Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
30 grudnia 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 30 grudnia

2014 – W pallotyńskim kościele pw. św. Andrzeja Boboli i św. Wincentego Pallottiego w Bielsku-Białej odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. Franciszka Mąkini, historyka i mecenasa sztuki kościelnej, redaktora Pallottinum, wykładowcy w Seminarium i KUL, budowniczego kościoła parafialnego i kaplicy publicznej na Dębowcu w Bielsku-Białej, dyrektora junioratu braci.

Mszy św. przewodniczył biskup senior diecezji bielsko-żywieckiej Tadeusz Rakoczy. Obecny był również bp Piotr Greger, biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej. Zmarły kapłan został pochowany na cmentarzu parafii NMP Królowej Świata na bielskich Błoniach (w Cygańskim Lesie, ul. Pszczela), w kwaterze Księży Pallotynów.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1931 – Na Kopcu, uczniowie Collegium Marianum i klerycy wystawili po raz drugi sztukę pt. „Wenancjusz” (pierwszy raz zagrano ją 26 XII). Duże uznanie wśród zaproszonych gości-widzów wzbudził oświetlony i sporządzony z dykty tekst: „Idźcie na cały świat”.

1933 – Dom w Ołtarzewie urządził Gwiazdkę dla dzieci z biednych rodzin. Po zakończeniu spotkania miały one też możliwość obejrzenia filmu.

1934 – Wieczorem w Ołtarzewie rozpoczęły się rekolekcje roczne dla pallotynów i trwały do 5 I 1935. Brała w nich udział większość braci z Ołtarzewa i bracia z Warszawy oraz ks. Norbert Pellowski i ks. Augustyn Rolbiecki. Rekolekcje prowadził ks. Wojciech Turowski.

– Tego dnia w sali przy kaplicy parkowej w Ołtarzewie odbyło się zebranie i opłatek Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej.

1934 – 29 i 30 grudnia klerycy i uczniowie Collegium Marianum na Kopcu wystawili sztukę pt. „Upadek Mesjasza” (pod zmienionym tytułem „Mesjasz Samozwaniec”) dla zaproszonych gości. Pod 30 grudnia kronikarz zapisał: „Aula była wypełniona po brzegi. Miejsc pierwszych po cenie 1,30 zł było 30, drugich po 99 gr – 60, a ponad 100 stojących – po 49 gr”.

– „Śnieg i mrozy coraz większe. Dzisiaj już chłopcy i klerycy jechali na łyżwach na naszym stawku” (z kroniki).

1936 – W Limburgu zmarł na zapalenie płuc kl. Emil Owczorz z niemieckiej Prowincji Trójcy Świętej. Urodził się 19 XI 1910 w Rydułtowach Górnych (niem. Charlottegrube, od 1926 Rydułtowy). Rodzicami jego byli Albert i Maria z d. Galużda. Sutannę Stowarzyszenia przyjął 1 V 1932. Pierwszą profesję złożył w 1934. Pochowano go na pallotyńskim cmentarzu w Limburgu.

1937 – Klerycy Seminarium ołtarzewskiego wyruszyli pieszo do Lasek, by tam podczas zjazdu Apostolatu Pojednania zaśpiewać teksty liturgii Mszy św. w obrządku wschodnim.

1938 – W Warszawie zmarł abp metropolita warszawski, Aleksander kard. Kakowski (ur. 1862 w Dębinach k. Przasnysza). Był członkiem Rady Regencyjnej (1917-18) i ostatnim prymasem Królestwa Polskiego (1925-38).

1948 – Zarząd Prowincjalny nabył w Warszawie przy ul. Koszykowej teren obejmujący ok. 1300 m2 z ruinami wypalonego domu. Planowano w przyszłości budowę na tym terenie domu dla Zarządu Prowincjalnego.

W tym czasie, na tym terenie znajdowała się część oficyny i 14 garaży, zajętych przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Według planów Biura Odbudowy Stolicy, nieruchomość stanowić miała dom narożny przy ul. Marszałkowskiej i Koszykowej.

1949 – W Ołtarzewie ks. dr Michał Sopoćko wygłosił do księży i kleryków dwa referaty o miłosierdziu Bożym.

1949 – Tylko dwa dni trwała kolęda w naszej parafii w Ząbkowicach Śląskich (29-30 grudnia). „Parafianie mile i życzliwie przyjmowali wielebnych kolędników” (z kroniki).

1950 – W kościele w Ząbkowicach Śląskich urządzono dla parafian Dzień spowiedzi przed Nowym Rokiem.

1951 – data roczna – Dom w Warszawie objął duszpasterstwo w Szpitalu kolejowym przy ul. Brzeskiej 12. Kapelanem szpitala został ks. Edmund Winklarz, a pod koniec roku obowiązki te przejął ks. Józef Żyto.

1956 – Specjalnym wagonem przewieziono trumnę ze szczątkami ks. Augustyna Zarazy z Wałbrzycha do stacji Klecza Dolna, a stąd przeniesiono ją do kaplicy, stojącej na miejscu starego kościoła. Eksportacja zwłok zmarłego do kościoła kopieckiego nastąpiła 1 I 1957.

1960 – We Friedbergu ks. Józef Sadzik i ks. Jakub Krzyszczuk spotkali się z ks. Wilhelmem Möhlerem,  przełożonym Stowarzyszenia. Złożyli mu sprawozdanie z trzech lat studiów i otrzymali od generała zgodę na kontynuowanie studiów w Szwajcarii do Wielkanocy 1962. 

1961 – Poświęcono kaplicę pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kościelisku.

1964 – W Ząbkowicach Śląskich odbył się pogrzeb br. Leona Derdy. Uczestniczyło w nim wielu pallotynów z licznych domów, siostry zakonne i rzesza wiernych. Z ramienia Zarządu przybył ks. radca Józef Dąbrowski, który w swoim przemówieniu podkreślił trzy charakterystyczne cechy osobowości br. Leona: cichość, pobożność i pracowitość. Zmarły został pochowany w kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu ząbkowickim.

1981 – Ks. Henryk Herkt odebrał w Urzędzie Architektury i Urbanistyki w Warszawie zatwierdzony plan budowy domu sanatoryjnego i rekolekcyjnego w Otwocku.

1982 – Zakończono prace przy wylaniu fundamentów pod budowę kościoła w Wólce Mlądzkiej.

1988 – Pap. Jan Paweł II wydał posynodalną adhortację apostolską „Christifideles laici”, o powołaniu i misji osób świeckich w Kościele i świecie.

1992 – W Ołtarzewie odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Józefa Dąbrowskiego, prowincjała 1972-78, dyrektora Wydziału ds. Zakonnych przy Sekretariacie Prymasa Polski, członka i sekretarza Komisji Episkopatu ds. Duchowieństwa, kapelana franciszkanek od cierpiących.

Mszy koncelebrowanej przez ponad 100 kapłanów (pallotynów, księży diecezjalnych i zakonnych) przewodniczył Józef kard. Glemp, prymas Polski w asyście abpa Bronisława Dąbrowskiego, bpa Alojzego Orszulika, żyjących prowincjałów pallotyńskich, rektora Seminarium i rektora wspólnoty warszawskiej. Kościół ołtarzewski został wypełniony po brzegi siostrami zakonnymi różnych zgromadzeń, którym zmarły posługiwał jako kapelan i kierownik duchowy, a także bliscy, krewni, przyjaciele i znajomi. Homilię pogrzebową wygłosił abp Dąbrowski, a pod koniec Mszy św. przemówił prowincjał ks. Czesław Parzyszek. Na cmentarzu ołtarzewskim bp Orszulik przekazał wyrazy wdzięczności i modlitewnej łączności od nuncjusza apostolskiego w Polsce abpa Józefa Kowalczyka. W imieniu kolegów kursowych głos zabrał ks. Marian Sikora. Ks. Józef został pochowany w drugiej kwaterze pallotyńskiej.

2004 – W dniach 28-30 XII odbyło się spotkanie Zarządu Regii Miłosierdzia Bożego z Zarządem Prowincji Zwiastowania Pańskiego, w wyniku czego podpisano umowę o wzajemnej współpracy.

2004 – koniec grudnia – Alumni kursu V. rozpoczęli dwutygodniowe Dyrektorium, będące przygotowaniem do wiecznej konsekracji. Dyrektorium to odbyło się wcześniej, z powodu przyspieszenia święceń diakonatu i był to pierwszy kurs klerycki, który wieczną konsekrację i diakonat miał w czerwcu (profesja wieczna 28 czerwca, a diakonat 29 czerwca 2005) a nie jesienią, jak dotychczas.

2008 – W Gnieźnie, w kościele parafialnym Chrystusa Najwyższego Kapłana, Mszy św. pogrzebowej za s. Ewencję Garlikowską przewodniczył bp Bogdan Wojtuś.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny