Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
29 listopada 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 29 listopada

1981 – W niedzielę, w ramach zewnętrznych obchodów 40.lecia śmierci ks. Stanisława Szulmińskiego, odbyły się w kościele seminaryjno-parafialnym w Ołtarzewie, uroczystości zewnętrzne z udziałem wiernych. Homilię okolicznościową na wszystkich Mszach św. głosił ks. Tadeusz Gliński.

Centralnej, koncelebrowanej Mszy św. o godz. 10.30 przewodniczył bp Władysław Jędruszuk, administrator apostolski w Drohiczynie. On też wygłosił okolicznościową homilię, w której podkreślił aktualność idei ekumenicznych ks. Stanisława Szulmińskiego. Po homilii odsłonięto tablicę pamiątkową w kościele seminaryjnym, wykonaną z kararyjskiego marmuru. Poświęcił ją bp W. Jędruszuk.
Przygotowana została także wystawa dokumentów i ocalałych pism po ks. Stanisławie Szulmińskim oraz ekspozycja publikacji, jakie do tej pory ukazały się na temat ks. Szulmińskiego. Przygotowali ją: kl. Andrzej Kaim oraz kl. Tadeusz Skwarek.

Modlitwa przy poświęceniu tablicy pamiątkowej ku czci ks. Stanisława Szulmińskiego SAC:
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nie zabraniasz rzeźbienia ani malowania obrazów i posągów Twoich Wyznawców, abyśmy spoglądając na nie oczyma ciała, rozważali w duchu i naśladowali w życiu ich czyny i świętość; prosimy Cię, racz pobłogosławić i poświęcić tę tablicę wykonaną na cześć i pamiątkę kapłana Stanisława. Spraw, niech każdy, kto przed nią będzie się starał pokornie czcić kapłana Stanisława, przez Jego zasługi i wstawiennictwo otrzyma od Ciebie łaskę za życia, a w przyszłości wieczną chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Fotografie z Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie zob. poniżej

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1914 – Nowicjusze: Feliks Magulski i Augustyn Rolbiecki, obłóczeni 25 XI na Kopcu, dołączyli do dwójki nowicjuszy w Pradze (Józef Czodrowski i Feliks Rother – ci przyjęli sutannę Stowarzyszenia 11 XI na Kopcu). Otrzymali tam gościnne przyjęcie w klasztorze benedyktyńskim Emaus. Odtąd wszyscy nowicjusze odbywali nowicjat w Pradze do VII 1915, potem wrócili do Wadowic.

1926 – Po otrzymaniu zgody od Konsulty Generalnej, opuścił pallotynów i Kopiec ks. Tomasz Sobieraj, który już od sierpnia 1926 pracował w archidiecezji poznańskiej, zabiegając o inkardynację do niej, ale nie otrzymawszy zgody ordynariusza, powrócił do Stowarzyszenia i 20 I 1931 został skierowany do Wadowic.

1934 – W Ołtarzewie ukończono budowę stajni (dach i postawienie murowanego zrębu).

1939 – W Ożarowie powołano pierwszą grupę Ruchu Oporu – Związek Odbudowy Rzeczpospolitej z udziałem komendanta Straży Pożarnej Eugeniusza Kwiatkowskiego, rektora domu pallotyńskiego w Ołtarzewie ks. Stanisława Wierzbicy, kierownika szkoły Władysława Wodzińskiego i inspektora Straży Pożarnej Zygmunta Holewińskiego.

1940 – Ks. Franciszek Cegiełka został przewieziony z paryskiego więzienia Santé do więzienia w Trewirze, potem do Kolonii, Hannoveru i wreszcie tego roku do berlińskiego Polizei Praesidium Gefaengnis przy Alexanderplatz.

1964 – listopad – Ks. Józef Sadzik rozpoczął w rzymskich kongregacjach starania o pozwolenie na wydanie mszału łacińsko-polskiego.

1967 – listopad – Editions du Dialogue opublikowało „Kalendarz Naszej Rodziny 1968. Panorama emigracji polskiej” oraz dla francuskiego czytelnika: powieść autorstwa Jeanne Moret, „Le second commandement”.

1968 – listopad – W Wydawnictwie Editions du Dialogue wydano „Kalendarz Naszej Rodziny 1969. Pielgrzymi polscy. Motyw emigracyjny w literaturze polskiej” oraz katalog dla Aliny Szapocznikow, z okazji jej wystawy prac w Galerie Cogeime w Brukseli.

1971 – Sześciu kandydatów do święceń subdiakonatu (święcenia niższe) złożyło w Seminarium ołtarzewskim przysięgę celibatu.

1975 – W Ołtarzewie zakończono prace nad siecią wodną i kanalizacyjną od domu do przyłącza kanalizacyjnego.

1976 – Ks. Tadeusz Tomasiński został mianowany członkiem komisji misyjnej Episkopatu Francji.

1976 – W dniach 15-29 XI, ks. Józef Sadzik prowadził rekolekcje dla polskich księży w opactwie norbertanów Averbode (k. Diest) w Belgii.

1976 – listopad – Nasza Rodzina wydała w Paryżu numer specjalny – pierwszy tom kalendarza-albumu „Misjonarze polscy w świecie” (ss. 247). Drugi tom wyszedł w 1977 (ss. 286).

1977 – listopad – Ukazał się „Kalendarz Naszej Rodziny 1978. Głos Episkopatu Polski”. Wyboru tekstów dokonał ks. Leszek Malewicz.

1978* – Klerycy pierwszego kursu i drugiego roznosili opłatki wigilijne po terenie parafii Ołtarzew.
– Wieczorem odbyło się spotkanie z dyrektorem Radia Watykańskiego, ks. Stefanem Filipowiczem SJ. Przedstawił on historię powstania i działalności Radia; mówił też o swojej pracy w Radio i dalszych planach w roku 1979.

1979 – W spotkaniu przygotowawczym do koronacji obrazu Matki Bożej Hodyszewskiej w Hodyszewie wziął udział ks. Paweł Góralczyk. Data uroczystości koronacyjnych została wyznaczona na 31 sierpnia 1980.

1980 – Nadeszło pozwolenie władz państwowych zezwalające naszej parafii w Radomiu na budowę kościoła pw. Królowej Apostołów i jego lokalizację.

1980 – Kilku kleryków z Ołtarzewa wzięło udział w dwudniowym sympozjum katechetycznym na KUL-u: „Katecheza a reorganizacja szkolnictwa” (28 – 29 XI 1980).

1981* – jesień – Ołtarzew. Młodzież z parafii wystawiła sztukę Zofii Kossak „Gość oczekiwany”. Reżyserem był kl. Andrzej Jasiński SAC
Fotografie zob. w oddzielnym poście

1984; 1988 – Tradycyjnie, kurs V przedstawił w Ołtarzewie andrzejkowy kabaret. W 1988 kabaret nosił tytuł „Ołtarzewiada”.

1985 – Ks. prowincjał Czesław Parzyszek rozpoczął wizytację kanoniczną domu ołtarzewskiego.

1986 – Józef kard. Glemp poświęcił kościół pw. św. Józefa w Wólce Mlądzkiej, wybudowany staraniem pierwszego proboszcza, ks. Kazimierza Trypusa. Samodzielna parafia w Wólce Mlądzkiej została erygowana 1 X 1986.

1987 – Reprezentacja ołtarzewskiego Seminarium rozegrała zwycięski mecz piłki nożnej z WSD we Włocławku, ustalając wynik 8:3.

1990* – Ks. Stanisław Janik, pracując jako wikariusz w Lublinie (od 1988), a od 1989 w Gdańsku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, rozbudził w sobie na nowo zawodowe zainteresowanie problemami polskiej wsi, podejmując – w ramach studiów zaocznych na Wydziale Teologii KUL – problematykę rolnictwa w nauczaniu społecznym Kościoła. Praca pt. „Problemy wsi i rolnictwa w nauczaniu papieży Jana XXIII i Jana Pawła II”, zakończona uzyskaniem tytułu magistra 29 XI 1990 i opublikowana w Wydawnictwie Duszpasterstwa Rolników (pt. „Wieś i rolnictwo w nauczaniu Kościoła”, Włocławek 1991), spotkała się z dużym zainteresowaniem i umożliwiła mu rozpoczęcie studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych KUL z zakresu katolickiej nauki społecznej (1991).

1990* – W Warszawie, w kościele Chrystusa Króla, miały miejsce uroczystości pogrzebowe ks. Edmunda Winklarza, rekolekcjonisty, redaktora Pallottinum, kierownika Sekretariatu Prowincjalnego 1977-90. Mszy koncelebrowanej przez bardzo wielu współbraci przewodniczył ks. prowincjał Czesław Parzyszek. On też wygłosił homilię pogrzebową. Obecni byli alumni, bracia i siostry zakonne. Zwłoki zmarłego spoczęły w kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

1997 – W dniach 27 – 29 listopada w Seminarium ołtarzewskim odbył się dwudniowy, listopadowy Dzień skupienia dla alumnów, który poprowadził o. Józef Augustyn SJ. Wygłosił kilka konferencji, prowadził modlitwy i przewodniczył Mszom św., zachęcał do pogłębionej modlitwy i poruszył wiele ważnych tematów.

2000 – listopad – Środowisko internetowego czasopisma „Recogito” ustanowiło symboliczną Nagrodę im. Ks. Józefa Sadzika (grafika autorstwa Artura Majki). Nagroda jest przyznawana tym, „którzy nie uciekając od współczesności, w sytuacji głębokiego rozłamu między kulturą a Kościołem, mają odwagę szukać porozumienia, budować pomosty, wykraczać poza stereotypy i przyzwyczajenia”, a także tym, którzy sami swym życiem potwierdzają, że „możliwy jest dialog, dialog przeszłości ze współczesnością i w pewnym sensie z przyszłością, dialog międzyludzki, wreszcie dialog człowieka z Bogiem”.

2003 – Wieczorem odbyła się tegoroczna premiera jesiennej sztuki „Mały Książę”. Napisana została na motywach opowiadania Antoine’a de Saint-Exupéry’ego pt. „Mały Książę”. Sztuka została pozytywnie przyjęta przez wspólnotę ołtarzewską i młodzież gimnazjalną z Ciechanowa, obecną na premierze. Warto podkreślić pomysłowe dekoracje oraz grę głównego aktora, kl. Michała Górskiego i narratora – kl. Marcina Gontarza. Scenariusz i reżyserię przygotował kl. Przemysław Krawiec. Sztuka była przedstawiana przez cały Adwent.

2014 – Krajowa Rada Koordynacyjna ZAK wybrała nowego przewodniczącego w osobie s. Anny Ozon SAC i wiceprzewodniczącego ks. Stanisława Stawickiego SAC.

2014 – Nastąpiło oficjalne przekazanie pallotynom parafii pw. Matki Wierzących w Bogocie. Obecni byli: wikariusz biskupi ks. Franciszek Niño, ks. Crisanto zdający parafię i delegat prowincjała w Kolumbii, ks. Andrzej Zieliński. Pierwszym proboszczem został ks. Adam Gąsior, dotychczasowy założyciel i pierwszy dyrektor Casa Hogar.

2014 – W całym Kościele katolickim rozpoczął się wieczorem Rok Życia Konsekrowanego. Pap. Franciszek z tej okazji wydał „List apostolski do wszystkich osób konsekrowanych z okazji Roku Życia Konsekrowanego” (21 XI).
Generalny Sekretariat ds. Formacji SAC zorganizował dla naszych domów formacyjnych „łańcuch modlitwy”, inspirowany tematem: „Radość bycia konsekrowanym pallotynem”. Realizacja tej inicjatywy trwała 33 dni i nawiązywała do 33. punktów, które Pallotti odnosił do życia Jezusa, będącego „naszą regułą fundamentalną”, i rozpoczęła się od 22 I 2015, dzień uroczystości św. Wincentego Pallottiego.
Z tej okazji Kazimierz kard. Nycz zaprosił wszystkie osoby konsekrowane do parafii Ofiarowania Pańskiego na Ursynowie, gdzie miała miejsce Msza św. dziękczynna za wszystkie osoby konsekrowane żyjące i posługujące w archidiecezji warszawskiej. Przybyło ok. 800 sióstr zakonnych i ok. 100 księży oraz braci zakonnych. Podczas tej uroczystości odnowiono śluby lub przyrzeczenia czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

2015 – W Wiedniu oficjalnie otwarto przekształconą parafię Göttliche Barmherzigkeit (Miłosierdzia Bożego). Uroczystościom przewodniczył kard. Christoph Schönborn. Obecny był ks. prowincjał Józef Lasak. Parafia została powierzona pieczy Prowincji Chrystusa Króla, a jej pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Korzeniowski.
W skład nowej jednostki administracyjnej weszły parafie: Königin des Friedens (proboszcz ks. S. Korzeniowski), Dreimal Wunderbare Muttergottes (wikariusz ks. Krzysztof Dudzik), Katharina von Siena (wikariusz ks. Janusz Linke) i Sankt Anton von Padua. Nowa parafia liczyła 18.500 parafian w 2015.

2015 – Przewodnicząca Generalnej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, p. Donatella Acerbi odwiedziła Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie. Na spotkaniu ze wspólnotą klerycką mówiła o ZAK i jego dzisiejszej misji.

2015 – W dniach 28 – 29 XI odbyło się XVI. sympozjum Instytutu Pallottiego, w którym uczestniczyło ponad 200 osób, w tym grupy z Ukrainy i Słowacji. Spotkanie było pierwszą częścią dyptyku pt. „Mistyczna droga Pallottiego”.
Prof. dr hab. Artur Andrzejuk przedstawił temat: „Filozoficzne aspekty mistyki”; ks. dr Andrzej Zelek mówił na temat: „Mistyka chrześcijańska”, s mgr Monika Cecot zaprezentowała temat: „Wyrazić niewyrażalne. O języku mistyki Pallottiego”, a ks. mgr lic. Dariusz Przybyszewski wygłosił referat: „Droga doskonałości według św. Wincentego Pallottiego”. Gościem specjalnym sympozjum była p. Donatella Acerbi, przewodnicząca GR ZAK. Podczas wieczornej modlitwy (nieszpory) skierowała ona słowo, w którym na podstawie czytania z Pierwszego Listu św. Pawła do Tesaloniczan, zaprosiła zebranych do refleksji nad doświadczeniem mistycznym w życiu Pallottiego. W czasie niedzielnej Eucharystii na ręce przewodniczącej KRK ZAK, s. Anny Ozon złożyło swój akt zaangażowania apostolskiego 13 osób.

2017 – W dniach 27-29 listopada, pallotyńska Delegatura Matki Bożej Fatimskiej na Ukrainie obchodziła jubileusz 25-lecia swojej działalności, choć pierwsi pallotyni z Polski (ks. Jarosław Olszewski i ks. Stanisław Firut) przyjechali na Ukrainę już w 1990, a pierwszym pallotynem pochodzącym z Ukrainy, został w 1989 ks. Aleksander Milewski (+2016).
Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu. Rozpoczęły się Dniem skupienia, prowadzonym przez pierwszego delegata, ks. Franciszka Gomułczaka. Uroczystej Mszy św. w Sanktuarium przewodniczył wyższy przełożony Polskiej Prowincji Chrystusa Króla, ks. Zenon Hanas. Po homilii Ks. Prowincjała cała Delegatura poświęcona została Aktem zawierzenia opiece Pani Fatimskiej, podpisanym na ołtarzu przez kapłanów sprawujących Najświętszą Ofiarę. W uroczystościach uczestniczyli z Polski radcy prowincjalni: ks. Artur Stępień i ks. Grzegorz Młodawski SAC – również sekretarz ds. Misji oraz ks. Włodzimierz Osica SAC, odpowiedzialny za POMOST – Pallotyńskie Dzieło Pomocy dla Katolików na Wschodzie. Na Mszy św. obecne były również siostry zakonne, współpracujące z pallotynami na Ukrainie: sługi Jezusa i pallotynki. Uczestnicy uroczystości dzielili się wzajemnie wspomnieniami z działalności duszpasterskiej i kreślili plany na dalsze lata pracy i rozwoju pallotyńskiego charyzmatu na Ukrainie.

ks. dr Stanisław Tylus SAC