Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
30 maja 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 30 maja

W sobotę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) i Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) obchodzą uroczystość Królowej Apostołów, patronki Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

Z tytułem Królowa Apostołów katolicy spotykają się już od stuleci. Występuje on w Litanii Loretańskiej. Tytuł ten zaakcentowano na przełomie XIX i XX w., kiedy powstawały seminaria duchowne, przeznaczone dla kształcenia misjonarzy. Ważną rolę odegrało też liturgiczne wspomnienie „Divisio apostolorum” (Rozesłania Apostołów) obchodzone 15 lipca.

Według Dziejów Apostolskich Maryja była obecna w Wieczerniku w dniu Zesłania Ducha Świętego, mimo to pierwsze święto ku czci Królowej Apostołów umieszczono w niedzielę po oktawie Narodzenia Matki Najświętszej (druga połowa września). Po raz pierwszy obchodzono je w 1890 w seminarium pallotyńskim w Masio k. Asti w Piemoncie. Potem tytuł ten przyjęło Towarzystwo Słowa Bożego (werbiści). Dzięki nim wspomnienie dostało się do Mszału Rzymskiego. Z czasem tytuł stał się wezwaniem dla kaplic i kościołów. Później świąteczne wspomnienie umieszczono w terminie – niedziela w oktawie Wniebowstąpienia Pańskiego.

Istnieje żeńskie zgromadzenie Societas Regina Apostolorum założone w Wiedniu przez kard. Theodora Innitzera (+1955), zaaprobowane w 1949. Od 1923 istniało też męskie zgromadzenie o tej samej nazwie, założone również przez Innitzera; instytut już nie istnieje.

Święto Królowej Apostołów od 1890 obchodzone jest u pallotynów, werbistów i salwatorianów, obecnie w sobotę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1940 – Do Radomia przybyli: ks. Stanisław Uramowski i ks. Piotr Magiera. Pierwszy rozpoczął pracę jako prefekt szkolny i opiekun krucjaty eucharystycznej – funkcje te spełniał do 20 VIII 1945 (został rektorem w Częstochowie). Drugi – został opiekunem ministrantów – 1 VII 1942 skierowano go do pracy duszpasterskiej w Wadowicach.

1966 – W tym dniu Polacy w Dijon (Francja) przeżyli Nawiedzenie Obrazu MB Częstochowskiej – obraz powitał ks. Czesław Wędzioch, misjonarz i duszpasterz Polaków w Dijon i okolicy. W uroczystościach uczestniczyli Polacy z Dijon, departamentu Côte-d’Or i z przyległych departamentów z przedstawicielami stowarzyszeń religijnych, organizacji społecznych i młodzieżowych. W uroczystej Akademii Tysiąclecia uczestniczył mer miasta i poseł do parlamentu ks. kanonik Félix Kir (Kirski) i zespół młodzieżowy „Warszawa” z Dijon.
Mszy koncelebrowanej przewodniczył bp miejsca André de la Brousse. Kazanie w języku polskim wygłosił ks. Józef Sadzik (przeprowadził wcześniej rekolekcje), a w języku francuskim bp Brousse.

1974 – Ks. Stanisław Chabiński złożył na KUL-u egzamin magisterski.

1975 – W paryskim Centre du Dialogue odbył się wieczór autorski Zbigniewa Herberta.

1976 – Mszę centralną z okazji uroczystości odpustowej Królowej Apostołów w Ołtarzewie celebrował ks. proboszcz ze Żbikowa. Homilię wygłosił ks. Eugeniusz Piskorek z Częstochowy. On też głosił trzydniowe konferencje przed uroczystością Królowej Apostołów.

1977 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Ks. Lucjan Balter wyjechał do Wiednia na Kongres Misjologiczny.

1978 – Seminarium pożegnało br. Jana Cupra, który przeszedł do Warszawy, obejmując obowiązki kierowcy prowincjała.
– Mszę św. dla współpracowników pallotyńskich w Bytowie odprawił ks. Jan Kwidziński.

1979 – Na imieniny ojca duchownego Seminarium, ks. Feliksa Folejewskiego, przybyli do Ołtarzewa bardzo licznie członkowie Ruchu Rodziny Rodzin, w którym on udzielał się.

1981 – W Editions du Dialogue ukazało się specjalne wydanie „Księgi Hioba”, przetłumaczone z języka hebrajskiego przez Czesława Miłosza, zilustrowane przez Jana Lebensteina i opracowane graficznie przez ks. Witolda Urbanowicza.

1982 – Ks. Kazimierz Trypus przejął obowiązki rektora i proboszcza w Wólce Mlądzkiej. Owocem jego działalności był nowo wybudowany kościół oraz budynki parafialne. Budowę rozpoczął 22 X 1982, a 29 XI 1986 kościół pw. św. Józefa został poświęcony przez Józefa kard. Glempa.

1987 – W Olsztynie, dk. Ireneusz Ropiak przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Edmunda Piszcza, ordynariusza warmińskiego. Ks. Ropiak, po powrocie z misji, inkardynował się do diecezji w Belgii i pracuje tam w duszpasterstwie.

1990 – Ks. Bolesław Krawczyk został mianowany papieskim ceremoniarzem. Pismo nominacyjne podpisał kard. Agostino Casaroli (+1998).

1995 – W Ołtarzewie, kurs III alumnów zaprosił wszystkich współbraci na wiosenny kabaret, którego akcja rozgrywała się na pokładzie morskiego okrętu szkoleniowego, a załoga czyniła przygotowania do obchodów Wielkiej Rocznicy Naszej Armady.

1996 – W Paryżu zmarł ks. Zenon Modzelewski (ur. 1933 w Pęsach-Lipnie, w diecezji łomżyńskiej), duszpasterz we Francji, superior regii francuskiej 1972-87, 1996, redaktor naczelny „Naszej Rodziny”, redaktor i dyrektor Editions du Dialogue oraz Centre du Dialogue 1980.
Był człowiekiem szerokiego dialogu, wyjątkowo wrażliwym na aktualne problemy i wyzwania swoich czasów. Reagował na nie odważnie według swych możliwości. Troszczył się więc o życie innych, duchownych i świeckich. Świadczy o tym fakt, że przez 15 lat był superiorem Regii Miłosierdzia Bożego, wybierany na przełożonego przez współbraci 5 razy z rzędu, aż Stolica Apostolska zainterweniowała i w konsultacji z Zarządem Generalnym wyznaczyła zasadę ograniczenia stanowiska do 3 kolejnych kadencji. Po upływie następnych kadencji ks. Mariana Faleńczyka został ponownie obdarzony zaufaniem przez współbraci, które raz jeszcze przyjął. Ta jego popularność bazowała na pokoju, jednoczeniu i dialogu prowadzonym ze współbraćmi, o którym mówił papież Jan Paweł II: „wszystko powinno się dokonywać we wspólnocie i dialogu we wszystkich innych dziedzinach”; bez dialogu, „bez ustawicznego poszukiwania takiej jedności, zawsze czyha niebezpieczeństwo wewnętrznego rozdarcia, zamieszania, zniechęcenia” (VC 74).

1996 – W Chełmnie odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Franciszka Świerczka, rekolekcjonisty. Uczestniczyli w niej prowincjałowie obydwu prowincji, duchowieństwo diecezjalne, rodzina i przyjaciele. Zmarły został pochowany w pallotyńskim grobowcu na cmentarzu w Chełmnie.

2004 – W Ołtarzewie, uroczystość Zesłania Ducha Świętego miała dodatkowy wymiar odpustu parafialnego – Królowej Apostołów. Centralnej Mszy św. przewodniczył rektor Seminarium, ks. Marian Kowalczyk. W okolicznościowej homilii proponował, by przyjąć Maryję Królową Apostołów jako patronkę trudnych czasów i naszego apostolstwa. W czasie Mszy św. swoje przyrzeczenia złożyła nowo obrana Rada Duszpasterska parafii ołtarzewskiej. Jej przewodniczącym ponownie został wybrany Kazimierz Stachurski, burmistrz miasta i gminy Ożarów Mazowiecki.

2005 – Br. Jan Grabowski zakończył krótki okres pracy w Regii Miłosierdzia Bożego i powrócił do Polski. Do Francji przyjechał 21 IX 2004.

2012 – W WKU Warszawa-Praga przy ul. Brechta 16, odbyła się uroczystość wręczenia aktu mianowania ks. kpt. Henryka Kietlińskiego na stopień majora Wojska Polskiego. 3 V tr. został awansowany do stopnia majora decyzją Ministra Obrony Narodowej.
Ks. Kietliński przemówił też w imieniu siedmiu osób awansowanych, wyrażając wdzięczność dla władz wojskowych i podkreślając, że awans na stopień majora jest wyrazem uznania dotychczasowej służby dla Ojczyzny i wyzwaniem do dalszej możliwej pracy dla dobra naszego kraju. W uroczystości jako osoba towarzysząca wziął udział ks. rektor Zenon Hanas, wiceprowincjał.

2012 – W Odivelas (w Lizbonie) ks. Andrzej Gładysz obchodził 25-lecie kapłaństwa. Towarzyszyli mu ks. Jan Stawicki, rektor w Odivelas, ks. Jan Pietrus, proboszcz parafii w Odivelas, ks. Marian Mucha, rektor wspólnoty zakopiańskiej i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, który wygłosił homilię oraz portugalscy i polscy przyjaciele Jubilata z ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Lizbonie p. Katarzyną Skórzyńską.

2014 – Dzięki staraniom ks. prob. Lucjana Rożka, w dniach 30 V – 1 VI, figura św. Michała Archanioła z Góry Gargano nawiedziła parafię św. Wincentego Pallottiego w Kielcach (ul. Fosforytowa). Figura przedstawia Księcia Zastępów Niebieskich w stroju legionisty rzymskiego, pod którego stopami leży pokonany Szatan, ukazany pod postacią potwora o twarzy małpy, udzie kozła, pazurach lwa i ogonie węża.
Na wydarzenie peregrynacji przygotowali parafię Księża Michalici. Z figurą św. Michała parafianie przeszli także ulicami swej parafii. Każdy mógł też przystąpić do rodziny szkaplerza św. Michała Archanioła.

2016 – W Instytucie Historii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Piśmiennictwo sakralne i pragmatyczne kanoników regularnych laterańskich kongregacji krakowskiej w czasach staropolskich”, ks. Michała Łobazy, doktoranta Instytutu Historii UKSW, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Kazimierza Łataka CRL.

2018 – Rada Generalna Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego mianowała ks. Romualda Uzabumwanę SAC radcą generalnym i sekretarzem generalnym ds. Misji, po śmierci ks. Jana Bertranda Etoundi (+27 kwietnia 2018).

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny