Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
27 maja 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 27 maja

2020 – 75. rocznica święceń kapłańskich ks. Józefa Lisiaka SAC. Obecnie ks. Jubilat mieszka w Wałbrzychu (ur. 4 VIII 1918).

1945 – W kościele Salezjanów w Krakowie na Dębnikach, święcenia kapłańskie z rąk bpa Stanisława Rosponda, przyjęli diakoni: Edmund Boniewicz (+2006), Piotr Granatowicz (+1978) i Józef Lisiak. W uroczystości święceń brał udział ks. prowincjał Jan Maćkowski.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1849 – W czasie trwającej rewolucji rzymskiej (Wiosna Ludów) ks. Wincenty Pallotti napisał listy po łacinie do: Głównych Pasterzy Kościoła, do duchowieństwa w Londynie oraz do ks. Raffaele Melii i ks. Giuseppe Faà di Bruno.

1911 – Ks. Johannes Schmitt, Schmidt, junior, z prowincji amerykańskiej, wyjechał z Kopca do Brazylii, aby zastąpić tam ks. Augustyna Zarazę. W I 1910 przybył do Wadowic i uczył się języka polskiego, opanowując go na tyle dobrze, że pomagał nawet w miejscowym duszpasterstwie.
Brat Józef Lipkowski tak opisał pobyt ks. Schmitta w Wadowicach: „Jeden z naszych księży, młody i gorliwy misjonarz, podjął się objąć obowiązki duszpasterskie w Brazylii, a ponieważ nie władał językiem polskim, przybył do nas zeszłego roku w styczniu na naukę i pozostawał między nami do dnia dzisiejszego. Przez ten czas przy wielkiej pilności poczynił takie postępy, nie tylko potrafi rozmówić się po polsku, w tym języku słuchać spowiedzi, ale i wygłosić wcale poprawnie krótkie nauki. Kapłan ten mimo krótkiego pobytu w Galicji tak pokochał nasze domy i Polaków, iż byłby najchętniej pozostał z nami na zawsze, gdyby nie nadszedł niespodziewanie rozkaz odjazdu. Z końcem maja otrzymał polecenie od o. Generała z Rzymu, aby natychmiast wyjeżdżał, bo 9. czerwca wypływa z Genui parowiec, którym nadzwyczaj łatwo może dostać się do Brazylii. Smutno nam było rozstać się z zacnym towarzyszem. Przed odjazdem urządziliśmy mu uroczyste pożegnanie. W tym celu wprowadziliśmy ukochanego kapłana do pięknie przybranej sali w Collegium, posadziliśmy go, nie bez protestu z jego strony, na krześle, poczem rozpoczęły się deklamacje i śpiewy, wykonane bardzo udatnie przez naszych studentów. Jeden z nich wręczył mu na końcu w imieniu wszystkich album pamiątkowy i kwiaty, prosząc, aby je zawiózł do Brazylii i rozdał między osiedlonych tam ziomków, jako zapewnienie pamięci od tych, którzy w niedalekiej przyszłości przyjadą do nich na misyjną pracę. W sobotę 27. zeszłego miesiąca, jeszcze nim dzwonek obudził nas ze snu, wyjechał nasz ojciec rannym pociągiem o godzinie 1/2 5 w daleką drogę. Czy się zobaczymy jeszcze w życiu? Nie nam misjonarzom pytać się o to. Jeśli się nie zobaczymy na tym świecie, to w każdym razie spotkamy się po śmierci przy boku Najśw. Panny Maryi i jej Boskiego Syna” (Z naszych domów misyjnych, „Królowa Apostołów” 1911, nr 7, 134-135).

1933 – Ks. rektor Ołtarzewa Alfons Męcikowski wyjechał do Błonia. Tam podczas wizytacji biskupiej głosił kazanie.

1934 – Ks. Augustyn Rolbiecki i ks. Norbert Pellowski brali udział w akademii ku czci św. Jana Bosko w Warszawie. W wydarzeniu tym uczestniczyli Księża Kardynałowie oraz premier Leon Kozłowski (pełnił ten urząd w latach 1934-35).
– Bracia i postulanci z Ołtarzewa wyjechali na wycieczkę do Warszawy.

1936 – Ołtarzewscy bracia wyjechali na jednodniową wycieczkę do Puszczy Kampinoskiej.
– Wspólnotę w Ołtarzewie odwiedził ks. prowincjał Jan Maćkowski i ks. rektor Tomasz Mącior z Warszawy (rektor domu na Pradze).

1937 – W uroczystość Bożego Ciała księża z Ołtarzewa udzielali się duszpastersko w okolicznych parafiach: Żbików, Borzęcin i Włochy.
– Tradycyjnie już, przez cały miesiąc maj, trwały nabożeństwa majowe. W kaplicy domowej ks. diakon Jan Nełkowski czytał o nabożeństwie świętego niewolnictwa, które polega na zupełnym oddaniu się Maryi, by przez to dojść do ścisłej łączności z Chrystusem, w kaplicy parkowej – kl. Jan Jabłoński, o kulcie maryjnym w Polsce.

1941 – Pod nieobecność ks. Stanisława Wierzbicy rektorem w Ołtarzewie został ks. Augustyn Zaraza (pełnił ten urząd do 1944).

1943 – Decyzją Rady Prowincjalnej ks. Augustyn Werochowski został mianowany rektorem wspólnoty w Warszawie przy ul. Długiej (8 XII 1944 – 1948 wykonywał obowiązki przełożonego w Ołtarzewie).

1944 – Na Kopcu br. Edward Ciosek złożył profesję wieczną na ręce ks. Józefa Wróbla.

1945 – W Viadagola, ks. kapelan Stanisław Suwała odprawił nabożeństwo za 14. poległych z batalionu, po zwycięskiej akcji nad Senio.

1951 – W Ołtarzewie Ksiądz Proboszcz z Ożarowa poprowadził procesję eucharystyczną do czterech ołtarzy („na ogół gustownych”), zbudowanych przez alumnów.

1961 – Ks. subdiakon Czesław Zając otrzymał święcenia diakonatu w katedrze warszawskiej z rąk bpa Jerzego Modzelewskiego.

1966 – W Sens we Francji odbyło się nawiedzenie Obrazu MB Częstochowskiej i uroczystości Tysiąclecia. Trzydniowe rekolekcje przed uroczystościami wygłosił ks. Zenon Modzelewski. W nabożeństwie popołudniowym brał udział abp miejsca René Stourm. Podzielił się też swymi spostrzeżeniami z podróży po Polsce. Organizacją uroczystości zajął się ks. Czesław Wędzioch. Akademia Tysiąclecia odbyła się w domu miejscowych sióstr.

1971 – Gościem Ołtarzewa był ks. Stanisław Suwała, superior Regii Miłosierdzia Bożego we Francji. Na spotkaniu z alumnami mówił o pracach Regii i jej osiągnięciach.

1971 – Grupa 25. młodych księży z Warszawy odprawiła w Ołtarzewie swój dzień skupienia.

1973 – W Ołtarzewie odbył się „dość liczny” zjazd Bielanek.

1978 – Mszę prymicyjną dla współpracowników w Mińsku Mazowieckim odprawił ks. Henryk Stępień, a w Ostrówku ks. Andrzej Maciejewski.

1979 – Na „Niedzielę powołaniową” do Kisielic wyjechało czterech alumnów z ks. Pawłem Góralczykiem.

1981 – W Ołtarzewie odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu ds. Obchodów 75-lecia Prowincji Chrystusa Króla. Zebraniu przewodniczył ks. Jan Pałyga. Celem spotkania było zaprogramowanie obchodów Jubileuszu.

1986 – Odbył się zwycięski mecz piłki nożnej naszej reprezentacji seminaryjnej z Warszawskim Metropolitalnym Seminarium Duchownym.

1989 – Do Ołtarzewa dotarł samochód-kaplica z relikwiami Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej. Jej doczesne szczątki od kilkunastu dni „wędrowały” z Rzymu do domu macierzystego Urszulanek w Pniewach k. Poznania.

1992 – Na posiedzeniu Rady Prowincjalnej została kanonicznie erygowana wspólnota pallotyńska w Lublinie przy ul. Warszawskiej 31. Nastąpiło to po wyrażeniu zgody Rady Generalnej z 5 V tr. oraz abpa lubelskiego z 2 IV tr.

1990 – Po raz czwarty w Ołtarzewie odbył się Przegląd Piosenki Religijnej i Niebanalnej. Poza wykonawcami „rodzimymi” wystąpili liczni goście.
– Seminarium ołtarzewskie nawiedzili sekretarze Episkopatów Krajów Europejskich wraz z abpem Bronisławem Dąbrowskim FDP.

1995 – W uroczystość Królowej Apostołów, Mszy św. przewodniczył ks. Andrzej Dębski SAC. Do tej uroczystości Seminarium wraz ze wspólnotą parafialną przygotowywało się poprzez triduum, które prowadził ks. dr Andrzej Gałka, wykładowca w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie.

1996 – W Chełmnie zmarł ks. Franciszek Świerczek (ur. 1922 w Bydgoszczy, w archidiecezji gnieźnieńskiej), rekolekcjonista. Ksiądz Franciszek był człowiekiem żywej i głębokiej wiary, którą otrzymał od rodziców, a która kształtowała jego życie w trudnych warunkach dzieciństwa i młodości, w czasie wojny, wygnania i zagrożenia śmiercią. Od najmłodszych lat pragnął zostać kapłanem. Oznajmił rodzicom, że jeżeli nie będzie mógł nim zostać, to wstąpi do zakonu. Cenił sobie więc łaskę powołania pallotyńskiego i kierował się w życiu jego maksymą: „miłość Chrystusa przynagla nas”, którą zawsze umieszczał w listach. Szczególną czcią otaczał Maryję – Matkę Bożej Miłości, której obraz miał zawsze w swoim pokoju. Wszystkie powierzone sobie prace wykonywał jak najlepiej, nie oszczędzając się i nie szukając własnych korzyści. Pośród różnych obowiązków szczególnie bliska mu była idea ZAK, dlatego już od 50. lat organizował pielgrzymki i rekolekcje zamknięte dla młodych i dorosłych, dla nauczycieli i różnych wspólnot apostolskich. Był ceniony jako spowiednik i kierownik duchowy.

1998 – W Ołtarzewie odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. Mariana Sobczyka, misjonarza w Rwandzie 1973-94, delegata prowincjała w Rwandzie 1973-76, ojca duchownego Seminarium. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. prowincjał Czesław Parzyszek. Po niej odczytano list generała Stowarzyszenia, a słowa pożegnania wygłosił ks. Stanisław Filipek, superior z Rwandy, ks. Zbigniew Starczewski, prokurator federacji filipinów i ks. Henryk Hoser, superior z Francji. W uroczystościach uczestniczyło ponad 120 kapłanów zakonnych i diecezjalnych, liczne delegacje sióstr zakonnych, rodzina Zmarłego, delegacje ze Studziannej i Poznania wraz ze swoimi duszpasterzami. Procesję na cmentarz oraz obrzędy pogrzebowe poprowadził ks. Marian Kowalczyk, rektor ołtarzewskiej wspólnoty. Ks. Marian Sobczyk został pochowany w drugiej kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu w Ołtarzewie.

2007 – W Zakopanem odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Mirosława Drozdka, kapelana NSSZ „Solidarność” w Zakopanem, budowniczego i pierwszego kustosza Sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach, założyciela i redaktora wydawnictwa Biblioteka Fatimska.
Rozpoczęły się już wieczorem 27 V przy papieskim ołtarzu w parku fatimskim, gdzie została odprawiona msza. Następnego dnia uroczystościom przewodniczył Stanisław kard. Dziwisz, który w homilii powiedział, że życie i dzieło ks. Drozdka było znakiem Bożej obecności na ziemi podhalańskiej, a poświęcenie świątyni MB Fatimskiej – ukoronowaniem dzieła życia. Mszę koncelebrowali m.in. abp Józef Kowalczyk, nuncjusz w Polsce i Joachim kard. Meissner, metropolita Kolonii. Uczestniczyło w nim ok. 200 kapłanów i tysiące wiernych. Został pochowany w krypcie na terenie sanktuarium.

2011 – W dniach 23-27 V w Freising (Niemcy) odbyło się IX Europejskie Spotkanie Kontynentalne Wyższych Przełożonych i ich Delegatów. Uczestnicy podejmowali tematy związane z XX Zebraniem Generalnym oraz kwestie pallotyńskiej współpracy w Europie i nowej ewangelizacji. Podczas spotkania ks. prowincjał Józef Lasak został wybrany przewodniczącym Europejskich Spotkań Kontynentalnych. Kolejne spotkanie odbyło się w 2013 w Rzymie, w roku Jubileuszu 50-lecia Kanonizacji św. Wincentego Pallottiego.

2011 – Instytut Teologii Apostolstwa zorganizował w dniach 26 i 27 maja w Ołtarzewie konferencję naukową pt. „Apostolat ludu Bożego w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Celem Konferencji było ukazanie roli Prymasa Tysiąclecia w apostolskiej misji Kościoła w Polsce w trudnych czasach komunizmu i późniejszych przemian ustrojowych. Uczestnikami Konferencji byli doktoranci sekcji dogmatycznej, profesorowie UKSW, a zwłaszcza studenci ITA, a także alumni i profesorowie WSD w Ołtarzewie.

2015 – Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL zorganizował międzynarodową konferencję naukową pt. „Polacy i ich duszpasterze we Francji po II wojnie światowej”. W konferencji referaty wygłosili m.in.: ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski, który nakreślił okoliczności i szczegóły konfliktu między Polską Misją Katolicką we Francji a ambasadą PRL w Paryżu w latach 1945-47 oraz ks. dr Stanisław Tylus – który przedstawił temat swego wystąpienia – „Ks. Czesław Wędzioch (1906-1982) jako duszpasterz, rekolekcjonista i misjonarz”.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny