Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
28 października 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 28 października 

2003 – Papieska Rada ds. Świeckich erygowała Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego jako międzynarodowe publiczne stowarzyszenie wiernych na prawie papieskim i zatwierdziła jednocześnie jego statut na okres pięcioletni ad experimentum.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1839 – Wincenty Pallotti opuścił gościnny klasztor w Camaldoli, w którym przebywał od 10 VII i powrócił do Rzymu.

1919 – W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie abp metropolita warszawski Aleksander Kakowski udzielił sakry biskupiej ks. Achillesowi Rattiemu (późniejszy pap. Pius XI). Współkonsekratorami byli dwaj najstarsi stażem biskupim pasterze: bp kalisko-kujawski Stanisław Zdzitowiecki i bp przemyski Józef Sebastian Pelczar. Uroczystości poprzedziło odczytanie w archidiecezji warszawskiej listu, który skierował do wiernych pasterz diecezji abp A. Kakowski.

25 kwietnia 1918 Ratti został mianowany przez pap. Benedykta XV wizytatorem apostolskim w Polsce i na Litwie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918, został 3 czerwca 1919 mianowany abpem tytularnym Nafpaktos, a trzy dni później – pierwszym nuncjuszem apostolskim w odrodzonej Polsce.

Z okazji setnej rocznicy święceń biskupich abpa A. Rattiego, uroczystej Eucharystii przewodniczył metropolita Mediolanu abp Mario Delpini w koncelebrze z nuncjuszem apostolskim w Polsce, abp Salvatore Pennacchio i metropolitą warszawskim kard. Kazimierzem Nyczem.

1922 – W Sucharach profesję wieczną na ręce ks. Augustyna Zarazy złożył br. Ignacy Forycki.

1924 – W Collegium Marianum w Wadowicach odbyła się akademia ku czci pisarza Henryka Sienkiewicza (+1916), z okazji przewiezienia w tych dniach ze Szwajcarii do Polski jego szczątków (21-27 października) i pochowania ich w podziemiach katedry św. Jana w Warszawie.

1926 – Na Kopcu w Wadowicach zainstalowano aparat telefoniczny.

1929 – W Ołtarzewie kandydaci rozpoczęli kanonicznie nowy rok nowicjatu. O godz. 8:00 ks. Magister nowicjatu odprawił „śpiewaną Mszę św., połączoną z Veni Creator i benedykcją […] dla obu kursów nowicjuszów”.

1931 – Klerycy: Piotr Oramowski i Józef Szykowski wyjechali na studia teologii na Gregorianum w Rzymie.

1938 – Dom w Ołtarzewie otrzymał w darze ze Lwowa sygnaturkę. Poświęcenia dzwonu dokonano 5 listopada.

1940 – Po aresztowaniu ks. Franciszka Cegiełki (26 X), ks. Czesław Wędzioch udał się do Paryża, by objąć funkcję rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Niósł wówczas pomoc rodakom i księżom polskim. Interweniował w gestapo w sprawie zwolnienia pallotynów: ks. Bernarda Pawłowskiego, br. Ignacego Wszołka (wrócili do Paryża 15 VIII 1941) i ks. Bronisława Wiatera. Niemcy proponowali ks. Wędziochowi nawet współpracę. Gdy odmówił, został w II 1941 aresztowany. Po wyjściu z więzienia spełniał nadal funkcję rektora PMK we Francji do 15 VI 1945.

1945 – W Gdańsku nastąpiło otwarcie kościoła pw. Chrystusa Króla. Uszkodzony kościół, zaraz po zakończeniu działań wojennych, zaczął odbudowywać pierwszy polski rektor pallotyński w Gdańsku, ks. Aleksander Wiśniewski (pod tym zmienionym imieniem i nazwiskiem występował oficjalnie ks. Stanisław Wierzbica).

1946 – Ks. prowincjał Jan Maćkowski wraz z klerykami: Franciszkiem Świerczkiem, Tadeuszem Tomasińskim i Julianem Zegarem wyjechali do Rzymu przez Paryż. Klerycy rozpoczęli w Rzymie studia teologii na Gregorianum.

1951 – niedziela – Dzień poświęcenia Narodu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Księża ze wspólnoty ołtarzewskiej brali udział w duszpasterstwie parafii. Dzień ten zakończono w  Ołtarzewie uroczystą akademią.

– W Radomiu przed uroczystością Chrystusa Króla wygłoszono nauki stanowe przygotowujące do tego wydarzenia.

1957 – Do Fryburga przybył ks. Józef Sadzik. Zamieszkał przy Bernerstrasse 31, w pallotyńskim domu studenckim Villa Thérèse. Następnego dnia został przyjęty na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Fryburskiego.

1967 – Wyszły drukiem dwa tomy „Poczty Ojca Malachiasza” Tadeusza Żychewicza (autor nie podany w tytule). Publikacja ta rozpoczęła serię książek pod nazwą „Znaki Czasu”. Jeszcze tego roku w tej serii ukazała się książka Michela Lelonga, „O dialog z niewierzącymi”. Kolegium redakcyjne tworzyli z ks. Józefem Sadzikiem: ks. Jakub Krzyszczuk i ks. Zenon Modzelewski. Opracowywanie książek od strony graficznej powierzono Romanowi Cieślewiczowi. W Éditions du Dialogue wydano też encyklikę pap. Pawła VI „Ecclesiam suam”.

1970 – W Éditions du Dialogue ukazał się 15. i 16. tom serii: „Znaki Czasu”: Josefa Piepera „Śmierć i nieśmiertelność” oraz Henri’ego de Lubac „Na drogach Bożych”. Opublikowano też „Kalendarz Naszej Rodziny 1971. Znak wiary”, opracowany przy współudziale Komisji Badań nad Literaturą Katolicką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

1971 – W Ołtarzewie odbył się zjazd przełożonych domów pallotyńskich, podczas którego referat wygłosił dyrektor administracyjny Lasek, p. Rodowicz, na temat: „Problemy personalne i rzeczowe organizacji pracy”.

1976 – W Ołtarzewie, w dniach 27-28 października, trwały obrady jesiennej sesji Instytutu Apostolskiego. Referaty pierwszego dnia wygłosili: ks. Tomasz Bielski, ks. Alojzy Żuchowski, ks. Tadeusz Gliński i ks. Roman Forycki. W drugim dniu wystąpili: ks. Witold Zdaniewicz, ks. prowincjał Józef Dąbrowski i ks. Jan Korycki. Ta sesja była poświęcona modelowi życia wspólnotowego w Stowarzyszeniu.

1976 – Z powodu pogarszającego się stanu zdrowia do Polski powrócił ks. Leon Bemke SAC. Po przylocie zatrzymał się krótko w Ołtarzewie, a następnie rezydował w Wadowicach, w domu, który budował i który kochał.

1978 – Br. Józef Zawidzki został przeniesiony ponownie do Ząbkowic Śląskich, gdzie żył i pracował w krawczarni aż do śmierci (+1993).

Fotografie zob. w oddzielnym poście

1978 – Tego dnia br. Jan Bandoszek został skierowany z Ząbkowic Śląskich do pracy w krawczarni w Ołtarzewie.

1979 – W Hodyszewie, zwanym „Jasną Górą Podlasia”, bp łomżyński Mikołaj Sasinowski dokonał otwarcia i poświęcenia Domu Pielgrzyma. Dom usytuowany został w bezpośredniej bliskości kościoła i przygotowany był na przyjęcie 50.osobowej grupy. Spełniał funkcję domu rekolekcyjnego i również służył pielgrzymom.

1979 – W Ołtarzewie grupa współpracowników odbyła swój dzień skupienia, który poprowadził ks. Jan Kwidziński.

– Klerycy pallotyńscy wygłosili w pallotyńskiej parafii w Czarnej kazania o tematyce misyjnej i poprowadzili katechezy z młodzieżą.

1986 – Ks. Zygmunt Rutkowski został ogłoszony tymczasowym prefektem alumnów w Ołtarzewie, w miejsce ks. Józefa Ciupaka.

1986 – W Gdańsku zmarła s. Jutta Samp (ur. 1914 w Gdańsku), pallotynka. W zgromadzeniu pracowała jako katechetka, organistka, wychowawczyni postulantek i juniorystek oraz kancelistka.

1989 – We Włocławku odbył się V Przegląd Twórczości Religijnej. Wystąpił tam także zespół z Seminarium ołtarzewskiego.

1990 – Zespół seminaryjny z Ołtarzewa wziął udział w Przeglądzie Piosenki Religijnej Cantate ’90.

– Alumni kursu piątego głosili kazania w kościołach pallotyńskich.

1991 – Duszpasterzem Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie został mianowany ks. Marek Kujawski.

1991 – Na posiedzeniu Rady Prowincjalnej ks. Janusz Dyl przedstawił plan opracowania pt. „Dzieje polskiej Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w latach 1907-1991”. Ostatecznie wyszło drukiem jako wydanie studyjne pt. Historia Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce (1907-1993), Ząbki [1999], w paru egzemplarzach.

1993 – Alumni kursu szóstego zdawali w Ołtarzewie egzamin ogólny z teologii („rigorosum”).

1995 – Zawarto umowę pomiędzy Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego a Towarzystwem Oświatowym im. Stefana Batorego, na podstawie której Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Lublinie zmieniło dotychczasowego właściciela. Od tej pory liceum nosi nazwę Pallotyńskie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego (w 1999 utworzono  jeszcze Pallotyńskie Gimnazjum). Pierwszym dyrektorem został ks. Andrzej Jasiński.

1998 – Utworzono delegaturę Stowarzyszenia pw. Matki Bożej Pokoju na Wybrzeżu Kości Słoniowej z siedzibą w Abidżanie. Delegatem prowincjała został ks. Jarosław Buchholz, wicedelegatem ks. Adam Pacuła, a drugim radcą ks. Piotr Karp. Do utworzenia delegatury przyczyniło się utworzenie kolejnej placówki w Grand-Béréby. Oprócz tej placówki delegatura miała: Yamoussoukro i Yopougon.

Tego dnia nastąpiła też zmiana rektora bazyliki w Yamoussoukro. Odszedł dotychczasowy rektor ks. Aleksander Pietrzyk – do pracy na Syberii, a na jego miejsce został powołany ks. Jarosław Buchholz.

2004 – W Falkirk w Szkocji zmarł ks. Antoni Dębkowski (ur. 1943 w Krynicach, w diecezji łomżyńskiej), od 1974 duszpasterz polonijny w Anglii i Szkocji. „Antoni zawsze był oszczędny w słowach, ale jak już coś powiedział, to był to naprawdę majstersztyk. Lubiłem jego poczucie humoru, choć później radość przysłaniały jego kłopoty zdrowotne – miał puchlinę wodną. Mimo to zawsze był towarzyski i ciągle podkreślał swoje pallotyńskie korzenie” (ks. Marian Łękawa).

2007 – W Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie zmarł ks. Ryszard Witkowski (ur. 1929 w Łodzi). Pracował na różnych placówkach „dla większej chwały Bożej”, nauczając, katechizując, sprawując sakramenty, budując kościoły (na Gliniku, w Rynie) i posługując siostrom zakonnym. Wszędzie troszczył się o sprawy Stowarzyszenia. Potrafił mówić wprost, twardo, co nie zawsze wszystkim się podobało, ale czynił to wszystko w trosce o sprawy Chrystusa, o człowieka i jego zbawienie.

2011 – W Radomiu odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. Zygmunta Zymlińskiego. Mszy pogrzebowej przewodniczył Henryk Tomasik, bp radomski, a następnie szczątki zmarłego złożono do grobu w kwaterze pallotyńskiej cmentarza komunalnego w Radomiu (ul. Ofiar Firleja).

2014 – W dniach 26 – 28 października odbył się Zjazd Księży Delegatury św. Cyryla i Metodego (Słowacja/Czechy) z ks. prowincjałem Józefem Lasakiem, ks. Waldemarem Pawlikiem, rektorem WSD, a zarazem radcą prowincjalnym, będącym „osobą pierwszego kontaktu” z Delegaturą oraz ks. Grzegorzem Młodawskim, sekretarzem ds. Misji i radcą prowincjalnym.

2017 – W kościele Chrystusa Króla przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie, na Mszy św. o godz. 16.00 wspólnota Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, w 14. rocznicę zatwierdzenia statutu Zjednoczenia, dziękowała Bogu za dzieło św. Wincentego Pallottiego.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. prowincjał Zenon Hanas SAC („domownikami i współpracownikami jesteście”). Podczas Mszy św. jedna osoba (p. Józef) złożyła po raz pierwszy akt zaangażowania apostolskiego, a wszyscy członkowie ZAK go odnowili.

Po Eucharystii odbyła się agapa w salkach katechetycznych parafii.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny