Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
26 października 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 26 października

1972 – W celu misyjnego rozpoznania wyjechali do Rwandy: ks. superior Zenon Modzelewski i ks. wiceprowincjał Jan Pałyga. Przebywali tam w dniach 26 X – 16 XI, głównie w diec. Butare i Kigali, ale prowadzili rozmowy z wszystkimi biskupami Rwandy. W Butare spotkali się z bpem Jeanem Baptistą Gahamanyi’m, a w Kigali z abpem André Perraudinem. Odwiedzili wiele stacji misyjnych, różne zgromadzenia zakonne i instytucje.

Rezultatem rozmów były umowy, określające warunki pracy i ustalające normy przeszczepienia Stowarzyszenia na teren Rwandy. Owocem ich pobytu jest Raport w sprawie otwarcia misji pallotyńskich w Rwandzie. W drodze powrotnej zatrzymali się na kilka dni w Rzymie, by ustalić tu kwestionariusz problemów dla polskich misjonarzy.

Wyjazd obu księży zorganizował finansowo ks. Tadeusz Tomasiński. Później ks. Tomasiński pomagał w przygotowaniu misjonarzy i zorganizowaniu dla nich kursów języka francuskiego.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1940 – Podczas kolejnej rewizji gestapo w siedzibie Polskiej Misji Katolickiej został aresztowany i osadzony w paryskim więzieniu Santé ks. rektor Franciszek Cegiełka. Wraz z nim aresztowano członka Caritasu i dyrektora banku PKO w Paryżu Szymona Jaxę-Konarskiego (†1981). Zabrano wtedy liczne akta wraz z korespondencją misji.

1945 – Bp częstochowski Teodor Kubina wyraził zgodę na zamieszkanie pallotynów w Częstochowie, w wydzierżawionym domu przy ul. Słowackiego 17. Do tego czasu mieszkali w domu emerytów przy ul. 3 Maja 6. W nowym miejscu przebywali do 27 IV 1948.

– Do domu w Częstochowie został przydzielony br. Marian Nowotnik.

1948 – W Warszawie odbył się pogrzeb Augusta kard. Hlonda Prymasa Polski. W uroczystej Mszy św. i pogrzebie wzięli udział: Zarząd Prowincjalny, księża, klerycy i bracia z Ołtarzewa i Warszawy.

1951 – W kościele ołtarzewskim, w kaplicy Ukrzyżowania, założono witraże.

1962 – Pallottinum otrzymało zezwolenie na druk jednej z najważniejszych inicjatyw wydawniczych – wydania Biblii Tysiąclecia. Nastąpiło to dopiero po interwencji ks. prowincjała Eugeniusza Werona i ks. dyrektora Pallottinum Piotra Granatowicza w Urzędzie ds. Wyznań.

1966 – Kl. Julian Warzecha zakończył służbę wojskową uzyskaniem stopnia starszego marynarza i powrócił do Seminarium w Ołtarzewie, by studiować teologię (1966-70). Angażował się wówczas w życie seminaryjne, a także w duszpasterstwo młodzieżowe.

1968 – Ks. Stanisław Wojtyła został ponownie skierowany do Kielc (wcześniej był tam w latach 1961-63) i przebywał tam do 1972.

1970 – W dniach 26-30 X ks. Józef Sadzik wygłosił w Limburgu rekolekcje dla polskich księży z Niemiec.

1972 – W dniach 24-26 października w Seminarium w Ołtarzewie odbyło się Sympozjum Naukowe Teologów Polskich poświęcone zagadnieniu miłosierdzia Bożego i apostolstwa. Wygłoszono 7 referatów, m.in. wystąpili profesorowie: ks. Wincenty Granat, ks. Antoni Słomkowski i o. Jacek Salij dominikanin.

1974 – W Tygodniu Eklezjologicznym na KUL-u, od 23 do 26 października, wzięło udział z Ołtarzewa sześciu diakonów oraz kl. Józef Baran. Tematem tego ogólnopolskiego sympozjum, organizowanego przez Koło Naukowe Teologów KUL, było: „Jak być chrześcijaninem dzisiaj?”.

1974 – Ks. Henryk Dziura przyjechał do Ołtarzewa wraz z grupą chłopców z Radomia, aby obejrzeć tu sztukę pt. „Sługa Don Kichota”, Wojciecha Bąka.

1975 – W Seminarium w Ołtarzewie odbyła się premiera sztuki Wojciecha Bąka pt. „Piłat”. Reżyserował ją kl. Maciej Nowak.

– W pallotyńskiej parafii w Poznaniu, z racji Niedzieli Misyjnej, w ramach praktyk duszpasterskich, pięciu alumnów VI kursu głosiło kazania o tematyce misyjnej. Kazaniom przysłuchiwał się profesor homiletyki i moderator praktyk kleryckich, ks. Józef Kołodziejczyk. Druga grupa alumnów głosiła kazania w Radomiu.

1977 – Kurs VI alumnów Seminarium ołtarzewskiego uczestniczył na KUL w Lublinie w Tygodniu Eklezjologicznym (26-28 października). Tematem tego ogólnopolskiego sympozjum, organizowanego przez Koło Naukowe Teologów KUL, było: „Chrześcijaństwo naszych Kościołów. Ekumenizm”.

1982 – W dniach 25-26 października klerycy Seminarium pomagali w wykopkach selerów.

1983 – W Ołtarzewie odbyło się spotkanie alumnów, którzy w mijającym roku akademickim odbywali praktykę duszpasterską w Rodzinie Rodzin, z tymi, którzy przejęli ich funkcje w roku bieżącym. Na spotkaniu obecny był ks. Edward Daniel, moderator praktyk kleryckich oraz ks. Ryszard Marciniak, duszpasterz Rodziny Rodzin.

1985 – W Ołtarzewie, tradycyjnie już, kurs II alumnów dokonał w artystyczny sposób „otrzęsin” pierwszego kursu. Było dużo zabawy i śmiechu. W końcu współbracia nowicjusze na dobre otrząśnięci ze starych „nieuckich skór”, na całego stali się członkami żakowskiej gromady.

1989 – W Seminarium w Ołtarzewie kurs drugi przygotował otrzęsiny kursu pierwszego. Tłem kabaretu był plac budowy i junacki OHP.

1989 – Na Bielanach reprezentacja Seminarium ołtarzewskiego rozegrała mecz w piłkę nożną z reprezentacją warszawskiego WSD. Ostatecznie Ołtarzew uległ gospodarzom 2:4 (stało się to po sześciu latach kolejnych zwycięstw Ołtarzewa).

1991 – W Otwocku odbył się pogrzeb ks. Władysława Ciastonia, rekolekcjonisty, notariusza Kurii Gdańskiej. Mszy koncelebrowanej przez prawie 50 kapłanów przewodniczył i homilię pogrzebową wygłosił ks. prowincjał Czesław Parzyszek. We mszy uczestniczył kanclerz i notariusz Kurii Gdańskiej oraz kapelan szpitala w Bydgoszczy. Obecni byli bracia, siostry zakonne, rodzina, przyjaciele i znajomi. Nad grobem przemówił ordynator szpitala w Bydgoszczy i wychowanek ks. Ciastonia – dr Kąkol, składając piękne świadectwo o życiu i kapłańskiej śmierci swego nauczyciela, a w imieniu rodziny również wychowanek zmarłego i były alumn pallotyński – Ludwik Roehr. Spoczął na Katolickim Cmentarzu Komunalnym przy ul. M. Andriollego, w kwaterze pallotyńskiej, obok śp. ks. W. Hadziewicza i ks. R. Szczygła.

1995 – październik – Wydawnictwo Apostolicum wydało książkę pt. „Świętość w służbie apostolstwa”. Był to kolejny, tematyczny wybór pism św. Wincentego Pallottiego, dokonany przez włoskiego pallotyna, ks. Franciszka Amoroso, a tłumaczony przez ks. prof. Franciszka Bogdana. Książka, oprócz biografii zawiera teksty pism Pallottiego dotyczące: wytyczenia programu (czas formacji do kapłaństwa), wzrostu świętości związanej z apostolstwem ostatniego dziesięciolecia życia i apostolstwa.

– Wydawnictwo Apostolicum wydało też książkę ks. Jana Pałygi: „Bóg, który jest…”. Jest to zbiór kazań, homilii i nie tylko.

2003 – Alumni kursu piątego oraz niektórzy księża ze wspólnoty ołtarzewskiej wyjechali na tzw. „Niedziele seminaryjne” do Poznania, Bielska-Białej, Kisielic i Zakopanego. Klerycy głosili świadectwa dotyczące swojego pobytu w WSD i rozprowadzali za dobrowolną ofiarą seminaryjne kalendarze.

2004 – W Ołtarzewie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2004/2005. Mszy św. koncelebrowanej w kościele seminaryjnym przewodniczył ks. prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW prof. dr hab. Jan Decyk. Wykład inauguracyjny pt. „Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego w świetle XIX Zebrania Generalnego – radość i wyzwanie”, wygłosił ks. dr Czesław Parzyszek, prowincjał Prowincji Chrystusa Króla. Chór seminaryjny wykonał z opery „Straszny Dwór”: Arię Miecznika i Arię Skołuby z II aktu opery.

Po południu rozegrano mecz teologia-filozofia, który pierwszy raz od wielu lat wygrała filozofia. Wieczorem, jak „kazała tradycja”, odbyły się „otrzęsiny pierwszaków”, zorganizowane przez współbraci z kursu drugiego.

2011 – W Radomiu zmarł ks. Zygmunt Zymliński (ur. 1929 w Kłobucku, w diecezji częstochowskiej). Oprócz zleconych obowiązków duszpasterskich pełnił wielokrotnie funkcje wicerektora i radcy domowego we wspólnotach w Otwocku, Radomiu i Chełmnie. W latach 70. wyjeżdżał do NRD, aby w czasie świąt i wakacji pomagać w duszpasterstwie polskim. Przez ok. 30 lat zmagał się z różnymi chorobami. Uczył swym przykładem innych cierpliwości i życzliwości do ludzi, a także uśmiechu i dobrego serca. Uwielbiał długie wycieczki rowerowe i wędrówki górskie.

2012 – Przełożony Regii Świętej Rodziny w Rwandzie i Demokratycznej Republice Konga, ks. Romuald Uzabumwana, przebywał w dniach 24-26 X w Pallotyńskim Sekretariacie Misyjnym w Ząbkach, gdzie spotkał się z sekretarzem ds. Misji ks. Grzegorzem Młodawskim, ks. Benjaminem Bahashi oraz księżmi i braćmi pracującymi w Pallotyńskim Sekretariacie Misyjnym. Przedstawił sytuację Kościoła w Rwandzie i DRK oraz podziękował za dobrą współpracę z Sekretariatem i Prowincją Chrystusa Króla.

2012 – W Poznaniu zmarł ks. Florian Kniotek (ur. 1935 w Kroczowie Mniejszym, w parafii Kazanów Iłżecki, w diecezji sandomierskiej), duszpasterz polonijny we Francji, redaktor „Naszej Rodziny” i Pallottinum. W pamięci wielu ludzi zapisał się jako kapłan wielkiego serca i człowiek dobroci. Miał duże poczucie humoru, potrafił pokrzepiać innych na duchu, dobrze wpływać na ich nastrój i pomagać im. Wspierał opozycję solidarnościową w Poznaniu.

Wydział IV Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Poznaniu próbował bezskutecznie pozyskać ks. Floriana do współpracy. Próbowano też zebrać materiały dotyczące objęcia przez niego funkcji kapelana w Radiu Wolna Europa i postawić mu zarzuty umożliwiające jego skazanie. Choć zaangażowano wielu cennych dla SB tajnych współpracowników, nie udało się zebrać materiałów obciążających. Jego postawa okazała się jednak trudna do złamania.

2013 – Z inicjatywy Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK, w 10. rocznicę Zjednoczenia (28 X 2003 erygowano ZAK jako międzynarodowe publiczne stowarzyszenie wiernych na prawie papieskim) odbyły się w Rzymie obchody dziękczynienia. Rozpoczęto je adoracją Najświętszego Sakramentu, a po niej o  godz. 11.00 nastąpiła Msza św., której przewodniczył i wygłosił homilię bp Séamus Freeman SAC. Po południu Rodzina Pallotyńska uczestniczyła w spotkaniu rodzin z Ojcem Świętym Franciszkiem na Placu św. Piotra.

W Polsce w Konstancinie-Jeziornej odbyło się sympozjum Instytutu Pallottiego (26-27 X) na temat nowej ewangelizacji. Ks. Czesław Parzyszek zaprezentował temat: „Pallotti – zwiastun nowej ewangelizacji”. Prelegent bronił swojej tezy, że choć za czasów Pallottiego nie istniał termin nowa ewangelizacja, to patrząc na jego dzieło życia, można śmiało powiedzieć, że był jej zwiastunem. Tam też o godzinie 18:30 odprawiono Mszę św. dziękczynną pod przewodnictwem ks. Czesława Parzyszka. Msza była transmitowana przez TV Misericordia.

2013 – W kościele i domu pallotynów w Warszawie, Ruch Szensztacki otworzył Rok Jubileuszowy poprzez sympozjum pod hasłem: „Szensztat darem dla Kościoła”. Spotkanie zainicjował bp Paweł Cieślik, protektor Ruchu Szensztackiego w Polsce. Eucharystii przewodniczył abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. Uczestniczy Sympozjum zapoznali się z historią oraz misją Ruchu Szensztackiego. Wśród gości byli przedstawiciele Kościoła z Warszawy, ruchów katolickich oraz samorządowcy. Goście przybyli też z Chile, Szwajcarii, Niemiec i Polski. Przypomniano również o możliwości uzyskania odpustu zupełnego od 18 X 2013 (kard. Stanisław Ryłko w Szensztat, w miejscu narodzin Apostolskiego Ruchu Szensztackiego otworzył Rok Jubileuszowy) do 26 X 2014. Można było to uzyskać w Szensztat – przez cały rok, w Rzymie – w czasie jubileuszowych spotkań oraz we wszystkich sanktuariach szensztackich na świecie. W Polsce takie sanktuaria znajdują się na Górze Chełmskiej w Koszalinie, Bydgoszczy, Winowie, Rokitnicy, Józefowie oraz Otwocku-Świdrze.

2014 – W dniach 26-28 X odbył się zjazd księży Delegatury Świętych Cyryla i Metodego (Słowacja-Czechy) z ks. prowincjałem Józefem Lasakiem, ks. Waldemarem Pawlikiem, rektorem WSD, a zarazem radcą prowincjalnym, będącym „osobą pierwszego kontaktu” z Delegaturą oraz ks. Grzegorzem Młodawskim, sekretarzem ds. Misji i radcą prowincjalnym.

2016 – W Radomiu odbyło się sympozjum „Zawalcz o lepsze jutro dla siebie i swojej rodziny”, zorganizowane przez Caritas Pallotyńską Prowincji Chrystusa Króla SAK Zespół Radom, poświęcone problemom alkoholowym i konsekwencjom uzależnień w życiu człowieka i społeczeństwa. W spotkaniu uczestniczyło 45 osób; byli to: psycholodzy i pedagodzy z radomskich szkół, pracownicy socjalni MOPS, Caritas Diecezji Radomskiej i Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Sympozjum rozpoczął i zakończył ks. Artur Wierzbicki SAC, dyrektor Caritas Pallotyńska Zespół Radom. On też wygłosił prelekcję z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych pt. „Uzależnienie to nie katar – samo nie przejdzie”.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny