawiona w pallotyńskim kościele pw. św. Józefa w Chełmnie. Po Mszy św. odbył się pogrzeb na parafialnym cmentarzu. Pochowano go w grobie koło murów miejskich – w miejscu spoczynku br. Józefa Lipkowskiego.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny