Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
28 czerwca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 28 czerwca

2008 – W katedrze diecezji warszawsko-praskiej pw. św. Michała Archanioła odbył się ingres abpa Henryka Hosera SAC. Wzięli w nim udział m.in.: przełożony generalny ks. Friedrich Kretz SAC oraz wikariusz generalny i sekretarz generalny Stowarzyszenia. W diecezji warszawsko-praskiej pracowało wówczas 450 kapłanów diecezjalnych, ponad 200 kapłanów zakonnych i ponad 1300 zakonnic. Diecezja posiadała ok. 160 parafii i zamieszkiwało ją 1,1 miliona katolików.

8 grudnia 2017 pap. Franciszek przyjął rezygnację abpa H.Hosera z urzędu biskupa diecezjalnego warszawsko-praskiego. W 2017 zlecił mu udać się do Medziugorie w charakterze specjalnego wysłannika Stolicy Apostolskiej w celu rozpoznania sytuacji duszpasterskiej i potrzeb pielgrzymów, a także wskazania ewentualnych inicjatyw duszpasterskich do podjęcia ich w przyszłości. 31 maja 2018 został mianowany przez pap. Franciszka wizytatorem apostolskim o charakterze specjalnym dla parafii w Medziugorie. 22 lipca 2018 uroczystą Eucharystią zainaugurował posługę w Medziugorie.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1923 – Na Kopcu zakończono rok szkolny w Collegium Marianum oraz rok akademicki dla studium filozofii i teologii.

1924 – We Frankenstein (ob. Ząbkowice Śląskie), na Przedmieściu Srebrnogórskim, poświęcono kaplicę pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Budowę misyjnego domu rozpoczęto tu 28 lutego 1923. Był to drugi dom pallotynów we Frankenstein. Pierwszy dom powstał w 1919 przy ul. Ziębickiej 34; urządzono w nim kaplicę, sale lekcyjne oraz pokoje dla uczniów.

1925 – Wieczorem w kaplicy, przed modlitwami, ks. superior Alojzy Majewski ogłosił zmiany przełożonych w regii polskiej. Nowym superiorem został ks. Wojciech Turowski, a ks. Majewskiemu dano zaszczytny tytuł „Seniora”. Urząd rektora na Kopcu przejął ks. Alfons Męcikowski, magistrem nowicjuszy został ks. Stanisław Słaboszewski (dotąd był ks. Turowski). W Sucharach rektorem pozostał ks. Augustyn Zaraza.

1926 – Na Kopcu, w dniach 28 VI – 2 VII, trwały rekolekcje dla pallotyńskich zelatorów.

1928 – Ks. Alojzy Majewski prowadził w Ołtarzewie od 25 do 28 czerwca rekolekcje dla 16 zelatorów pallotyńskich.

1934 – Bracia z Ołtarzewa udali się z pielgrzymką do Niepokalanowa i Szymanowa.

1947 – Nowo obrany ks. prowincjał Stanisław Czapla wyjechał do Poznania, gdzie był rektorem i proboszczem parafii św. Wawrzyńca (1946 – VI 1947), aby uregulować sprawę obowiązków duszpasterskich.

1950 – W Ołtarzewie odbyło się zakończenie roku seminaryjnego. Po Mszy św., w sali teatralnej ks. Rektor odczytał sprawozdanie z roku akademickiego 1949/1950 i złożył podziękowania wszystkim profesorom. W imieniu alumnów przemawiał kl. Kazimierz Jekiełek.

1951 – Rada Prowincjalna wybrała ks. Franciszka Madeja na rektora domu w Wałbrzychu i za zgodą Kurii Diecezjalnej na administratora tamtejszej parafii.
– Mszę św. na zakończenie roku akademickiego celebrował w Ołtarzewie ks. Prowincjał. W sali teatralnej ks. Rektor złożył sprawozdanie oraz rozdał świadectwa i nagrody.

1970 – Gościem domu poznańskiego był neoprezbiter, o. Andrzej Kłoczowski dominikanin. Przed wstąpieniem do zakonu (1964) o. Andrzej był ministrantem w parafii pallotyńskiej, a po maturze studiował historię sztuki w UAM w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 13 czerwca tr.

1971 – Pod kierunkiem proboszcza ks. Edwarda Daniela pielgrzymka parafian z Ołtarzewa udała się na Jasną Górę i do Kalwarii Zebrzydowskiej.

1980 – Z USA przyleciała s. Kathleen Murphy, by przez lipiec w Zakopanem prowadzić kurs języka angielskiego dla alumnów i księży.

1981 – Na wizytację kanoniczną do USA przybył ks. prowincjał Henryk Kietliński. Podczas pobytu w Nowym Jorku podpisał umowę z diecezją Brooklyn odnośnie do skierowania trzech księży do pracy duszpasterskiej na tym terenie.

1982 – W pallotyńskim kościele Chrystusa Króla Pokoju w Warszawie miała miejsce pierwsza stacja uroczystości pogrzebowych ks. Alojzego Arendta, sekretarza prowincjalnego.
Mszy koncelebrowanej przez ok. 40 księży przewodniczył i homilię wygłosił prowincjał Henryk Kietliński. Mimo powszedniego dnia i godziny przedpołudniowej licznie przybyli miejscowi parafianie. Po mszy szczątki zmarłego zostały przewiezione samochodem do Chełmna, gdzie 29 VI miał miejsce drugi etap uroczystości pogrzebowych.

1984 – Ks. Stanisław Jurkowski ponownie został mianowany rektorem domu paryskiego, ale zrezygnował już w sierpniu 1984. Odtąd pomagał w duszpasterstwie objazdowym ks. Czesławowi Wędziochowi i zajmował się ekspedycją książek do Polski.

1989 – Rada Regionalna mianowała nowy Zarząd Kolegium św. Stanisława w Osny, w składzie: ks. Jerzy Zawierucha – rektor, ks. Henryk Gracz – pierwszy radca i ks. Józef Liszewski – drugi radca. Nowy Zarząd rozpoczął swoją kadencję 8 IX tr.

1991 – Tego dnia Szkoła Drukarska w Osny – założona w 1960 i urzędowo zatwierdzona w 1962 – miała swoje doroczne święto. Zakończono rok szkolny i pożegnano długoletniego dyrektora tej instytucji, ks. Alojzego Misiaka. Rada Regionalna mianowała na jego miejsce ks. Adama Dobka.

1992 – W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II zmarł ks. Ludwik Homa (ur. 1937 w Jarcewie k. Chojnic, w parafii Chojnice, w diecezji chełmińskiej), misjonarz w Brazylii i Portugalii.
Ksiądz Ludwik posiadał dar przyciągania ludzi do siebie; oddziaływał przez ambonę i konfesjonał. Był dobrym konferencjonistą. Czuł ludzkie problemy i niedole. Był wrażliwy na wszelką ludzką biedę. Pragnął służyć ludziom jak umiał, stąd był lubiany przez nich. Służył innym aż do umęczenia, nie oszczędzając siebie. Po jego śmierci nadeszło wiele listów i telegramów od młodzieży i starszych z parafii w Odivelas, w sąsiedztwie Lizbony, co świadczyło o wielkiej przyjaźni, jaką go darzono.
Był wszechstronnie uzdolniony i łatwo nawiązywał kontakty z ludźmi. Wszyscy podziwiali jego łatwość uczenia się języków obcych i talent muzyczny. Wszystkie te zdolności włączył w służbę drugiemu człowiekowi, w służbę miłości, a ona czyniła go wrażliwym i pełnym poświęcenia. Wiele czytał, pogłębiając swe wiadomości. Odznaczał się humorem i dowcipem. Posiadał autorytet osobowy i był lubiany przez kolegów.
Kochał misje i Brazylię (pracował w latach 1977-89). Mimo chorób stał na misyjnym posterunku, a nawet gdy przyjechał w 1989 do Portugalii, ciągle myślami i słowami wracał do ukochanej Brazylii.

2001 – W Seminarium w Ołtarzewie odbył się egzamin ex universa z teologii.

2003 – Profesorowie i alumni Seminarium ołtarzewskiego zakończyli letnią sesję egzaminacyjną roku akademickiego 2002/2003. Klerycy rozpoczęli swoje urlopy i wakacyjne praktyki, a nieliczni pozostali w Ołtarzewie, by usprawnić funkcjonowanie domu. Na czas wakacyjnego wypoczynku i pracy błogosławieństwa udzielił wszystkim ks. rektor Marian Kowalczyk. W Ołtarzewie wakacyjne plany zakładały remont kortów ziemnych w parku i remont generalny oraz unowocześnienie seminaryjnej furty.

2005 – W Konstancinie-Jeziornej klerycy z Prowincji Zwiastowania Pańskiego: Krzysztof Frost, Sebastian Szczawiński, Łukasz Śleziak (+2015), złożyli wieczną profesję na ręce ks. prowincjała Kazimierza Czulaka.
Z Prowincji Chrystusa Króla klerycy: Grzegorz Majewski, Wojciech Świderski, Krzysztof Wernicki – na ręce ks. prowincjała Zdzisława Słomki.

2008 – W Ołtarzewie, o godz. 15.00, miały miejsce święcenia diakonatu, których udzielił Kazimierz Gurda, bp pomocniczy diecezji kieleckiej. Święcenia w stopniu diakonatu przyjęło siedmiu alumnów pallotyńskich i jeden ze zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusowej. W liturgii wzięli udział m.in. ks. generał Friedrich Kretz i przełożony Regii Świętej Rodziny z Rwandy, ks. François Harelimana.

2013 – W Yaoundé (Kamerun) Clair Michel Nimba Assi, Rodrigue Chabi Awe i Richard Ghislain Yédé Yao z Delegatury Prowincji Chrystusa Króla na Wybrzeżu Kości Słoniowej złożyli wieczną konsekrację na ręce ks. Adama Pacuły.

2015 – Zakończyła się peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej w diecezji kijowsko-żytomierskiej, która trwała od 8 III 2014. Figura Matki Bożej odwiedziła 125 parafii i punktów filialnych na terenie czterech województw. Uroczyste zakończenie odbyło się w konkatedrze w Kijowie.

2017 – Nowy rektor Ołtarzewa, ks. dr Mirosław Mejzner, rozpoczął swoją kadencję. Wieczorem odbyło się oficjalne przekazanie urzędu rektorskiego. Ustępującym rektorem był ks. dr Waldemar Pawlik, wybrany na pierwszego radcę prowincjalnego (wiceprowincjała).

2018 – W pallotyńskiej wspólnocie przy Sanktuarium Dzieciątka Jezus w North Tonawanda odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Jerzego Maja, duszpasterza polonijnego w USA, kapelana wojskowego, 2005-08 delegata prowincjała w USA. Mszy św. przewodniczył bp Edward Grosz, biskup pomocniczy diecezji Buffalo. Pochowany został w Buffalo na St. Stanislaus Cemetery.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny