Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
25 października 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 25 października   

1988 – Ołtarzew odwiedziła Matka Teresa z Kalkuty. Wspólnie z nią Wspólnota seminaryjna modliła się podczas różańca. „Następnie Matka Teresa skierowała do nas słowa pełne ewangelicznej treści, wzywając do poszanowania życia, miłości i czerpania łask poprzez adorację Najświętszego Sakramentu” (z kroniki domu w Ołtarzewie).

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1890 – Ks. Heinrich Vieter (†1914), mianowany 18 III pierwszym prefektem apostolskim Kamerunu, dotarł do swego terytorium, do Duali, w pierwszej grupie misjonarzy pallotyńskich. Był w niej ks. Georg Walter (†1939), 5. braci i jeden seminarzysta (Joseph Klosterknecht †1891). Zbudowali oni dom i kaplicę w Marienbergu, gdzie 8 XII 1890 odprawili Mszę i oddali Kamerun pod opiekę Królowej Apostołów. W następnym roku założyli kolejne dwie stacje misyjne w Edea i Kribi, a w 1894 na górze Engelberg. Z 1896 mamy sprawozdanie z pracy misyjnej ks. Vietera, które złożył z okazji swego udziału w I Kapitule Generalnej. Według niego w 1890 było 5 katolików, a po sześciu latach ich liczba wzrosła do 1200, nie licząc tych, którym udzielono chrztu w momencie śmierci.

W związku ze stuleciem założenia wikariatu apostolskiego w Kamerunie oraz świeceń biskupich Vietera, rozpoczęto w Kamerunie w 2005 jego proces beatyfikacyjny.

1907 – Ks. generał Max Kugelmann wysłał list do abpa lwowskiego Józefa Bilczewskiego (ob. święty), dziękując za przyjęcie do archidiecezji lwowskiej polskich pallotynów. W liście napisał, że przyjmuje ofiarowany dom w Antoniówce po to, aby członkowie Stowarzyszenia pracowali w nim szczególnie dla dobra Polaków. Do listu dołączył wiadomości o Stowarzyszeniu oraz jego Konstytucje.

W podobnym duchu ks. Generał pisał do kard. Jana Puzyny (list z 11 III 1909).

1922 – Klerycy nowicjusze z Kopca udali się na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z ks. superiorem Alojzym Majewskim.

1931 – Kopiecka orkiestra wystąpiła w Radoczy z okazji święta Chrystusa Króla.

1932 – Wydawnictwo Księży Pallotynów wysłało gratisowo do wszystkich księży prefektów szkół 1000 egzemplarzy książki Jeana Guiberta (+1914) „Zasady czystości”. Pierwsze wydanie tej książki w pallotyńskim Wydawnictwie ukazało się w 1931.

1932 – Do Ołtarzewa przybyli na stałe br. Jan Wilczyński z Chełmna i br. Roman Rżysko z Kopca.

1934 – Br. Lucjan Kawecki został przeniesiony z Suchar do Ołtarzewa.

1936 – W Uroczystość Chrystusa Króla (do 1969 obchodzona w ostatnią niedzielę października), ks. Stanisław Wierzbica, rektor Ołtarzewa odprawił odpustową sumę w pallotyńskim kościele na Pradze.

Wieczorem w Ołtarzewie odbyła się akademia na cześć Chrystusa Króla: referat „O Królestwie Chrystusowym” wygłosił ks. Ludwik Broda, a dwa wiersze ułożył br. Stanisław Jaworski. Była muzyka i śpiew, a obraz na tę uroczystość namalował kl. Michał Kordecki. Podczas sumy w kaplicy domowej i parkowej chór seminaryjny śpiewał mszę polifoniczną.

– p. Ludwik Hercog (Herzog) z Nowogródka, benefaktor pallotynek z Rajcy k. Nowogródka, odwiedził w Ołtarzewie ks. Alfonsa Męcikowskiego.

1948 – W kościele seminaryjnym w Ołtarzewie ks. prowincjał Stanisław Czapla odprawił Mszę św. za zmarłego 22 października w Warszawie Augusta kard. Hlonda Prymasa Polski.

– Ks. Augustyn Werochowski został mianowany w Wałbrzychu radcą domu i zastępcą ks. rektora Tomasza Sobieraja.

 – W Gdańsku, przy kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, powstał chór kościelny pod kierownictwem prof. Ostojowej. Swoją obecność zaznaczył w okresie Bożego Narodzenia.

1973 – W Ołtarzewie odbyło się zebranie plenarne członków Instytutu Apostolskiego. Obradami kierował ks. Roman Forycki. W programie zebrania znalazły się: sprawozdania z dotychczasowej pracy Instytutu Apostolskiego, informacje o Tygodniu Pallottiego oraz sprawy dydaktyczne Instytutu Apostolskiego. W spotkaniu wzięło udział 19 księży. Ks. prowincjał Józef Dąbrowski poruszył sprawę doniosłości zadań i prac Instytutu oraz zachęcił do większego wysiłku nad studiami życia i dzieł Założyciela, św. Wincentego Pallottiego.

1974 – W Centre du Dialogue, Krzysztof Pomian, filozof, historyk i eseista, prowadził odczyt na temat: „Oficjalne a prawdziwe życie umysłowe w Polsce. Próba czasu”.

1975 – W Ołtarzewie ks. rektor Jan Korycki dokonał poświęcenia i otwarcia sali „Emaus” (pod furtą) oraz sali teatralnej i sali pingpongowej.

1976 – Ks. Michał Kordecki przewodniczył rano koncelebrowanej Mszy św. Tego dnia opuścił Ołtarzew, przenosząc się na stałe do Częstochowy.

– Pani Gertruda Forsnauer z Austrii wystąpiła w Seminarium w Ołtarzewie, przedstawiając nowy eksperyment pedagogiczny, polegający na medytacji podczas niektórych wykładów.

1977 – Ks. Tadeusz Uszyński, rektor kościoła akademickiego św. Anny w Warszawie, spotkał się w Ołtarzewie z klerykami, tworzącymi Koło antynikotynowców o nazwie „Promyk”. Koło, powstałe w Seminarium w ubiegłym roku, uzyskało rangę oficjalnie działającego i zrzeszonego w Społecznym Komitecie Zwalczania Palenia Tytoniu.

1981 – W Czarnej k. Stąporkowa, pod przewodnictwem Piotra Gołębiowskiego, bpa sandomierskiego, odbyła się uroczystość przeniesienia nowej kopii obrazu Matki Bożej, ze starego kościoła do nowej świątyni (stara świątynia, stojąca obok, była zbudowana w latach 1763-64). Ks. Stanisław Piaskowy, rektor domu i proboszcz w Czarnej, postarał się o nową kopię obrazu słynącego łaskami, którą sporządził ks. Jan Młyńczak. Od tego czasu stary, odnowiony kościół, służył duszpasterstwu specjalistycznemu. Ks. Piaskowy rozpoczął starania o koronację obrazu koronami papieskimi.

W uroczystości uczestniczyła grupa ośmiu alumnów z ołtarzewskiego Seminarium: Wiktor Bąk, Władysław Gajur, Ryszard Karbownik, Marian Kowalczyk, Krzysztof Kulczycki, Jacek Nowak, Bogdan Martynko i Tadeusz Wojda.

1981 – Na prośbę ks. Wiesława Stężowskiego Rada Prowincjalna zgodziła się na przerwanie jego studiów na KUL i leczenie w Niemczech oraz kontynuowanie tam nauki. Jego pobyt w Niemczech trwał do momentu śmierci w 1984.

1990 – Bp Angelo Kim Nam-su (+2002) z ordynariatu polowego Korei Południowej, przewodniczył w Ołtarzewie porannej Mszy św. w języku łacińskim, a następnie spotkał się z klerykami i profesorami Seminarium, zapoznając wspólnotę z sytuacją Kościoła na Dalekim Wschodzie. Następnego dnia odbył w Warszawie spotkanie z przedstawicielami pallotynów z całej Polski, obecnymi na jesiennym spotkaniu rektorów, proboszczów i wikariuszy samodzielnych. Biskup chciał, aby pallotyni przybyli do Korei i aktywnie włączyli się we współpracę z klerem i świeckimi, aby promieniowali swoim charyzmatem, aby przeszczepili młodemu Kościołowi Korei idee św. Wincentego Pallottiego.

1997 – Zarząd Prowincji Chrystusa Króla zorganizował w dniach 24 – 25 X pielgrzymkę do pallotyńskiego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Celem pielgrzymki było zawierzenie Matce Bożej Fatimskiej świata i Kościoła na progu Trzeciego Tysiąclecia, Rodziny Zjednoczenia i Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce, wszystkich dzieł apostolskich, planów i zamierzeń na przyszłość. Dziękowano też za 10. rocznicę koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej i za nawiedzenie tego miejsca przez Ojca Świętego i konsekrację kościoła. W pielgrzymce uczestniczyli przedstawiciele wszystkich wspólnot pallotyńskich w Polsce, m.in. wzięła w niej udział cała wspólnota seminaryjna z Ołtarzewa.

1998 – W Limburgu zmarł ks. Johannes Grimme z niemieckiej Prowincji Trójcy Świętej. Urodził się w 1911 w Braunsbergu (Braniewo), w diec. warmińskiej. Po święceniach (1939) został przeniesiony do Gdańska. 26 II 1941 został mianowany administratorem w Pogorzałej Wsi (niem. Wernersdorf) i wikariuszem ekspedytem w Piekle (niem. Pieckel). Pozostał tam aż do 10 I 1944, gdy został odwołany z funkcji administratora w Piekle. Powrócił wtedy do Limburga.

Przez całe życie zachował dobre wspomnienia o Warmii i Braniewie. Mówił niemieckim językiem ze wschodniopruskim akcentem. Jego dwaj bracia zostali kapłanami, starszy był księdzem diecezjalnym, młodszy, Max, pallotynem – zmarł w 1954 na skutek wojny i niewoli na Syberii.

1999 – W Ołtarzewie gościli członkowie Zarządu Prowincjalnego pallotynów z Limburga. Pierwsze dwa wykłady poświęcone były na spotkanie gości z klerykami kursów III-V. Członkowie Zarządu Prowincjalnego z Limburga przypomnieli historię swojej prowincji, która jest także związana z początkami pracy pallotynów w Polsce. Następnego dnia pallotyni z Niemiec włączyli się we wspólnie celebrowaną Najświętszą Ofiarę Mszy świętej.

2000 – W Wielkim Jubileuszu Roku 2000, w Seminarium w Ołtarzewie odbyła się inauguracja nowego roku seminaryjnego 2000/2001. Mszy św. przewodniczył bp Andrzej Suski, ordynariusz toruński.

2002 – Ks. Andrzej Darznik, po próbie inkardynacji do diecezji elbląskiej, a później do pelplińskiej, powrócił do Stowarzyszenia i został skierowany do Szczecina, gdzie był duszpasterzem, a od 1 II 2003 kapelanem szpitali, m.in. Szpitala Klinicznego nr 1. Zmarł niespodziewanie 10 XII 2003.

2003 – W dniach 22-25 X odbyło się w Osny Zebranie Regionalne.

2008 – W Konstancinie-Jeziornej, w dniach 24-25 X, trwało sympozjum: „Wokół dziedzictwa Pism św. Wincentego Pallottiego. W 30. rocznicę wydania pierwszego tomu Wyboru Pism. Wspomnienie ks. Tomasza Bielskiego SAC – w 30. rocznicę śmierci oraz ks. Franciszka Bogdana SAC – w roku śmierci”.

2008 – Członkowie nowej Krajowej Rady Koordynacyjnej ZAK w Polsce wybrali na swojego przewodniczącego ks. Zdzisława Słomkę SAC. Zastępcą przewodniczącego została wybrana s. Blanka Sławińska SAC.

2009 – Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Otwocku Wólce Mlądzkiej obchodziła jubileusz 50-lecia stałej posługi duszpasterskiej pallotynów wśród tutejszej społeczności. W miejscowej kronice parafialnej pod rokiem 1959 zapisano: „Poszukując lepszego rozwiązania i skuteczniejszego duszpasterstwa przy kaplicy św. Józefa i św. Ludwika w Wólce Mlądzkiej wysłano delegację z wioski Wólka Mlądzka do Księży Pallotynów w Otwocku, ul. Żeromskiego 6, aby prosić tamtejszych pallotynów o opiekę duszpasterską przy kaplicy św. Józefa w Wólce Mlądzkiej. Ks. rektor Jan Kosiedowski SAC za zgodą ks. Proboszcza z Otwocka zadośćuczynił prośbie mieszkańców i wyraził zgodę na stałą opiekę duszpasterską nad wiernymi przy kaplicy  św. Józefa w Wólce Mlądzkiej”.

Dziękczynnej Eucharystii przewodniczył i również wygłosił okolicznościowe kazanie ks. Józef Lasak, przełożony Prowincji Chrystusa Króla. Wraz z prowincjałem koncelebrował 14. księży, w różny sposób związanych z tym miejscem: ks. Bogusław Kowalski, dziekan otwocki, proboszcz parafii św. Wincentego a Paulo w Otwocku, do której mieszkańcy Wólki Mlądzkiej przynależeli od 1947, ks. Lucjan Rożek, były proboszcz w latach 1997-2003, ks. Czesław Parzyszek i ks. Henryk Kietliński – byli prowincjałowie, ks. Józef Ciupak, ks. Tomasz Pławny – reprezentanci obecnego Zarządu Prowincjalnego, ks. Grzegorz Młodawski – Sekretariat ds. Misji i Sekretariat ds. Ewangelizacji Wschodu, ks. Wiesław Lenart, ks. Marian Kopeć – pracujący w Wólce Mlądzkiej w „Pomoście”, ks. Wiesław Chudzik i ks. Jerzy Firczyk rektorzy z Otwocka i Ząbek, ks. Marian Dziczek, ks. Józef Andruszewski i obecny proboszcz, ks. Krzysztof Wojda. Po Mszy św. został poświęcony pomnik św. Wincentego Pallottiego, ufundowany przez Grzegorza Młodawskiego w podziękowaniu za długie lata obecności w Wólce Mlądzkiej Sekretariatu ds. Ewangelizacji Wschodu i „Pomostu” Dzieła Pomocy dla Katolików na Wschodzie.

2009 – W obradach II zgromadzenia specjalnego Synodu Biskupów dla Afryki, obradującego w dniach 4 -25 X pod hasłem: „Kościół w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju: Wy jesteście solą dla ziemi … wy jesteście światłem świata (Mt 5,13.14), uczestniczył abp Henryk Hoser, bp warszawsko-praski, powołany do grona ojców synodalnych przez pap. Benedykta XVI.

2012 – W dniach 22-25 X w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie odbyły się rekolekcje dla kapelanów policji, zorganizowane przez ks. Jana Kota SAC, kapelana Komendy Głównej Policji. Rekolekcje poprowadził ks. Feliks Folejewski SAC. Brało w nich udział około 50. kapelanów z całego kraju, m.in. ks. Mirosław Dragiel, kapelan Komendy Mazowieckiej. Wśród gości, którzy spotkali się z kapelanami podczas rekolekcji byli m.in. bp Józef Guzdek, minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki oraz komendant główny policji nadinspektor Marek Działoszyński.

2012 – W Ołtarzewie, o godz. 7:00 została odprawiona Msza św., transmitowana przez Radio Maryja. Liturgii przewodniczył ks. rektor WSD, dr Sylwester Matusiak. Wśród koncelebransów byli współbracia z Rwandy i Konga: ks. regionał Romuald Uzabumwana i ks. Beniamin Bahashi.

2015 – W parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach zakończono animację misyjną diecezji warszawsko-praskiej. Tego dnia na wszystkich Mszach św. kazania głosił ks. Roman Rusinek podejmując tematykę misyjną. W godzinach popołudniowych na placu przed kościołem odbył się festyn misyjny, zorganizowany przez Pallotyński Sekretariat Misyjny i Dzieło Misyjne Diecezji Warszawsko-praskiej, podczas którego aktorzy czytali bajki afrykańskie, można było odwiedzić stoiska z rękodziełem afrykańskim i innymi pamiątkami misyjnymi i posłuchać muzycznego zespołu, a miłośnicy pojazdów mogli obejrzeć pokaz motocykli polskich dakarowców oraz odwiedzić stoisko organizacji Miva Polska.

Punktem centralnym uroczystości była Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bpa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej Marka Solarczyka, który w homilii wyraził wdzięczność dyrektorom szkół i księżom proboszczom, za przeprowadzoną animację misyjną w diecezji. W koncelebrze wzięli udział m.in. wiceprowincjał Prowincji Chrystusa Króla ks. Zenon Hanas, dyrektor ds. Misji ks. Grzegorz Młodawski wraz z księżmi pracującymi w Pallotyńskim Sekretariacie Misyjnym.

2015 – Ks. Stanisław Jurkowski SAC obchodził w Oignies swoje 90 lat życia (urodził się 16 X 1925 w Ochotnicy Dolnej). Jego praca w Regii Miłosierdzia Bożego we Francji, od 1970 – poza krótkim czasem pobytu w Paryżu (od 1977 do 1984; pełnił wtedy funkcję II radcy, wicerektora i od 1981 rektora domu; początkowo pomagał w duszpasterstwie objazdowym ks. Wędziochowi i zajmował się ekspedycją książek do Polski), skupiała się praktycznie wokół parafii św. Józefa w Oignies-Chapelle – Ostricourt.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny