Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
25 grudnia 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 25 grudnia

„W roku 5199. od stworzenia świata, kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, w 2957. roku od potopu, w 2015. roku od narodzenia Abrahama, w 1510. roku od Mojżesza i od wyjścia ludu izraelskiego z Egiptu, w 1032. roku od namaszczenia Dawida na króla, w 65. tygodniu według proroctwa Daniela, w Olimpiadzie 194., w 752. roku od założenia Rzymu, w 42. roku panowania Oktawiana Augusta – kiedy cały świat pogrążył się w pokoju, w szóstej epoce świata – Jezus Chrystus, Bóg odwieczny i Syn Ojca przedwiecznego, pragnąc świat uświęcić najmiłościwszym przyjściem swoim – poczęty z Ducha Świętego, w 9 miesięcy po swoim poczęciu: w Betlejem Judzkim rodzi się z Maryi Dziewicy, stawszy się człowiekiem!” („Martyrologium Romanum”).

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1837 – Zmarł ks. Bernardino Fazzini, kierownik duchowy ks. Wincentego Pallottiego. Wincenty przebywał przy nim począwszy od wieczoru 20 XII. Pochowano go w Ospizio di S. Michele a Ripa Grande, na Trastevere, którego był dyrektorem przez wiele lat. W zakrystii tego kościoła znajduje się popiersie i tablica pamiątkowa tego kapłana, którego Pallotti nazywał Świętym Fazzinim.

1922 – Ks. Giacinto Cardi, generał Stowarzyszenia, w liście do współbraci pisał o zatwierdzeniu (2 III 1922) przez Kongregację ds. Biskupów i Zakonników „Konstytucji”, dostosowanych do nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego.

1931 – Ks. Wojciech Turowski został honorowym członkiem Międzynarodowego Instytutu Misjologicznego w Münsterze. Redakcja „Przeglądu Katolickiego” tak pisała na ten temat: „To odznaczenie ze strony tak ważnej instytucji jest widomym wyrazem uznania dla zasług ks. Turowskiego, jakie położył na polu akcji misyjnej w kraju i za granicą. Dzięki jego inicjatywie i wysiłkom ruch misyjny począł w Polsce ogarniać szeregi młodzieży akademickiej, uwydatnił się powstaniem akademickich szkół misyjnych przy wszystkich uniwersytetach polskich, a zwłaszcza zjednoczeniem ich w Związek Akademickich Kół Misyjnych w Polsce z centralą w Poznaniu. Niewątpliwie jest to do zawdzięczenia temu duchowi apostolskiemu, który wzniecił i utrzymywał ks. Turowski jako pionier idei misyjnej wśród polskiej młodzieży akademickiej. Z hasłami tej idei na ustach objeżdża ks. Turowski ośrodki akademickie w Polsce, jednając swym zapałem do pracy misyjnej młode pokolenie polskie. Wyniki tej akcji były doskonale. Dziś w każdym mieście uniwersyteckim działają akademickie koła misyjne, pracujące dla moralnych i materialnych potrzeb misyjnych katolickich, propagujące ideę misyjną”.

1937 – W kaplicy domowej w Ołtarzewie pasterkę odprawił ks. rektor Stanisław Wierzbica, w parku – pasterkę celebrował i kazanie wygłosił ks. Stanisław Czapla, a u sióstr urszulanek – ks. Józef Jankowski. W dzień Bożego Narodzenia sumę i kazanie w parku miał ks. Jan Szambelańczyk.

Wieczorem, po kolacji, wspólnota ołtarzewska mogła posłuchać w refektarzu radia i obejrzeć film.

1938 – W Ołtarzewie, Pasterkę już w nowej kaplicy odprawił ks. rektor Stanisław Wierzbica w asyście ks. Władysława Zbłowskiego i kl. Józefa Codry. W czasie Pasterki wystąpił zespół orkiestralny. Natomiast w kaplicy parkowej uroczystą Pasterkę odprawił ks. Stanisław Czapla w asyście ks. Cezarego Jurkiewicza i kl. Adama Wiśniewskiego; u sióstr urszulanek szarych odprawiał ks. Józef Jankowski.  Ks. Stanisław Szulmiński wyjechał ze mszą do Warszawy.

1938 – Ks. Walerian Pączek odprawił tradycyjną Pasterkę w Koreliczach. Obok urzędników zjawili się w kościele także polscy osadnicy. Jak donosiła „Królowa Apostołów”, u niejednego wiernego pojawiła się łza w oku, gdyż po wielu latach twardego życia na tych terenach doczekali się upragnionej Eucharystii, kazań po polsku, nabożeństw oraz wspólnych modlitw z pallotynami. Niestety, była to pierwsza i ostatnia Pasterka, odprawiana przez polskich pallotynów w tym kościele. Rok później na tych terenach zapanowała władza radziecka i pobyt Stowarzyszenia w tej miejscowości skończył się we IX 1939.

1946 – W Montevideo, Pasterkę na Boże Narodzenie odprawiono już w nowej części kościoła. Tego roku wykończono też pierwszą część kościoła.

1948 – Ks. Wojciech Turowski, generał Stowarzyszenia, w liście do współbraci napisanym w Nowym Jorku, polecił, aby z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa pap. Piusa XII (2 IV 1949), odprawili w niedzielę 3 IV Mszę św. i przyjęli Komunię św. w jego intencji, albo wyrazili swą miłość synowską względem papieża innymi środkami.

1949 – Z okazji zbliżającej się beatyfikacji Pallottiego (22 I 1950), ks. prowincjał Stanisław Czapla wystosował list na Boże Narodzenie 1949 („Rok Święty. Rok Pallottiego”, WPPChK 1949, nr 3, 61-69), w celu przygotowania członków i domów pallotyńskich do tego wydarzenia.

1958 – Ks. Jan Kończak odprawił mszę prymicyjną w kościele polskim w Gautherets we Francji.

1966 – Pap. Paweł VI wydał brewe zatwierdzające akt oddania Maryi Kościoła w Polsce i w świecie. Zostało ono umieszczone na Jasnej Górze, w srebrnej kasecie, po prawej stronie Cudownego Ołtarza.

1972 – Na Pasterce w kościele seminaryjno-parafialnym w Ołtarzewie kazanie głosił ks. proboszcz Edward Daniel.

1973 – Oddano do użytku murowany kościół pw. Królowej Apostołów w Manaus,  w dzielnicy Conjunto Dom Pedro I. Kościół, zbudowany staraniem ks. Józefa Maślanki, został w marcu 1974 przekazany pallotynom z brazylijskiej prowincji Santa Maria.

1977 – Podczas pracy w Fabryce Kabel zginął pracownik Seminarium i sąsiad, p. J. Synak. Pogrzeb zmarłego odbył się 30 grudnia. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. wicerektor Stanisław Orlicki, w koncelebrze czterech księży.

1980 – Ks. prefekt Piotr Marek z czteroma alumnami brał udział w wydarzeniu nawiedzenia obrazu Matki Bożej w Mońkach, w rodzinie brata s. Gerardy, pallotynki.

1983 – W Otwocku rozpoczęto sprawowanie liturgii w kaplicy urządzonej w podziemiach budującego się kościoła. Kaplicę poświęcił ks. prowincjał Henryk Kietliński.

1983 – Oddano do użytku w stanie surowym kościół MB Częstochowskiej w Gdańsku-Wrzeszczu. Pasterkę odprawiono już w nowym kościele.

1986 – W Sucharach zmarła s. Władysława Kilian (ur. 1911 w Lipinkach, w diec. chełmińskiej). Przez całe życie zakonne posługiwała w służbie zdrowia. Ostatnie lata były naznaczone podupadaniem na zdrowiu. U pallotynów miała brata Franciszka (1895-1941), kapłana, męczennika obozu Auschwitz, obecnie sługi Bożego.

1992 – Na Boże Narodzenie wprowadzono się do nowych mieszkań w domu chełmińskim. Prace nad powiększeniem domu rozpoczął w 1988 ks. Antoni Maguza, rektor domu i proboszcz parafii.

1996 – W Chełmnie zmarł ks. Bernard Baumgart (ur. 1916 w Świekatowie k. Świecia, w diecezji chełmińskiej), w latach 1965-68 duszpasterz polonijny we Francji i Urugwaju. 8 X 1968 został kapelanem sióstr misjonarek Świętej Rodziny w Głodzinie (woj. koszalińskie), a od 1 VII 1974 do 25 II 1995 był kapelanem misjonarek benedyktynek w Kwidzynie. Włączał się też w pomoc duszpasterską w parafiach Kwidzyna. Ostatni rok życia spędził w Chełmnie jako emeryt.

Ogromnie cenił sobie codzienne ćwiczenia duchowne, jak i okresowe (dni skupienia, rekolekcje). Odznaczał się perfekcyjnością w planowaniu i realizowaniu codziennych swych zajęć. Był bratankiem ks. Władysława Baumgarta (1897-1966), także pallotyna, profesora i dyrektora Collegium Marianum.

1997 – W Warszawie zmarł abp Bronisław Dąbrowski FDP (ur. 1917), biskup pomocniczy warszawski, od 1982 arcybiskup tytularny „pro hac vice”. W latach 1969-93 był sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski. Był uczestnikiem Soboru Watykańskiego II i bliskim współpracownikiem prymasów: Stefana Wyszyńskiego i Józefa Glempa, członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu, negocjatorem między „Solidarnością” a rządem, obrońcą praw Kościoła i praw obywatelskich.

2000 – Bp Jan Purwiński, ordynariusz diec. kijowsko-żytomierskiej, podniósł świątynię w Dowbyszu do godności diecezjalnego Sanktuarium MB Fatimskiej.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny