Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
25 listopada 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 25 listopada

1949 – Ks. Mieczysław Ignacy Curzydło został pierwszym rektorem domu w North Tonawanda (USA). Dom przy 924 Sweeney Street, współzałożył w 1949 z ks. Franciszkiem Wadowskim, za zgodą biskupa Buffalo. Oprócz wyżej wymienionych, tworzyli go: ks. Franciszek Cegiełka i ks. Leon Bemke. Ich praca obejmowała pomoc w parafiach i głoszenie rekolekcji oraz prowadzenie misji i 40-godzinnych nabożeństw w parafiach polonijnych. Ponieważ kupiony dom był za ciasny, ks. Mieczysław zamienił go w XII 1950 na większy, na 303 Goundry Street, w tym samym mieście.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1848 – Z powodu rewolucji w Rzymie, nocą z 24 na 25 XI, pap. Pius IX uciekł w przebraniu do Gaety k. Neapolu, jako hrabia Spaur, poseł bawarski. Do Mola di Gaeta, do „Villa Cicero”, dotarł karetą na godz. 9.30. Przybył też kard. Giacomo Antonelli. Tam pozostał przez 17 miesięcy, życzliwie przyjęty przez króla Sycylii, Ferdynanda II.

Wkrótce po tym wydarzeniu ks. Wincenty Pallotti i jego współpracownicy nie mogli wykonywać obowiązków duszpasterskich – głoszenia słowa Bożego i odprawiania Mszy św. – w szpitalu wojskowym Cento Preti w Rzymie.

1931 – W szpitalu Przemienienia Pańskiego w Poznaniu zmarł o godz. 22.30 ks.  Stanisław Słaboszewski (ur. 1895 w Dobrogostowie, w parafii Obrzycko, w archidiecezji poznańskiej), doktor teologii, profesor filozofii w Seminarium w Wadowicach, mistrz nowicjatu braci, kierownik administracyjny wydawnictw i drukarni Stowarzyszenia w Warszawie. Wyróżniał się altruizmem, pogodą ducha, pracowitością, duchem apostolstwa i świątobliwym życiem. Został pochowany na cmentarzu świętomarcińskim przy ul. Bukowskiej w Poznaniu, a po jego likwidacji przeniesiono 29 III 2008 szczątki na cmentarz na Górczynie (kwatera IVK rząd 1 miejsce 8).

1936 – W Ołtarzewie rozpoczęto zwozić wapno potrzebne do budowy gmachu seminaryjnego.

1938 – Zakończyły się rekolekcje dla polskich księży pracujących we Francji i Anglii, które wygłosił ks. Tomasz Mącior SAC, redaktor „Królowej Apostołów” . Rekolekcje te odbywały się w Clamart pod Paryżem. W rekolekcjach uczestniczyło 50 księży, na czele z ks. Franciszkiem Cegiełką SAC, rektorem Polskiej Misji Katolickiej we Francji i ks. Władysławem Staniszewskim, rektorem Misji Polskiej w Londynie.

Po rekolekcjach odbyły się obrady księży, na które zaproszono także ambasadora Polski Juliusza Łukasiewicza, konsula generalnego z Paryża Aleksandra Kawałkowskiego, dyrektora Katolickiej Agencji Prasowej ks. Zygmunta Kaczyńskiego i biskupa sufragana Paryża Emanuela Chaptala.

Po rekolekcjach i obradach w Clamart, ks. Mącior przez kilka miesięcy głosił misje parafialne dla Polaków po całej Francji, przemierzając niektóre odcinki drogi nawet pieszo.

1951 – W kościele seminaryjnym w Ołtarzewie bp Zygmunt Choromański udzielił tonsury oraz święceń ostiariatu, lektoratu i subdiakonatu. To ostatnie święcenie otrzymali klerycy: Kazimierz Domagalski, Andrzej Kowalczyk, Antoni Pławny, Stanisław Robak i Witold Zdaniewicz.

1954 – Do Ząbkowic Śląskich przybył br. Alojzy Chowaniec i przebywał tu do października 1959, kiedy skierowano go do Częstochowy.

1959 – W Ząbkowicach Śląskich zmarł br. Jakub Głowacki (ur. 1904 w Osuchowie, w parafii Kazanów Iłżecki, w diecezji sandomierskiej). Służył wiernie Bogu i wzorowo zachowywał przyrzeczenia oraz Ustawy. Prawie do ostatnich chwil życia pomagał bratu ogrodnikowi. Swoje obowiązki w Stowarzyszeniu wykonywał cicho, ochotnie i ofiarnie, starając się być usłużnym dla wszystkich.

1974 – Ks. Henryk Kietliński, radca generalny, spotkał się ze wspólnotą ołtarzewską, dzieląc się wrażeniami ze swego pobytu w Brazylii. Mówił o tym kraju, o pracy duszpasterskiej polskich pallotynów i o trudnościach, na jakie napotykają polscy misjonarze.

1974 – W paryskim domu pallotynów przy rue Surcouf gościł przez kilkanaście dni Wojciech Karpiński, pisarz, historyk sztuki, historyk idei, krytyk literacki, tłumacz.

1975 – Gościem Ołtarzewa był przez kilka dni ks. Józef Grasiewicz z Białorusi. Odbył on spotkania ze wspólnotą ołtarzewską, informując o życiu Kościoła w Związku Radzieckim i o kulcie Matki Bożej Ostrobramskiej.

1978 – Ks. Witold Zdaniewicz, radca prowincjalny, dokonał poświęcenia kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w Wąsoszy, filii parafii Czarna.

Niewielka kaplica z XVIII w., która w czasie ostatniej wojny służyła partyzantom do przechowywania broni, została staraniem ks. Jana Kudłacika i wysiłkiem miejscowej ludności rozbudowana. Nie odbyło się to bez trudności ze strony Służby Bezpieczeństwa, która nakazała nawet jej rozbiórkę. W 1979 poświęcił ją bp Walenty Wójcik, sandomierski biskup pomocniczy.

1978 – W Seminarium w Ołtarzewie odbył się finał Międzyseminaryjnego Konkursu Biblijnego dla studentów Wyższych Seminariów Duchownych. Pytania do konkursu przygotował Gorzowski Zespół Biblijny w Paradyżu pod patronatem ks. prof. Teofila Herrmanna CM (+2003). Przed rozpoczęciem finału odbyło się w kościele seminaryjnym w Ołtarzewie nabożeństwo biblijne, prowadzone przez ks. dra Juliana Warzechę SAC. W przygotowaniu całej imprezy wzięło udział Koło Naukowe Teologów, działające przy naszym Seminarium w Ołtarzewie. Konkurs biblijny wygrał kleryk z seminarium gorzowskiego. Nagrody dla pierwszych trzech zwycięzców ufundował bp Wilhelm Pluta z Gorzowa, ordynariusz gorzowski.

1979 – Przy pełnej widowni, na deskach teatru seminaryjnego w Ołtarzewie, wystawiono ponownie sztukę „Ogniste węgle”.

– W Seminarium, pod kierunkiem ks. Jana Kwidzińskiego, 60 osób z grona współpracowników pallotyńskich odprawiło dzień skupienia.

1984 – W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata diakoni i chór seminaryjny wzięli udział we Mszy św. radiowej w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. Roman Forycki.

1985 – W Ponikwi, rodzinnej parafii zmarłego ks. Witolda Sikory, misjonarza w Rwandzie 1980, dyrektora technicznego drukarni Pallotti-Presse, została odprawiona Msza św. w jego intencji. Mszy koncelebrowanej przez 20. księży przewodniczył prowincjał Czesław Parzyszek, który wygłosił też kazanie. Wśród współkoncelebransów byli: pallotyn rwandyjski ks. Franciszek Harelimana, ks. Stanisław Kuraciński, sekretarz ds. misji oraz ks. Jerzy Dobkowski, kolega kursowy. Obecni byli dwaj diakoni, przedstawiciele alumnów i braci, przedstawicielki służek z Mariówki i sióstr od Aniołów. Bezpośrednio po Mszy ks. prowincjał z ks. Harelimaną udali się do domu rodzinnego zmarłego, gdzie padały pytania o szczegóły jego życia i pracy.

1986 – Z okazji 45. rocznicy śmierci ks. Stanisława Szulmińskiego (27 XI 1941), Seminarium w Ołtarzewie przeżywało Dzień jego pamięci. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. Stanisław Martuszewski, dzieląc się ze wspólnotą seminaryjną swoimi wspomnieniami z kontaktów osobistych z ks. Szulmińskim.

1990 – W Ołtarzewie, w uroczystość Chrystusa Króla, Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ojciec duchowny Seminarium, ks. Józef Pierzchalski.

– Tego dnia Kościół w Polsce obliczał frekwencję na niedzielnej Eucharystii.

– Odbyła się też w Polsce pierwsza tura wyborów prezydenckich.

1991 – Ks. Roman Forycki został mianowany wicepostulatorem, odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie procesów beatyfikacyjnych ks. Józefa Stanka i ks. Józefa Jankowskiego.

1991 – Na posiedzeniu Rady Prowincjalnej z udziałem ks. Lucjana Baltera, dyrektora biblioteki seminaryjnej, ks. Jana Kota, administratora seminaryjnego i ks. Kazimierza Nowaka, kierownika Archiwum, debatowano nad przeniesieniem Archiwum Prowincjalnego z Ołtarzewa do Warszawy.

„Zastanawiano się nad znalezieniem nowych pomieszczeń, zapewniających właściwe warunki przechowywania zbiorów archiwalnych. Uznano, że Archiwum Prowincjalne powinno w dalszym ciągu mieścić się w Ołtarzewie, gdyż w ten sposób tworzy się łatwy dostęp do materiałów źródłowych dla alumnów, piszących prace dyplomowe z dziejów prowincji” (WPCHK 1991). Ostatecznie na przełomie 1994-95 Archiwum przeniesiono znowu do Warszawy, tym razem na ul. Skaryszewską 12.

2000 – Zmarła s. Regina Powęzka (ur. 1942 w Nowosiółkach, diec. lubelska), pallotynka. Była cichą, pokorną i bardzo wrażliwą osobą. Swoje obowiązki spełniała odpowiedzialnie i ofiarnie. Często można ją było spotkać na modlitwie. Obdarzona łaską cierpienia znosiła je w cichości serca.

2004 – W zebraniu Zarządu Regii Miłosierdzia Bożego uczestniczył ks. Marian Łękawa, który zdał relację z pracy duszpasterskiej pallotynów w Szkocji i Anglii. Oprócz niego pracował tam ks. Tadeusz Puton. Ks. Szczepan Bober, działający w Anglii, ze względu na wiek chciał powrócić do Polski. Współbracia służyli wówczas pomocą duszpasterską 9. wspólnotom w Szkocji i Anglii. Powstał wtedy problem, czy po śmierci ks. Antoniego Dębkowskiego (+28 X 2004) opuścić Falkirk? Parafianie z Falkirk zaproponowali sfinansowanie płyty na naszym cmentarzu w Osny, upamiętniającej zmarłego ks. Dębkowskiego i wszystkich pallotynów pochowanych gdzie indziej, co mogłoby się odbyć z okazji Zjazdu Katolickiego w lipcu 2005.

Ks. Łękawa zaznaczył, że do Szkocji przybywa coraz więcej Polaków. Pojawiła się też możliwość duszpasterstwa w Dublinie (Irlandia), gdzie prawie 5000 Polaków nie miało pasterza.

2007 – Nuncjusz apostolski w Polsce, abp Józef Kowalczyk, poświęcił nowy obraz Chrystusa Króla w kościele przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie. Poprzedni obraz, autorstwa Adama Styki, spłonął 14 I 2007 przy pożarze dekoracji bożonarodzeniowej w kościele. Obecny obraz wykonał Krzysztof Adam Kudelski.

2008 – Alumni Seminarium w Ołtarzewie mieli okazję spotkania się i porozmawiania z Pierwszym Zastępcą Komendanta Głównego Policji, nadinspektorem Arkadiuszem Pawełczykiem. Przybliżył on alumnom wyzwania, jakie stoją przed obecną policją, wskazał na potrzebę szerokiej współpracy różnych instytucji na rzecz zwalczania źródeł patologii i podkreślił też rolę Kościoła i księży we współpracy z policją, na rzecz dobra wspólnego. Wspomniał też o ważnym udziale kapelanów w strukturach policji. Spotkanie doszło dzięki staraniom ks. rektora Tomasza Skibińskiego oraz kapelana Komendy Głównej Policji w Warszawie, ks. Jana Kota SAC.

2008 – W Poznaniu odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Stanisława Gawryły, profesora w NSD w Wadowicach, Seminarium w Ołtarzewie, redaktora i wicedyrektora Wydawnictwa Pallottinum, radcy prowincjalnego 1987-1990. Kazanie podczas mszy wygłosił ks. prowincjał Kazimierz Czulak. Został pochowany na cmentarzu Junikowo (ul. Cmentarna), w II kwaterze pallotyńskiej.

2012 – Uroczystość Chrystusa Króla zgromadziła w kościele przy ul.

Skaryszewskiej 12 w Warszawie licznie przybyłych przedstawicieli wspólnot pallotyńskich oraz rzeszę wiernych. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił przełożony polskiej prowincji Instytutu Ojców Szensztackich z Józefowa, o. Arkadiusz Sosna. W Eucharystii wzięli udział współbracia z pallotyńskich wspólnot Prowincji Chrystusa Króla z okolic Warszawy na czele z ks. prowincjałem Józefem Lasakiem oraz przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego ks. prowincjał Adrian Galbas oraz ks. Tomasz Skibiński, rektor WSD w Ołtarzewie. Obecni byli też przedstawiciele Regii Miłosierdzia Bożego z Francji, przebywający w Polsce oraz duchowieństwo zakonne, księża z pobliskich parafii i siostry pallotynki z przełożoną Bernadettą Turecką na czele, a także przedstawicielki innych żeńskich zgromadzeń zakonnych.

2012 – Ordynariusz kijowsko-żytomierski, abp Piotr Malczuk, odprawił Mszę św. odpustową w parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Kijowie. W uroczystości wziął udział delegat prowincjała, ks. Stanisław Kantor SAC oraz główny notariusz kurii, ks. Igor Olechowski. Arcybiskup w kazaniu podkreślił, że najważniejsze, by Królestwo Chrystusa istniało w naszym sercu i w naszym otoczeniu przez prawdę, miłość i sprawiedliwość. Po kazaniu ośmioro parafian otrzymało sakrament bierzmowania. Na koniec uroczystości ks. proboszcz Wiesław Pęski SAC, dziękując arcybiskupowi prosił o błogosławieństwo na budowę kościoła w tym miejscu, a także o poświęcenie obrazów, które parafianie zanieśli do swych domów, dokonując tam aktu intronizacji Chrystusa Króla Wszechświata.

2012 – Przy bramie wjazdowej do byłej fabryki kabli w Ożarowie Mazowieckim odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy, upamiętniającej protest pracowników w 2002 oraz dramatyczne próby ocalenia zakładu. Po tej ceremonii odprawiona została Msza św. koncelebrowana przez byłego proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego ks. Zygmunta Rutkowskiego oraz obecnego wtedy proboszcza, ks. Jana Latonia. Uroczystość zakończyły występy znanych artystów kabaretu: Jana Pietrzaka i Andrzeja Rosiewicza.

2015 – W dniach 23-25 XI w Konstancinie-Jeziornej szkoliło się ponad 100. osób duchownych, konsekrowanych i świeckich, odpowiadających za komunikację w różnych instytucjach kościelnych. Była to już 10. edycja warsztatów rzeczników prasowych. Wśród uczestników – 2/3 stanowiły siostry zakonne. Swoim doświadczeniem i wiedzą dzielił się z uczestnikami m.in. ks. dr Zenon Hanas SAC z UKSW.

2018 – W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, w dzień odpustu naszego kościoła parafialnego w Warszawie oraz patronalne święto warszawskiej Prowincji Pallotynów,

Mszy św. o godzinie 12.00 przewodniczył abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. We Mszy uczestniczył też abp Tadeusz Wojda SAC z Białegostoku, który odczytał homilię Ks. Nuncjusza.

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli okolicznych wspólnot pallotyńskich na czele z ks. prowincjałem Zenonem Hanasem SAC, przełożonym Prowincji Chrystusa Króla i ks. Wojciechem Więcławem SAC, radcą prowincjalnym Prowincji Zwiastowania Pańskiego. W obchodach nie zabrakło przedstawicieli duchowieństwa diecezjalnego, sióstr pallotynek i innych zgromadzeń zakonnych, członków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego i licznych wiernych.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny