Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
28 stycznia 2020


PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 28 stycznia

2004 – Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie zostało afiliowane do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Funkcję rektora pełnił wówczas ks. dr Marian Kowalczyk (1996-2005).

****************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1915 – styczeń – W Collegium Marianum na Kopcu było 10. gimnazjalistów. Z powodu wybuchu I wojny światowej, naukę zaczęli dopiero w XI 1914. W styczniu 1915 dołączyło do nich jeszcze 5. chłopców. Ze względu na brak nauczycieli początkowo uczyli: ks. Alojzy Majewski, br. Józef Lipkowski i ks. Białas z archidiecezji lwowskiej. W I 1915 dołączyło jeszcze dwóch świeckich profesorów: Emil Zegadłowicz i Grudniewicz. Odchodzącego w lutym ks. Białasa zastąpił ks. Augustyn Zaraza. W czerwcu do wojska powołano Zegadłowicza.

1934 – styczeń – Ks. Wojciech Turowski został redaktorem naczelnym czasopisma „Królowa Apostołów”. Do końca 1933 czasopismo redagował ks. Alojzy Majewski. Ks. Turowski funkcję redaktora pełnił do IX 1935. Nakład czasopisma wynosił wtedy ponad 50 tys. egzemplarzy. Pod koniec 30. lat było 40 tys. prenumeratorów miesięcznika.

1939 – Ks. Donat Nowicki, kapłan obrządku wschodniego, gorliwy współpracownik ks. Stanisława Szulmińskiego SAC, mówił dziś do mieszkańców Ołtarzewa o więzieniu sowieckim. Kapłan ten, aresztowany w 1923 z grupą rosyjskich duchownych i świeckich, został skazany rok później na 10 lat łagrów. Więziony był na Wyspach Sołowieckich, w Leningradzie i Jarosławiu nad Wołgą. W 1932, dzięki wymianie więźniów znalazł się w Polsce. W latach 1932-39 był proboszczem bizantyjsko-słowiańskiej parafii w Torokaniach, w pow. Kobryń. Podczas II wojny światowej działał w konspiracji. Po wojnie pracował w rzymskokatolickich parafiach archidiecezji warszawskiej. Zmarł 17 VIII 1971 w Izabelinie. Był długoletnim wykładowcą języka i kultury rosyjskiej w seminarium w Ołtarzewie.

1942 – W szpitalu w Wyrzysku zmarł br. Karol Zalewski (ur. 1912 w Łomży). W czasie okupacji niemieckiej pozostał z innymi współbraćmi przy domu nowicjackim w Sucharach, gdzie został zmuszony siłą do pracy rolniczej na pallotyńskim gospodarstwie, zajętym przez okupanta niemieckiego. Dowoził przede wszystkim mleko do Nakła n. Notecią. Zachorował na żółtaczkę.

1946 – Zostały zatwierdzone przez Kurię Biskupią granice parafii w Poznaniu.

1948* – Rozpoczęło się przenoszenie wydawnictwa pallotyńskiego z Ołtarzewa do Poznania.
– Do Ołtarzewa przybył z Chełmna br. Paweł Błeński. Spełniał tu funkcję furtiana.

1976* – Wspólnota seminaryjna w Ołtarzewie obejrzała film „Noce i dnie”, w reżyserii Jerzego Antczaka z 1975, będący adaptacją powieści Marii Dąbrowskiej.

1989* – Działające w Seminarium w Ołtarzewie Koło Tomistyczne poprowadziło, z racji święta swojego patrona, św. Tomasza z Akwinu, adorację Najświętszego Sakramentu.

1992 – W kościele seminaryjnym w Ołtarzewie miał miejsce drugi etap liturgii pogrzebowej śp. ks. Stanisława Leśniaka. Przewodniczył jej i homilię wygłosił Alojzy Orszulik, siedlecki bp pomocniczy. W homilii biskup podkreślił umiłowanie sakramentu kapłaństwa i Stowarzyszenia przez ks. Stanisława. W liturgii uczestniczyło ok. 80 księży ze wszystkich wspólnot Stowarzyszenia, a także kilku księży zakonnych i diecezjalnych, w tym proboszcz z rodzinnej parafii ks. Leśniaka z Suchej i prałat Jan Górny z Pruszkowa. Kościół seminaryjny wypełniły siostry zakonne z wielu zgromadzeń zakonnych, pallotyńscy alumni i bracia, rodzina zmarłego, liczna delegacja parafian z Suchej i wierni z parafii ołtarzewskiej.
Na zakończenie liturgii w kościele przemówił ks. wiceprowincjał Henryk Kietliński, wyrażając wdzięczność wobec zmarłego i przekazując słowa jedności w modlitwie i współczucia dla rodziny. Podkreślił, że ks. Leśniak, choć nie był wykładowcą w Seminarium i nie posiadał stopni naukowych, skutecznie nauczał, pełniąc posługę przy ołtarzu, w konfesjonale i poprzez własną osobowość. Promieniował na wszystkich miłością, kulturą, życzliwością, szacunkiem dla każdego człowieka i dyspozycyjnością pełną dobroci. Jego słowa dzięki młodym kapłanom docierały na krańce Polski. Zmarły spoczął w kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu ołtarzewskim.

2003 – W Ołtarzewie zmarł br. Ambroży Leszkowski (ur. 1910 w Ramlejach k. Kartuz, w parafii Goręczyno, w diecezji chełmińskiej). Do pallotynów wstąpił w Ołtarzewie, mając już 56 lat (1967). Brat Ambroży szczególnie czcił NMP i starał się upodobnić do Niej przez swe życie, ciche i pokorne, ubogie w wielkie słowa, ale bogate w czynną miłość. Co roku na swoje urodziny i imieniny wyjeżdżał na Jasną Górę, bo jak mawiał, miał z Maryją „specjalny układ”. Poprzez swoją sumienną pracę i modlitwę za kleryków przyczyniał się do rozwoju Stowarzyszenia. Cieszył się święceniami kapłańskimi czy prymicjami. Kochał powołanie brata i był dumny, że może służyć seminarium i Stowarzyszeniu. Pozostał ubogi aż do maksymalnych granic – posiadał tyle, ile było niezbędne do życia. „Był to człowiek modlitwy i pracy, uczciwy do szpiku kości, wierny do końca” (ks. Czesław Parzyszek).

2010 – W dniach 28-29 I w kościele Wieczerzy Pańskiej w Lublinie miało miejsce nawiedzenie relikwii św. Jana Marii Vianney’a. W czasie Mszy okolicznościowe kazania o świętym wygłosił ks. Stanisław Tylus. Poszczególne grupy parafialne, zwłaszcza Legion Maryi, oraz wierni modlili się przed relikwiami świętego w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

2013 – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu nadał tytuł doktora honoris causa ks. prof. dr. hab. Pawłowi Góralczykowi, wybitnemu teologowi moraliście. Jest on specjalistą z zakresu małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej oraz sytuacji społecznej, moralnej i religijnej powtórnych małżeństw. Uczelnia uznała dorobek naukowy oraz doceniła wkład Ks. Profesora w podejmowaniu ważnych dla Kościoła i społeczeństwa kwestii moralności, etyki, etyki seksualnej oraz bioetyki. Głównym polem zainteresowań ks. prof. P. Góralczyka są problemy związane z odnową teologii moralnej po Soborze Watykańskim II. Jego badania mają pomóc odnaleźć nowy kształt moralnego nauczania Kościoła, bardziej zrozumiałego dla współczesnych wierzących. Ks. Góralczyk był kierownikiem Katedry Teologii Moralnej Fundamentalnej oraz pełnił obowiązki kierownika Katedry Bioetyki na UKSW w Warszawie.

2014 – Zakończyła się, trwająca od 25 I, wizytacja wspólnoty w Odivelas (w Lizbonie w Portugalii), należącej do Regii Matki Miłosierdzia. Z tej okazji odbyła się instalacja relikwii św. Wincentego Pallottiego. Wizytację przeprowadził ks. Adam Golec, pierwszy radca generalny.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny