Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
26 maja 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 26 maja

2018 – Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Stanisława Chabińskiego SAC

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa obchodził w naszym kościele parafialnym Chrystusa Króla Pokoju w Warszawie ks. Stanisław Chabiński SAC. W uroczystościach uczestniczyła Rada Prowincjalna, przedstawiciele duchowieństwa diecezjalnego, wspólnota pallotyńska z Ząbek i Warszawy, rodzina, przyjaciele i znajomi.

Ksiądz Grzegorz Kurp SAC, wicerektor domu, powitał wszystkich uczestników tej uroczystości. Mszy św. przewodniczył sam Jubilat. Homilię wygłosił ks. prof. Czesław Parzyszek SAC, podkreślając w niej bogate w doświadczenia i owoce kapłaństwa życie Jubilata, wszystkie jego „dzieła miłości, wszystkie myśli, inicjatywy dobrej woli, serdeczne uczucia, wszystkie czyny miłości bliźniego, modlitwy, cierpienia”.

Na zakończenie Mszy św. przemówił ks. prowincjał Zenon Hanas, podkreślając cechy charakterystyczne Jubilata, takie jak: umiejętność konkretnego nazywania (określania) rzeczywistości, wrażliwość na drugiego człowieka i budowanie więzi z duchowieństwem diecezjalnym. Stwierdził, że ks. Stanisław nie zamknął się w świecie książek, ale był i jest nadal aktywny duszpastersko. Życzył Mu rozwijania tej aktywności duszpasterskiej i dalszego kształtowania postawy wrażliwości na drugiego człowieka. Jako ostatni przemówił sam Jubilat.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1811 – W kościele Przenajświętszej Trójcy na Montecitorio, Wincenty Pallotti otrzymał wszystkie niższe święcenia.

1900 – W rodzinie kamieniarza, we wsi Ruppach k. Montabaur (obecnie Ruppach-Goldhausen, pow. Westerwald), urodził się Richard Henkes, późniejszy niemiecki pallotyn, męczennik Dachau (+1945), „męczennik miłości bliźniego” i „budowniczy pomostów między narodami”, błogosławiony (od 15 IX 2019).
Pochodził z wielodzietnej rodziny – był 9. z 13 dzieci. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne i mały sklepik. Od najmłodszych lat chciał zostać księdzem i misjonarzem w Kamerunie. W 1912 jako jeden z pierwszych uczniów rozpoczął naukę w pallotyńskiej szkole w Limburgu. Był pilnym i uzdolnionym uczniem. W 1916 przystąpił do nowo założonej Kongregacji Maryjnej. Dwa lata później został powołany do wojska. Do pallotyńskiego nowicjatu wstąpił w 1919, a pierwszą profesję złożył 25 IX 1921. W czasie studiów filozoficzno-teologicznych w Limburgu (1920-25) przeszedł kryzys wiary. 6 VI 1925 przyjął w Limburgu święcenia kapłańskie.

1921 – Kościół w Ostrołęce-Wojciechowicach oddano do użytku Wojsku Polskiemu. Zbudowali go w 1890 Rosjanie, jako cerkiew prawosławną pw. Świętych Piotra i Pawła. Do wybuchu I wojny światowej świątynia służyła jako cerkiew garnizonowa. Po wyjeździe Rosjan na front, cerkiew zamknięto, a Niemcy zamienili ja na magazyn. Po ich odejściu cerkiew stała pusta, aż do objęcia jej przez Wojsko Polskie w 1919.
W 1974 nastąpiło przejęcie kościoła przez pallotynów.

1923 – W Tarnowie kl. Stanisław Szulmiński przyjął święcenia diakonatu. Przynależał wtedy do diecezji kamienieckiej.

1938 – W kaplicy parkowej w Ołtarzewie, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, ks. dyrektor Norbert Pellowski poświęcił sztandar chłopców z krucjaty eucharystycznej.

1958 – W poniedziałek Zielonych Świątek, nowicjat braci wraz ze swym mistrzem ks. Stanisławem Stypą wyjechał do Częstochowy, by tam ofiarować się Matce Bożej.

1965 – Rozpoczęła swoje obrady XI Kapituła Generalna Stowarzyszenia. Głównymi zagadnieniami poruszanymi na Kapitule były: kwestia współpracy z odłączonym Ruchem Szensztackim, zmiana Ustaw Stowarzyszenia oraz Prawo dodatkowe Stowarzyszenia. 2 VI ponownie wybrano ks. Wilhelma Möhlera na stanowisko przełożonego generalnego.

1973 – Na posiedzeniu Rady Prowincjalnej wybrano ks. Mariana Sobczyka na przełożonego grupy misjonarzy wyjeżdżających do Rwandy, na delegata prowincjała. Ks. Kazimierz Trypus został mianowany pierwszym radcą, a ks. Henryk Kazaniecki drugim radcą Delegatury w Rwandzie.

1973 – Rektorem domu w North Tonawanda (USA) został mianowany ks. Stanisław Idziak. Obowiązki rektora przejął 1 VII tr.

1974 – W Ołtarzewie, w uroczystość Królowej Apostołów, klerycy: Józef Andruszewski, Józef Baran, Eugeniusz Feldo (+1981), Jan Janik (+2008), Jerzy Kopeć (+2016), Jan Kupka, Henryk Pastuszka, Zbigniew Pawłowski i Aleksander Pietrzyk, złożyli profesję wieczną na ręce ks. generała Nicholasa Gormana.
Po nich, podczas Mszy św., ks. prowincjał Józef Dąbrowski przyjął w kościele seminaryjnym akt poświęcenia się Bogu w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego 80. współpracowników, którzy do tego wydarzenia przygotowywali się przez cały rok. Zarówno jedna jak i druga uroczystość miała bardzo podniosły charakter.

1978 – Ks. Roman Tkacz uzyskał na KUL-u magisterium z Pisma Świętego (temat pracy: „Próba rekonstrukcji Przedmarkowego opisu pogrzebu Jezusa”). Promotorem jego pracy był o. prof. dr Hugolin Langkammer OFM.

1985 – W dniach 25-26 maja w Ołtarzewie odbył się Kongres młodzieży pod hasłem: „Pallotti święty na dzisiejsze czasy”. Seminarium gościło ok. 1000 młodych ludzi z różnych stron Polski, którzy przybyli, by bliżej poznać postać i idee św. Wincentego Pallottiego oraz zaproponować sobie wzajemnie formy religijnego zaangażowania w codziennym życiu.
Szerszy opis i pozostałe zdjęcia zob. w oddzielnym poście

1990 – W uroczystość Królowej Apostołów złoty jubileusz kapłaństwa celebrował w Ołtarzewie ks. Stanisław Martuszewski. Po liturgii, w sali teatralnej Jubilat w swoich wspomnieniach przywoływał trudne lata polskiego Kościoła.

2009 – Kilkunastu alumnów seminarium w Ołtarzewie spotkało się w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski z jej rzecznikiem ks. Józefem Klochem, który poprowadził dla nich kolejną serię warsztatów dziennikarskich, przybliżając im szczegółowe zasady kontaktów z dziennikarzami.

2010 – W szpitalu w Poznaniu zmarł br. Jan Breza (ur. 1924 w Nakli, w parafii Parchowo, w diecezji chełmińskiej). Był człowiekiem nieustannej modlitwy, służącym Bogu i ludziom swymi talentami (śpiew i gra na organach). „Żył Pallottinum, zawsze w pracy, zawsze gotowy do pomocy. Z ostatnich lat pamiętamy go wszyscy jak spacerował po podwórku, odmawiając różaniec. Można go było spotkać w kaplicy domowej o każdej porze – od bardzo wczesnego ranka […] modlił się. Mówił mi często: »nie mogę pracować, nie jestem użyteczny, niech mi ks. rektor wybaczy«. Odpowiadałem mu: »brat już swoje wypracował, teraz pracują młodsi, brat niech się modli za nas«. Co też czynił bez żadnej zachęty. Nie widziałem go nigdy zdenerwowanego, był zawsze uśmiechnięty, gdy rozmawiał z innymi. Nie miał pretensji, był ubogi, prostolinijny, wierny Stowarzyszeniu” (L. Gwarek).

2011 – Ks. Sławomir Zaręba otrzymał w Kancelarii Prezydenta RP Srebrny Krzyż Zasługi. W uroczystości wręczenia odznaczenia obecny był senat UKSW z Jego Magnificencją Rektorem, prorektorami, a także licznie zebraną społecznością akademicką. Uroczystość odbyła się z okazji święta UKSW w Warszawie. Ks. Zaręba otrzymał to odznaczenie za zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej, za działalność społeczną, postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 9 IX 2010.

2012 – W Mazowszanach, w święto Królowej Apostołów, bp radomski Henryk Tomasik erygował parafię pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. W uroczystości wziął udział przełożony prowincjalny prowincji Chrystusa Króla ks. Józef Lasak, administrator prowincjalny ks. Tomasz Pławny, księża pallotyni z Radomia, przedstawiciele władz lokalnych gminy Kowala oraz mieszkańcy Mazowszan, Huty Mazowszańskiej Górnej i Dolnej. Obrzędu wprowadzenia nowego proboszcza ks. Jarosława Nakielskiego dokonał dziekan dekanatu Radom Południe ks. kanonik Czesław Wawrzyńczak. Nowy ośrodek parafialny powstał z parafii św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Radomiu. Jest to 300. parafia w diecezji radomskiej i i czwarta placówka pallotyńska w tej diecezji (Radom – św. Józefa, Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej i Dom Pomocy im. Świętego Wincentego Pallottiego we Wrzosowie). Kościół w Mazowszanach powstał dzięki zdecydowanemu zaangażowaniu miejscowego społeczeństwa w budowę, inspirowaną przez ks. Zygmunta Rutkowskiego, proboszcza parafii św. Józefa w Radomiu.

2013 – Na Mszy św. o godz. 11.30, bp łowicki Andrzej Dziuba dokonał uroczystej dedykacji kościoła Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Kutnie. W tym roku parafia świętowała dwa jubileusze: 25.lecie powstania parafii i 20-lecie przybycia pallotynów do Kutna na Dybów. Tego dnia odbyły się XIII Dybowskie Spotkania Odpustowe, połączone z Dniem Dziecka – organizowane przez parafię i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Dybów-Kutno.

2015 – Rada Generalna wyraziła zgodę na zamknięcie wspólnoty miejscowej Delegatury Prowincji Chrystusa Króla w Hronským Beňadiku na Słowacji.

2019 – W kościele pw. św. Wojciecha w Uhowie (k. Łap) odbyła się uroczystość jubileuszu 25.lecia kapłaństwa ks. Michała Borowskiego SAC, wówczas kapelana Aresztu Śledczego w Warszawie. Dziękczynną Eucharystię współkoncelebrowali: ks. Zenon Hanas SAC, wyższy przełożony Prowincji Chrystusa Króla, ks. Jerzy Błaszczak SAC, duszpasterz środowisk kombatanckich, kapelan warszawskich Szarych Szeregów i Zgrupowania AK „Kryska”, miejscowy ks. proboszcz Krzysztof Herman oraz rodak, ks. Dariusz. Obecny był też ks. Stanisław Tylus SAC i s. Teresa Bajda SAC, koleżanka z lat studiów Księdza Jubilata. Wśród uczestników Eucharystii byli parafianie, rodzina i goście ks. Michała. Słowo Boże wygłosił ks. prowincjał Zenon Hanas SAC, podkreślając w nim, że ks. Michał wykorzystuje swoje liczne talenty i zdolności prowadząc powierzonych sobie ludzi do pojednania z Bogiem, tworząc z nimi wspólnotę na ziemi i angażując ludzi w dzieło apostolstwa.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny