Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
26 grudnia 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 26 grudnia

2000 – Dzięki Sekretariatowi Misyjnemu w Ząbkach zakupiono dom w Medellín w Kolumbii. Obecnie jest to siedziba Zarządu Delegatury św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dom formacyjny seminarzystów, dom postulatu, Centrum Duchowości i Formacji Chrześcijańskiej oraz Centrum Rekolekcyjne Casa Pentecostés w Guarne, a także siedziba Fundacji Misericordia Dei.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1923; 1926 – Klerycy na Kopcu odegrali wieczorem jasełka dla domowników.

1924 – W Wadowicach na Kopcu odbyła się próba przedstawienia „Kościuszko w Petersburgu”.

1932 – W Żbikowie, w jubileuszu 25-lecia święceń kapłańskich ks. proboszcza Franciszka Dyżewskiego, uczestniczyła delegacja Ołtarzewa w osobach: ks. seniora Alojzego Majewskiego i ks. rektora Alfonsa Męcikowskiego.

1933 – W salce przy kaplicy parkowej w Ołtarzewie, odbył się opłatek dla Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej.

1934 – Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej wraz z dziećmi ze świetlicy sióstr urszulanek, przedstawiło w Ożarowie „Jasełka Pana Jezusowe”. Obejrzał je ks. rektor Alfons Męcikowski.

1938 – W Ołtarzewie ks. Stanisław Czapla wyświetlił film pt. „Ks. Kordecki”.

1939 – Ks. Mieczysław Ignacy Curzydło wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia teologii. Do wyznaczonego celu dotarł 1 I 1940.

Ks. Curzydło przyjechał do kraju w VIII 1939, by tu odprawić prymicje kapłańskie, ale wybuch wojny uniemożliwił mu powrót do Rzymu. Jesienią ks. prowincjał Jan Maćkowski polecił mu jednak wyjazd do Rzymu i kontynuację studiów. Potrzebna była zgoda okupacyjnych władz niemieckich. Uzyskano ją dzięki pomocy rannego żołnierza niemieckiego, który wysłał z terenu Niemiec list do Rzymu, a ks. Generał przesłał pismo wzywające ks. Mieczysława do powrotu na studia. Wtedy władze okupacyjne wyraziły swoją zgodę na wyjazd ks. Curzydły.

1963 26 XII – 1964 13 I – Ks. Józef Sadzik odbył podróż po Szwajcarii i Niemczech, dokonując rekonesansu tamtejszych wydawnictw (Berno, Einsiedeln, Olten, Gossau, Monachium, Fryburg Bryzgowijski i Limburg). Doszedł wtedy do wniosku, że konieczne jest zorganizowanie wydawnictwa w Paryżu.

1968 – W Warszawie zmarł bp Zygmunt Choromański (ur. 1892 w Warszawie), biskup pomocniczy warszawski. Był sekretarzem Konferencji Episkopatu Polski 1946-68, współtwórcą „Porozumienia Episkopatu Polski z Rządem PRL” (1950 i 1956), bliskim współpracownikiem Prymasa Polski Stefana kard. Wyszyńskiego i obrońcą praw Kościoła w Polsce.

1972 – Grupa kleryków na czele z ks. prefektem Czesławem Parzyszkiem wyjechała (na narty) do Zakopanego.

1973 – W Ołtarzewie zmarł br. Zygmunt Gregorowicz (ur. 1904 w Lelicach, w parafii Bonisław, w diecezji płockiej). Każdego dnia odprawiał drogę krzyżową mimo choroby nóg. Nigdy nie opuścił modlitw wspólnych, które odmawiał nawet podczas choroby. Tekst modlitw Stowarzyszenia wraz z różańcem zawsze leżał w zasięgu ręki przy jego łóżku. Kochał modlitwę zarówno prywatną, wspólnotową, jak i liturgiczną. Był bardzo pracowitym, cichym i oddanym zakonnikiem. Ubóstwo zachowywał w stopniu wybitnym. Interesował się życiem Stowarzyszenia, a zwłaszcza misjami – wyrażał nawet żal, że z powodu wieku i choroby nie może udać się na tereny misyjne. Można powiedzieć że życie Seminarium ołtarzewskiego i życie br. Zygmunta to jedna historia. Nie było w domu seminaryjnym instalacji elektrycznej czy telefonicznej, nad którą by nie czuwał od kilkudziesięciu lat.

1976 – Pallotyni przejęli parafię Gikongoro, w diec. Butare w Rwandzie. Parafia została erygowana 5 XII tr. Jeszcze do X 1977 funkcję proboszcza pełnił o. Stanisław de Jambline, ze zgromadzenia ojców białych wraz z ks. Jacentym Waligórskim SAC, który przejął po nim tę funkcję.

1994 – W Argenteuil zmarł ks. Leszek Bajor (ur. 1952 w Wolicy Piaskowej, w parafii Sędziszów Małopolski), duszpasterz we Francji. „Spotkania z nim nie były banalne. Zawsze dotykał spraw ważnych. … W ostatnich rozmowach wspominał, że będzie o nas pamiętał” (ks. Marian Faleńczyk).

1998; 2003; 2004 – Dziesięciu alumnów z ks. prefektem Adrianem Galbasem wybrało się z kolędą do sióstr urszulanek w Warszawie.

Podobnie w 2003, urszulanki w Warszawie odwiedziła grupa kleryków-kolędników z ks. prefektem Ryszardem Wróblem.

2013 – Bardzo silny wiatr halny, który przeszedł przez Zakopane w noc wigilijną i dzień Bożego Narodzenia (24/25 i 25/26 XII) wyrządził duże szkody na terenie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. W wyniku wichury została uszkodzona 1/3 części dachu nad prezbiterium. Ponadto w parku fatimskim powalona została masa drzew, znacznemu uszkodzeniu uległy dwie kapliczki maryjne i ołtarz papieski oraz metalowe ogrodzenie i gabloty, a także łącza TV przemysłowej z trzema kamerami monitującymi obiekt. Ucierpiało zaplecze duszpasterskie dla młodzieży, na które przewróciło się potężne drzewo.

2016 – Do pracy duszpasterskiej w Glasgow (Szkocja), do pomocy ks. Marianowi Łękawie, przybył ks. Jacenty Waligórski. W 2019 powrócił do Polski i został skierowany do duszpasterstwa w Zakopanem.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny