Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
30 kwietnia 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 30 kwietnia

1982 – W Kiekrzu k. Poznania zmarł ks. Czesław Wędzioch (ur. 1906 w Grabowie n. Prosną (Altwerder), w archidiecezji poznańskiej), doktor teologii, profesor Collegium Marianum, duszpasterz polonijny we Francji, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji 1940-45 (1947 rektor ad interim), radca Regii Miłosierdzia Bożego, superior regii 1949-52, organizator zjazdów katolickich w Osny, rekolekcjonista.

W latach 1945-81 organizował w Osny w pierwszą niedzielę lipca słynne zjazdy katolickie. Początkowo brali w nich udział biskupi polscy z emigracji oraz francuscy, a później także z Polski. Zjazdy miały ratować Polaków od obojętności religijnej i uzupełniać duszpasterstwo objazdowe. Polacy przybywający na nie chętnie spowiadali się i przystępowali do Komunii Świętej. Zbudował tam kaplicę Miłosierdzia Bożego, grotę MB z Lourdes i drogę krzyżową w parku. Fundatorami poszczególnych stacji były osoby prywatne i kolonie polskie, w których ks. Czesław prowadził duszpasterstwo.

Chcąc podtrzymać i ożywić wiarę wśród rodaków we Francji, ks. Wędzioch organizował dla nich przez 10 lat pielgrzymki do Częstochowy i wycieczki do Polski. Program pobytu obejmował zwiedzanie Warszawy, przejazd do Częstochowy i Krakowa, a potem indywidualny rozjazd do miejscowości rodzinnych i zbiórka w Warszawie lub Poznaniu. Pielgrzymki-wycieczki były dla Polaków z Francji jedyną okazją odwiedzenia ojczystego kraju i rodzinnych stron po wielu latach tułaczego życia i pozostały niezatartym wspomnieniem, za co byli ks. Czesławowi ogromnie wdzięczni.
Jednak ulubioną jego działalnością kapłańską były misje ludowe i rekolekcje, które prowadził dla Polaków na terenie całej Francji.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1833 – Wobec Giacinto Placido kard. Zurli (+1834), ks. Wincenty Pallotti zrzekł się urzędu wicerektora w Pobożnym Dziele przy Ponterotto (pełnił go od marca 1825).

1927 – Bp Stanisław Gall poświęcił kościół Chrystusa Króla przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie. Biskupa witały szkoły, bractwa ze sztandarami, kapłani i bracia z kleru diecezjalnego i zakonnego, siostry zakonne, przedstawiciele Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Całość uświetniły chór i orkiestra Księży Salezjanów.
Świątynia zakupiona 25 III 1927, była bliska ruinie. Po szybkim odremontowaniu nastąpiło jej poświęcenie. W 30.tych latach została przebudowana i powiększona.

1931 – W Ołtarzewie klerycy rozpoczęli budowę altanki w ogrodzie, którą zakończyli 14 maja.

1938 – Rozpoczęto budowę drugiego piętra nowego domu seminaryjnego. Mury kościoła doprowadzono do wysokości gruntu otaczającego budynek. Przybyło kilku nowych murarzy.
– Ks. Stanisław Szulmiński z ks. Stanisławem Czaplą rozpoczęli misje ludowe w Grodzisku Mazowieckim.

1946 – Przy naszej kaplicy w Radomiu, bp sandomierski Jan Kanty Lorek, utworzył parafię pw. Opieki św. Józefa, a ks. Paweł Drews pełnił tam obowiązki proboszcza do 30 VII 1947. Jego zasługą było rozbudowanie kaplicy o dwie boczne nawy i zrobienie elewacji, która nadała budowie wygląd sakralny. 8 VII 1947 został mianowany rektorem domu (funkcję objął 31 VII 1947 i pełnił ją do VII 1950).
Fotografię zob. w oddzielnym poście

1946 – Do Polski przybyły siostry z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi (Institutum Schoenstattensis Sororum Marialium założył 1 X 1926 ks. Joseph Kentenich SAC) i osiedliły się za zgodą pallotyńskiej polskiej Rady Prowincjalnej w pallotyńskim domu przy ul. Ziębickiej 38 w Ząbkowicach Śląskich. Przebywały tam do 1958. W osiedleniu się sióstr Maryi miał duży udział ks. Augustyn Urban, gdyż jedna z dwóch zakonnic wysłanych przez ks. Josepha Kentenicha, była jego rodzoną siostrą.

1971 – Prof. Andrzej Święcicki z PAN-u wygłosił do alumnów wykład o skutkach alkoholizmu w Polsce. W dyskusji, jaka wywiązała się po zakończeniu referatu, profesor bronił tzw. „picia kulturalnego”.
– Ks. Mirosław Drozdek przyjechał z Gdańska z grupą młodzieży, a ks. Eugeniusz Klimiński wyjechał z młodzieżą ołtarzewską do Częstochowy.

1972 – Do Polski i do Seminarium w Ołtarzewie przyjechał superior regii francuskiej ks. dr Zenon Modzelewski. Superior zwrócił się z prośbą do Zarządu Prowincjalnego i do Seminarium o księży i alumnów dla regii. Na wyjazd do Francji zdecydowali się neoprezbiterzy: ks. Marian Łękawa i ks. Witold Urbanowicz.
– Grupa kleryków przeprowadziła „niedzielę powołaniową” w parafii Ożarów Mazowiecki.

1974 – W Ołtarzewie, porannej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Mikołaj Gorman, wizytujący aktualnie Prowincję Polską. W krótkim przemówieniu wyraził radość ze stanu faktycznego Seminarium oraz życzył alumnom wyjeżdżającym na wycieczkę do Gdańska, pomyślnego wypoczynku.

1975 – Editions du Dialogue opublikowało książkę ks. Romana Dzwonkowskiego „Listy społeczne biskupów polskich 1918-1918”.

1976 – Bp Jean Baptiste Gahamanyi (+1999), ordynariusz Butare (Rwanda), odprawił w kaplicy Krzyża Świętego Mszę św. dla Wspólnoty misyjnej alumnów.

1976 – Biskup Jean Baptiste Gahamanyi złożył wizytę w Zarządzie Prowincjalnym i wziął udział w nadzwyczajnej sesji Rady. Mówiąc o pallotyńskich misjonarzach, biskup podkreślił ogromny wysiłek, jaki włożyli w opanowanie równocześnie dwóch języków; owoce ich pracy były widoczne w dużej liczbie ludzi uczestniczących w sakramentach, niedzielnej Mszy, życiu religijnym, nowych ośrodkach duszpasterskich, odnowionych kościołach i budynkach przyparafialnych. „Polscy księża doskonale weszli w środowisko rwandyjskie zarówno świeckie jak i duchowne. Są cenieni i szanowani” – mówił biskup. Ordynariusz zapewnił, że zgadza się na bezpłatne utrzymanie pięciu kandydatów Stowarzyszenia w Niższym i pięciu kandydatów w Wyższym Seminarium Duchownym. W końcowej fazie Zebrania uczestniczyli aktualnie przebywający w Polsce misjonarze z Rwandy, księża: Stanisław Orlikowski, Ryszard Domański, Franciszek Kania i Jacenty Waligórski.
Po wizycie w Zarządzie biskup udał się w podróż po Polsce w celu odwiedzenia rodzin misjonarzy pracujących w jego diecezji. Bp Gahamanyi przebywał w Polsce na przełomie kwietnia i maja 1976.

1977 – W związku z trwającym Tygodniem Kultury Chrześcijańskiej klerycy ołtarzewcy wystawili Misterium Męki Pańskiej.
– Zakończono prace budowlane związane z przyłączeniem Willi do sieci wodociągowej Domu głównego.

1979 – W Magdalence u sióstr rozpoczęły się rekolekcje dla diakonów przed święceniami kapłańskimi. Prowadził je ojciec duchowny Seminarium, ks. Feliks Folejewski.
– Dr Maria Łopatkowa (+2016), pedagog, pisarka i działaczka społeczna, wygłosiła do alumnów wykład pt. „Sieroctwo społeczne”. Pani Łopatko do 1969 pracowała w szkole podstawowej w Ołtarzewie jako nauczyciel i pełniła funkcję kierownika szkoły.

1980 – Bp Zbigniew Kraszewski, warszawski biskup pomocniczy, przeprowadził w dniach 29-30 kwietnia wizytację duszpasterską parafii ołtarzewskiej. Pierwszego dnia wizytacji udzielił wieczorem Sakramentu Bierzmowania dzieciom uczęszczającym na katechizację do naszej parafii.
– Alumni kursu trzeciego, w ramach zajęć pedagogicznych, udali się wraz z ks. Janem Koryckim do zakładu wychowawczego dla dzieci upośledzonych w Żbikowie.

1984 – W Wałbrzychu zmarł ks. Stanisław Mikulski (ur. 1919 w Starej Wsi, w parafii Krużlowa Wyżna, w diecezji tarnowskiej). Odznaczał się dobrocią i pracowitością. Najdłużej służył ludziom w Wałbrzychu (1949-57, 1963-72, 1978-84). W swej pracy duszpasterskiej nie stosował nadzwyczajności, jednak był lubiany przez ludzi, którym posługiwał jako wikariusz, proboszcz, a ostatnio poprzez korespondencję i własne cierpienie. Wielu ludzi przychodziło do niego jak do ojca, po poradę, nadzieję czy życiowe wskazania. Niektórzy zawdzięczają mu obranie drogi powołania kapłańskiego.

1988 – Ks. Józef Pierzchalski poprowadził w Milanówku rekolekcje dla diakonów przed przyjęciem Sakramentu Kapłaństwa.

1989 – Ks. Tadeusz Krakowski otrzymał samodzielną placówkę duszpasterską w parafii św. Agaty w Münster-Angelmodde. „Kościół, który świecił pustkami, nagle się zapełnił i nie był w stanie pomieścić wszystkich wiernych. Ks. Tadeusz został tam entuzjastycznie przyjęty, a jego pierwsze kazanie było kilkakrotnie przerywane oklaskami. Bardzo się cieszył ze swej nowej pracy i z zaufaniem szedł w przyszłość. Mówił, obecność tych ludzi w kościele jest dla mnie znakiem i nadzieją na przyszłość” (M. Faleńczyk).

1990 – Tradycyjnie już w Milanówku, rozpoczęły się rekolekcje dla diakonów przed przyjęciem święceń kapłańskich. Trwały do 3 maja.

1991 – Bp żytomierski Jan Purwiński dokonał poświęcenia kaplicy w odbudowanej bocznej nawie kościoła seminaryjnego w Żytomierzu. Wysiłek remontu świątyni podjęła wspólnota miejscowych kstolików przy wydatnej pomocy z Zachodu.
To dzięki staraniom ks. Aleksandra Milewskiego SAC, wspólnota katolików w Żytomierzu odzyskała tę świątynię. Posługę duszpasterską w nim podjął ks. Jarosław Olszewski SAC. W sierpniu 1991 ks. Olszewski został mianowany proboszczem tego kościoła (w tym czasie był również proboszczem w Nowym Zawodzie, Czerwonoarmijsku, Koszaliwce i Bolarce). Od tego roku przez następne dwa lata przy tym kościele pracował ks. Andrzej Bafeltowski SAC (działał również przy katedrze oraz dojeżdżał do różnych innych okolicznych parafii).
W maju 1992 bp Purwiński przekazał kościół seminaryjny dawnym właścicielom, tj. OO. Bernardynom.

1998 – W dniach 30 IV – 3 V, alumni kursów II-IV, pod opieką ks. prefekta Józefa Lasaka oraz ks. Mirosława Prekopa wypoczywali w Krościenku w Pieninach. W drodze powrotnej zwiedzili zabytkową kopalnię soli w Wieliczce. Kilka spędzonych dni w górach pozwoliło alumnom nabrać nowych sił i zapału do nauki przed zbliżającą się letnią sesją egzaminacyjną.

1999 – W Ołtarzewie odbył się pogrzeb śp. ks. Antoniego Hańderka, kapelana we wspólnocie benedyktynek samarytanek w Żbikowie k. Pruszkowa. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyły w dużej liczbie benedyktynki samarytanki, pallotynki, westiarki i rodziniarki. Procesji na cmentarz przewodniczył były proboszcz ze Żbikowa, przyjaciel ks. Hańderka. Obecni byli liczni pallotyni, gdyż pogrzeb ks. Antoniego wypadł w czasie wiosennego zjazdu rektorów i proboszczów Prowincji Chrystusa Króla, stąd kolega kursowy zmarłego ks. Ludwik Bajgrowicz, przemawiając nad grobem, zauważył: „Nie byłeś nigdy w swoim życiu przełożonym, a oto wszyscy przełożeni [Prowincji] Chrystusa Króla zjechali na twój pogrzeb”. Został pochowany w kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu ołtarzewskim.

2000 – W Niedzielę Miłosierdzia Bożego poświęcono w Częstochowie plac pod budowę nowej świątyni-sanktuarium, a 22 VII tr. rozpoczęto prace ziemne.

2002 – W dniach 30 kwietnia – 4 maja klerycy z kursów II-IV uczestniczyli w seminaryjnej wycieczce do Kudowy Zdroju. Alumnami opiekował się ks. Adrian Galbas.

2004 – Tegoroczna wycieczka seminaryjna, trwająca od 30 kwietnia do 3 maja, skierowała się do Lublina i Zamościa. Wycieczkę prowadził ks. prefekt Ryszard Wróbel.
– Kilku alumnów udało się na zorganizowaną pielgrzymkę pieszą z Warszawy do Czerwińska n. Wisłą – pod hasłem „Aby On panował…” (1 Kor 15,25).
– Seminaryjny Zespół „Jeremiasz” zaklasyfikował się do VI. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej w Mikołowie. Był jednym z 12 finalistów (zgłoszono do eliminacji ok. zespołów).

2009 – W dniach 20-30 IV ks. Gilberto Orsolin i ks. Janusz Łuczak wizytowali pallotyńską misję w Papui-Nowej Gwinei. Praca polskich misjonarzy pallotyńskich obejmuje diecezję Wewak. W sześciu parafiach pracowało tam sześciu współbraci – pięciu księży i jeden brat.

2009 – Po mszy koncelebrowanej pod przewodnictwem bpa seniora łowickiego Alojzego Orszulika, szczątki śp. Eugeniusza Werona, profesora, rektora Seminarium, radcy prowincjalnego, prowincjała 1959-65, przewodniczącego Ośrodka Studiów Pallotyńskich, profesora i kierownika Prymasowskiego Instytutu Życia Wewnętrznego (dawniej Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego) 1973-93, członka Komisji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich, redaktora Pallottinum, promotora apostolstwa laikatu, spoczęły w drugiej kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu w Ołtarzewie.

2010 – W kościele pw. Chrystusa Króla w Gdańsku odbyły się uroczystości pogrzebowe s. Janisławy Puzdrowskiej, po których została pochowana na cmentarzu w Gdańsku-Łostowicach, w kwaterze pallotynek.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny