Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
26 sierpnia 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 26 sierpnia

1956 – Na Jasnej Górze w Częstochowie, przewodniczący Episkopatu Polski, bp Michał Klepacz, w imieniu przebywającego jeszcze na internowaniu w Komańczy Prymasa Polski, wraz ze wszystkimi biskupami, licznie zgromadzonym duchowieństwem i milionową rzeszą wiernych z całego kraju, składał, zredagowane przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Jasnogórskie Śluby Narodu. Na każde wezwanie wypowiedziane przez przewodniczącego zgromadzenia, wierni odpowiadali: „Królowo Polski, przyrzekamy”. Był to wstęp do rozpoczętej rok później Wielkiej Nowenny – programu przygotowania do obchodów tysiąclecia chrystianizacji Polski.

Pallotyńska Dolina Miłosierdzia w Częstochowie przyjęła tego dnia (26 sierpnia) na nocleg blisko 400 osób, w tym 36 duchownych. „W tym dniu i w dniu poprzednim przesunęło się przez nasz kościół i przez całe nasze domostwo blisko 50 tysięcy ludzi. Słuchaliśmy spowiedzi nie tylko w kościele, ale i w ogrodzie. W takiej chwili bowiem cała Częstochowa była kościołem, w którym urząd straży kościelnej pełniła milicja. Wydaliśmy na miejscu 15 000 komunii świętej. Wyczuwaliśmy, że ta podniosła chwila i zdecydowana postawa naszego ludu wpłynie na losy całego kraju” (z kroniki domu w Częstochowie).

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1924 – Nowicjusze pierwszego kursu urządzili wycieczkę pieszą z Wadowic na Babią Górę.

1931 – Od 20 do 26 sierpnia trwały na Kopcu rekolekcje dla pallotyńskich księży, prowadzone przez ks. Ferdinanda Kastnera (+1962) z Prowincji Trójcy Świętej. Uczestniczyło w nich 21 kapłanów (wśród nich był ks. Anton Hanowski).

1936 – Na Jasnej Górze, w dniach 25-26 VIII, pod przewodnictwem kardynała Francesco Marmaggiego, obradował Synod Plenarny. Udział wzięli: biskupi trzech obrządków katolickich, delegaci wydziałów teologicznych, kapituł katedralnych i przedstawiciele wyższych przełożonych zakonnych. Przedmiotem obrad synodu było duchowieństwo i urzędy kościelne, katolicy świeccy, Akcja Katolicka, zasady moralne życia publicznego, kulturalnego, prasa katolicka, misje i jedność Kościoła, a także ujednolicenie rytuału sądownictwa kościelnego, forum kultu religijnego i posłannictwa nauczycielskiego Kościoła.

1942 – W Szymanowie, w klasztorze niepokalanek, powstał przyszły Instytut Świecki Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła. Ponieważ było ich osiem, nazwały się „Ósemką”, a swój program oparły na Ośmiu błogosławieństwach. Swoje powołanie realizują poprzez działalność społeczną i pracę zawodową.

1945 – W Gdańsku, w kaplicy MB Częstochowskiej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie odbyły się pierwsze uroczystości odpustowe. Sumę, kazanie i procesję z Najświętszym Sakramentem prowadził ks. Bielecki, prefekt z Warszawy (Kamionek).

1945 – 1948 – W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, w polskiej Prowincji Chrystusa Króla, odbywały się obłóczyny kleryków (1945-46) i braci (1946-48).

1951 – W Wadowicach wieczną profesję, na ręce ks. Wiktora Bartkowiaka, złożył br. Jan Petruczynik, a w Poznaniu br. Piotr Rzeźnik – na ręce ówczesnego dyrektora Pallottinum ks. Romana Lena.

1956 – W Ołtarzewie kl. Stanisław Lis złożył profesję wieczną na ręce ks. Franciszka Bogdana.

1966 – W szpitalu w Poznaniu zmarł br. Roman Rżysko (ur. 1892 w Mikołajewie, w parafii Lubasz, w archidiecezji poznańskiej). W Stowarzyszeniu był murarzem i pracował wszędzie tam, gdzie była budowa, praktycznie niemal we wszystkich domach prowincji. Ostatnie kilka lat przebywał na Karczówce (w 1962 przybył tu z Radomia).

Był bardzo pobożnym, cichym i pracowitym bratem. W każdym domu, w którym przyszło mu przebywać, budował wszystkich gorliwością, pobożnością, pogodą ducha i uczynnością. Zawsze był gotowy do niesienia pomocy i bardzo sumiennie spełniał swoje obowiązki. W aktach osobowych br. Romana zachował się list pisany z miejscowości rodzinnej, w którym prosił przełożonego, aby mógł pozostać jeszcze kilka dni u krewnych, bo pragnął ukończyć rozpoczęte prace murarskie. Chciał w ten sposób pomóc swojej rodzinie. Już po 70. odprawiał codziennie na Karczówce drogę krzyżową, na korytarzu klasztornym. Był starszym bratem rodzonym Stanisława (1895-1963), również pallotyna.

1971 – Z wędrówek po Związku Sowieckim powrócił br. Franciszek Dziczkiewicz.

1972 – Rada Prowincjalna powołała do istnienia Instytut Apostolski, w miejsce dotychczasowego Ośrodka Studiów Pallotyńskich.

1973 – Jubileusz 25-lecia konsekracji w Stowarzyszeniu obchodził w Ołtarzewie br. Jan Petruczynik. O godz. 12:00 odprawiono uroczystą sumę koncelebrowaną przez siedmiu księży na czele z ks. prowincjałem Józefem Dąbrowskim, który wygłosił też okolicznościowe kazanie. Podczas obiadu przemawiał ks. rektor Jan Korycki, a po obiedzie odbyło się spotkanie wspólnoty z Jubilatem.

1974; 1978 – Do Częstochowy wyjechało z Ołtarzewa trzech braci, aby w dniach odpustu MB Częstochowskiej pomagać w obsłudze wiernych przybywających na Dolinę Miłosierdzia.

1975 – W Ołtarzewie, w dniach 26-29 sierpnia odbywały się rekolekcje dla współpracowników Stowarzyszenia.

1977 – W Łaźniewie, na odpuście ku czci Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej, kazanie odpustowe wygłosił ks. rektor Jan Korycki.

1980 – W Osny zmarł ks. Józef Sadzik (ur. 1933 w Sułkowicach, w archidiecezji krakowskiej), doktor filozofii, profesor w Ołtarzewie, duszpasterz we Francji, założyciel i redaktor paryskiego ośrodka Editions du Dialogue (1966-80) oraz założyciel Centre du Dialogue (1973).

1980 – W Ołtarzewie, w dniach 26-28 sierpnia, ks. Stanisław Rudziński prowadził rekolekcje dla pallotyńskich współpracowników. Pomagał mu w tym kl. Leszek Daniel.

1982 – Rozpoczęcie obchodów 600.lecia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Z tej okazji do Częstochowy wyjechał rektor ołtarzewski ks. Roman Forycki z kilkoma współbraćmi. Ks. Jan Kot wyjechał na pielgrzymkę do Częstochowy z pallotynkami pracującymi w Seminarium.

1983 – Proboszczem w Goryniu został ks. Stanisław Sarnicki i pełnił tę funkcję do 10 stycznia 2001, kiedy został skierowany do Bielska-Białej.

1991 – Ks. Sławomir Siok rozpoczął w Szkocji posługę duszpasterską w domu dla chorych i w brackiej wspólnocie zakonnej oraz podjął naukę języka angielskiego.

1998 – Na przełomie sierpnia i września odbyły się w Bielsku-Białej rekolekcje dla alumnów kursu szóstego, prowadzone przez rektorów Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie: ks. Tomasza Skibińskiego i ks. Mariana Kowalczyka, oraz akt złożenia przez nich konsekracji wiecznej.

2003 – Ks. Emil Krupnik zakończył urząd proboszcza w Łęgowie (od 20 sierpnia 1994). Został przeniesiony na rezydenta do Bielska-Białej.

2004 – W Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach odbył się Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich.

2005 – Ks. Andrzej Śliwka został sekretarzem prowincjalnym w Prowincji Zwiastowania Pańskiego.

2012 – Ks. Remigiusz Kurowski, po zakończeniu obowiązków proboszcza w Montmorency, został oddelegowany do pracy we wspólnocie francuskiej w Hongkongu.

2018 – niedziela – W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, na Mszy św. o godz. 12.00 odbyło się kanoniczne wprowadzenie na urząd nowego proboszcza parafii św. Wincentego Pallottiego w Warszawie – ks. dra Marcina Gontarza SAC. Dokonał tego ks. prałat Andrzej Kuflikowski, dziekan dekanatu grochowskiego i proboszcz parafii pw. św. o. Pio. On też wygłosił Słowo Boże.

2018 – W szpitalu w Kijowie, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł ks. Bogdan Kusznir SAC. Zmarły kapłan urodził się 1 XI 1977 w Rokitnie na Wołyniu, pierwszą konsekrację złożył 29 IX 1997, święcenia kapłańskie przyjął 11 V 2002. Pracował w Delegaturze Matki Bożej Fatimskiej na Ukrainie.

W pierwszą rocznicę śmierci (26 VIII 2019) odprawiono w Rokitnie w jego intencji Mszę św. i na miejscowym cmentarzu poświęcono pomnik jego na grobie.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny