Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
27 lipca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 27 lipca

1975 – Ks. Józef Sadzik SAC odbył kilkutygodniową podróż (od 27 VII do 9 IX) po Rwandzie. Efektem podróży był artykuł „Młody Kościół rwandyjski” (PBI 1975, nr 4, 6-10) i numer 7-8 „Naszej Rodziny”: „Będziecie mi świadkami. Pallotyni polscy w Rwandzie” (1976). Początkowo władze polskie nie zgodziły się na sprowadzenie tego numeru do Polski, gdyż uważały, że lektura tekstów może wpłynąć na zwiększenie powołań zakonnych oraz sugerować katolikom świeckim organizowanie grup apostolskich.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1840 – Do Santo Spirito przybył o. Franciszek Vaschetti ze zgromadzenia somasków, który 27 VIII tr. udał się na misje do Birmy.

1932 – Na trzydniową wycieczkę do Płocka wybrali się: ks. superior Tomasz Mącior, kl. Eugeniusz Piegłowski, kl. Witold Hadziewicz i kilku chłopców, którzy w tym czasie przebywali w Ołtarzewie na wakacjach.

1937 – Na czas wakacyjny przyjechał z Rzymu do Ołtarzewa ks. radca generalny Wojciech Turowski.

1938 – Ks. Franciszek Kilian (sługa Boży) i ks. Józef Jankowski (błogosławiony) wraz z chłopcami z Krucjaty Eucharystycznej wybrali się na wycieczkę do Modlina.

1971 – Do Ołtarzewa przyjechał kl. Ryszard Maślakiewicz SAC, obywatel angielski, należący do prowincji irlandzkiej i studiujący w Rzymie. W ołtarzewskim Seminarium przebywał przez kilka dni. Kronikarz zapisał: „Po polsku mówi dobrze. Polską jest zachwycony. W kraju jest po raz pierwszy w życiu”.

1976 – Ks. Paweł Góralczyk poprowadził w Ołtarzewie rekolekcje zamknięte dla grupy 70. współpracowników pallotyńskich. Trwały one od 27 do 30 lipca. Osobną konferencję dla nich wygłosił ks. ekonom Stanisław Orlicki, mówiąc o współpracy apostolskiej członków ZAK. Na zakończenie rekolekcji alumni wystąpili z programem artystycznym dla współpracowników.

1978 – W Wadowicach zmarł br. Władysław Nalborski (ur. 1900 w Wolentalu, w parafii Pączewo, w diecezji chełmińskiej), działacz konspiracyjny AK ps. Br. Cyganiewicz.

Zawsze „chodził w obecności Boga”, którego w szczególny sposób umiłował. Bezustannie szeptał swoje modlitwy i westchnienia do Boga, pełne wiary i miłości. Pochylony i umęczony codziennymi obowiązkami, powłócząc chorymi nogami, szedł do kaplicy, aby odmówić modlitwy i złożyć swój dar pracy i służby, codzienne sytuacje i ciągłe posługiwanie – jako kucharza, piekarza, kolportera, rzeźnika czy zakrystiana. Mimo takiego zmęczenia zawsze uśmiechał się i był zadowolony z życia.

Z pokorą i ochotą wykonywał wszelkie zajęcia zlecone mu przez przełożonych. Nigdy nie odmawiał. Odznaczał się pogodą ducha i ujmującą dobrocią. Miał wyjątkowe poczucie humoru oraz charyzmat niesienia innym radości Bożej. Otwarty na wszystkich, pociągał ich do siebie szczerością serca, uśmiechem, serdecznością i dobrocią. Tak jak św. Paweł Apostoł, starał się być wszystkim dla wszystkich.

1978 – Ks. Stanisław Charchut wyjechał do Anglii, na zastępstwo wakacyjne za ks. Antoniego Dębkowskiego SAC.

1999 – Zmarła s. Hozjana Gibas (ur. 1940 w Posejnach, w parafii Sejny, w diecezji łomżyńskiej), pallotynka. Wiosną 1999 wykryto u niej chorobę nowotworową. Do końca czerwca bardzo angażowała się w pracę i życie wspólnotowe. Cierpiała cicho i spokojnie, mimo że organizm był już bardzo wyniszczony. Zmarła pogodzona z wolą Bożą i przygotowana na spotkanie ze Zbawicielem. Była wdzięczna za każdy gest życzliwości i dobroci.

2001 – W Otwocku, w uroczystościach pogrzebowych ks. Jana Młyńczaka, redaktora „Królowej Apostołów”, profesora historii Kościoła i homiletyki w Ołtarzewie, profesora historii i geografii w gimnazjum w Chełmnie, artysty malarza, uczestniczyli licznie pallotyni z obydwu prowincji, dziekan otwocki, proboszcz Marian Kowalski i wikariusz z rodzinnej parafii zmarłego oraz postulanci, siostry zakonne i rodzina. Mszy koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił prowincjał ks. Czesław Parzyszek. Został pochowany w kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu otwockim.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny