Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
29 maja 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 29 maja

1949 – W Ołtarzewie, w uroczystość Królowej Apostołów, Patronki Stowarzyszenia, odbyły się pierwsze święcenia kapłańskie. Prymas Stefan Wyszyński udzielił święceń prezbiteratu diakonowi Kazimierzowi Skrzypczakowi (wystąpił). Innym klerykom-teologom udzielił święceń egzorcystatu i akolitatu

Prymas do Seminarium w Ołtarzewie przybył już 28 V, w wigilię uroczystości Królowej Apostołów. „Najdostojniejszego Gościa witali wszyscy członkowie domu z Najprzewielebniejszym Księdzem Prowincjałem na czele i licznie zebrana ludność miejscowa. Po wprowadzeniu Księdza Prymasa do kościoła, odbyło się nabożeństwo majowe, w czasie którego Ksiądz Prymas wygłosił podniosłe kazanie o kapłaństwie.

Następnego dnia, w uroczystość Patronki Stowarzyszenia, 29 maja, Ksiądz Prymas udzielił święceń klerykom naszego Seminarium. Diakon Kazimierz Skrzypczak otrzymał święcenia kapłańskie, a inni klerycy teologowie święcenia egzorcystatu i akolitatu” (WPPSAK 1949, nr 2, 55-56).

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1835 – Wiceregent Antonio Luigi Piatti (+1841) zatwierdził Stowarzyszenie, udzielając mu licznych błogosławieństw.

1835 – maj – Ks. Wincenty Pallotti napisał „Apel”, aby poinformować o założonym Stowarzyszeniu.

1838 – Ks. Wincenty Pallotti otrzymał reskrypt z Kongregacji ds. Biskupów i Zakonników, mocą którego udzielono mu zezwolenia na nałożenie habitu św. Franciszka dla sióstr i dziewcząt. 31 V otrzymał od Kardynała Wikariusza list zezwalający mu na wykonanie powyższego uprawnienia.

1930 – W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przybyła z Warszawy do Ołtarzewa grupa 16. pallotyńskich zelatorów z ks. radcą Stanisławem Słaboszewskim.

1938 – Ks. Stanisław Czapla urządził w Ołtarzewie dzień skupienia dla zelatorek z okolicy i Warszawy.
– Po południu bracia postulanci i klerycy urządzili akademię na cześć Królowej Apostołów. Odbyła się ona już w sali narożnej nowego gmachu. Kl. Franciszek Madej wystąpił z referatem.

1949 – Biskup Jan Kanty Lorek, ordynariusz sandomierski, dokonał wizytacji kanonicznej parafii i udzielił Sakramentu Bierzmowania w parafii św. Józefa w Radomiu, prowadzonej przez pallotynów.

1950 – Dzień rozesłania. Klerycy i bracia dobrani w małych grupach wyjeżdżają w różnych kierunkach Polski.

1962 – Rada Generalna dokonała kolejnego wyboru Zarządu polskiej Prowincji Chrystusa Króla. Prowincjałem powtórnie wybrano ks. Eugeniusza Werona. Do Rady Prowincjalnej weszli kolejno jako jego radcy: ks. Józef Dąbrowski, ks. Józef Wróbel, ks. Alojzy Żuchowski i ks. Witold Zdaniewicz.
Nowa kadencja rozpoczęła się od przykrego wydarzenia, jakim była decyzja władz państwowych o zajęciu części domu otwockiego. Natychmiast wystosowano odwołania, ale władze cywilne decyzję o zajęciu części domu podtrzymały. Prawie dwa miesiące po tym wydarzeniu, przyszedł jeszcze boleśniejszy cios w postaci zajęcia i rozwiązania po raz drugi przez władze państwowe Niższego Seminarium Duchownego w Wadowicach na Kopcu.

1966 – Niedziela Zesłania Ducha Świętego, 29 maja 1966. Gdańsk, Bazylika Mariacka. Uroczystości „Tysiąclecia Chrztu Polski”. Rozpoczęły się o godz. 10.30. Wziął w nich udział Stefan kard. Wyszyński Prymas Polski i wielu polskich biskupów. Jeden z nich zamieszkał u pallotynów w domu przy ul. Elżbietańskiej. Mimo dużych opadów deszczu i przejmującego chłodu w uroczystościach wzięło udział wielu wiernych. O godz. 20.00 nastąpiło pożegnanie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
Tego dnia milicja aresztowała wielu ludzi, głównie młodych, którzy manifestowali swą solidarność z Episkopatem Polski i wierność z Kościołem. Manifestanci wywracali i palili ubliżające plakaty, m.in. olbrzymi plakat przed Dworcem Gdańskim, na którym przedstawiono kard. Wyszyńskiego z podpisem „Nie przebaczymy”. Skazano ich na 6 miesięcy więzienia.

1972 – Rada Prowincjalna poinformowała Zarząd Generalny, że 22 V podjęła decyzję o podjęciu misji w Rwandzie, wysłaniu kilku księży do bpa João Aloysia Hoffmanna w diecezji Erexim oraz do Mato Grosso – terenu działania brazylijskiej Prowincji Santa Maria.
Odpowiedz generała nadeszła miesiąc później. Rada Generalna wyraziła radość z decyzji podjęcia przez polską prowincję misji zagranicznych, ale równocześnie przestrzegała przed zbyt pochopnymi decyzjami w tym względzie. „Ksiądz Generał 1949 – pisał ks. prowincjał Józef Dąbrowski – który przed kilku miesiącami wizytował placówki misyjne Prowincji Irlandzkiej w sąsiedniej Tanzanii, zaleca wielką ostrożność i rozwagę w podejmowaniu tak ważnej decyzji, jak objęcie nowych terenów misyjnych. Polecił, aby przed wysłaniem misjonarzy pojechał ktoś do Rwandy, zapoznał się z warunkami przyszłej pracy i omówił z biskupem diecezji wzajemne zobowiązania”. Do tej podróży wyznaczony został ks. wiceprowincjał Jan Pałyga. Miał mu towarzyszyć superior Regii Miłosierdzia Bożego ks. Zenon Modzelewski.

1974 – W Centre du Dialogue w Paryżu wystąpił z odczytem Tadeusz Mazowiecki, redaktor naczelny miesięcznika „Więź”, na temat: „Ideowe nurty współczesnej inteligencji polskiej – spotkania, konfrontacje, perspektywy”.

1979 – Po pogorszeniu się stanu zdrowia, ks. Alojzy Hassa zamieszkał w Państwowym Domu Pomocy Społecznej w Radości k. Warszawy, gdzie już tylko leżał pod opieką sióstr zakonnych, stale odwiedzany przez współbraci z Otwocka, Warszawy i Ołtarzewa. Te trzy lata pobytu w szpitalu były cierpieniem, ale bez narzekania z jego strony. O tym niewiele mówił, choć przyznawał, że nieraz czuł się osamotniony. Tam też zmarł 11 VII 1982.

1987 – Rada Prowincjalna dokupiła działkę z niewykończonym domem rodzinnym we Wrzosowie. Urządzono w nim kaplicę publiczną, która zgodnie z dekretem administratora sandomierskiego, bpa Piotra Gołębiowskiego, z 24 IV 1978, otrzymała wezwanie Najświętszej Bożej Rodzicielki Matki Kościoła.

1993 – Wieczorem w Ołtarzewie odbyło się wigilijne czuwanie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, na które przybyło wielu gości z całej Polski, zarówno osoby zakonne jak i świeckie. Nad organizacją spotkania czuwała Wspólnota Nazaret z jej opiekunem, ks. Bogusławem Szpakowskim. Czuwanie przesiąknięte modlitwą, uwielbieniem i oczekiwaniem, trwało do późnych godzin nocnych.

1998 – W dniach 29-31 maja, przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, w pallotyńskim Wieczerniku Seminaryjnym zgromadziło się kilkuset młodych osób na Spotkaniu Młodych (Forum Młodych), zorganizowanym pod hasłem „Otrzymacie Jego moc”. Chłopcy i dziewczęta spotykali się na wspólnym przeżywaniu Eucharystii, obrzędach liturgicznych, modlitwie, spotkaniach i koncertach, które miały na celu ukazywać i przybliżać Bożą miłość i prawdy wiary oraz pomóc rozeznać własne powołanie. Spotkanie Młodych rozpoczęło się w piątek wieczornym nabożeństwem, przygotowanym przez WSD, a przeprowadzonym przez ks. rektora Mariana Kowalczyka. Na scenie seminaryjnego ogrodu wystąpił rockowy zespół muzyczny „2Tm 2,3”, którego członkowie wyrazili świadectwo swojej przynależności do Chrystusa poprzez muzykę.
Następnego dnia porannej Eucharystii przewodniczył ks. prowincjał Lesław Gwarek, a w koncelebrze uczestniczyli pallotyńscy neoprezbiterzy. Był to dzień dyskusji, przebiegających pod hasłem „Forum Młodych”, a tematem była myśl: „Młodzi w Kościele – Kościół wśród młodych”. W godzinach wieczornych odbył się koncert zespołu „New Life Music”. Ukoronowaniem dnia była Eucharystia sprawowana o północy. Przewodniczył jej i Słowo Boże wygłosił bp Piotr Jarecki. Msza św. poprzedzona była trzygodzinnym modlitewnym czuwaniem, przebiegającym w ramach wigilii oczekiwania na Ducha Świętego. Podczas tego czuwania zgromadzona w seminaryjnym kościele młodzież, mogła wysłuchać Słowa Bożego, katechezy, świadectw, uczestniczyć w modlitwie indywidualnej i zbiorowej. Wigilii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. prowincjał Czesław Parzyszek. Spotkanie Młodych zakończyło się w niedzielę rano.

2004 –W Ołtarzewie, w wewnętrzną uroczystość Królowej Apostołów Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Roman Forycki. Przypomniał w nim znaczenie Maryi jako Królowej Apostołów w duchowości św. Wincentego Pallottiego i naszej.
– Wieczorem tego dnia odbyło się czuwanie modlitewne przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Przedstawiciele wspólnoty alumnów uczestniczyli w czuwaniu w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim i wraz z młodzieżą z całej Polski na polach nad Jeziorem Lednickim.

2004 – Księża diakoni: Narcisse Mwisenza, Eugène Niyonzima, Marc Nzeymana, z Regii Świętej Rodziny (Rwanda-Kongo), przyjęli święcenia kapłańskie.

2011 – W Kruszwicy br. Dawid Walczak z Prowincji Zwiastowania Pańskiego złożył wieczną konsekrację na ręce ks. prowincjała Adriana Galbasa.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny