Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
3 marca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 3 marca

1998 – Powstała Delegatura Świętych Cyryla i Metodego na Słowacji. Ks. Andrzej Pierwoła został przez Radę Prowincjalną mianowany pierwszym delegatem prowincjała na Słowację. Od 2002 do Delegatury dołączono Czechy.
Obecnie funkcję delegata przełożonego prowincjalnego pełni ks. Dariusz Latuszek, pierwszym radcą Delegatury jest ks. Jan David, a radcami są: ks. Adam Łuba, ks. Peter Klubert i ks. Wojciech Zubkowicz.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1848 – Został ostatecznie zatwierdzony strój Kongregacji Stowarzyszenia, będący w użyciu od 1843.

1869 – Ks. Ignazio Auconi zakończył kadencję przełożonego generalnego Kongregacji. Na nowego generała wizytator wyznaczył ks. Giuseppe Faà di Bruno. Kapituła Stowarzyszenia wybrała go na to stanowisko 5 IX 1869. Funkcję rektora domu w Rzymie i przełożonego generalnego Kongregacji pełnił do 1889.

1927 – Ks. Wojciech Turowski w liście do ks. generała Petera Rescha pisał o swoich planach odnośnie do domu w Ołtarzewie (dom zakupiony 24 III): początkowo miała się tu mieścić redakcja i administracja czasopism pallotyńskich, dalej mieli zamieszkać klerycy, a w następnej kolejności mógłby służyć jako gimnazjum albo nowicjat. Oprócz gimnazjum dom faktycznie służył wymienionym celom.

1938* – W Ołtarzewie rozpoczęto prace przy budowie pieca w piekarni.

1939* – Gościem Seminarium w Ołtarzewie był ks. Donat Nowicki, kapłan obrządku wschodniego.

1940* – W Warszawie br. Wacław Zabielski złożył wieczną profesję na ręce ks. Władysława Czubka. Jego pierwszą profesję wieczną z 7 września 1939 (składaną na ręce ks. Jana Maćkowskiego) uznano za nieważną.

1945* – Za pozwoleniem ks. prowincjała Jana Maćkowskiego niektórzy księża pallotyni rozpoczęli pracę poza domami Stowarzyszenia na Ziemiach Odzyskanych, posługując jako administratorzy w parafiach: Sokolniki, Dębica, Popowo, Ignacewo, Jaktorowo, Starogród, Sarnowo, Kijewo Królewskie, Wabcz, Chełmno, Radawnica, Bytów, Boża Góra, Wałbrzych, Letniewo, Szymbork n. Wisłą, Samsieczno, Borowina, Ząbkowice Śląskie, Przedborowa, Ciepłowody, Piotrkówka, Kalina, Kojancin, Wrocław, Czarnków.

1949 – W dniach 3-7 marca ks. prowincjał Stanisław Czapla przeprowadził wizytację Zakładu „Collegium Marianum” na Kopcu w Wadowicach.

1960 – W dniach 1-3 III, w Ołtarzewie odbył się zjazd wychowawców pallotyńskich. Przybyli wszyscy rektorzy domów wychowawczych, magistrowie nowicjatów, ojcowie duchowni, prefekci alumnów, profesorowie WSD W Ołtarzewie i niektórzy spowiednicy. Przewodniczył ks. prowincjał Eugeniusz Weron. Tematem głównym i jedynym wybrano omówienie metody pedagogiki ideału osobistego w ramach ascezy organicznej. Sama asceza organiczna była wtedy kontrowersyjnie odbierana wśród pallotynów jako kierunek formacyjny. Niemniej stosowanie pedagogiki ideału osobistego zaleciła Kapituła Prowincjalna w 1952. Tematy odnośnie do ideału osobistego dotyczyły każdego poziomu edukacyjnego w polskiej prowincji. Na zakończenie zjazdu ks. Weron stwierdził, że trudno jest wytworzyć jakąś możliwie jednolitą tradycję wychowawczą w Stowarzyszeniu i Prowincji Chrystusa Króla. Proces ujednolicenia został dopiero zapoczątkowany.

1964 – Ministerstwo Kultury poinformowało ks. Piotra Granatowicza, dyrektora Pallottinum, że wstrzymało plan wydawniczy Wydawnictwa (choć zatwierdziło go 24 I 1964) – pozwoliło realizować tylko dwie pozycje. Był to odwet za nieugiętą postawę prowincjała ks. Eugeniusza Werona oraz za niedopuszczenie komisji państwowej do skontrolowania Seminarium w Ołtarzewie. Doszło też do tego, że od lipca do listopada 1964 działalność Pallottinum uległa zawieszeniu.

1978 – W Sympozjum zorganizowanym przez Koło Teologów ATK uczestniczyło trzech alumnów z Ołtarzewa. Tematem Sympozjum była „Rola teologa świeckiego w życiu Kościoła”.
– Tego dnia w parafii ołtarzewskiej zakończyły się renowacje misji, które od 26 lutego prowadził o. Bonawentura, franciszkanin konwentualny.

1979 – W Centre du Dialogue, wystąpiła prof. Irena Sławińska, historyk i teoretyk literatury polskiej, przypominając w swym referacie 400.lecie Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Irena Sławińska uczyła wcześniej języka polskiego w Collegium Marianum na Kopcu w Wadowicach. 

1983 – W Ołtarzewie odbyła się druga stacja pogrzebu śp. ks. Michała Kordeckiego. Mszy koncelebrowanej przez 80 kapłanów ze wszystkich pallotyńskich placówek przewodniczył prowincjał ks. Henryk Kietliński. Było wielu braci oraz reprezentacje nowicjatu kleryków z Ząbkowic Śląskich i nowicjatu braci z Hodyszewa. Na pogrzeb przybyło ok. 250 sióstr, reprezentantek zgromadzeń zakonnych, którym ks. Michał służył jako spowiednik, ojciec duchowny i rekolekcjonista. Można było dostrzec wtedy dyskretne gesty dotykania zwłok spoczywających w trumnie różańcami, medalikami czy obrazkami. Obecna była licznie rodzina zmarłego, przyjaciele i bliscy. Podczas kazania ks. Henryk Kietliński mówił, że apostolska działalność i kapłańska duchowość zmarłego przypominała o. Augustyna Kordeckiego z Jasnej Góry. Kondukt pogrzebowy na ołtarzewski cmentarz parafialny poprowadził ks. rektor Roman Forycki i on też wygłosił nad trumną słowa pożegnania. Zmarły został pochowany w drugiej kwaterze pallotyńskiej.

1985 – W czasie uroczystej Mszy św. ks. prowincjał Czesław Parzyszek wprowadził alumnów kursu III. w posługę lektoratu (19 kleryków), a kleryków IV – w posługę akolitatu (20 kleryków).

1987 – Referentem do spraw kultury w Seminarium został kl. Łukasz Kopaniak.

1989 – Na KUL-u doktorat z teologii fundamentalnej uzyskał profesor seminarium ołtarzewskiego, ks. Zygmunt Falczyński. Tematem rozprawy doktorskiej były „Interpretacje chrystofanii paschalnych w teologii XX wieku”. 
– Tego samego dnia na KUL-u diakoni: Zenon Hanas i Mirosław Filipkowski obronili prace magisterskie z teologii fundamentalnej.

1991 – Bp Władysław Ziółek, ordynariusz łódzki, poświęcił kaplicę w Łodzi. Biskup planował utworzyć tam parafię, gdyż okoliczni mieszkańcy osiedla domków jednorodzinnych mieli ok. 2 km do najbliższego kościoła parafialnego. Działka pallotyńska była w centralnym punkcie osiedla.

2003 – marzec – Pallotyni objęli w Odessie drugą parafię pw. Matki Bożej Fatimskiej. Proboszczem został ks. Anatolij Siciński. Przy parafii zostało w 2012 ustanowione Diecezjalne Sanktuarium. Idea sanktuarium pochodziła od miejscowego bpa Bronisława Bernackiego, który z tą sprawą zwrócił się do pallotynów. Z Polski została sprowadzona figura MB Fatimskiej, która przez kilka lat peregrynowała po diecezjach: łowickiej, sandomierskiej i drohiczyńskiej w akcji zorganizowanej przez Sekretariat Misyjny w Ząbkach. Po jej zakończeniu figura odwiedziła wszystkie parafie diecezji odesko-symferopolskiej na Ukrainie, by ostatecznie osiąść w tworzonym sanktuarium w Odessie. 

2013 – W dniach 25 II – 3 III ks. Jacob Nampudakam, przełożony generalny i ks. François Harelimana, radca generalny odbyli wizytację Delegatury Prowincji Chrystusa Króla na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Pracowało tam wówczas 8 współbraci: w Bazylice Matki Bożej Królowej Pokoju w Yamoussoukro oraz w parafiach Bereby i Abidżanie. Jeden ksiądz pochodził z Wybrzeża Kości Słoniowej, ale wkrótce kilku kleryków zostało wyświęconych na kapłanów.

2016* – Ks. Aleksander Pietrzyk, superior Regi Miłosierdzia Bożego we Francji, zaprezentował w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie album pt. „Homo homini res sacra. Cztery dekady działalności paryskiego Centrum Dialogu (1973 2015)”. W albumie przedstawiono ponad 40. letnią działalność paryskiego ośrodka dyskusyjno-odczytowego Centrum Dialogu (Centre du Dialogue), które kard. Karol Wojtyła nazwał „francuskim oknem na Polskę”. Książka wydana pod redakcją ks. A. Pietrzyka dokumentuje też działalność założyciela paryskiego Centrum Dialogu, ks. Józefa Sadzika. Książkę opublikowało pallotyńskie wydawnictwo Apostolicum w Ząbkach. W prezentacji uczestniczył m.in. abp Henryk Hoser SAC, który w latach 1996-2003 był dyrektorem Centrum Dialogu i superiorem Regii.

2019** – W dekanacie niedzickim (archidiecezja krakowska), abp metropolita Marek Jędraszewski, rozpoczął peregrynację relikwii bł. ks. Józefa Stanka SAC. Parafia urodzenia Męczennika, Łapsze Niżne, były pierwszą parafią, która zainaugurowała nawiedzenie Relikwii.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny