Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
4 grudnia 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 4 grudnia

1916 – W Łapszach Niżnych na Spiszu, w ówczesnej diecezji spiskiej (obecnie archidiecezja krakowska), urodził się Józef Stanek, jako 8. dziecko rolnika Józefa i Agnieszki z d. Nowak.

W 1935 rozpoczął nowicjat w Sucharach, w 1941 przyjął święcenia kapłańskie. Podczas powstania warszawskiego był kapelanem zgrupowania „Kryska” AK, ps. Rudy i 23 IX 1944 został powieszony przez Niemców. Pap. Jan Paweł II beatyfikował go 13 VI 1999 w Warszawie w gronie 108 Męczenników II Wojny Światowej.

Relikwie bł. ks. Józefa Stanka zostały 24 XI 2000 przeniesione z cmentarza Powązkowskiego do dolnego kościoła Chrystusa Króla w Warszawie.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1914 – Kard. Girolamo Maria Gotti, prefekt Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, powiadomił ks. Karla Gisslera, przełożonego generalnego Stowarzyszenia, o śmierci bpa Heinricha Vietera SAC, wikariusza apostolskiego Kamerunu (+7 XI). W swym liście napisał m.in.: Biskup Vieter, to „postać apostoła o żelaznej energii i niezmordowanej gorliwości, o pobożności i pokorze godnej podziwu. [To] mąż w całej pełni apostolski, który przybywając na misje zastał tylko pięciu katolików, a po 24 latach owocnej pracy pozostawił 30 000 wiernych i 18 000 katechumenów”.

1932 – Wieczorem klerycy z Kopca, razem z księżmi: Franciszkiem Wardowskim i Leonem Foryckim, poszli do Wadowic, gdzie uczestniczyli w akademii ku czci Stanisława Wyspiańskiego.

1938 – Ks. Augustyn Urban, pochodzący ze Śląska, członek niemieckiej Prowincji Świętej Trójcy, wygłosił kazanie w kaplicy parkowej w Ołtarzewie.

– Ks. Stanisław Czapla wyświetlił u sióstr urszulanek w Warszawie film o tematyce misyjnej.

1939 – W Berezie Kartuskiej zmarł br. Gustaw Lipiński (ur. 1885 w Woli, w parafii Białuty, w diecezji chełmińskiej). Był utalentowany muzycznie – prowadził naukę gry na instrumentach dętych i dyrygował orkiestrą gimnazjalistów w Sucharach. Pracował na gospodarstwie rolnym w Wadowicach, Sucharach, Ołtarzewie i Berezie Kartuskiej, gdzie remontował klasztor i prowadził gospodarstwo.

Ostatecznie nieznane są okoliczności jego śmierci. Ks. Walerian Siuda w liście do prowincjała (Gliwice, 30 I 1948) pisał, że br. Gustaw zmarł śmiercią naturalną na probostwie w Berezie Kartuskiej i został tam pochowany. Wiadomość tę miał otrzymać od kierownika tamtejszej szkoły, a potwierdzenie zgonu od innej osoby.

1940 – Ks. Bernard Pawłowski i br. Ignacy Wszołek wraz z dwoma tysiącami Polaków zostali wywiezieni z Amiens do środkowych departamentów Francji. Tam przeszli obóz w Maurice-aux-Riches Hommes k. Sens (Yonne), z którego zostali zwolnieni w 1941, na skutek interwencji ks. Czesława Wędziocha.

1947 – Ks. Franciszek Bogdan, rektor domu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Gdańsku, został mianowany przez miejscowego ordynariusza rektorem Instytutu Wyższej Wiedzy Religijnej w Gdańsku oraz profesorem teologii moralnej w tymże Instytucie.

– Ks. Augustyn Werochowski otrzymał przedłużenie urzędowania na stanowisku rektora w Ołtarzewie przez dalsze 6 miesięcy.

1952 – W dniach 4-6 XII trwały w Ołtarzewie obrady II Kapituły Prowincjalnej, która zajęła się 11. tematami, m.in. formacją członków, źródłami apostolstwa, powołaniami na braci, archiwami i bibliotekami oraz apostolstwem katolickim. W swoim sprawozdaniu ze stanu prowincji za lata 1947-52 ks. Czapla stwierdził, że zamierzenia Zarządu Prowincjalnego dotyczyły centralizacji dochodów i pracy, uruchomienia i usprawnienia zasadniczych instytucji Stowarzyszenia, rozbudowy istniejących domów i rozszerzenia Stowarzyszenia.

1966 – W uroczystościach 25-lecia śmierci o. Maksymiliana Kolbe, które odbyły się w Niepokalanowie, wzięło udział 8 księży, 4 braci i 16 kleryków z Ołtarzewa.

1969 – W Editions du Dialogue wydano 12.,13. i 14. pozycję z Kolekcji Znaki Czasu: Henri’ego de Lubac, „Ateizm i sens człowieka” (tł. Olga Scherer), Josepha Möllera, „Człowiek w świecie. Zarys antropologii filozoficznej” (tł. Michał Kaczmarkowski), oraz abpa Bolesława Kominka, „Kościół po Soborze”.

1971 – W Ołtarzewie, tradycyjna impreza artystyczna „Mikołajki”, połączona została z „otrzęsinami” pierwszego kursu.

1974 – Kronikarz odnotował spotkanie księży ze wspólnoty ołtarzewskiej z ks. superiorem Regii Miłosierdzia Bożego z Francji, ks. Zenonem Modzelewskim.

1975 – W Seminarium został rozegrany mecz piłki nożnej pomiędzy teologią a filozofią, z wynikiem 3:0 dla filozofii.

1978 – Ks. Stanisław Piaskowy, wikariusz parafii w Radomiu, a poprzednio długoletni proboszcz w Kisielicach, prowadził z VI. rokiem praktyczne zajęcia z teologii pastoralnej, z dziedziny tworzenia przy parafii zespołów apostolskich.

– Puchar przechodni im. kl. Henryka Kęsego przypadł tego roku kursowi drugiemu, który w finale piłki nożnej pokonał kurs czwarty wynikiem 5 do 2.

– Diakoni: Marek Gryz, Witold Sikora, Wiesław Stężowski i Kazimierz Więsyk, wyjechali do Ząbkowic Śląskich, do pomocy w przygotowaniach do uroczystości obłóczyn kleryków i braci.

1979 – W Częstochowie zmarł br. Leon Kuczborski (ur. 1914 w Neryngowie, w parafii Gozdowo, w archidiecezji gnieźnieńskiej). Odznaczał się wielką dobrocią i prawym charakterem. Miał pogodne usposobienie i wnosił dużo radości oraz optymizmu do życia wspólnotowego. Przy spotkaniu z nim odnosiło się wrażenie, że jest bardzo szczęśliwy na drodze swego powołania braterskiego. Był bardzo uczynny, usłużny i pracowity. „Należał do tych ludzi, którzy swoim spojrzeniem ośmielają człowieka, aby ich o coś prosić” (ks. H. Kietliński).

1980 – W wyborach na dziekana alumnów zwyciężył kl. piątego roku, Eugeniusz Małachwiejczuk.

1981 – W kaplicy Świętego Krzyża w Ołtarzewie odprawiono Mszę św. dziękczynną na zakończenie wystawienia na scenie seminaryjnej sztuki „Gość oczekiwany”, którą młodzież pod kierunkiem ks. Andrzeja Jasińskiego przygotowała i zagrała. Sztukę wystawiano na scenie seminaryjnej i dwukrotnie poza Seminarium, w domach dziecka.

1981 – W Chełmnie odbył się pogrzeb ks. Romana Ruchaja, wicedyrektora wydawnictwa Pallottinum. W uroczystości pogrzebowej brali udział współbracia prawie ze wszystkich domów prowincji, sióstry zakonne, rodzina i przyjaciele zmarłego. Mszy koncelebrowanej przez 30 kapłanów przewodniczył prowincjał ks. Henryk Kietliński. Brali w niej udział księża diecezjalni z rodzinnej parafii ks. Romana i dekanatu chełmińskiego. W homilii ks. Kietliński przedstawił trudne początki pracy apostolskiej zmarłego podczas II wojny światowej i rozliczne zajęcia po wojnie. Został pochowany w kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu chełmińskim.

1982 – Powołano do istnienia Komitet ds. budowy „Centrum Jana Pawła II” w naszym domu w Wadowicach na Kopcu, w składzie: ks. Stanisław Kuraciński (przewodniczący), ks. Czesław Parzyszek, ks. Leon Dąbski i ks. Mirosław Drozdek.

1982 – Ks. wiceprowincjał Czesław Parzyszek zorganizował w Seminarium pielgrzymkowe spotkanie dla Grupy czerwono-żółtej. Uczestnicy spotkania wzięli udział w nocnym rajdzie na cmentarz w Palmirach, gdzie odprawiono Mszę św.

1983 – W Ołtarzewie bp Bronisław Dąbrowski wyświęcił na urząd diakona 8. akolitów. Byli to: Adam Borysik, Leszek Daniel, Remigiusz Dziekoński, Ryszard Gołąbek, Andrzej Jasiński, Marian Sławiński, Jerzy Szozda i Stanisław Wójtowicz. Na uroczystości przybył z Rzymu, po zakończeniu Zebrania Generalnego, ks. prowincjał Henryk Kietliński.

1986 – Dziekanem alumnów został wybrany kl. Zenon Hanas z kursu czwartego; zastąpił on ustępującego diakona Zbigniewa Wasińskiego.

1988 – W dniach 3 – 4 grudnia w Ołtarzewie przebywali rodzice alumnów kursu pierwszego.

1989 – Gościem wspólnoty seminaryjnej był ks. Henryk Hoser, superior Regii Świętej Rodziny w Rwandzie – Zairze.

– Kl. Tomasz Mioduszewski został wybrany nowym dziekanem alumnów.

1990 – Wizytę w Zarządzie Prowincjalnym w Warszawie złożył abp Janusz Bolonek, nuncjusz apostolski z Wybrzeża Kości Słoniowej. Rozmawiano na temat otwarcia misji przez Prowincję Chrystusa Króla na Wybrzeżu Kości Słoniowej, co miało nastąpić 1 I 1991. Propozycja podjęcia tej misji została wystosowana przez Stolicę Apostolską. Do wyrażenia zgody potrzebna była jeszcze zgoda Rady Generalnej i ścisła współpraca z Regią Świętej Rodziny w Rwandzie-Zairze.

1993 – Ks. Leonard Wołoszyk przybył do Chełmna, gdzie zajął się duszpasterstwem współpracowników. Tam też zmarł w 2014.

1996 – Przy Krajowej Radzie ZAK powstała Grupa Ewangelizacyjna, do której oddelegowano księży: Feliksa Folejewskiego, Romana Foryckiego, Mariana Muchę i Stanisława Rudzińskiego.

W Grupie Studyjnej znaleźli się księża: Roman Forycki, Franciszek Mickiewicz i Stanisław Zarzycki; w Grupie Formacyjnej – ks. Andrzej Pelc i w Grupie Legislacyjnej – ks. Jacek Wierzba.

2003 – We wspomnienie św. Barbary, patronki górników i pracy, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim, Mszę św. za bezrobotnych odprawił bp Tadeusz Pikus, warszawski biskup pomocniczy. Wzięła w niej udział delegacja wspólnoty ołtarzewskiej.

2004 – Nowym dziekanem alumnów został wybrany kl. Michał Łobaza.

2008 – W Poznaniu odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Kazimierza Jacaszka, redaktora naczelnego Pallottinum. Kazanie na mszy wygłosił prowincjał ks. Kazimierz Czulak. Zmarły został pochowany na cmentarzu Junikowo (ul. Cmentarna) w Poznaniu, w II kwaterze pallotyńskiej.

2014 – W Konstancinie-Jeziornie odbyło się spotkanie z okazji 10. rocznicy powstania Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestniczy w nim gen. insp. Marek Działoszyński, komendant główny policji. Po części oficjalnej, która obejmowała walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia, odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. Uświetnił je koncert Chóru Komendy Stołecznej Policji, który wykonał znane kolędy i pastorałki.

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej jest zrzeszeniem skupiającym generałów nadinspektorów generalnych, inspektorów pozostających w stanie spoczynku, rezerwie lub pełniących służbę czynną.

2016 – W dniach 3-4 XII, w Częstochowie miały miejsce centralne uroczystości 100.lecia Papieskiej Unii Misyjnej Duchowieństwa. Przewodniczył im abp Stanisław Gądecki. Wśród prelegentów znalazł się abp Henryk Hoser, który mówił o aktualnych wyzwaniach stojących przed PUMD. Na zakończenie obrad odbyło się uroczyste przyjęcie nowych kandydatów do PUMD. Pośród nich znalazło się trzech alumnów pallotyńskich: Szymon Pakuła, Andrzej Chołuj i Paweł Kozłowski. Głównym patronem Papieskiej Unii Misyjnej Duchowieństwa jest św. Wincenty Pallotti, ogłoszony 6 IV 1963 przez pap. Jana XXIII.

2016 – W szpitalu w Poznaniu zmarł ks. Stanisław Zyglewicz SAC (ur. 1931 w Ostrowie Lubelskim). W 1950 rozpoczął nowicjat w Ząbkowicach Śląskich, w 1957 przyjął w Ołtarzewie święcenia kapłańskie, z rąk Stefana kard. Wyszyńskiego. Pracował w Poznaniu (1957-59: wikariusz i kapelan szpitala), Otwocku (1959-63; 1964-65: kapelan szpitali i wikariusz w parafii diecezjalnej), Ołtarzewie (1963-64; 1965-66: notariusz w Metropolitalnym Sądzie Warszawskim – do 1966; studia na ATK w Warszawie od 1966 do 1968).

W latach 1968-2009 pracował we Francji – najpierw pracował przy wysyłce mszałów do Polski, a od 1970 był proboszczem parafii polonijnej Oignies-Ostricourt. W 1976 rozpoczął modernizację prezbiterium. W miejsce usuniętego starego ołtarza pojawił się nowy – Świętej Rodziny i Patronów Polski z rzeźbami przedstawiającymi przedstawicieli różnych warstw społecznych. Powstały nowe boczne ołtarze, filary i stacje drogi krzyżowej. Położono nową posadzkę z włoskiego trawertynu i czerwonego marmuru. Po pożarze zakrystii ks. Zyglewicz postarał się o jej umeblowanie i odmalował cały kościół. W swojej parafii w Oignies obchodził 27 VI 2007 jubileusz 50.lecia kapłaństwa.

Z racji zdrowotnych przeniósł się 21 X 2009 do Polski i od 17 XI tr. zamieszkał u siostry w Tulcach pod Poznaniem, będąc pod troskliwą opieką siostrzenicy Jadwigi Dziarskiej i rodziny oraz lekarzy.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny