Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
3 stycznia 2020


PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 3 stycznia

1939* – W Warszawie odbył się pogrzeb arcybiskupa metropolity warszawskiego, Aleksandra kard. Kakowskiego. Mszę św. celebrował Prymas Polski August kard. Hlond.

****************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1931* – Wieczorem w Ołtarzewie odbyła się Gwiazdka dla ubogich dzieci z okolicy. Zebrało się ok. 150 dzieci. „Każde otrzymało paczkę ciastek i los, na który wygrywało jakąś zabawkę lub podarunek; przy tym wyświetlono kilka filmów” (z kroniki domu w Ołtarzewie).

1948* – Ks. prowincjał Stanisław Czapla wydał rozporządzenie, aby we wszystkich domach Prowincji przygotować uroczyste triduum przed rocznicą śmierci Założyciela Stowarzyszenia, Wielebnego Ks. Wincentego Pallottiego i zachęcić wiernych do modlitwy o jego rychłą beatyfikację.

1949* – W Warszawie odbyło się Zebranie Księży Rektorów, na którym omawiano aktualne sprawy Prowincji i poszczególnych domów.

1952 – Ks. Józef Zawidzki opuścił Nottingham i przeniósł się do Cambridge. Pracował tam najpierw jako duszpasterz, następnie był wieloletnim proboszczem, a zarazem dziekanem dekanatu Cambridge. Opieką duszpasterską obejmował też ośrodek inwalidów w Cavendish. W Anglii pozostał do końca życia jako członek regii francuskiej. Zmarł na atak serca 8 IX 1979.

1956 – W Limburgu zmarł ks. Anton Hanowski, Hanovský SAC (ur. 1904 we Wrzesinie k. Olsztyna, dawniej Szombark, niem. Alt Schöneberg) z niemieckiej Prowincji Trójcy Świętej, duszpasterz wśród Polaków na Opolszczyźnie, duszpasterz niemiecki na Słowacji i w Czechach, męczennik systemu komunistycznego. W 1928 w Limburgu przyjął święcenia kapłańskie. Pracował w Ząbkowicach Śląskich (niem. Frankenstein) i Hofstetten, a od 1930 w Kietrzu (niem. Katscher). Na Opolszczyźnie pracował w polskim duszpasterstwie. W 1939 został mianowany duszpasterzem dla wiernych języka niemieckiego w mieście Handlová (węg. Nyitrabánya, niem. Krickerhau) na Słowacji. Po II wojnie światowej pozostał na Słowacji i w 1948 został wypędzony do Czech. Zajął się wtedy duszpasterstwem wśród Słowaków. Kiedy reżim komunistyczny rozpoczął prześladowania Kościoła katolickiego w Czechach, przeszedł przez szereg wyczerpujących kar. Od 19 IX 1949 przebywał w więzieniach, obozach przymusowej pracy i kopalniach, a fatalne warunki życia odbiły się na jego zdrowiu. W X 1955 został deportowany do Niemieckiej Republiki Federalnej. Był już wtedy załamany psychicznie. Sprawiał wrażenie człowieka niespokojnego, widzącego wszędzie zdradę i podejrzanych szpiegów.

1978* – Seminarium w Ołtarzewie odwiedził ks. Tadeusz Puton SAC, student z Rzymu.

1989 – W Kolegium św. Stanisława w Osny odbyło się Zebranie Regionalne. Gościem Zebrania był polski prowincjał ks. Czesław Parzyszek. Wybrano delegata regii na Zebranie Generalne, którym został ks. Andrzej Tkacz, a jego zastępcą ks. Szczepana Sumelę. Wybrano Komisję Pośrednictwa i Arbitrażu w składzie: ks. Adam Dobek, ks. Stanisław Zyglewicz, ks. Andrzej Tkacz, ks. Marek Rajkowski, ks. Jerzy Zawierucha i ks. Remigiusz Kurowski.

2003* – Na cmentarzu pallotyńskim w Osny został pochowany ks. Szczepan, Etienne, Sumela, najpierw ksiądz diecezji Cambrai, a następnie pallotyn, profesor i rektor szkoły drukarskiej w Osny, radca regii francuskiej.

2010 – W nocy z 2. na 3. stycznia w Szpitalu Specjalistycznym św. Łukasza w Końskich zmarł ks. Ludwik Bajgrowicz (ur. 1917 w Korczynie k. Krosna). Najdłużej, bo aż 22 lata (1972-94), przebywał we Wrzosowie, pełniąc posługę misjonarza-rekolekcjonisty, wieloletniego rektora i duszpasterza przy kaplicy publicznej pw. Najświętszej Bożej Rodzicielki Matki Kościoła. W tym okresie troszczył się o zbudowanie i wyposażenie domu rekolekcyjnego (od 1990). Tam w 1993 obchodził jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Od 1994 został przeniesiony do Otwocka (ul. Żeromskiego) w charakterze duszpasterza emeryta. Pobyt ten trwał zaledwie 2 lata, gdyż pragnienie pracy duszpasterskiej okazało się silniejsze niż wiek, dlatego przełożeni skierowali go w 1996 do Czarnej, gdzie jeszcze ponad 13 lat mógł posługiwać jako duszpasterz i spowiednik przy sanktuarium MB Wychowawczyni. Pod koniec swojej długiej i pracowitej wędrówki kapłańskiej miał poważne problemy zdrowotne, a ostatnie dni spędził w szpitalu, otoczony troską współbraci ze wspólnoty w Czarnej. Przeżył niemal 93 lata, z czego 73 w Stowarzyszeniu, a w kapłaństwie 66.

2014* – W pallotyńskim kościele seminaryjnym pw. NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. Stanisława Martuszewskiego, byłego mistrza nowicjatu, profesora i rektora Seminarium, prowincjała 1965-72, rekolekcjonisty, jednego z najstarszych polskich pallotynów (+31 XII 2013).
Przewodniczył im abp Henryk Hoser, który w homilii podzielił się swoimi doświadczeniami ze spotkań z ks. Martuszewskim, który jako przełożony prowincjalny przyjmował go do Stowarzyszenia. Kaznodzieja podkreślił dwa wymiary pracy kapłańskiej zmarłego: formacyjny (prowincjał, mistrz nowicjatu, rektor Seminarium i ojciec duchowny) i duszpasterski (proboszcz i rekolekcjonista). We Mszy koncelebrowanej uczestniczyło ok. 40 pallotynów i księży diecezjalnych z kraju i zagranicy. Szczątki zmarłego złożono do grobu w kwaterze pallotyńskiej na miejscowym cmentarzu parafialnym.

2017 – W Sekretariacie Misyjnym Prowincji Chrystusa Króla w Ząbkach k. Warszawy odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne alumnów Wyższego Seminarium Duchownego z Ołtarzewa, należących do Misyjnej grupy, z sekretarzem ds. misji Prowincji Chrystusa Króla, ks. Grzegorzem Młodawskim, z misjonarzami i współpracownikami misyjnymi.
Spotkanie rozpoczęła Eucharystia, której przewodniczył ks. Grzegorz Młodawski, a homilię wygłosił ks. Andrzej Tekieli, który wtedy przygotowywał się do wyjazdu do Ameryki Południowej. Wśród koncelebransów byli m.in.: ks. Zdzisław Wdziekoński – rektor wspólnoty miejscowej w Ząbkach, ks. Józef Nowak – dyrektor Wydawnictwa i Drukarni Apostolicum, ks. Jerzy Limanówka – prezes zarządu Fundacji Salvatii.pl, oraz misjonarze wraz z ks. Benjaminem Bahashi Bavukalwanze, animatorem misyjnym i studentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Oprawę muzyczną przygotował alumn IV roku – Szymon Pakuła.
Po Uczcie Eucharystycznej, wspólnota udała się na noworoczną kolację. Rozpoczęto ją fragmentem Ewangelii o narodzinach Pana Jezusa, a następnie podzielono się opłatkiem, składając życzenia. Podczas spotkania śpiewano kolędy w językach: polskim, ukraińskim, białoruskim, hiszpańskim, a także suahili. Alumni poznali także działalność członków wspólnoty w Ząbkach, dzięki życzliwości ks. Emiliana Sigla – rekolekcjonisty Sekretariatu Misyjnego.
Fotografie zob. w oddzielnym poście

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny