Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
29 marca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 29 marca

1894 – Dk. Alojzy Majewski przyjął święcenia kapłańskie w katedrze Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła we Fromborku z rąk bpa Andrzeja Thiela, ordynariusza warmińskiego. Przez 8 lat był kapłanem diecezjalnym, pracując duszpastersko w Biskupcu Warmińskim (jako wikariusz), Sząbruku k. Gietrzwałdu (administrator parafii) oraz Świętej Lipce (wikariusz).

W tym czasie poznał późniejszych pallotynów – Augustyna Zarazę i Wojciecha Turowskiego. Podczas pobytu u swoich krewnych w Niemczech poznał niedolę polskich emigrantów, dlatego obserwując działalność niemieckich pallotynów, którzy inspirowali się ideałem Wincentego Pallottiego, zapragnął, aby przeszczepić Stowarzyszenie na ziemie polskie. Chciał, aby się zajęto polskimi emigrantami, formacją świeckich i misjami zagranicznymi.

Ustną zgodę na wstąpienie do pallotynów otrzymał ks. Majewski już w V 1900. Musiał jednak czekać aż do następnego roku, kiedy w styczniu został wyświęcony nowy kurs, aby jakiś neoprezbiter mógł go zastąpić. Ksiądz Alojzy do Stowarzyszenia wstąpił 7 III 1901 w Limburgu (Niemcy).

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1933 – W Gdańsku odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. Josefa Josta, z niemieckiej Prowincji Trójcy Świętej, duszpasterza młodzieży. Zgodnie z swoim życzeniem został złożony do prostej czarnej trumny. Nie chciał też przemówień pożegnalnych ani żadnych wspomnień. Wieczorem 28 III w nowym wówczas kościele Chrystusa Króla odbyło się nabożeństwo żałobne, a rano 29 III, po odśpiewaniu Jutrzni i Requiem ruszył kondukt na cmentarz katolicki pw. św. Józefa i św. Brygidy przy Wielkiej Alei (Alei Zwycięstwa; obecnie tereny zielone parku Akademickiego). Uczestniczyły w nim sztandary wspólnot młodzieżowych, urzędników i wielu innych grup religijnych i zawodów (razem 35 sztandarów), duchowni i współbracia (16) oraz wielkie tłumy ludności z różnych dzielnic miasta (ok. 3000 uczestników).

1933 – Br. Szczepan Orlikowski został przeniesiony z Ołtarzewa do Warszawy na Pragę, gdzie objął funkcję kucharza.

1935 – Od 29 marca do 2 kwietnia ks. rektor Alfons Męcikowski głosił rekolekcje zamknięte w domu sióstr urszulanek w Ołtarzewie dla Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. W rekolekcjach brały udział druhny z Babic, Błonia, Borzęcina, Ołtarzewa i Zaborowa – w sumie 51 osób.

1936 – W Łodzi odbył się zjazd zelatorów pallotyńskich. Przewodniczył mu ks. senior Augustyn Zaraza.
– W domu sióstr urszulanek w Ołtarzewie, ks. Alfons Męcikowski, rektor Ołtarzewa, rozpoczął głosić trzydniowe rekolekcje dla Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej.

1938 – Południowoafrykańska misja w Queenstown została przez Stolicę Apostolską podniesiona do rangi prefektury apostolskiej (wikariat apostolski od 9 IV 1948).

1939 – Ks. Jan Nełkowski rozpoczął rekolekcje dla dzieci w Ołtarzewie.

1950 – Ze względu na silne ataki astmy, z którą się zmagał już do końca życia, przez prawie 17 lat, ks. prof. Józef Bogdan został zwolniony z zajęć w Ołtarzewie. Przebywał od tego czasu w Otwocku, przez jakiś czas odbywał kurację w Szczawnicy, następnie przez kilka lat mieszkał w Ołtarzewie i wykładał misjologię (od 1954), a od 1958 w Chełmnie (od jesieni 1961 był ojcem duchownym tego domu).

1972 – 35-osobowa grupa młodzieży męskiej z Francji pod kierunkiem ks. Alojzego Misiaka i ks. Henryka Gracza z Collège l’Eccole d’Imprimerie i z Lisieux przyjechała na dwutygodniowy pobyt do Polski. W domu ołtarzewskim zatrzymali się przez trzy dni Wielkiego Tygodnia.

1978 – Rada Generalna przysłała wiadomość o składzie nowego Zarządu Prowincjalnego. Nowo wybrany prowincjał ks. Henryk Kietliński zapowiedział swój przyjazd z Rzymu na 10 kwietnia.
– Br. Franciszek Dziczkiewicz udał się w podróż apostolską do ZSRR.

1978 – Gościem Seminarium był były rektor KUL i ATK, ks. prof. Józef Iwanicki. Wygłosił on wykład na temat: „Egzystencjalny aspekt metafizyki”.

1979 – Kl. Tadeusz Puton wyjechał do Częstochowy na nocne czuwanie z grupą młodzieży z Rodziny Rodzin z Warszawy.

1981 – Wieczornym nabożeństwem rozpoczął wizytację generalną w Ołtarzewie ks. generał Ludwig Münz.
– W dniach 28-29 marca Seminarium w Ołtarzewie gościło 6-osobową grupę młodzieży z Czechosłowacji. Czesi obejrzeli Misterium Męki Pańskiej.

1982 – W Ołtarzewie odbyły się uroczystości pogrzebowe br. Franciszka Pawlikowskiego. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił ks. wiceprowincjał Czesław Parzyszek. Podkreślił, że „rozstajemy się z człowiekiem, który pozostanie dla nas wzorem apostoła, modlitwy, poświęcenia i radości w cierpieniu”.
Przy udziale księży i braci z wielu wspólnot zmarły został pochowany w kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu ołtarzewskim. Ks. Jan Korycki, wicerektor Seminarium, wypowiedział na cmentarzu słowo pożegnalne.

1988 – Seminarium ołtarzewskie odwiedził radca generalny, ks. Jan Korycki.

1993 – Ołtarzew odwiedził generał Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, ks. Séamus Freeman oraz jego zastępca, ks. Jan Kupka. Spotkali się z księżmi z alumnami, omawiając ważne sprawy Stowarzyszenia, prowincji seminarium. Ksiądz generał spotkał się też ze wspólnotą Nazaret – grupą Odnowy w Duchu Świętym.

1993 – W Częstochowie brat Szczepan Orlikowski obchodził kolejny jubileusz – 70-lecia służby Bogu i ludziom w Stowarzyszeniu. W kazaniu na Mszy prowincjał ks. Tomasz Skibiński podkreślał szlachetność życia jubilata i jego codzienną wierność Stowarzyszeniu i Bogu. Zmarł 20 V 2004 w Częstochowie, przeżywszy 92 lata.

1998 – W dniach 27-29 marca Seminarium w Ołtarzewie gościło rodziców alumnów kursu III., którzy w tych dniach pod kierunkiem ks. prefekta Józefa Lasaka uczestniczyli w wielkopostnych rekolekcjach, przygotowując się na uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

2000 – Parafianie i klerycy przeszli wspólnie drogą krzyżową ulicami Ołtarzewa, niosąc ze sobą misyjny krzyż, który w niedzielę 31 marca został ustawiony przed kościołem. Do tego czasu krzyż znajdował się w kościele, gdzie można było go adorować. Na krzyżu widniał napis „Bóg jest miłością”.
W tym czasie w parafii ołtarzewskiej trwały od 26 marca Misje święte. Wspólnota seminaryjna włączyła się w modlitwę o ich owocność.

2002 – W Wielki Piątek Liturgii Krzyża przewodniczył ks. prowincjał Czesław Parzyszek, który też wygłosił kazanie.

2006 – Rada Prowincjalna ustanowiła Zarząd Delegatury w Kolumbii i Wenezueli pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w następującym składzie: ks. Mariusz Mąka – delegat prowincjała, ks. Roman Nakoneczny – zastępca delegata i administrator Delegatury oraz ks. Mariusz Piątkowski – drugi radca Delegatury.
Delegatura została utworzona 30 VIII 2000.

2008 – W Poznaniu, po likwidacji Cmentarza świętomarcińskiego przy ul. Bukowskiej, szczątki ks. Stanisława Słaboszewskiego (1895 – 1931), doktora teologii, profesora filozofii w Seminarium w Wadowicach, mistrza nowicjatu braci, kierownika administracyjnego wydawnictw i drukarni Stowarzyszenia w Warszawie, przeniesiono i pochowano na cmentarzu na Górczynie (kwatera IVK rząd 1 miejsce 8).

2014 – Pap. Franciszek mianował przełożonego generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, ks. Jacoba Nampudakama, konsultorem Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny