Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
30 października 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 30 października  

2016 – Nową kaplicę w Sucharach pw. bł. ks. Józefa Jankowskiego poświęcił bp bydgoski Jan Tyrawa.

Powstała ona w czasie od kwietnia do sierpnia 2016 i została zbudowana przez Janusza Franczaka, który kupił od pallotynów z Prowincji Zwiastowania Pańskiego stary dom z kaplicą (był on w rękach Stowarzyszenia od 1921) oraz z parkiem, z zobowiązaniem wybudowania mieszkańcom Suchar nowej kaplicy.

Zobowiązanie to podjęli po II wojnie światowej pallotyni, kiedy przejęli od mieszkańców wioski materiały budowlane, przygotowane przez nich pod nową kaplicę. W zamian pallotyni pozwolili im korzystać z kaplicy domowej. Przejęte materiały budowlane Stowarzyszenie przeznaczyło na powiększenie domu sucharskiego.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1837 – Hieronim Kajsiewicz w liście do Adama Mickiewicza opisał sylwetkę księdza Don Vincenzo di Pallotta oraz poinformował go, że razem z Piotrem Semenenką był u Wincentego z wizytą.

1919 – Generałem Stowarzyszenia został wybrany ks. Giacinto Cardi, pierwszy prowincjał włoskiej prowincji (1909-1919). Już w pierwszym liście do wszystkich współbraci akcentował miłość braterską, zwracając się do przełożonych, aby „członków Stowarzyszenia traktowali jako braci, a nie jako podwładnych, by kierowali nimi w sposób ojcowski, dyskretnie, po rodzinnemu i ochoczo”. Ks. Cardi urząd generała Stowarzyszenia sprawował dwa razy – 30 X 1919 – 23 V 1925 i 16 V 1931 – 7 V 1937.

1923 – Rada Dystryktu Pobożnego Stowarzyszenia Misyjnego w Polsce, debatując o wysłaniu duszpasterzy do Francji, stwierdziła, że „o pracy i duszpasterstwie w tamtejszych okolicach można na serio pomyśleć w lecie przyszłego roku”. Postanowiła też wysłać do Francji braci kolporterów z polskimi książkami i czasopismami, dostarczając w ten sposób lekturę polskim robotnikom.

1932 – W uroczystość Chrystusa Króla w ołtarzewskiej kaplicy domowej i w kaplicy parkowej odprawiono uroczystą Mszę św. z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Wieczorem po nieszporach odbyła się akademia ku czci Chrystusa Króla w sali w parku, którą urządziła Sodalicja Mariańska Młodzieży Żeńskiej, podczas której przemówił ks. rektor Alfons Męcikowski. Chóry wykonały śpiewy, a członkinie Sodalicji miały swoje deklamacje, wykonały też krótką sztukę, a p. Dąbkówna wygłosiła referat o Chrystusie Królu.

1934 – W dniach 28 – 30 października uczniowie z Collegium Marianum wysłuchali nauk rekolekcyjnych głoszonych im przez ks. Franciszka Cegiełkę i ks. Stanisława Wierzbicę. „Ks. Cegiełka wpadł w taki zapał, że w czasie wygłaszania nauk słychać go nawet poza kaplicą” (z kroniki).

1938 – W niedzielę Chrystusa Króla ks. Stanisław Hereśniak i ks. Stanisław Szulmiński uczestniczyli w Łaźniewie w uroczystościach złożenia ślubów zakonnych przez rodzoną siostrę ks. Hereśniaka.

– W (Warszawie) ks. Stanisław Czapla brał udział w zebraniu zelatorów pallotyńskich i wyświetlił im film o tematyce misyjnej.

1945 – Ks. Leon Chamier-Gliszczyński opuścił Drelów i wyjechał na Ziemie Odzyskane. W Drelowie pełnił obowiązki proboszcza od 1940 – sprawował Mszę dla parafian w kaplicy w Horodku, a mieszkał w domu Mikołaja Stefaniuka w Drelowie, ponieważ dawną plebanię zajęli prawosławni Ukraińcy i przeznaczyli na mleczarnię.

1949 – Chór kleryków z Ołtarzewa wystąpił w kościele Chrystusa Króla na Pradze w Warszawie.

1952 – Rektorem domu w North Tonawanda został wybrany ks. Walerian Pączek (funkcję tę pełnił do 1958). Ponadto do nowej Rady Domowej weszli: ks. Mieczysław Curzydło (I radca) i ks. Franciszek Wadowski (II radca).

1973 – W Ołtarzewie zorganizowano Dzień skupienia dla księży zaangażowanych w prowadzenie rekolekcji powołaniowych (wyboru drogi życiowej i Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom). Prowadzący dzień skupienia, ks. Józef Lesiak SAC, mówił na temat potrzeby rekolekcji powołaniowych, a o. Wiktor Jurkowski kapucyn omówił współpracę siostry zakonnej w rekolekcjach powołaniowych. Na Mszy św. o godz. 18:00 homilię: „Rola rodziny w budzeniu powołań”, wygłosił o. Urbanik kapucyn. We Mszy wzięli udział pallotyni: ks. Józef Krzeski, ks. Józef Żemlok i ks. Stanisław Stypa.

1975 – Grupa 18. pallotyńskich alumnów wraz z Ks. Prefektem wyjechała do Seminarium płockiego. W czasie pobytu zwiedzano Seminarium, bibliotekę, archiwum i rozegrano mecze międzyseminaryjne w piłkę nożną i siatkówkę (wygrane przez Ołtarzew) oraz w szachy (przegrane). Odbyła się też dyskusja na temat: Jak moje Seminarium przygotowuje mnie do kapłaństwa?

1976 – Ks. Rektor Ołtarzewa ogłosił wspólnocie seminaryjnej decyzję Rady Prowincjalnej, informującej, że ks. Leon Bemke przeszedł do Prowincji Chrystusa Króla z zamieszkaniem na Kopcu w Wadowicach.

1977 – Ks. Stanisław Rudziński prowadził w Ołtarzewie Dzień skupienia dla grupy ok. 70 współpracowników pallotyńskich.

– Na deskach teatru seminaryjnego klerycy odegrali sztukę pt. „Święty Paweł”.

1979 – 11. alumnów rozpoczęło u sióstr w Magdalence 4.dniowe rekolekcje przed święceniami diakonatu. Rekolekcje prowadził ojciec duchowny Seminarium w Ołtarzewie, ks. Feliks Folejewski.

1986; 1990 – W Ołtarzewie, tegorocznemu „rigorosum” alumnów kursu szóstego, egzaminowi z całości teologii, przewodniczył bp Władysław Miziołek.

1986 – W Gdańsku, na Cmentarzu Łostowickim (kwatera 7, rząd 26, grób 17), została pochowana s. Jutta Samp, pallotynka, wychowawczyni postulantek i juniorystek.

1987 – Staraniem żyjących powstańców warszawskich i pomocy Zarządu Prowincjalnego Stowarzyszenia ekshumowano na Powązkach szczątki ks. Józefa Stanka i przeniesiono do warszawskiego sanktuarium Armii Krajowej, kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Przy trumnie zaciągnęły wartę honorową poczty sztandarowe wszystkich zgrupowań walczących w powstaniu warszawskim. 5 XI trumnę z doczesnymi szczątkami ks. Stanka złożono w kwaterze zgrupowania „Kryska” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, kwatera 2 D.

1990 – W Ołtarzewie, tradycyjnie już wieczorem dokonały się „otrzęsiny nowych”, alumnów pierwszego kursu.

1991 – Ks. Jan Zubek został mianowany rektorem kaplicy w Sucharach, ale już 10 IX 1992 został przeniesiony do Szczecina, na duszpasterza współpracowników.

2009 – W dniach 26-30 X, w Montmorency, ks. Stanisław Stawicki wygłosił rekolekcje dla członków Regii Miłosierdzia Bożego. Ostatniego dnia odbyło się tam spotkanie informacyjne dla wszystkich uczestników rekolekcji.

2011 – W niedzielne południe, w Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei, bp Piotr Libera, ordynariusz diecezji płockiej, poświęcił nowy dzwon „Bł. Jana Pawła II”, który został ufundowany przez wspólnotę parafialno-sanktuaryjną jako dziękczynienie za beatyfikację pap. Jana Pawła II oraz za 30 lat istnienia parafii św. Benedykta w Sierpcu. Dzwon wykonany został w ludwisarni gliwickiej Zbigniewa Felczyńskiego.

Na tę uroczystość przybył z Warszawy ks. prowincjał Józef Lasak z radcą prowincjalnym, ks. Józefem Ciupakiem oraz administratorem prowincjalnym, ks. Tomaszem Pławnym. Obecny był ksiądz dziekan oraz duchowieństwo dekanatu sierpeckiego.

Tego dnia o godz. 17:00 w Sanktuarium wystąpił męski chór kameralny im. Bogdana Onisimowicza z Supraśla z prezentacją muzyki bizantyjskiej, ruskiej oraz prawosławnej.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny