Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
25 maja 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 25 maja

2007 – W Zakopanem zmarł ks. Mirosław Drozdek (ur. 1942 w Zakrzewie, w parafii Kodrąb, w diecezji częstochowskiej), kapelan NSSZ „Solidarność” w Zakopanem, budowniczy i pierwszy kustosz sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach, założyciel i redaktor wydawnictwa Biblioteka Fatimska.

Cześć do Matki Bożej ks. Drozdek szerzył przez modlitwę różańcową, apel maryjny, nocne czuwania, codzienną adorację i nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Ważne miejsce w propagowaniu kultu miało rozdawanie wielu figur Pani Fatimskiej do różnych miejsc w Polsce i za granicę, różańców i obrazków z różnymi modlitwami. W sanktuarium na Krzeptówkach odbywały się zawierzenia osobiste, rodzinne, poszczególnych wspólnot, grup i społeczności miast, wsi, narodów i ludów. Przybywało tu wiele osobistości z kraju i z zagranicy. Dzięki życzliwości ks. Tadeusza Rydzyka i jego Telewizji Trwam oraz Radia Maryja informacje o kulcie MB Fatimskiej docierały na krańce świata.

Kolejne dwa wymiary pracy ks. Mirosława to troska o miłość do Ojczyzny i polskie rodziny. W stanie wojennym był duszpasterzem i przewodnikiem „Solidarności Podhala”, a w późniejszym okresie nawoływał do modlitwy za Ojczyznę i ukazywał jej zagrożenia. Nawet w ostatnich chwilach życia prosił jeszcze: „módlcie się za Ojczyznę, brońcie Polski”. Zabiegając o kondycję moralną polskiej rodziny, często przywoływał słowa papieża Jana Pawła II: „Rodzina Bogiem silna” i z nim budował cywilizację życia.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1921 – U swoich krewnych w Lubaszu k. Czarnkowa, zmarł br. Jan Janz, Jahns (ur. 1891 w Wielkim Krosinie (obecnie Krosin), w parafii Połajewo, w archidiecezji poznańskiej) i tam też został pochowany na cmentarzu parafialnym.
11 XI 1915 złożył pierwszą profesję. Przebywał w Bochni i na Kopcu. W III 1916 został powołany do wojska niemieckiego. Podczas frontowej tułaczki nabawił się gruźlicy płuc i ona stała się powodem śmierci.

1945 – Mimo pogróżek, nawet wypadku samochodowego, ks. Franciszek Cegiełka, więzień obozu koncentracyjnego w Dachau, powrócił do Paryża. Razem z nim przybyło z Dachau 111 księży i kleryków.
Już po wyzwoleniu obozu Dachau ks. Cegiełka zorganizował biuro prasowe i pertraktował z Francuzami w sprawie księży i cywilów, którzy nie chcieli z różnych powodów wracać do Polski. Agitatorzy polskich rządów komunistycznych w Dachau odgrażali się mu, strasząc go wizją powieszenia na najbliższym słupie granicznym.

1971 – Ks. Lucjan Balter i ks. Kazimierz Nowak wyjechali na Jasną Górę do Częstochowy, gdzie rozpoczęły się Ogólnopolskie Dni Skupienia dla Kapłanów. Wymienieni księża byli ich organizatorami, choć oficjalnie kierował nimi ks. prof. Antoni Słomkowski. Ponadto ks. Lucjan Balter miał tam referat. W zjeździe brał też udział ks. Józef Lisiak.

1972 – Na spotkaniu z alumnami nowy ks. prowincjał Józef Dąbrowski przedstawił obecną sytuację w polskiej prowincji Stowarzyszenia i nakreślił też przyszłe plany.

1973 – Zebranie Zarządu Instytutu Apostolskiego dotyczyło sprawy archiwum tej jednostki.

1976 – Neoprezbiterzy odprawili Mszę św. prymicyjną dla parafii ołtarzewskiej, a następnego dnia dla pallotyńskiej wspólnoty domowej.

1978 – W Ołtarzewie, w Boże Ciało, po Mszy św. o godzinie 10:30 wyruszyła tradycyjną trasą procesja eucharystyczna. Poprowadził ją ks. rektor Jan Korycki.

1979 – Editions du Dialogue opublikowało przełożoną z języka hebrajskiego przez Czesława Miłosza, opracowaną graficznie przez Romana Cieślewicza, „Księgę Psalmów”.

1980 – W kościele parafialnym w Ołtarzewie 34 dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej. Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Eugeniusz Krzyżanowski.

1982 – W Seminarium w Ołtarzewie przebywał ks. Jan Sopicki, misjonarz z Brazylii. Odbywał on wtedy w Polsce swój urlop. Na spotkaniu z alumnami mówił o różnych dziedzinach pracy pallotynów w Brazylii.

1983 – Po ponad 20. latach pracy misyjnej przyjechał z Brazylii do Polski ks. Józef Maślanka SAC. „Podczas blisko dwugodzinnego spotkania ten misjonarz-legenda opowiadał niezwykle interesująco o swoim życiu na misjonarskiej barce i o kraju, w którym pracuje” (z kroniki ołtarzewskiej).

1984 – Na Kopcu zmarł ks. Leon Bemke, Behmke, Leon Jakub (ur. 1897 w Tupadłach, w parafii Strzelno, w diecezji chełmińskiej), profesor i dyrektor Collegium Marianum, radca regii polskiej 1931-34, kapelan Westerplatte, wojska polskiego na Zachodzie, osobisty sekretarz generała Wojciecha Turowskiego, superior regii francuskiej 1952-58, radca regii, duszpasterz polonijny we Francji i w USA.
Mimo pobytu przez wiele lat poza granicami Polski zawsze czuł się duchowo związany z krajem i rozumiał problemy Polaków, którym towarzyszył podczas wszystkich swych tułaczych wędrówek. Nie lubił pośpiechu. Żył wydarzeniami świata i włączał je we własne refleksje. Interesował się życiem Stowarzyszenia i polskiej prowincji, do której był bardzo przywiązany. Był odpowiedzialny, zawsze pełen poświęcenia i oddania drugiemu człowiekowi. Umiał wymagać od siebie i od swoich wychowanków. Potrafił oszczędzać na szczytne cele; prawie wszystkie swe oszczędności przeznaczał na misje. Był człowiekiem wielkiej kultury i dobroci, kapłanem głębokiej wiary i żarliwej modlitwy. Zawsze ufał Bożej Opatrzności i miłosierdziu Bożemu.

2008 – W Konstancinie-Jeziornej odbyła się jednodniowa sesja z cyklu „Spotkanie z pismami św. Wincentego Pallottiego, poświęcona dziełku „Bóg Miłość Nieskończona”. Sesję zorganizował Instytut Pallottiego.

2012 – Zespół Szkół Zawodowych, mieszczący się w sąsiedztwie parafii św. Wojciecha w Ostrołęce obchodził 50.lecie istnienia. Mszę św. uroczyście celebrował bp Janusz Stepnowski, ordynariusz łomżyński i absolwent tej szkoły. Wraz z nim koncelebrowali księża absolwenci i katecheci, a wśród nich ks. Tadeusz Pawłowski. Obecny był ks. Eugeniusz Leśniak, były katecheta szkoły. Po Mszy miało miejsce poświęcenie pamiątkowej tablicy oraz podpisanie stosownego dokumentu. upamiętniającego to wydarzenie.

2014 – W dniach 23-25 V odbył się II Kongres o Miłosierdziu Bożym w Czechach, przygotowany pod patronatem abpa Jana Graubnera, metropolity morawskiego. Konferencje odbywały się w Novem Meste na Morave, a Msze święte oraz program sobotni w Slavkovicach. Kongres ubogacili swoją obecnością m.in. Miloslav kard. Vlk oraz abp Henryk Hoser, którego przodkowie w XIX w. przywędrowali z Czech do Warszawy, a także prowincjałowie obu polskich prowincji, współbracia pallotyni z Czech, Słowacji i Polski oraz siostry pallotynki z Polski i z Rzymu.

2014 – W dniach 24-25 V w Konstancinie-Jeziornie odbyło się XIII sympozjum pt. „Pallottiego apostolstwo bez granic”. Tegoroczne sympozjum wpisało się w świętowanie 20-lecia konstancińskiego domu – Centrum Animacji Misyjnej. Dom od 20. lat służy misjom i misjonarzom. Prelegentami sympozjum byli: ks. prof. dr hab. Jarosław Różański („Misyjne znaki czasu w XIX wieku”), ks. dr Stanisław Stawicki („O misyjnych marzeniach i realizacjach Pallottiego”), abp Henryk Hoser („Misyjne aspekty Evangelii gaudium”), redaktor KAI, Marcin Przeciszewski (Misyjne znaki czasu dzisiaj). Podsumowaniem sympozjum była dyskusja panelowa – „Pallotyńskie apostolstwo bez granic”, którą poprowadził ks. Jerzy Limanówka.
Centralną uroczystością obchodów 20-lecia CAM, była liturgia poświęcenia ołtarza w kaplicy Królowej Apostołów, której przewodniczył bp Alojzy Orszulik. Kaplica została wyremontowana i otrzymała nowy wystrój – na ścianach kaplicy wykonano płaskorzeźby symbolizujące Wieczernik oraz pielgrzymujący lud, wyrażający powszechność powołania do świętości, spośród którego przedstawiono postacie: św. Wincentego Pallottiego, bł. Józefa Jankowskiego, bł. Józefa Stanka, św. Józefa Oblubieńca NMP, sł. Bożą Elżbietę Sannę, św. Jana Pawła II, św. Faustynę, bł. Jerzego Popiełuszkę oraz sług Bożych – Franciszka Kiliana, Franciszka Bryję, Pawła Krawczewicza, Jana Szambelańczyka i Norberta Pellowskiego.
Pod mensą ołtarza umieszczono kamień z Wieczernika jerozolimskiego, poświęcony 8 VI 1987 w Warszawie przez pap. Jana Pawła II. W tabernakulum umieszczono fragment stopionego tabernakulum z kaplicy w Kigali, w której 12 IV 1994 spalono Najświętszy Sakrament wraz ukrywającą się tam ludnością. Po Mszy św., przed domem, bp Alojzy Orszulik poświęcił tablicę upamiętniającą budowniczych i donatorów CAM oraz osobę ks. Stanisława Kuracińskiego.

2014 – Na Karczówce w Kielcach, odbyła się trzecia edycja spotkania duchownych i świeckich pod nazwą „Dialogi z Pallottim”, poświęcona relacji św. Wincentego Pallottiego z Matką Bożą oraz pallotyńskiemu Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej. Pomysłodawca cyklu, p. Szczęsny Wroński, opowiedział o swoich doświadczeniach i odczuciach realnej obecności Matki Bożej, nawiązując przy tym do pobożności św. Wincentego Pallottiego. Ks. Lucjan Rożek, proboszcz parafii św. Wincentego Pallottiego w Kielcach, mówił na temat maryjności Pallottiego. Sanktuarium Matki Bożej czarnieckiej przybliżyli: ks. Robert Turyk i br. Leszek Machajewski oraz ks. Jacek Koc, który posługiwał przez pierwsze 10 lat swojego kapłaństwa w Czarnej. O idei apostolskiej odpowiedzialności duchownych i świeckich w kontekście założyciela salezjanów, św. Jana Bosco, wypowiedziała się salezjanka, s. Teresa Nowak. Po Mszy św. wysłuchano recitalu: „Maryjne brzmienie Pallottiego”, w wykonaniu ks. Andrzeja Daniewicza SAC, lidera zespołu La Pallottina.

2015 – Ks. Prowincjał Józef Lasak poświęcił w Ząbkach, na terenie drukarni Apostolicum, figurę św. Józefa Robotnika. W wydarzeniu uczestniczyli domownicy i pracownicy instytucji ząbkowskich: Sekretariatu Misyjnego, Pomostu, Fundacji Salvatti, wydawnictwa oraz drukarni Apostolicum. Inicjatorem oddania wspólnoty domowej i pracowników pod opiekę św. Józefa był ks. Józef Nowak, dyrektor wydawnictwa i drukarni Apostolicum.

2016 – Podczas uroczystych obchodów święta UKSW, ks. dr Mirosław Mejzner otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznawany przez ministra za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

2017 – Neoprezbiterzy odprawili Mszę prymicyjną w Warszawie, w kościele Chrystusa Króla Pokoju przy ul. Skaryszewskiej. Mszy przewodniczył ks. Przemysław Norman Brodowski, a homilię wygłosił ks. Leonid Jaroszyński.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny