Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
29 czerwca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 29 czerwca

2005 – W Ołtarzewie, kard. Stanisław Nagy SCJ (+2013) udzielił alumnom święceń diakonatu.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1923 – Na Kopcu ks. Augustyn Rolbiecki odprawił Mszę św. prymicyjną, w czasie której chór śpiewał „Missa coronata” Stichle’go.
– Tego dnia na Kopcu zakończono naukę w Collegium Marianum oraz rok akademicki dla studium filozofii i teologii.

1928 – W Lublinie święcenia kapłańskie z rąk bpa Adolfa Józefa Jełowickiego, sufragana lubelskiego, przyjął diakon Władysław Czubek (+1961).

1936 – Ks. Franciszek Bobrowski i br. Franciszek Brzykcy wraz z grupą dziewcząt Krucjaty Eucharystycznej, udali się na wycieczkę do Puszczy Kampinoskiej. Również kilku braci urządziło sobie pieszą wycieczkę rekreacyjną do Puszczy Kampinoskiej.

1937 – Rektorem domu na Kopcu w Wadowicach został ks. Paweł Drews (spełniał tę funkcję do 1941).

1938 – Ks. Jan Nełkowski odprawił w parafii w Żbikowie Mszę św. dla dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii świętej.

1942 – Ks. Tomasz Mącior, rektor i proboszcz w Nowosadach na Polesiu, został aresztowany przez trzech Niemców w zakrystii kościoła, po odprawieniu o godz. 9.00 mszy, i doprowadzony do więzienia w Baranowiczach (pojechał z nimi rowerem). 3 VII przewieziono go do obozu koncentracyjnego Kołdyczewo (20 km od Baranowicz), a stąd wywieziono samochodem na miejsce straceń w lesie koło wsi Połonka (ok. 25 km na wsch. od Baranowicz), gdzie go rozstrzelano 13 VII wraz z 15 księżmi swego dekanatu.
Istnieje kilka wersji powodów aresztowania kapłana. Pierwsza podaje, że został aresztowany w związku z niewykonaniem zarządzenia o wprowadzeniu języka białoruskiego do liturgii, wydanego przez narodowe organizacje białoruskie, współpracujące z niemieckim okupantem (www. stankiewicze. com/ludobojstwo/baranowicze. html). Druga zakłada odwet Niemców za dywersję partyzantów, którzy zaatakowali niemiecką kwaterę we dworze i podpalili wszystkie budynki w Nowosadach. Aresztowano też wszystkich okolicznych księży – katolickich i prawosławnych. Ks. Mącior nie chciał uciekać, bo mówił, że zna język niemiecki i porozumie się z Niemcami. Według jeszcze innej, błędnej wersji śmierci, został rozstrzelany przez Niemców w 1942 w Nowogródku.

1943 – W Paryżu święcenia kapłańskie, przyjął diakon Alojzy Misiak (+2004).

1951 – W Ołtarzewie święcenia kapłańskie z rąk bpa Zygmunta Choromańskiego, sufragana warszawskiego i sekretarza Konferencji Episkopatu Polski, przyjęli diakoni: Stefan Bajda (+1977), Tadeusz Czulak (+2010), Kazimierz Jekiełek (wstąpił do benedyktynów, +2016), Stanisław Leśniak (+1992) i Stanisław Marszał (w diecezji, +2014). W uroczystości uczestniczyło ok. 200 gości. Podczas obiadu przemówienia wygłosili: ks. Prowincjał, ks. Rektor i przedstawiciel neoprezbiterów.
Tego samego dnia (przed prezbiteratem) bp Choromański udzielił również 9. klerykom pallotyńskim święceń egzorcystatu i akolitatu.

1952 – Diakoni: Tomasz Bielski (+1978), Bogdan Boniewicz (+2003), Kazimierz Domagalski (wystąpił), Zygmunt Kowalczyk (+1999), Bronisław Liedtke (+1986), Antoni Pławny (+2007), Stanisław Robak (+1988) i Witold Zdaniewicz (+2017), przyjęli w Ołtarzewie święcenia kapłańskie z rąk bpa Wacława Majewskiego, sufragana warszawskiego.
Fotografie zob. w oddzielnym poście

1957 – Księża diakoni: Jerzy Jera (+1991) i Teodor Kocjan (+1987) przyjęli święcenia kapłańskie w kościele parafialnym w Castel Gandolfo z rąk bpa Raffaelego Macario sufragana Albano. 14 VII ks. Kocjan odprawił prymicje kapłańskie w Harnes, a ks. Jera, również tego dnia, w Oignies.

1959 – W kaplicy seminarium duchownego Paryskiego Towarzystwa Misji Zagranicznych w Paryżu przy Rue du Bac odbyły się święcenia kapłańskie diakona Henryka Gracza. Święceń udzielił mu bp Charles Lemaire (+1995), koadiutor wikariusza apostolskiego Jilin (Chiny) i superior generalny Paryskiego Towarzystwa Misji Zagranicznych. 12 VII ks. Gracz odprawił Mszę prymicyjną w kościele parafialnym w Giraumont.

1964 – Do Ołtarzewa przybyła państwowa komisja z Urzędu ds. Wyznań, aby przeprowadzić wizytację Seminarium Duchownego. Nie zgodził się na nią ks. wicerektor Józef Turecki. W związku z tym ks. rektor Józef Lisiak otrzymał wezwanie do Wojewódzkiego Wydziału Finansowego w sprawach ekonomicznych domu ołtarzewskiego.

1971 – Staraniem ks. Czesława Ramusiewicza, Urząd Miejski w Szczecinie, pismem z tego dnia, oddał na własność Stowarzyszenia całą posesję (a z nią kościół i dom), którą zajmowało od 1957.

1971 – Decyzją władz wojewódzkich we Wrocławiu (Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Wydział ds. Wyznań we Wrocławiu), działki i nieruchomości użytkowane dotychczas przez parafię św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu Podgórzu, przeszły na własność tej parafii.

1972 – Ks. Tadeusz Gliński, jako przedstawiciel Seminarium w Ołtarzewie, wziął udział w zjeździe historyków na ATK w Warszawie, poświęconym wydarzeniom historii współczesnej.

1974 – Jubileusz 25.lecia kapłaństwa obchodził w Domu Drukarni w Osny ks. Tadeusz Tomasiński.

1977 – W gronie księży w Ołtarzewie pożegnano ks. Kazimierza Nowaka, który najpierw na dwa miesiące udał się do Paryża, a potem wyjechał do Rwandy.

1978 – czerwiec – Ze spraw gospodarczych Ołtarzewa tego okresu można wymienić: ogrodzenie basenu płytami eternitowymi, montaż pieców w nowej kotłowni, założenie oświetlenia na gospodarstwie, łącznie z kotłownią, naprawa dachu i uruchomienie hydroforu u pani Winklerowej.

1979 – Bp Bronisław Dąbrowski wystąpił w Centre du Dialogue z odczytem na temat: „Konferencja Episkopatu Polski – struktura i zakres działania”.

1982 – W Chełmnie miał miejsce drugi etap uroczystości pogrzebowych ks. Alojzego Arendta, sekretarza prowincjalnego. Został pochowany w kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu w Chełmnie, zgodnie ze swoim życzeniem i rodziny.

1983 – Ks. wiceprowincjał Czesław Parzyszek wygłosił w Ołtarzewie do alumnów Seminarium konferencję o powołaniu pallotyńskim, koncentrując się głównie na treści słowa „sacerdos”.

1990 – W Ząbkowicach Śląskich zmarł br. Józef Górowicz (ur. 1906 w Osieku, w diecezji krakowskiej). Całe jego życie było związane z kościołem. Dbał bowiem o wygląd kościoła i kształt liturgii. Wszystko to wpływało na jego życie. Częste przebywanie blisko ołtarza i Najświętszego Sakramentu sprawiło, że był człowiekiem cichym i szanującym spokój, a także subtelnym i kulturalnym. Swoją postawą skupienia i milczenia przypominał nowicjuszom zalecenia św. Wincentego Pallottiego dotyczące tych kwestii. Jako zakrystian troszczył się niemal perfekcyjnie o miejsca kultu. Wystrój kościoła wskazywał na to, że br. Józef posiadał duże wyczucie liturgiczne. Jego starania najlepiej ujmuje tekst psalmu: „O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam, abym mógł zawsze przebywać w jego domu, abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował Jego świątynią” (27,4). Był więc człowiekiem głębokiej wiary, którą czerpał z liturgii. Szczególnym kultem i szacunkiem otaczał Najświętszy Sakrament. Zdawał sobie sprawę, że liturgia ziemska zastępuje niebiańską i ufał, że przyjdzie taki czas, że będzie mógł oglądać Boga „twarzą w twarz”. Oprócz pracy w kościele wykonywał jeszcze inne zadania: naprawiał buty, zegary, dbał o bezpieczeństwo budynków, zamykając wieczorem drzwi kościoła i domu. Wszystkie te prace wykonywał przykładnie i ofiarnie.

1991 – Biskup częstochowski Stanisław Nowak dokonał ceremonii wmurowania kamienia węgielnego pod budujący się kościół św. Łukasza w Sosnowcu (rozpoczęcie budowy kościoła w czerwcu 1990). W uroczystości wziął udział ks. prowincjał Czesław Parzyszek.

1993 – Ks. Alojzy Misiak obchodził złoty jubileusz kapłaństwa. Mszę dziękczynną ks. Jubilat odprawił w kaplicy przy Domu Drukarni w Osny, w gronie współbraci, sióstr zakonnych, przyjaciół i rodziny przybyłej z Polski. Homilię wygłosił ks. superior Marian Faleńczyk.

1995 – S. Judyta Bilicka złożyła profesję wieczystą w pallotyńskim kościele pw. Chrystusa Króla w Warszawie.

1995 – Zmarła s. Meinolfa Falke (ur. 1910 w Niederntudorf, w Niemczech), pallotynka. W 1934 wysłano ją do Rajcy k. Nowogródka, gdzie wspomagała formujący się dom. 2 II 1937 powróciła do Limburga i przebywała w różnych domach. Uzyskała też dyplom pielęgniarski i pracowała w służbie zdrowia: 10 lat w szpitalu w Bensberg i 14 lat w domach osób starszych. Do chorych odnosiła się z wielką miłością i dobrocią. Była wierna swojemu Zgromadzeniu i odznaczała się duchem modlitwy. Wdzięczna była siostrom za każdą posługę w czasie choroby, którą cierpliwie znosiła, zawierzając się Bogu.

1997 – Trzech pallotynów z warszawskiej Prowincji Chrystusa Króla rozpoczęło pracę duszpasterską w parafii Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela Świata w Sandomierzu, przy ul. Dobkiewicza 12. Tego dnia bp Wacław Świerzawski erygował tę parafię, wydzielając ją z parafii św. Józefa.

2000 – Święcenia kapłańskie przyjął diakon Gerard Kamegeri z Regii Świętej Rodziny (Rwanda-Kongo).

2001 – Objawienia Matki Bożej z Kibeho (Rwanda) zostały oficjalnie uznanymi przez Kościół. W Kibeho 28 XI 1981 Maryja po raz pierwszy ukazała się trzem dziewczętom, uczennicom miejscowej szkoły: Alphonsine Mumureke, Nathalie Mukamazimpaka i Marie Claire Mukangango. Od 2003 w sanktuarium Matki Słowa w Kibeho pracują pallotyni.

2002 – W Warszawie ks. Bogdan Boniewicz i ks. Witold Zdaniewicz obchodzili złoty jubileusz kapłaństwa.

2002 – W uroczystość św. Piotra i Pawła Apostołów Seminarium zakończyło rok akademicki 2001/2002. Eucharystii przewodniczył ks. rektor Marian Kowalczyk. Dla profesorów i alumnów rozpoczął się okres wakacji – czas praktyk duszpasterskich oraz urlopów.

2003 – W dniach 20-29 czerwca, ponad 50. współbraci uczestniczyło w Konstancinie-Jeziornej w Dyrektorium. Objęło ono roczniki księży wyświęconych w latach 1957-67 i braci, którzy w tych latach złożyli pierwszą profesję oraz współbraci, którzy w ostatnich pięciu latach nie brali udziału w Dyrektoriach. Za przygotowanie i przebieg odpowiedzialne były Sekretariaty ds. Formacji obydwu Prowincji, na czele z sekretarzami: ks. Piotrem Markiem i ks. Janem Jędraszkiem juniorem.
Gośćmi Dyrektorium byli: prof. Adam Bielan z KUL, senator RP (21 VI), ks. Stanisław Martuszewski i ks. Eugeniusz Weron, najstarsi kapłani i prowincjałowie (23 VI), ks. prof. Roman Forycki SAC (24 VI), ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski z KUL (25 VI), poseł Marek Jurek z PiS (26 VI), ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski i ks. postulator Henryk Kietliński SAC (25VI), o. prof. Mieczysław Albert Krąpiec OP, wybitny filozof i rektor KUL w latach 1970-83 (28 VI; po tym spotkaniu telewizja „Polonia” nagrała wywiad z Ojcem Profesorem „w konstancińskim patium”, który został wyemitowany w cyklu „Moja Polska. Moja Europa”), ks. wiceprowincjał Zygmunt Falczyński (29 VI). Warto odnotować, że uczestnicy Dyrektorium byli obecni w Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie, na Mszy św. z okazji 5. rocznicy koronacji Obrazu, której przewodniczył Józef kard. Glemp.

2004 – Samorządowcy z gminy Brusy, z której pochodził bł. ks. Józef Jankowski SAC, byli gośćmi Ołtarzewa. Na czele delegacji Gminy Brusy stał Zbigniew Łącki, przewodniczący Rady Miejskiej i Jerzy Fijas, burmistrz.

2005 – Abp Buenos Aires, kard. Jorge Mario Bergoglio SI, podpisał dekret otwierający proces beatyfikacyjny pallotyńskich męczenników zamordowanych 4 VII 1976. W grupie tej są: ks. Peter Dufau, ks. Alfie Leaden, ks. Alfie Kelly i dwóch alumnów seminarium – Salvador Barbeito i Emilio Barletti (postulant). Wszyscy należeli do Delegatury Irlandzkiej w Argentynie.

2006 – Rada Miejska Sułkowic nadała „nazwę «Ks. Józefa Sadzika» dla części ulicy Sportowej, w rodzinnej miejscowości tego pallotyna.

2006 – Święcenia kapłańskie przyjęli diakoni z Regii Świętej Rodziny (Rwanda-Kongo): Juvénal Faustin Ndagijimana, Ascension Nkulikiymana, Nzabonimpa Désiré Ruvamwabo i Iyamuremye Wenceslas Tegera.

2007 – W Kabudze (miasteczko na przedmieściach Kigali, Rwanda) święcenia kapłańskie przyjęli diakoni z Regii Świętej Rodziny (Rwanda-Kongo): Boniface Haguminshuti (+2010), Jules Eusèbe Mutabaruka i Jean Baptiste Mvukiyehe.

2008 – Br. Stanisław Dzierlatka złożył konsekrację wieczną.

2009 – W Ołtarzewie sakramentu święceń w stopniu diakonatu udzielił 13. alumnom bp Stanisław Budzik, pomocniczy biskup tarnowski. Biskup w homilii zachęcał kandydatów do święceń, do wierności powołaniu i oparcia go na miłości oraz pokorze. Na przykładzie proroka Jeremiasza zachęcał do odważnego głoszenia słowa Boga w każdym miejscu, bez względu na okoliczności. Podkreślał potrzebę ducha służby i poświęcenia w posłudze diakona. Przed przyjęciem święceń alumni odbyli w Derdach rekolekcje, prowadzone przez ks. Romana Foryckiego.

2009 – W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, patronów Poznania i tamtejszej katedry, ks. Stefan Dusza, były wieloletni dyrektor Wydawnictwa Pallottinum został wyróżniony przez poznańskich radnych tytułem: „Zasłużony dla Miasta Poznania”. Wyróżnienie przyznano za blisko 40-letnią funkcję dyrektora wydawnictwa, którą „pełnił w czasach bardzo trudnych dla Polski, Poznania i dla Kościoła”.

2013 – W kościele parafialnym w Łabuniach została odprawiona Msza pogrzebowa za śp. ks. Grzegorza Szmita, misjonarza w Meksyku od 2006. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił ks. prowincjał Adrian Galbas. Ks. Jan Siwiec, sekretarz ds. misji Prowincji Zwiastowania Pańskiego odczytał list nadesłany przez pierwszego radcę i sekretarza generalnego ds. misji ks. Adama Golca. W uroczystościach wzięli udział współbracia obydwu prowincji, księża diecezjalni, siostry zakonne i liczni świeccy. Zmarły spoczął na miejscowym cmentarzu parafialnym, w grobowcu rodzinnym, obok swego ojca Franciszka (†17 VII 2003).

2014 – W sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu, ks. Tadeusz Bazan świętował 40. rocznicę święceń kapłańskich. Mszę św. celebrował bp senior diecezji charkowsko-zaporoskiej Marian Buczek, który razem z Jubilatem uczył się w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Łańcucie. W uroczystości wzięli udział pallotyni pracujący w Dowbyszu oraz delegat prowincjała na Ukrainę, ks. Stanisław Kantor.

2015 – W dniach 20-29 VI, przełożony generalny ks. Jacob Nampudakam i prokurator generalny ks. Witalij Gorbatych odbyli wizytację wspólnoty polskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Meksyku. Wspólnotę stanowili wówczas trzej współbracia pracujący w parafii św. Jana Chrzciciela w Tenango del Aire, na obrzeżach wielkiego miasta Meksyk.

2016 – Premier rządu RP Beata Szydło powołała ks. prof. dra hab. Sławomira Zarębę, dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w skład Rady Naukowej Centrum Badań Opinii Społecznej CBOS. Celem CBOS jest prowadzenie badań opinii publicznej, upowszechnianie wiedzy o stanie i tendencjach zmian opinii, przekazywanie wyników badań organom państwowym i instytucjom publicznym. Centrum wydaje raporty z prowadzonych badań, a także realizuje badania marketingowe i naukowe.

2017 – W Ołtarzewie, o godz. 7.00, liturgii dziękczynnej, m.in. z okazji zakończenia roku akademickiego oraz za solenizantów dnia, przewodniczył ks. Zenon Hanas SAC, przełożony prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla. Obecny był również radca prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ks. Marek Chmielniak, reprezentujący ks. prowincjała Adriana Galbasa. Pod koniec Mszy św. alumni wyrazili wdzięczność ustępującemu rektorowi, a obecnie wiceprowincjałowi ks. Waldemarowi Pawlikowi, który z kolei podziękował za 3.letnią posługę; nowy rektor ks. Mirosław Mejzner dziękując Księdzu Prowincjałowi Z. Hanasowi wyraził gotowość służby wspólnocie seminaryjnej: księżom, braciom i alumnom oraz siostrom pallotynkom i pracownikom świeckim.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny