Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
26 lutego 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 26 lutego

1946 – Ks. Władysław Baumgart został duszpasterzem akademickim przy nowo utworzonej Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

W zasadzie był on inicjatorem i organizatorem tego duszpasterstwa. Ks. Baumgart 10 X 1945 objął urząd rektora domu w Gliwicach, 15 I 1946 został rektorem kościoła św. Jacka w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 19a, a już 10 XII 1947 przeniesiono go do Wałbrzycha, gdzie spełniał funkcje duszpasterza parafii pallotyńskiej.

30 VI 1948 pallotyni opuścili ostatecznie dom i kościół w Gliwicach, oddając klucze pastorowi Wilhelmowi Firli.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1849 – Ks. Wincenty Pallotti zaczął ukrywać się w Kolegium Irlandzkim przy kościele Sant’Agata de’Goti. Przebywał tam do 14 VII. Inni księża i bracia ze Stowarzyszenia podobnie ukrywali się w Rzymie, żyjąc w rozproszeniu. Był to czas Rewolucji Rzymskiej – w lutym 1849 utworzono tymczasowy rząd Republiki, na czele którego stanął G. Mazzini (wcześniej, bo 24 XI 1848 obalono rządy papieskie). Napadano wtedy na kościoły i klasztory.

1939* – Klerycy pallotyńscy otrzymali w Warszawie dwa niższe święcenia kapłańskie. Przy okazji odwiedzili też jezuickie sanktuarium św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej.

1941 – Ks. Johannes Grimme z niemieckiej Prowincji Trójcy Świętej, należący do wspólnoty w Gdańsku, został mianowany administratorem w Pogorzałej Wsi (niem. Wernersdorf) i wikariuszem ekspedytem w Piekle (niem. Pieckel). Pozostał tam aż do 10 I 1944, gdy został odwołany z funkcji administratora w Piekle. Powrócił wtedy do Limburga.

1968 – W Limburgu, po pogrzebie ks. eksgenerała Karla Hoffmanna, odbyło się spotkanie prowincjałów z ks. generałem Wilhelmem Möhlerem. Przełożony generalny podzielił się informacjami z przeprowadzonej niedawno wizytacji w Ameryce Południowej i poruszył sprawy przyszłej Kapituły Generalnej. W spotkaniu uczestniczył m.in. superior Regii Miłosierdzia Bożego, ks. Stanisław Suwała.

1972 – Seminarium odwiedził ks. Henryk Kietliński, już jako radca generalny. Na spotkaniu z księżmi oraz wszystkimi współbraćmi przedstawił plany działalności Rady Generalnej Stowarzyszenia.

1978 – niedziela – Trzy siostry pallotynki, pracujące w Seminarium, obchodziły swój jubileusz. Z tej okazji o godz. 12:00 ks. rektor Jan Korycki przewodniczył w kościele Mszy św. koncelebrowanej. Po niej był wspólny obiad z siostrami i ich rodzinami. Chór klerycki odśpiewał kilka utworów. 

– Tego dnia rozpoczął się też Dzień skupienia dla współpracowników z Milanówka i innych miejsc. Prowadził go ks. Stanisław Rudziński i br. Adam Fułek. 

– Przy wypełnionej sali wystawiono dwa razy Misterium Męki Pańskiej.

– Klerycy III i IV kursu rozpoczęli wieczorem rekolekcje przed wprowadzeniem w posługę lektora i akolity. Prowadził je ks. Bogdan Boniewicz SAC.

1980 – Członkowie Wspólnoty Misyjnej pracowali przy załadowaniu 57 skrzyń na samochody. Przeznaczone były na misje do Rwandy.

1982 – Na scenie seminaryjnej odbyła się premiera Misterium Męki Pańskiej w reżyserii al. Tadeusza Wojdy, według własnego scenariusza.

1986 – Ks. Bogusław Szpakowski rozpoczął prowadzenie rekolekcji dla alumnów, przed wprowadzeniem ich w posługę lektora i akolity.

1988 – Z okazji Dni Pallottiego odbyło się Sympozjum naukowe pt. „Świeccy w Kościele”, zorganizowane przez Instytut Teologii Apostolstwa SAK. Uroczystej Mszy św. o godz. 9:00 przewodniczył biskup Stanisław Szymecki. Słowo Boże wygłosił ks. Prowincjał. W sympozjum wzięli udział liczni przedstawiciele Akademii Teologii Katolickiej, Uniwersytetu Warszawskiego, żeńskich i męskich zgromadzeń zakonnych oraz naszych pallotyńskich księży z różnych placówek.

Po zakończeniu Mszy rozpoczęto obrady referatem bpa Szymeckiego: „Rola świeckich w Kościele w świetle Synodu Biskupów 1987”. Wystąpienie to było oparte na osobistym świadectwie i refleksji nad owocami Synodu. Po obiedzie referaty wygłosili pracownicy naukowi Instytutu Socjologii UW: dr Krzysztof Kosela i dr Mirosława Grabowska, którzy podjęli tematy: „Instytucji i funkcjonowania Kościoła” oraz „Religijności lat osiemdziesiątych”.

– Wieczorem zaprezentowano Misterium Męki Pańskiej, którego autorem był kl. Paweł Rudnik. Ten dwugodzinny spektakl wyreżyserował ww. alumn Rudnik i al. Krzysztof Marcyński, który zagrał rolę Jezusa.

1990 – Na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie miało miejsce kolokwium habilitacyjne ks. Juliana Warzechy. Podstawą była praca: „Znaczenie i pochodzenie biblijne formuły 'posłać słowo'” oraz dorobek naukowy. Recenzentami byli o. prof. dr hab. J.W. Rosłon z ATK, ks. prof. dr hab. J. Homerski z KUL-u i o. prof. dr hab. H. Langkammer z KUL-u. 

Po odpowiedziach na pytania recenzentów i członków Rady Wydziału, ks. Habilitant wygłosił wykład na temat: „Kanon w kanonie? Współczesna próba redukcji kanonu Nowego Testamentu i jej reperkusje ekumeniczne”, a następnie Rada Wydziału Teologicznego ATK nadała ks. J. Warzesze stopień doktora habilitowanego w zakresie egzegezy Starego Testamentu. Po kolokwium odbył się obiad w naszym domu przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie. Uczestniczyli w nim: ks. prowincjał Czesław Parzyszek, większość członków Rady Wydziału Teologicznego ATK, ks. rektor WSD dr Kazimierz Czulak, recenzenci oraz kilku naszych współbraci. Przemawiali: ks. Prowincjał, ks. dziekan Jan Łach, o. dziekan Hugolin Langkammer i na końcu ks. Julian Warzecha.

1992 – Po uprzedniej rezygnacji z urzędu przełożonego generalnego (18 II), ks. Martin Juritsch udał się do Niemiec. Do czasu najbliższego Zebrania Generalnego władzę w Stowarzyszeniu przejął wikariusz generalny ks. Séamus Freeman.

1993 – Ks. prowincjał Czesław Parzyszek wystosował list do wszystkich współbraci, apelując o głębsze zainteresowanie się pallotyńskimi czasopismami i książkami.

2000 – W dniach 26 II – 3 III odbyła się wizytacja przełożonego generalnego ks. Séamusa Freemana i radcy generalnego ks. Kazimierza Czulaka w Regii Miłosierdzia Bożego we Francji.

2000* – Na Kopcu odbyły się uroczystości pogrzebowe br. Stanisława Wesołowskiego. We Mszy koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. prowincjała Czesława Parzyszka, który wygłosił też okolicznościową homilię, dość licznie uczestniczyli pallotyni z obydwu prowincji, rodzina, przyjaciele i wierni z Kleczy. Br. Stanisław został pochowany na pallotyńskim cmentarzu na Kopcu.

2002 – Ks. Janusz Dyl miał w KUL kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy „Pallotyni w Polsce w latach 1907-1947”. Pozytywną decyzję Rady Wydziału zatwierdziła 24 VI 2002 Centralna Komisja Kwalifikacyjna. 20 XII 2002 otrzymał kierownictwo Katedry Dziejów Teologii. Od 2002 był wykładowcą historii Kościoła w WSD Księży Marianów w Lublinie. Wykładał też historię Kościoła w WSD Prowincji Krakowskiej Zakonu oo. Karmelitów Bosych w Lublinie. Prowadził zajęcia zlecone w ITA w Ołtarzewie. Był odpowiedzialny za dział Dzieje teologii w „Encyklopedii katolickiej” KUL.

2003* – Przy licznej obecności pallotynów, rodziny, delegacji sióstr zakonnych i przyjaciół została odprawiona w Warszawie Msza św. pogrzebowa za śp. ks. Mariana Sikorę, dra prawa kanonicznego, profesora teologii moralnej i prawa kanonicznego w Seminarium w Ołtarzewie, notariusza Kurii Gdańskiej i Sądu Metropolitalnego w Warszawie, sekretarza Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego. Eucharystii przewodniczył ks. prowincjał Czesław Parzyszek. On też wygłosił homilię. Zmarły został pochowany w kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie (71 A).

2011* – Ks. diakon Adenilson Gomes Moreira z Regii Matki Bożej Miłosierdzia (Brazylia) przyjął święcenia kapłańskie.

2014 – W dniach 23-26 II odbyło się Zebranie Regionalne Regii Miłosierdzia Bożego. W jego obradach wzięli udział wszyscy członkowie Regii (Hongkong, Szkocja, Szwajcaria, Polska, Francja, Kamerun, Rwanda). Temat Zebrania brzmiał: „Ku odnowieniu dialogu”. Zebranie nawiązało do tradycji regii, do Editions du Dialogue (nieistniejące wydawnictwo) oraz Centre du Dialogue. Podkreślono, że w dziedzinie apostolstwa, regia otworzyła nowe pola działalności misyjnej: w Hongkongu i Szwajcarii, do Francji przybyli nowi pallotyni z Afryki, szczególnie z Kamerunu, obejmując powierzone im funkcje w szkołach i parafiach. Gośćmi Zebrania byli: bp Stanisław Lalanne z Pontoise (wygłosił konferencję dla księży i sióstr pallotynek w Osny: „Vous êtes tous visages d’Epérance” (Jesteście wszyscy obliczami Nadziei), ks. François Harelimana, oficjalny przedstawiciel Zarządu Generalnego, który przywiózł specjalne przesłanie Księdza Generała i prowadził dzień skupienia pt. „Vous êtes la lumière du monde” (Jesteście światłem świata); ks. Zenon Hanas, wiceprowincjał z warszawskiej Prowincji Chrystusa Króla oraz ks. Bruno Ateba, przełożony Regii Świętej Trójcy z Kamerunu/Nigerii.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny