Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
3 maja 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 3 maja

1966 – W uroczystość NMP Królowej Polski, w polskich kościołach, odbyły się w godzinach popołudniowych Procesje Tysiąclecia do pięciu ołtarzy.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1923 – Tego dnia na Kopcu uczniowie Collegium Marianum i klerycy nie mieli zajęć szkolnych. Mszę św. śpiewaną o godz. 8:15 celebrował ks. rektor Wojciech Turowski. Podczas Mszy śpiewano wspólnie pieśń: „Boże coś Polskę” i „Królowej Anielskiej”. O godz. 10:30 odbyła się akademia ku uczczenia pamięci Konstytucji 3 Maja. Program jej wyglądał następująco: 1. Wstęp: Orkiestra; 2. „Te Deum za zmartwychwstanie Polski” – deklamował humanista Ignacy Olszewski; 3. Śpiew: „Nasz Kraj”; 4. Orkiestra: Walc; 5. „Oda do młodości” A. Mickiewicza – deklamował humanista Jan Szambelańczyk; 6. Śpiew: Hasło; 7. Odczyt: „Konstytucja 3 Maja” – kl. Wincenty Stolz; 8. Śpiew: „Gaude Mater Polonia”; 9. Orkiestra i wspólny śpiew hymnu „Boże coś Polskę”.

1936 – KSMŻ urządziła w Ołtarzewie w świetlicy akademię ku czci Królowej Korony Polskiej. Obecni byli księża: Norbert Pellowski i Franciszek Bobrowski, który wygłosił referat pt. „Królowa Korony Polskiej”.

1938 – Mszę św. z kazaniem dla szkoły i organizacji KSMŻ miał o godz. 9.00 w kaplicy parkowej ks. rektor Stanisław Wierzbica SAC. O godz. 11:00 ks. wikariusz Stefankiewicz poświęcił sztandar Krucjaty dziewcząt. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli: p. Olędzka i p. Jabłoński. W wydarzeniu tym wzięły udział delegacje Krucjaty ze sztandarami z Błonia i Zaborowa oraz delegacja szkoły ożarowskiej KSMŻ i Krucjaty chłopców. Obecny był dyrektor Krucjaty ks. Norbert Pellowski SAC. Po południu odbyła się akademia, w której wziął udział ks. proboszcz z Błonia i ks. rektor S. Wierzbica.

1946 – Rada Generalna utworzyła z członków Prowincji Chrystusa Króla, przebywającymi poza granicami Polski, okręg misyjny, rozszerzając kompetencje delegata prowincjalnego.

1949 – Rada Generalna, na wniosek superiora Regii Miłosierdzia Bożego, ks. Bronisława Wiatera, skróciła o trzy miesiące kadencję aktualnej Rady Regionalnej i dokonała wyboru nowego Zarządu Regionalnego w składzie: ks. Czesław Wędzioch superior, ks. Piotr Oramowski I radca, ks. Wincenty Stolz (na miejsce ks. Wiatera, który zrezygnował), ks. Stefan Treuchel i ks. Jan Wroński. Przejęcie urzędowania nastąpiło 20 V.

1950 – Seminarzyści Małego Seminarium z Niepokalanowa w liczbie ok. 100 osób odwiedzili Ołtarzew. Odprawiono dla nich nabożeństwo majowe. W rozegranym meczu piłki siatkowej z klerykami ołtarzewskimi zwyciężyli pallotyni w stosunku 3 do 1.

1957 – Na Jasnej Górze Prymas Polski Stefan kard. Wyszyński zainaugurował Wielką Nowennę przed Millennium chrztu Polski.

1961 – Ks. prowincjał Eugeniusz Weron opublikował list – „W trosce o nowe i dobre powołania”, wzywając w nim wszystkich pallotynów nie tylko do modlitwy o nowe powołania, ale polecając im także gorliwe starania o nie. Za tym w szczególny sposób miała iść praca z ministrantami, jako najlepsza i możliwa wówczas forma kształtowania powołań. Poza tym, na początku lat 60-tych nastąpił w Polsce gwałtowny spadek powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, dlatego ks. Weron zarządził Tydzień Modlitw o Powołania do SAC w okresie święta Królowej Apostołów, czyli w maju.

1962 – Papież Jan XXIII ogłosił Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski, główną Patronką Polski.

1966 – Centralne wydarzenie uroczystości milenijne – Tysiąclecia Chrztu Polski – na Jasnej Górze (trwały w dniach 2-4 V) rozpoczęły się 3 maja o godz. 11.00 wprowadzeniem cudownego obrazu w uroczystej procesji do ołtarza przed Szczytem Jasnogórskim, gdzie oficjalnie powitano legata papieskiego. Ojciec Święty Paweł VI, który nie otrzymał prawa wjazdu do Polski Ludowej, mianował swoim legatem kard. Stefana Wyszyńskiego. Potem nastąpiła zmiana koron na obrazie Matki Bożej: w czasie hymnu „Boże coś Polskę”, legat papieski poświęcił i nałożył na głowę Jasnogórskiej Pani nowe korony, zdejmując korony pap. Piusa X i zakładając poświęcone, nowe korony „milenijne” z lilii andegaweńskich nowe korony „milenijne”. Pod jego przewodnictwem po Wałach Jasnogórskich przeszła „procesja tysiąclecia” z Cudownym Obrazem, który został umieszczony na Szczycie. Po intronizacji obrazu rozpoczęła się suma pontyfikalna, którą celebrował abp Karol Wojtyła, metropolita krakowski. Kazanie wygłosił Ksiądz Prymas na temat: „Historyczny akt nowego Tysiąclecia – w niewolę Maryi za wolność Kościoła – jako żywe wotum wdzięczności Narodu”.
Kulminacyjnym punktem uroczystości był Akt Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Maryi, Matki Kościoła Chrystusowego za wolność Kościoła w świecie. Oblicza się, że w uroczystości uczestniczyło 300 tys. pielgrzymów, 4000 duchownych z wszystkich diecezji i 2000 zagranicznych gości cywilnych. Pap. Paweł VI odprawił w tym dniu Mszę św. w intencji Polski.
W centralnych uroczystościach milenijnych na Jasnej Górze (w dniach 2-4 V) brało udział 17 pallotynów ołtarzewskich, w tym: 10 księży, 2 diakonów i 5 braci.

1970 – Ks. prowincjał Stanisław Martuszewski wydał pismo, w którym wyraził zgodę na powstanie Zakładu Socjologii Religii. Była to odpowiedź na pismo zespołu księży polskiej prowincji Stowarzyszenia z 24 IV 1970, którzy pragnęli podjąć się tego zadania, aby w sposób profesjonalny podejmować prace z dziedziny socjologii religii.
Już 5 V 1970 ks. Alojzy Orszulik złożył stosowne pismo na ręce sekretarza Episkopatu Polski, bpa Bronisława Dąbrowskiego, by ten przedstawił projekty Zakładu, Radzie Głównej Episkopatu Polski. W następnym roku Zakład otrzymał od przełożonego generalnego trzy maszyny statystyczne oraz wystosował specjalne pismo do władz państwowych z prośbą o zezwolenie na używanie tych maszyn oraz o zalegalizowanie tej działalności.

1971 – Ks. Roman Dzwonkowski wyjechał do Lublina, by wziąć udział w sesji naukowej na KUL z okazji 80-lecia encykliki „Rerum novarum” i 40-lecia encykliki „Quadragesimo anno”.

1972 – Ołtarzewskie Seminarium włączyło się w Dzień modlitw całego narodu polskiego za młodzież.
– W sesji naukowej poświęconej problematyce kultu Najświętszej Marii Panny i zorganizowanej przez Naukową Sekcję Mariologiczną Polskich Teologów wzięli udział także alumni Seminarium ołtarzewskiego.
– Br. Franciszek Pawlikowski miał wylew krwi do mózgu, a w konsekwencji paraliż prawej strony ciała.

1972 – Prymas Polski Stefan kard. Wyszyński poświęcił kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej przeznaczoną dla Fatimy.

1973 – Wspólnota ołtarzewska uczestniczyła w wycieczce po Bieszczadach.

1976 – Seminarium pod przewodnictwem ks. prefekta wyjechało autokarem na wycieczkę „szlakiem Kopernika”. Wycieczka trwała do 5 maja.

1977 – Ks. Alojzy Orszulik wyleciał do Rzymu na zebranie rzeczników prasowych Konferencji Episkopatów w związku ze zbliżającym się Synodem Biskupów
– Klerycy z kursów nieparzystych wyjechali na wycieczkę, która trwała do 5 maja. Również siostry zatrudnione w Seminarium miały swój wyjazd do Zakopanego, Morskiego Oka i Krakowa.

1978 – Do Ołtarzewa przyjechał ks. Tadeusz Tomasiński z Francji z wikariuszem generalnym Kigali, ks. Piotrem Boutry. Ten ostatni przeprowadzał korektę modlitewnika dla Rwandy, które wydawało Pallottinum. W Ołtarzewie przebywał do 7 maja, a następnie wyjechał do Poznania.
– Ksiądz Eugeniusz Weron spotkał się z generałem bonifratrów i polskim prowincjałem tego zakonu, w sprawie studiów na Prymasowskim Studium Życia Wewnętrznego.

1979 – Przedmiotem debaty Zebrania Regionalnego Regii Miłosierdzia Bożego była sprawa zaginięcia ks. Cezarego Jurkiewicza. Podjęto wtedy decyzję o powiadomieniu w tej sprawie Rady Generalnej. Stosowny list w tej kwestii wysłano 12 V. Wszelkie poszukiwania ks. Cezarego okazały się jednak daremne. Przyczyny i okoliczności zaginięcia oraz ewentualne jego dalsze losy pozostają w dalszym ciągu niewyjaśnione.

1980 – Po dwumiesięcznym pobycie w szpitalu powrócił na kilka dni do Ołtarzewa ojciec duchowny ks. Feliks Folejewski.

1981 – Jubileusz 50-lecia kapłaństwa obchodził w Ołtarzewie ks. Franciszek Cegiełka, duszpasterz polonijny we Francji, rektor PMK we Francji, więzień obozów Sachsenhausen i Dachau, duszpasterz polonijny w USA, delegat prowincjała w USA 1978-81, profesor teologii i dziekan Wydziału Teologii w Felician College w Lodi (NY) i Holy Family College w Filadelfii.
Ks. Cegiełka przewodniczył Mszy św. jubileuszowej, którą koncelebrowało wraz z nim kilkunastu księży. Wśród gości obecnych na tej uroczystości był ks. Ludwig Münz, generał Stowarzyszenia, ks. prowincjał Henryk Kietliński. Na początku Mszy przedstawiciele parafii w Ołtarzewie złożyli jubilatowi życzenia. Okolicznościowe kazanie wygłosił prowincjał. Śpiewał chór seminaryjny. Po obiedzie odbyło się spotkanie jubilata ze wspólnotą seminaryjną. Dekoracyjny napis „50 lat służby Bogu i Kościołowi w Stowarzyszeniu i Ojczyźnie”, wyrażał nastrój przeżywanych chwil. Na holu pierwszego piętra w domu seminaryjnym alumni przygotowali okolicznościową wystawę, ilustrującą dziedziny pracy i trud życia jubilata. Uwagę szczególną zwracał krzyż, na którym ks. Franciszek Cegiełka 30 IX 1939 zaprzysięgał prezydenta Raczkiewicza. Jubilat z wielkim wzruszeniem dziękował za jubileuszowy dzień.

1988 – Rada Generalna na swym posiedzeniu ustanowiła z Delegatury Rwandyjsko-Zairskiej, Regię Świętej Rodziny – zależną od polskiej prowincji. Pierwszym regionałem został ustanowiony dotychczasowy delegat prowincjała ks. Henryk Hoser. Do nowej regii wcielono 37. księży i 7. braci procesów.

1991 – W dniach 1-3 maja alumni Seminarium w Ołtarzewie mieli Dni rozesłania, czyli czas wypoczynku od zajęć i wykładów.

2000 – Alumni, w ramach grup kursowych lub grup zainteresowań, spędzili wolny czas od zajęć (od 29 kwietnia do 3 maja) w różnych rejonach Polski.
– W święto narodowe i kościelne 3 Maja, uroczystą Mszę św. w kościele seminaryjnym sprawował i homilię wygłosił ks. Andrzej Biernacki, ojciec duchowny alumnów.

2003 – W dniach 30 kwietnia – 3 maja klerycy Seminarium w Ołtarzewie udali się na coroczną wycieczkę, tym razem do Ojcowskiego Parku Narodowego i Krakowa. Odwiedzili Bazylikę Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach krakowskich, klasztor Karmelitów w Czernej, zamek na Pieskowej Skale, Grotę Łokietka w Ojcowskim Parku Narodowym, Wawel i kościoły krakowskie (Franciszkanów i Mariacki).

2005 – W Osny nastąpiło scalenie dwóch szkół. Od tej pory był już tylko jeden zarząd (z dwóch OGEC powstał jeden Saint Stanislas). Pani Hania została prezydentem nowego OGEC.

2007 – Z okazji 65. rocznicy śmierci ks. Franciszka Bryi, nastąpiło w Rajczy odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej postać sługi Bożego. Tablicę ufundowała rodzina Lachów. Poświęcenia dokonali ks. Marian Szczotka, siostrzeniec męczennika, i ks. Henryk Kietliński, postulator sprawy beatyfikacyjnej. W uroczystości wzięli udział m.in. pallotyni z Bielska-Białej i ks. Kazimierz Nowak, rodak ziemi żywieckiej. Uczestniczyli w niej członkowie rodziny ks. Bryi, wierni z okolicznych parafii, szkoły, miejscowe organizacje, strażacy i harcerze. W kazaniu ks. Kietliński ukazał sylwetkę kapłana i jego główne przesłanie heroicznej wiary i miłości. O uroczystościach pisała miejscowa prasa katolicka.

2011 – W Wadowicach zmarł ks. Józef Gołuński (ur. 1935 w Wygoninie, w parafii Stara Kiszewa, w diecezji chełmińskiej). W 1991 rozpoczął posługę proboszcza w parafii Jaroszowice, w pobliżu Wadowic. Pełnił ją przez 15 lat, do 2006, kiedy to został przeniesiony do wspólnoty w Otwocku (ul. Żeromskiego), by objąć kapelanię benedyktynek misjonarek. Jednak przywiązanie do Wadowic i pracy duszpasterskiej spowodowały, iż w VIII 2009 ponownie dołączył do wspólnoty na Kopcu, gdzie chętnie angażował się w duszpasterstwo, włączając się również w miarę możliwości i pogarszającego się stanu zdrowia w życie wspólnoty nowicjackiej.
„W życiu kapłańskim i braterskim w Stowarzyszeniu ks. Józefa cechowało nade wszystko umiłowanie pracy duszpasterskiej w środowisku parafialnym. Jego kapłańska posługa była radosna i zjednywała mu licznych przyjaciół oraz wdzięczność wiernych. Ostatnie lata zostały jednak naznaczone cierpieniem i chorobą, które przyjmował w sposób godny i pogodny, z właściwym sobie charakterystycznym poczuciem humoru” (ks. Piotr Jan Karp).

2012 – Od tego roku, w dniach 1-3 V odbywa się piesza pielgrzymka z Trójmiasta do Gietrzwałdu. Organizatorem jest Fundacja Samarytanie. Patronat duchowy nad pielgrzymką sprawuje Pallotyński Sekretariat Misyjny. Celem pielgrzymki jest promowanie orędzia Matki Słowa z Kibeho oraz sanktuarium w Gietrzwałdzie.

2012 – Ks. kpt. Henryk Kietliński został awansowany do stopnia majora Wojska Polskiego.

2014 – W Morschach w Szwajcarii odbyła się uroczystość ponownego poświęcenia kaplicy, konsekracji ołtarza i poświęcenia tabernakulum. Pierwsza konsekracja odbyła się 75 lat temu. Uroczystości obecnej przewodniczył aktualny przełożony generalny ks. Jacob Nampudakam.
Odnowiona kaplica otrzymała malowidło przedstawiające Zesłanie Ducha Świętego, wykonane przez Łotyszkę, p. Antę Kreituse. Uwidocznione wydarzenie historyczne z Dziejów Apostolskich nawiązuje do codzienności Kościoła napełnionego Duchem Świętym i obecnego w konkretnych ludziach, siedzących z drugiej strony malowidła ołtarzowego. Uwagę odbiorcy przykuwają źrenice oczu przedstawionych postaci, które są „oczami duszy każdego z obecnych na polichromii” – według artystki. W kaplicy umieszczono też płaskorzeźbę z brązu, wykonaną przez artystę Romana Brunzerelief’a, na którym św. Wincenty Pallotti otwiera siłą drzwi Wieczernika na zewnątrz. W uroczystościach uczestniczył też ks. Aleksander Pietrzyk, superior z Francji, a także ekonom regionalny, ks. Mariusz Futyma.
Na pobliskiej nekropolii pallotyńskiej spoczywa również ks. Jan Strauch (+2012), profesor Seminarium w Ołtarzewie, duszpasterz w Austrii i Szwajcarii.

2019 – VIII Majowa Pielgrzymka Różańcowa z Matką Słowa i Mocą Bożego Ducha. W dniach 1-3 maja po raz ósmy pielgrzymowano z Matką Słowa do Gietrzwałdu. Pielgrzymka rozpoczęła się w Pasłęku. Wzięło w niej udział 55 osób. Organizatorem pielgrzymki była p. Leontyna Dubiak, a przewodnikiem był ks. Roman Rusinek SAC, długoletni misjonarz z Rwandy.
Uczestnicy pielgrzymki szli z figurą Matki Bożej Słowa, przywiezionej z Kibeho w Rwandzie, z miejsca objawień, które zostały zatwierdzone przez Kościół. Towarzyszyły im również relikwie św. Wincentego Pallottiego z przesłaniem, aby umacniać wiarę i rozpalać miłość oraz relikwie św. Jana Pawła II, który pokazał, jak miłować Kościół i zwierzyć siebie z ufnością Maryi.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny