Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
29 grudnia 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 29 grudnia

2013 – Z inicjatywy dyrektor biblioteki Małgorzaty Dzidek i burmistrza Piotra Pułki, Gminna Biblioteka Publiczna w Sułkowicach, otrzymała imię ks. dra Józefa Sadzika. W bibliotece otwarto wystawę poświęconą ks. Sadzikowi. Odsłonięto też pamiątkową tablicę.

„Osobę dawnego przyjaciela domu rodziców wspominała Aleksandra Korpal, o ks. Sadziku i swojej korespondencji z Czesławem Miłoszem powiedziała Halina Kozioł, z łezką w oku towarzyszył uroczystości emerytowany redaktor «Klamry» Stefan Bochenek, który od lat zbierał, przechowywał i publikował wspomnienia i pamiątki po obecnym patronie biblioteki” – odnotowano w miejscowym czasopiśmie.

Regię Miłosierdzia Bożego reprezentował ks. Aleksander Pietrzyk SAC, superior, który przewodniczył Mszy w kościele parafialnym i wygłosił homilię oraz poświęcił bibliotekę. Obecni byli: ks. Józef Lasak, prowincjał Prowincji Chrystusa Króla, pallotyni z Wadowic, przedstawiciele samorządów i kultury z gminy Sułkowice i powiatu myślenickiego.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1923 – Wspólnota pallotyńska w Wadowicach na Kopcu miała tego dnia Dzień pokutny za Polskę. Następnego dnia (niedziela) odprawiona została Msza św. za Polskę. Wieczorem na scenie teatru odbyła się deklamacja VIII. Kazania ks. Piotra Skargi oraz posłanie skazańca z Syberii (w roli księdza wystąpił kl. Władysław Czubek).

1924 – Klerycy na Kopcu zagrali dla gości dramat pt. „Wenancjusz”. Dla domowników sztukę tę zaprezentowano 27 grudnia.

1927 – Klerycy ołtarzewscy w ramach popołudniowej przechadzki zwiedzili kościół Wniebowzięcia NMP w Babicach, a następnie pobliską wieżę Transatlantyckiej Centrali Radiotelegraficznej. Nadawcza instalacja radiowa powstała na terenie dawnego poligonu, przy Forcie Babice. W 1923 została uruchomiona i uroczyście otwarta. Maszty tej radiostacji wysadzili Niemcy 16 I 1945.

1934 – Dom ołtarzewski zorganizował Gwiazdkę dla ubogich dzieci, których w sumie było 75.

1938 – Wieczorem klerycy w Ołtarzewie wystawili dramat w 5. aktach pt. „Ogniste węgle”, który obejrzeli zelatorzy, dobrodzieje i przyjaciele Seminarium. Pan Jabłoński wyraził słowa uznania i pochwały dla aktorów i doboru dekoracji.

Autorem tego dramatu religijnego jest szwajcarski benedyktyn, o. Maurus Carnot (+1935). Akcja dramatu rozgrywa się w XVI w. i przedstawia intrygi Maurów dążących do odzyskania utraconego panowania w Hiszpanii.

1940 – grudzień – Do Rzymu powrócił ks. Karl Hoffmann, przełożony generalny Stowarzyszenia. Wieczne Miasto opuścił jeszcze w VI 1939, udając się na wizytację domów w Ameryce Północnej i Południowej. Po odbyciu wizytacji, z powodu działań wojennych, nie mógł powrócić do Rzymu.

1941 – grudzień – Ks. Karl Hoffmann, generał Stowarzyszenia, przeprowadził wizytację kanoniczną w Szwajcarii.

1956 – W Wałbrzychu odbyła się pierwsza stacja uroczystości pogrzebowych ks. Augustyna Zarazy, misjonarza w Urugwaju i Brazylii, profesora w Collegium Marianum, radcy polskiej regii 1919-22, 1924-25, współzałożyciela Pobożnego Stowarzyszenia Misyjnego na ziemiach polskich. Uczestniczył w nich ks. Ignacy Jabłoński, rektor z Ząbkowic z dwoma klerykami i braćmi, ks. Mieczysław Ziomkowski z Częstochowy i 20 księży diecezjalnych z dekanatu wałbrzyskiego. Licznie obecni byli katolicy niemieccy ze swym duszpasterzem ks. Janem Liebeltem. Chcieli w ten sposób wyrazić wdzięczność ks. Augustynowi za chętne odprawianie im nabożeństw w języku niemieckim. Mszę odprawił ks. Witold Hadziewicz, a egzortę wygłosił ks. Jan Kosiedowski. Po ceremoniach pogrzebowych przeniesiono trumnę na dworzec kolejowy, skąd specjalnym wagonem została przewieziona do stacji Klecza Dolna, a stąd 30 XII przeniesiono ją do kaplicy, stojącej na miejscu starego kościoła.

1972 – Rada Generalna jednogłośnie wyraziła zgodę na podjęcie przez Prowincję Chrystusa Króla misji w Rwandzie (pismo z datą 8 I 1973).

1973 – W Ołtarzewie odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. br. Zygmunta Gregorowicza. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prowincjał Józef Dąbrowski. Ksiądz prowincjał podkreślił ofiarność, ubóstwo i posłuszeństwo br. Zygmunta, a także duży wkład zmarłego w budowę i rozwój Seminarium w Ołtarzewie, o które  troszczył się do ostatniej chwili swojego życia. We Mszy św. czestniczyło 16 księży; wśród nich był ks. Leon Niechoj z Weimaru. W kondukcie na cmentarz wzięło udział 22 księży, 40 braci i kleryków oraz 22 siostry zakonne, w tym  siostry z Duchnic. Konduktowi przewodniczył ks. rektor Jan Korycki, który w imieniu wszystkich współbraci, krewnych i znajomych, pożegnał na cmentarzu zasłużonego br. Zygmunta. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Ołtarzewie, w pierwszej pallotyńskiej kwaterze.

1974 – Ks. Jan Jędraszek został wikariuszem w parafii św. Elżbiety w Rio de Janeiro (proboszczem i delegatem prowincjała był ks. Czesław Zając), a od IV 1977 proboszczem w polonijnej parafii São João de Triunfo, na południowy zachód od Kurytyby, w stanie Parana.

1975 – Ks. Czesław Zając objął parafię św. Elżbiety w Rio de Janeiro z rąk ks. prałata Castelo Branco.

1976 – grudzień – Parafia św. Wawrzyńca w Poznaniu uzyskała zezwolenie na budowę nowego kościoła.

1994 – W Warszawie zmarł ks. Alojzy Żuchowski (ur. 1913 w Dźwierzni, w parafii Białuty, w diecezji chełmińskiej), mistrz nowicjatu, radca prowincjalny, sekretarz prowincjalny, sekretarz generalny Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych w Polsce, dyrektor Wydziału Spraw Zakonnych w Sekretariacie Prymasa Polski 1962-77, pierwszy radca generalny (wicegenerał) Stowarzyszenia i przedstawiciel polskiej grupy językowej przy Zarządzie Generalnym 1977-83, rektor domu generalnego, rekolekcjonista.

Był człowiekiem niezwykle pracowitym, jako znawca teologii życia zakonnego, rekolekcjonista, kierownik duchowy, doradca przy opracowywaniu posoborowych konstytucji i przygotowywaniu kapituł nadzwyczajnych czy ustanawianiu programów formacji w wielu zgromadzeniach zakonnych. W tej pracy nigdy nie wymawiał się brakiem czasu. Nie szczędził go na rzeczy ważne. Obca była mu w tym wszelka powierzchowność, tymczasowość. Uczył zdrowej krytyki i usiłował wyzwalać innych z prostego przeświadczenia, że jest dobrze i nie zachodzi potrzeba zmiany wielu rzeczy. Uczył patrzeć na każdą sprawę z wielu stron i szukać dla niej obiektywnego rozwiązania. Przez wiele lat służył swymi radami w organizowaniu wszystkich spotkań Konferencji Przełożonych Wyższych Zgromadzeń Żeńskich w Polsce, a potem i innych międzyzakonnych spotkań. Był inicjatorem międzyzakonnego dokształcania personelu formacyjnego, szczególnie odpowiedzialnych za formację podstawową. Zainicjował kilkudniowe spotkania przełożonych wszystkich zakonów klauzurowych w Polsce. Swych rozwiązań nigdy nie narzucał, ale radził, przekonywał i ostatecznie pozostawiał do wyboru.

2013 – Podczas Eucharystii Wspólnota Rodzin „Betlejem” w Bielsku-Białej, należąca też do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, dziękowała Bogu i ludziom za 10.lecie swego istnienia. W 2013 Wspólnota liczyła 53. członków (podczas uroczystości Świętej Rodziny w 2003 zostało przyjętych do Wspólnoty 21 osób).

2015 – W Warszawie zmarł tragicznie ks. Łukasz Ciupa (ur. 1983 w Warszawie), duszpasterz na Belize w latach 2013-15. W marcu 2015 powrócił do kraju i od 1 VIII podjął obowiązki wikariusza w parafii i Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej. Był też kapelanem Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

2016 – Abp Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski, został hospitalizowany. Dzień później o modlitwę w intencji ordynariusza diecezji poprosił bp Marek Solarczyk, biskup pomocniczy. Według komunikatu bpa Solarczyka, badania w szpitalu potwierdziły, że przyczyną pogorszenia stanu zdrowia była malaria. „Choroba arcybiskupa, to prawdopodobnie pokłosie ostatniej wizyty w Afryce, która miała miejsce przed miesiącem”. Przebywał wtedy w Sierra Leone, gdzie diecezja warszawsko-praska prowadzi misje.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny