Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
3 listopada 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 3 listopada 

1984 – Na placu kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu odbył się pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana warszawskiej „Solidarności” i obrońcy praw człowieka w PRL, zamordowanego przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.

Mszy św. koncelebrowanej przez blisko tysiąc księży, przewodniczył Józef kard. Glemp Prymas Polski. Ks. Popiełuszko został pochowany przy kościele św. Stanisława Kostki.

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło całe Seminarium (z wyjątkiem VI kursu). Tego dnia nie było wykładów w Ołtarzewie.

Pogrzeb zgromadził wielkie tłumy (ok. 600 tysięcy ludzi). Ks. Feliks Folejewski SAC zorganizował oprawę duszpasterską uroczystości sprowadzenia zwłok Męczennika do Warszawy i jego pogrzebu, dając się poznać jako dobry organizator oraz ojciec duchowny, co sprawiło, że został następcą Ks. Jerzego w duszpasterstwie ludzi pracy w archidiecezji warszawskiej (1984-89).

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1814 – listopad – Wincenty Pallotti rozpoczął studia filozofii na uniwersytecie Sapienza w Rzymie. Trwały one do 1815.

1815 – listopad – Pallotti rozpoczął studia teologii na Sapienzy. Zakończył je 15 VII 1818 doktoratem z teologii i filozofii.

1827 – listopad – Kard. Placido Zurla OSB (+1834), wikariusz Rzymu, mianował Pallottiego spowiednikiem w seminarium rzymskim. Obowiązek ten spełniał do 1840.

1947 – Rada Prowincjalna mianowała ks. Józefa Dąbrowskiego dyrektorem drukarni i pierwszym radcą domu w Ołtarzewie. Drugim radcą został ks. Franciszek Rafacz.

– Dom w Chełmnie został przeznaczony na Zakład dla Spóźnionych Powołań Kapłańskich dla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, począwszy od roku szkolnego 1948/1949.

– Po zasięgnięciu opinii wszystkich księży Prowincji Chrystusa Króla, przyjęto urzędowy przekład nazwy naszego Stowarzyszenia: Societas Apostolatus Catholici – Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego. Nazwę tę zatwierdził ks. generał Wojciech Turowski.

1952 – Bp częstochowski Zygmunt Goliński erygował w Częstochowie punkt duszpasterski pw. Miłosierdzia Bożego, z obowiązkami i przywilejami parafii, łącznie z określeniem terenu. Proboszczem został ustanowiony rektor domu, ks. Edmund Boniewicz SAC.

1964 – Do odbycia służby wojskowej zostało powołanych 19 kleryków z Ołtarzewa. 3 XI o godz. 8.00 mieli stawić się w swoich  jednostkach. Ich służba wojskowa trwała do 26 X 1966.

Po powrocie do Ołtarzewa odprawili 6-dniowe rekolekcje i 3 listopada 1966 odnowili profesję czasową (renovatio I) na ręce ks. Józefa Dąbrowskiego.

1971 – Uczestnik XIII. Kapituły Generalnej, ks. Nicholas Gorman, wiceprowincjał prowincji irlandzkiej i proboszcz parafii w Hastings w Anglii, został wybrany generałem Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Funkcję najwyższego przełożonego Stowarzyszenia pełnił do 1977.

1971 – Długoletni prefekt Seminarium ks. Stanisław Gawryło przeniósł się z Ołtarzewa do Poznania, podejmując w Wydawnictwie Pallottinum pracę redaktora, a od 1972 zastępcy dyrektora Wydawnictwa.

1976 – Ks. Czesław Parzyszek i ks. Stanisław Rudziński wyjechali do Częstochowy na spotkanie kapłanów, którzy odbywali służbę wojskową w kleryckich jednostkach Ludowego Wojska Polskiego.

1988 – Otrzęsiny „pierwszoklasistów” w Seminarium w Ołtarzewie odbyły się w scenerii antycznego Rzymu.

1989 – W Otwocku zmarł ks. Witold Hadziewicz (ur. 1906 w Zdołbunowie, w parafii Tajkury, w diecezji łucko-żytomierskiej), działacz harcerski, wychowawca Karola Wojtyły, duszpasterz Polaków na Bukowinie, prefekt Collegium Marianum, rekolekcjonista. Promieniował dobrocią, radosnym usposobieniem, optymizmem i młodzieńczym dynamizmem. Miał poczucie humoru i łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi. Był znakomitym działaczem harcerskim i wychowawcą. Pracę swą prowadził w duchu zasad Ewangelii, ZHP i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR). W pracy wykorzystał bogate doświadczenia z okresu swej przynależności do wojska. Był radykalny i konsekwentny w swoich postawach oraz proponowanych ideałach. Stawiając sobie wysokie wymagania, wymagał też od innych.

1991 – W kościele seminaryjnym w Ołtarzewie bp warmiński Edmund Piszcz udzielił święceń diakonatu 27. alumnom Seminarium. W liturgii uczestniczyli księża wizytatorzy z Rzymu (trzej radcy generalni: ks. wicegenerał Séamus Freeman, ks. Mario Squarcio i ks. Jan Kupka). W homilii biskup Piszcz kładł główny akcent na gotowość do ofiarnej służby, która przypisana jest diakonatowi.

Uroczystość święceń poprzedziły trzydniowe rekolekcje, które poprowadził ks. Józef Czachor, ojciec duchowny Seminarium.

1996 – Wspólnota Sióstr św. Hildegardy obchodziła tego dnia 75. rocznicę powstania.

1996 – Bp Alojzy Orszulik, ordynariusz diecezji łowickiej, udzielił 16. akolitom sakramentu święceń w stopniu diakonatu. W wydarzeniu uczestniczyło wielu gości, którzy wspierali nowo wyświęconych modlitwą. Wśród nich byli członkowie Rady Generalnej, rozpoczynający wieczorem tego dnia wizytację generalną we wspólnocie ołtarzewskiej.

2003 – Do Papui-Nowej Gwinei dotarł misjonarz ks. Paweł Kotecki.

2008 – W programie „Znaki czasu” w TVP 2 o godz. 12.30 została wyemitowana relacja z październikowej sesji rekolekcji z „Postem Daniela” w Konstancinie-Jeziornej. W rekolekcjach wzięło udział 50 osób z całego kraju, w tym dwóch kapłanów diecezjalnych i jedna siostra zakonna. Emisja w Telewizji Polskiej była okazją ukazania szerszemu ogółowi pallotyńskiego charyzmatu – prowadzenia rekolekcji, również w aspekcie powołaniowym.

2012 – W Poznaniu odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Floriana Kniotka, duszpasterza polonijnego we Francji, redaktora „Naszej Rodziny” i Pallottinum. Został pochowany na cmentarzu Junikowo, w II kwaterze pallotyńskiej.

2013 – Na falach rozgłośni Radia Jasna Góra miała miejsce pierwsza transmisja  Koronki do Bożego Miłosierdzia z naszego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Częstochowie, co łączy się z rozpowszechnianiem „Aktu oddania Panu Jezusowi, Królowi Miłosierdzia” na cały świat. Nastąpiło to dzięki staraniom osobistym ks. Jarosława Rodzika SAC u dyrektora Radia o. Paulina Kamila Szustaka.

2014 – W Kamerunie rozpoczęto uroczyste celebracje związane ze 100-leciem śmierci Heinricha Vietera SAC, bpa Kamerunu, który uznawany jest przez wiernych z Kamerunu za „ojca wiary”, gdyż ze swoimi współbraćmi i siostrami pallotynkami przyniósł wiarę katolicką do tego kraju. Uroczystości zorganizowała Regia Trójcy Świętej i archidiecezja Yaounde.

3 XI przy grobie Vietera została odprawiona Msza św., której przewodniczył ordynariusz diecezji Maroua-Mokolo, bp Bruno Ateba SAC. 4 XI miała miejsce pielgrzymka do miejsc związanych z bpem Vieterem na wzgórzu Mvolyé w Yaounde, gdzie znajduje się jego pierwsza katedra i dawna siedziba biskupia. Od 5 do 7 XI odbyło się sympozjum na temat: „Bp Vieter: Powiew Pięćdziesiątnicy na Kamerun”. Z ramienia Rady Generalnej w celebracjach uczestniczył radca generalny ks. Martin Manus. Mszę św. na zakończenie celebracji odprawiono w Bazylice w Yaounde, a przewodniczył jej abp Jean Mbarga, ordynariusz Yaounde.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny